Pełna i bieżąca pomoc prawna przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Profesjonalne wsparcie w zakresie rozwiązań prawno – podatkowych

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie windykacji należności

Nasze specjalizacje

Tworzenie i obsługa spółek

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń, niezależnie od miasta siedziby.
Prawnicy Kancelarii przygotowują umowy oraz innego rodzaju akty założycielskie podmiotów gospodarczych oraz reprezentują Klientów w trakcie czynności prawnych, tworzących te podmioty (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych oraz przez internet (w trybie S24). Doradzamy również w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę w szczególności kwestie organizacyjne, prawne oraz podatkowe.

Kancelaria na bieżąco współpracuje z notariuszami oraz doradcami w celu zapewnienia wdrożenia optymalnych rozwiązań dotyczących nowo utworzonych lub przejętych podmiotów.

Masz pytania?
Skontaktuj się

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Obsługa prawna IT / e-Commerce

Kancelaria od samego początku funkcjonowania specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności z branży IT, programistycznej, eCommerce, nowoczesnych technologii oraz technologii finansowych (FinTech). Zespół Kancelarii prawnej zapewnia kompleksowe wsparcie prawne obejmujące analizę oraz przygotowanie zaplecza podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rynku z wykorzystaniem technologii oraz poprzez sieć internetową.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, w tym obejmujących obsługę spółek teleinformatycznych, a także braliśmy udział w procesach kreowania oraz wdrażania nowych usług na rynek, wspierając Klientów na każdym etapie postępowania, w tym w procesie negocjacji, przygotowania i opiniowania umów, a także wsparcia na etapie rozliczania projektu.

Zapewniamy pełne wsparcie prawne w przygotowaniu formalnego zaplecza funkcjonowania podmiotów gospodarczych świadczących usługi poprzez sieć internetową, w tym regulaminów, polityk bezpieczeństwa, ogólnych warunków, formularzy i innych, a także w procesach windykacyjnych (windykacja długów i należności) i podatkowych.

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne, uwzględniające zarówno bieżące potrzeby Klienta, jak i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa

Masz pytania?
Skontaktuj się

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Restrukturyzacja i optymalizacja

Klienci zainteresowani zoptymalizowaniem procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa, jak i również inwestorów zamierzających nabyć udziały oraz akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części, mogą skorzystać z usługi prowadzenia kompleksowych audytów prawnych, zmierzających do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości czy też ewentualnych ścieżek rozwoju wynikających z działalności tych podmiotów.

Dodatkowo Kancelaria na bieżąco współpracuje z kancelariami podatkowymi, biurami księgowymi, doradcami inwestycyjnymi oraz doświadczonymi menedżerami w celu wsparcia merytorycznego Klienta w zainicjowanym procesie inwestycyjnym czy reorganizacyjnym.

Przeprowadzony przez nas proces Due diligence jest dopasowany do potrzeb danego Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której prowadzi działalność. Nasze wsparcie obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne czy zagadnienia  prawa własności, w tym prawa własności intelektualnej i ochrony praw do marki (znaków towarowych)

Masz pytania?
Skontaktuj się

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Ochrona marki

Kancelaria z uwagi na przyjętą specjalizację świadczy usługi obejmujące zapewnienie pełnej ochrony marki klienta, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku internetowym. Nasze wsparcie obejmuje zarówno zapewnienie formalno-prawnego, pełnego zabezpieczenia marki klienta (m.in. rejestracja znaku towarowego czy zapewnienia ochrony praw do domeny internetowej) jak również zabezpieczenie praw związanych z własnością intelektualną (wzory przemysłowe, wynalazki, patenty), czy pełną ochronę praw autorskich, w ramach dedykowanego działu  IP.

Dodatkowo nasze wsparcie obejmuje również pełną obsługę, w tym reprezentację w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji czy ochroną dóbr osobistych, w szczególności obejmujących podejmowanie czynności zmierzających do usunięcia negatywnych oraz naruszających dobra osobiste wpisów z takich portali jak GoWork, GMF, Opineo i innych.

Masz pytania?
Skontaktuj się

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Obsługa agencji marketingowych (SEO)

Jesteśmy kancelarią prawną wyspecjalizowaną w obsłudze klientów z branży nowoczesnych technologii, dlatego też jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorców z sektora e-biznesu i internetowego, w szczególności agencji e-marketingowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz dotychczasowe sukcesy jesteśmy w stanie przełożyć na działalność każdego z klientów z branży marketingu internetowego, tym obejmujących tak specjalistyczną branżę jak usługi pozycjonowania stron – SEO oraz usług powiązanych (SEM / Google Ads).

Wspieramy agencje marketingowe, jak również instytucje świadczące usługi programistyczne, agencje brandingowe czy zajmujące się budowaniem i administrowaniem stron internetowych zapewniając kompleksową obsługę prawną tego specyficznego sektora biznesu.

Masz pytania?
Skontaktuj się

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Kancelaria oferuje pełną i bieżącą obsługę zmierzającą do zapewnienia przestrzegania przez Klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych, w szczególności ochroną danych osobowych uwzględniających aktualne normy prawne (RODO 2018). Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Kancelarii pozwala poznać, zrozumieć, a następnie wdrożyć procedury zmierzające do pełnej ochrony przetwarzanych danych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje w szczególności:

• prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”;

• przygotowanie kompletnej procedury wraz z dokumentacją obejmującą m.in. Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, jak i również wszelkie wzory upoważnień, regulaminów oraz wytycznych zmierzających do zachowania niezbędnych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania danego podmiotu.

• wsparcie merytoryczne ADO lub IODO

Masz pytania?
Skontaktuj się

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Dlaczego Kancelaria RPMS?

Profesjonalizm

Jesteśmy zespołem prawników, podatkowców i analityków obsługujących przede wszystkim przedsiębiorców. Od zawsze, na zawsze.

Doświadczenie

Obsługujemy klientów biznesowych od prawie 15 lat. Posiadamy know- how i doświadczenie by dopasować nasze usługi do potrzeb klientów.

Specjalizacja

Jesteśmy nowoczesną kancelarią wyspecjalizowaną w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności z branży IT, programistycznej i internetowej. Nasze wsparcie ma zawsze charakter zindywidualizowany.

Sieć partnerów

Posiadamy sieć partnerów – w ten sposób zapewniamy kompleksową obsługę klientów, niezależnie od problemów z jakimi się aktualnie zmagają. Zawsze znajdziemy rozwiązanie.

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

Kancelaria Prawna RPMS
Staniszewski & Wspólnicy

Kancelaria – Poznań

Poznańska Kancelaria Prawna RPMS specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności obejmującej branżę ecommerce, marketingu internetowego – w tym branży SEO, IT oraz nowoczesnych technologii. Nasi doświadczeni prawnicy w ramach osiągniętej wysokiej specjalizacji z dziedziny prawa internetowego zapewnią pełne wsparcie przy wdrażaniu lub aktualizowaniu prowadzonej działalności, w szczególności obejmującą przygotowanie dokumentacji sklepu internetowego (ecommerce), dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) oraz wsparcia prawnego w innych dziedzinach funkcjonowania działalności.

Wierzymy, że rozwój prowadzonego biznesu wymaga innowacji, a innowacje wymagają zmian, stąd też oferowany przez kancelarię prawną model współpracy uwzględnia postęp jaki towarzyszy tak dynamicznie rozwijającej się branży jak branża internetowa oraz zawsze jest dostosowany do oczekiwań klientów.
Naszym priorytetem jest zabezpieczenie interesów naszych klientów jak również formalne przygotowanie zaplecza, które nie tylko będzie skuteczne ale również będzie stanowić impuls do dalszego rozwoju realizowanych projektów i prowadzonej działalności klientów Kancelarii RPMS.

Wypowiadamy się dla:

Prawnicy Kancelarii Prawnej rozumieją specyfikę branży ecommerce marketingu internetowego dlatego też jesteśmy w stanie zaproponować bezpieczne, sprawdzone i zindywidualizowane rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę danej branży i oczekiwania klientów jak również sami zaproponujemy rozwiązania, które będą sprzyjać budowaniu zaufania oraz dalszemu rozwojowi. Każdy Radca Prawny w naszej Kancelarii jest specjalistą w swoim fachu, co jest gwarancją zadowolenia z profesjonalnego podejścia do naszych klientów. Z doświadczenia wiemy, że tylko taki model obsługi prawnej zapewnia profesjonalizm i bezpieczeństwo, a zdobyte spore grono zadowolonych i stałych klientów stanowi najlepsze potwierdzenie.

Nasze Aktualności prawne

Windykacja długów / należności
przez kancelarię

Kancelaria Prawna – Poznań

Kancelaria Prawna RPMS z Poznania zapewnia pełne wsparcie swoim klientom w procesie odzyskiwania długów – zarówno windykacji przedsądowej (miękkiej) jak i windykacji sądowej (twardej). Oferujemy weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez klienta procedur związanych z procesem windykacyjny, których efektem jest wzrost spływu należności.

Wysoką skuteczność działań windykacyjnych zawdzięczamy zindywidualizowanemu podejściu, bezzwłocznej reakcji na zgłoszone przez klientów roszczenia, jak również wdrożonym jasnym precyzyjnych procedurom dotyczących obsługi windykacyjnej poszczególnych długów.

Wsparcie ze strony profesjonalisty – Kancelarii Prawnej i Radcy Prawnego pozwala korzystać ze wszelkich instrumentów przewidzianych przez prawo w celu skutecznego, szybkiego i legalnego odzyskania długu. Interesuje Cię skuteczna windykacja w mieście Poznań? Jeśli masz jakieś pytania, nasz Radca Prawny z chęcią odpowie na każde z nich.

Platforma edrone.me z pełnym wsparciem Kancelarii RPMS

Kancelaria RPMS w związku z została oficjalnym partnerem platformy EDRONE.ME – międzynarodowego dostawcy usług IT, w tym specjalistycznego oprogramowania CRM do zarządzania sprzedażą w branży e – commerce.

RPMS oficjalnym partnerem EFL Leasing SA

Kancelaria RPMS została oficjalnym partnerem EFL LEASING SA.  Współpraca ma na celu wymianę kompetencji, doświadczenia, a także kontaktów, a w konsekwencji zapewnienie kompleksowego wsparcia dla klientów biznesowych.

Kancelaria RPMS oficjalnym partnerem AEGON

Miło nam poinformować, że kancelaria RPMS została oficjalnym partnerem AEGON. Nasi specjaliści będą w szczególności pomagać klientom AEGON w zrozumieniu, a także wdrożeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w przedsiębiorstwie.

Opinie Klientów kancelarii

enterso
Enterso

Współpracę z kancelarią nawiązaliśmy za poleceniem innej firmy, u której – jak to zostało nam podkreślone – współpraca przyniosła „wymierne efekty”.

Zespół został przedstawiony jako specjaliści z zakresu obsługi branży IT, co zresztą miało odzwierciedlenie już przy pierwszej rozmowie. Znali problematykę branży, stosowane rozwiązania, a także – co nas było na tamten moment najistotniejsze – potrafili w zasadzie bezzwłocznie zaproponować zmiany na główne i bieżące problemy spółki.

W praktyce już na początku współpracy pracownicy kancelarii przejrzeli wszystkie stosowane wzory umów oraz procedur, przygotowali raport z sugerowanymi zmianami, a następnie – po konsultacji – wdrożyli sugerowane rozwiązania. Co więcej zaaranżowali spotkania z osobami zajmującymi się podobną branżą, co pozwoliło na wymianę doświadczeń biznesowych oraz nawiązaniu nowych kontaktów.

Po ponad roku współpracy jesteśmy gotowi wystawić opinię i jednoznacznie zarekomendować Kancelarię.

Polecamy i na pewno będziemy polecać innym. Ciężko znaleźć na rynku lepszych profesjonalistów.

Matimpex
Matimpex Travel

Prawdziwi profesjonaliści! W sposób kompleksowy i rzetelny zajęli się obsługą biura, a co więcej – wsparciem naszych klientów w rozwiązywaniu problemów z przewoźnikami! Polecamy Panią Antonię 🙂
Dodatkowo dzięki działaniom kancelarii wdrożono dokumentację i procedury wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym słynnego RODO. Duży plus za przekazanie prostych wskazówek, co krok po kroku trzeba zrobić. Wszelkie wątpliwości były natychmiast wyjaśniane, a pracownicy zostali przeszkoleni. Dynamiczny zespół prawników z rzadko spotykanym zaangażowaniem i kreatywnością. Jednym słowem polecamy!

belin
Belin

Mecenas obsługiwał spółkę przez ponad 6 lat. W tym czasie zapewniał kompletną i bieżącą obsługę wszelkich zagadnień związanych z działalnością spółki począwszy od monitoringu płatności do reprezentowania przed organami publicznymi.
Współpracę trudno inaczej określić aniżeli owocną. Niezależnie od tematyki Mecenas był w stanie zasugerować optymalne rozwiązania, jak również wskazać na wszelkie możliwe niebezpieczeństwa wynikające z wyboru poszczególnych opcji, zawsze działając w interesie spółki.

Pozycjonowanie stron
icea S.A.

Współpracujemy z mecenasem Staniszewskim od ponad 5 lat. To sprawdzony partner w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania należnościami. Po nawiązaniu współpracy z sukcesem wprowadzono nowe zasady w relacjach z Klientami, usprawniono procesy windykacyjne, jak również zapewniono bezzwłoczną obsługę w bieżących sprawach. Na szczególne uznanie zasługuje również pełne wsparcie i zaangażowanie Mecenasa dla poszczególnych pracowników firmy.

m40
Grupa M40

Obsługa prawna na najwyższym poziomie. Dobry kontakt i pełne zaangażowanie ze strony pracowników kancelarii. Polecamy każdemu!

iDo Events

Fachowa i profesjonalna obsługa – najwyższy poziom. Polecam

Translate »