ikona

Usługi prawne

Pełna i bieżąca pomoc prawna przy prowadzeniu działalności gospodarczej
ikona

Doradztwo podatkowe

Profesjonalne wsparcie w zakresie rozwiązań prawno – podatkowych
ikona

Windykacja długów

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie windykacji należności

Nasze Specjalizacje

Tworzenie i obsługa spółek

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń, niezależnie od miasta siedziby.
Prawnicy Kancelarii przygotowują umowy oraz innego rodzaju akty założycielskie podmiotów gospodarczych oraz reprezentują Klientów w trakcie czynności prawnych, tworzących te podmioty (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych oraz przez internet (rejestracja w trybie S24). Doradzamy również w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę w szczególności kwestie organizacyjne, prawne oraz podatkowe.

Kancelaria na bieżąco współpracuje z notariuszami oraz doradcami w celu zapewnienia wdrożenia optymalnych rozwiązań dotyczących nowo utworzonych lub przejętych podmiotów.

Technologie finansowe (FinTech)

Kancelaria już od samego początku funkcjonowania specjalizuje się w obsłudze i wdrażaniu nowych rozwiązań na rynku nowych technologii w tym w szczególności technologii finansowych (FinTech). Nasz zespół doświadczonych prawników zapewnia kompleksowe wsparcie prawne obejmujące analizę rynku oraz przygotowanie zaplecza formalno – organizacyjnego podmiotów gospodarczych, w tym świadczących m.in usługi pośrednictwa finansowego, Małych Instytucji Płatniczych (MIP), Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP), procedur AML lub wykorzystujących technologie finansowe na rynku oraz poprzez sieć internetową.

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym obejmujących obsługę spółek teleinformatycznych, a także braliśmy udział w procesach kreowania oraz wdrażania nowych usług na rynek, wspierając Klientów na każdym etapie postępowania, w tym w procesie negocjacji, przygotowania i opiniowania umów, a także wsparcia na etapie rozliczania projektu. Wskazujemy jakie przygotować dokumenty, koordynujemy wszystkie etapy postępowania na bieżąco informując klienta o postępach i zmianach a także doradzamy w kwestii trendów i popularnych rozwiązań rynkowych.

Branża IT / eCommerce

Kancelaria od samego początku funkcjonowania specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności z branży IT i programistycznej, eCommerce,  nowoczesnych technologii, marketingu internetowego oraz technologii finansowych (FinTech). Zespół Kancelarii prawnej zapewnia kompleksowe wsparcie prawne obejmujące analizę oraz przygotowanie zaplecza podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rynku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz poprzez sieć internetową.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, w tym obejmujących obsługę spółek teleinformatycznych, a także braliśmy udział w procesach kreowania oraz wdrażania nowych usług na rynek, wspierając Klientów na każdym etapie postępowania, w tym w procesie negocjacji, przygotowania i opiniowania umów, a także wsparcia na etapie rozliczania projektu.

Ochrona marki

Kancelaria z uwagi na przyjętą specjalizację świadczy usługi obejmujące zapewnienie pełnej ochrony marki klienta, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku internetowym. Nasze wsparcie obejmuje zarówno zapewnienie formalno-prawnego, pełnego zabezpieczenia marki klienta (m.in. rejestracja znaku towarowego czy zapewnienia ochrony praw do domeny internetowej) jak również zabezpieczenie praw związanych z własnością intelektualną (wzory przemysłowe, wynalazki, patenty), czy pełną ochronę praw autorskich, w ramach dedykowanego działu  IP.

Dodatkowo nasze wsparcie obejmuje również pełną obsługę, w tym reprezentację w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji czy ochroną dóbr osobistych, w szczególności obejmujących podejmowanie czynności zmierzających do usunięcia negatywnych oraz naruszających dobra osobiste wpisów z takich portali jak GoWork, GMF, Opineo i innych.

Wprowadzanie produktów / usług na rynek

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie prawnego zabezpieczenia i doradztwa w zakresie wprowadzania produktów i usług na rynek na terenie Polski, Unii Europejskiej, a także krajów spoza EOG i to niezależnie od miasta siedziby podmiotu.

Wskazujemy jakie dokumenty przygotować, jakie licencje i pozwolenia uzyskać i do jakich podmiotów należy się zgłosić. Zapewniamy pełne wsparcie przy procesie przygotowania dokumentacji dla produktu oraz certyfikacji (np. certyfikacja CE) Cały proces jest też przez nas koordynowany od początku do końca, tak by zapewnić możliwie najsprawniejsze jak to się tylko da załatwienie sprawy. Na bieżąco podejmujemy też wszelkie niezbędne czynności związane z procesem a klient otrzymuje regularne raporty o tym co dzieje się w sprawie. Gdy trzeba podejmujemy też działania mające na celu zaskarżenie ewentualnej odmowy rejestracji. Wieloletnie doświadczenie na tym polu pozwala nam oferować usługę pośrednictwa i doradztwa przy wprowadzaniu produktu na rynek, idealnie skrojoną na miarę potrzeb i dopasowaną do oczekiwań klienta.

Ochrona praw autorskich

Kancelaria świadczy usługi składające się na wieloaspektową i kompleksową ochronę praw autorskich każdego z naszych klientów. Dodatkowo jesteśmy jedną z niewielu kancelarii prawnych, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne i doświadczenie do tego, by skutecznie chronić naszych klientów także w dynamicznie rozwijającym się internecie.

Nasze wsparcie obejmuje zarówno zapewnienie formalno-prawnego, pełnego zabezpieczenia praw autorskich klienta jak i kompleksowe doradztwo w zakresie zawierania umów licencyjnych, przeniesienia praw autorskich czy opiniowanie projektów umów przedstawianych przez kontrahentów pod kątem maksymalnego bezpieczeństwa praw autorskich naszego klienta. To wszystko w ramach dedykowanego działu własności intelektualne (IP), który dodatkowo zajmuje się pełną obsługą pełną obsługę, w tym reprezentacją klienta w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, naruszeń praw autorskich  czy ochroną dóbr osobistych.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Kancelaria oferuje pełną i bieżącą obsługę zmierzającą do zapewnienia przestrzegania przez Klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych, w szczególności ochroną danych osobowych uwzględniających aktualne normy prawne (RODO 2018). Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Kancelarii pozwala poznać, zrozumieć, a następnie wdrożyć procedury zmierzające do pełnej ochrony przetwarzanych danych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje w szczególności:

• prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”;

• przygotowanie kompletnej procedury wraz z dokumentacją obejmującą m.in. Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, jak i również wszelkie wzory upoważnień, regulaminów oraz wytycznych zmierzających do zachowania niezbędnych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania danego podmiotu.

• wsparcie merytoryczne ADO lub IODO

Restrukturyzacja i optymalizacja

Klienci zainteresowani zoptymalizowaniem procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa, jak i również inwestorów zamierzających nabyć udziały oraz akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części, mogą skorzystać z usługi prowadzenia kompleksowych audytów prawnych, zmierzających do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości czy też ewentualnych ścieżek rozwoju wynikających z działalności tych podmiotów.

Dodatkowo Kancelaria na bieżąco współpracuje z kancelariami podatkowymi, biurami księgowymi, doradcami inwestycyjnymi oraz doświadczonymi menedżerami w celu wsparcia merytorycznego Klienta w zainicjowanym procesie inwestycyjnym czy reorganizacyjnym.

Przeprowadzony przez nas proces Due diligence jest dopasowany do potrzeb danego Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której prowadzi działalność. Nasze wsparcie obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne czy zagadnienia  prawa własności, w tym prawa własności intelektualnej i ochrony praw do marki (znaków towarowych)

Obsługa agencji marketingowych

Jesteśmy kancelarią prawną wyspecjalizowaną w obsłudze klientów z branży nowoczesnych technologii, dlatego też jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorców z sektora e-biznesu i internetowego, w szczególności agencji e-marketingowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz dotychczasowe sukcesy jesteśmy w stanie przełożyć na działalność każdego z klientów z branży marketingu internetowego, tym obejmujących tak specjalistyczną branżę jak usługi pozycjonowania stron – SEO oraz usług powiązanych (SEM / Google Ads).

Wspieramy agencje marketingowe, jak również instytucje świadczące usługi programistyczne, agencje brandingowe czy zajmujące się budowaniem i administrowaniem stron internetowych zapewniając kompleksową obsługę prawną tego specyficznego sektora biznesu.

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z nami

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

  Zespół Kancelarii RPMS

  Dlaczego Kancelaria RPMS?

  Profesjonalizm
  Jesteśmy zespołem prawników, podatkowców i analityków obsługujących przede wszystkim przedsiębiorców. Od zawsze, na zawsze.
  Doświadczenie
  Obsługujemy klientów biznesowych od prawie 15 lat. Posiadamy know- how i doświadczenie by dopasować nasze usługi do potrzeb klientów.
  Specjalizacja
  Jesteśmy nowoczesną kancelarią wyspecjalizowaną w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności z branży IT, programistycznej i internetowej. Nasze wsparcie ma zawsze charakter zindywidualizowany.
  Sieć partnerów
  Posiadamy sieć partnerów – w ten sposób zapewniamy kompleksową obsługę klientów, niezależnie od problemów z jakimi się aktualnie zmagają. Zawsze znajdziemy rozwiązanie.

  Kancelaria Prawna RPMS
  Staniszewski & Wspólnicy

  Kancelaria prawna posiada siedziby w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach

  Kancelaria Prawna RPMS® specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności obejmującej branżę ecommerce, marketingu internetowego – w tym branży SEO, IT oraz nowoczesnych technologii. Nasi doświadczeni prawnicy w ramach osiągniętej wysokiej specjalizacji z dziedziny prawa internetowego zapewnią pełne wsparcie przy wdrażaniu lub aktualizowaniu prowadzonej działalności, w szczególności obejmującą przygotowanie dokumentacji sklepu internetowego (ecommerce), dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) oraz wsparcia prawnego w innych dziedzinach funkcjonowania działalności.

  Wierzymy, że rozwój prowadzonego biznesu wymaga innowacji, a innowacje wymagają zmian, stąd też oferowany przez kancelarię prawną model współpracy uwzględnia postęp jaki towarzyszy tak dynamicznie rozwijającej się branży jak branża internetowa oraz zawsze jest dostosowany do oczekiwań klientów.
  Naszym priorytetem jest zabezpieczenie interesów naszych klientów jak również formalne przygotowanie zaplecza, które nie tylko będzie skuteczne ale również będzie stanowić impuls do dalszego rozwoju realizowanych projektów i prowadzonej działalności klientów Kancelarii RPMS®.

  Wypowiadamy się dla:

  Prawnicy Kancelarii Prawnej rozumieją specyfikę branży ecommerce marketingu internetowego dlatego też jesteśmy w stanie zaproponować bezpieczne, sprawdzone i zindywidualizowane rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę danej branży i oczekiwania klientów jak również sami zaproponujemy rozwiązania, które będą sprzyjać budowaniu zaufania oraz dalszemu rozwojowi. Każdy Radca Prawny w naszej Kancelarii jest specjalistą w swojej dziedzinie, co jest gwarancją zadowolenia z profesjonalnego podejścia do naszych klientów. Z doświadczenia wiemy, że tylko taki model obsługi prawnej zapewnia profesjonalizm i bezpieczeństwo, a zdobyte spore grono zadowolonych i stałych klientów stanowi najlepsze potwierdzenie.

  Skontaktuj się i sprawdź
  w jaki sposób możemy Ci pomóc!
  Napisz do nas

  Przekształcenia

  Obsługa prawna spółek to jeden z filarów działalności kancelarii RPMS, a takie zagadnienia, jak przekształcenie spółki w inną formę prawną, zmiana umów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych są na stałe wpisane w nasze usługowe portfolio. Obsługę przekształceń spółek oraz przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych wiążemy z profesjonalnym doradztwem w zakresie prawa spółek, zapewniając opiekę prawną na najwyższym poziomie. Przekształcenie formy prowadzonej działalności (przekształcenie spółki lub przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej) wiąże się z koniecznością dokonania wielu formalnych zmian i wymaga praktycznej znajomości prawa spółek. Co ważne, w RPMS nie tylko doradzamy optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej, ale podczas procesu przekształcenia spółki służymy wsparciem na każdym jego etapie, również w kontekście wprowadzanych zmian organizacyjnych w strukturach kapitałowych czy właścicielskich.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Windykacja długów / należności
  przez kancelarię

  Kancelaria Prawna RPMS®  zapewnia pełne wsparcie swoim klientom w procesie odzyskiwania długów – zarówno windykacji przedsądowej (miękkiej) jak i windykacji sądowej (twardej).

  Oferujemy weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez klienta procedur związanych z procesem windykacyjny, których efektem jest wzrost spływu należności. Wysoką skuteczność działań windykacyjnych zawdzięczamy zindywidualizowanemu podejściu, bezzwłocznej reakcji na zgłoszone przez klientów roszczenia, jak również wdrożonym jasnym precyzyjnych procedurom dotyczących obsługi windykacyjnej poszczególnych długów.

  Wsparcie ze strony profesjonalisty – Kancelarii Prawnej i Radcy Prawnego pozwala korzystać ze wszelkich instrumentów przewidzianych przez prawo w celu skutecznego, szybkiego i legalnego odzyskania długu. Interesuje Cię skuteczna windykacja ? Jeśli masz jakieś pytania, nasz Radca Prawny z chęcią odpowie na każde z nich.

  Zobacz więcej

  Partnerzy kancelarii prawnej

  Platforma edrone.me z pełnym wsparciem Kancelarii RPMS

  Kancelaria RPMS® w związku z została oficjalnym partnerem platformy EDRONE.ME – międzynarodowego dostawcy usług IT, w tym specjalistycznego oprogramowania CRM do zarządzania sprzedażą w branży e – commerce.

  RPMS oficjalnym partnerem EFL Leasing SA

  Kancelaria RPMS® została oficjalnym partnerem EFL LEASING SA.  Współpraca ma na celu wymianę kompetencji, doświadczenia, a także kontaktów, a w konsekwencji zapewnienie kompleksowego wsparcia dla klientów biznesowych.

  Kancelaria RPMS oficjalnym partnerem AEGON

  Miło nam poinformować, że kancelaria RPMS® została oficjalnym partnerem AEGON. Nasi specjaliści będą w szczególności pomagać klientom AEGON w zrozumieniu, a także wdrożeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w przedsiębiorstwie.

  Opinie klientów kancelarii

  FAQ - najczęściej zadawane pytania

  Staramy się zawsze być możliwie jak najbliżej naszego Klienta dlatego udostępniamy szereg wygodnych rozwiązań jeśli chodzi o kontakt zależnie od preferencji. W godzinach pracy jesteśmy dostępni zarówno telefonicznie jak i za pomocą e-maili, a także formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “Kontakt”. Udostępniamy też możliwość zamówienia rozmowy za pomocą wygodnego formularza on-line. Wszystko po to by jeszcze lepiej i szybciej doradzać naszym Klientom.

  By zaoferować najlepszą jakość świadczonych przez nas usług wstępna analiza sprawy jest bezpłatna. Wysłuchujemy, przeprowadzamy analizę korzystając z doświadczenia naszych radców prawnych, rzeczników patentowych i doradców podatkowych, a następnie przygotujemy stosowną odpowiedź. W ramach odpowiedzi na złożone zapytanie proponujemy kroki, które należałoby poczynić w danej sprawie, jakie są zagrożenia oraz wskazujemy jaki byłby ewentualny koszt powierzenia nam prowadzenia tej sprawy.

  Każdy dokument, który może pomóc nam w zrozumieniu sytuacji Klienta będzie przydatny. Zależnie od sprawy nasi doradcy wskażą jakie dokładnie dokumenty należałoby przygotować w celu sprawnego przeprowadzenia analizy. Ponadto po przeprowadzonej analizie dodatkowo wskazujemy jakie dokumenty należałoby uzyskać jeśli zajdzie taka potrzeba by uczynić postępowanie możliwie szybkim i by zwiększyć szansę na sukces.

  Koszt porady oparty jest przede wszystkim o przedmiot, stopień skomplikowania sprawy oraz ilości koniecznych do przeanalizowania dokumentów. Zawsze przy tym staramy się być maksymalnie transparentni w naszych działaniach wobec Klienta dlatego też preferujemy gdy tylko to możliwe ustalać wynagrodzenie ryczałtowe – z góry tak, żeby klient miał świadomość z jakimi konkretnie kosztami musi sie liczyć przekazująć sprawę do obsługi. Uwzględniamy także możliwość ustalenia wynagrodzenia od sukcesu. W przypadku gdy jednak oszacowanie z góry kosztów nie jest możliwe stosujemy wynagrodzenie godzinowe. Tym niemniej nawet wtedy staramy się wskazać mniej więcej wymiar koniecznych godzin na bazie naszego doświadczenia na zasadzie od – do. Gwarantujemy, że powierzając nam sprawę nie natkniesz się na żadne ukryte koszty.

  Jak najbardziej jest to możliwe w stosunkowo prostych sprawach, gdzie nie jest wymagana analiza dokumentów. W takich przypadkach możliwe jest poprzestanie na poradzie telefonicznej czy mailowej. Nasi prawnicy indywidualnie ocenią czy zachodzi konieczność analizy dokumentów i zrobią co w ich mocy by jak najlepiej pomóc każdemu dzwoniącemu. Zapraszamy do kontaktu – pomożemy!

  Wszystkie dane przekazywane nam czy to do analizy czy w ramach prowadzonych spraw są w pełni poufne. Z jednej strony zapewniane jest to przez ustawę o radcach prawnych, którą związani są pod odpowiedzialnością nasi prawnicy, jak również z zasad korporacyjnych w tym Kodeksu Etyki. Z drugiej nasza kancelaria ze względu na swoje doświadczenie w branży IT dokłada wszelkich starań i wykorzystuje nowoczesne technologie by zabezpieczyć zasoby. Powierzenie nam sprawy to pewność profesjonalnego jej prowadzenia jak i spokój o bezpieczeństwo poufnych informacji.

  Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców. Mamy w swojej ofercie kompleksową obsługę obejmującą m.in fachowe doradztwo na każdym etapie transakcji, opracowywanie projektów uchwał, statutów i umów spółek, sporządzanie opinii prawnych i in., obsługę organów spółek, tworzenie i reorganizację podmiotów gospodarczych, analizy typu due diligence i wiele innych. W każdym przypadku indywidualnie podchodzimy do sprawy zarówno pod kątem obsługi jak i kosztów. Wiemy jak ważna jest dbałość o szczegóły szczególnie w przypadku własnej firmy. Też tak zaczynaliśmy. Dlatego powierzając nam swoją sprawę masz gwarancję kompleksowości i fachowości obsługi, już od pierwszego telefonu.

  Nasza Kancelaria posiada prawdziwie globalne doświadczenie. Nie tylko reprezentujemy naszych Klientów przed zewnętrznymi organami jak instytucje unijne czy EUIPO, WIPO ale również obsługujemy klientów zagranicznych w językach angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Przygotowujemy pisma, pośredniczymy i kontaktujemy się w tym również zdalnie we wszystkich wspomnianych językach. Ponadto posiadamy sprawdzony i zgrany zespół współpracujących tłumaczy celem zapewnienia w pełni profesjonalnej i kompleksowej obsługi dla każdego z naszych Klientów.