Zespół

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów z zakresu prawa, podatków, doradztwa gospodarczego i finansów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku IT, w tym zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, przetwarzaniem danych wrażliwych, w tym ochroną danych osobowych oraz z branżą e-commerce.

DZIAŁ PRAWNY

Marcin Staniszewski

Radca prawny

Od 2005 r. zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w najważniejszych dziedzinach prawa. Z uwagi na zdobyte doświadczenie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania spółek z branży IT, e – commerce oraz nowoczesnych technologii, uwzględniając między innymi problematykę ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego czy prawa konsumenckiego.

Doradzał przy licznych procesach dotyczących wprowadzenia nowych produktów na rynek, w szczególności z zakresu marketingu internetowego oraz systemów teleinformatycznych, jak również brał udział w restrukturyzowaniu podmiotów już funkcjonujących, a obejmujących m.in. optymalizację procesów zawierania umów, usprawnienia obsługi posprzedażowej i windykacyjnej, jak również kształtowania długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.Z sukcesem reprezentował Klientów prowadząc negocjacje z wiodącymi operatorami sieci komórkowych oraz teleinformatycznych, brał udział w licznych procesach fuzji spółek prawa handlowego oraz wdrażania nowych projektów, w tym platform internetowych wymiany baz danych i usług.

Kamila Wasilewska

Radca prawny

Od 2010 r. doświadczenie zdobyła w renomowanych kancelariach radcowskich, w kancelarii komorniczej oraz jako prawnik in-house w spółkach branży rynku finansowego (także w zakresie funkcji compliance officer). Praktykowała także w instytucjach rządowych – Ministerstwie Sprawiedliwości, Departamencie Strategii i Deregulacji oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Od 2017 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Bankowość (Wyższa Szkoła Bankowa). Słuchacz Studium prawa brytyjskiego organizowanego przez British Law Centre w Warszawie.

Zajmuje się obsługą przedsiębiorców od początku założenia działalności, przez proces jej prowadzenia, zakończenia lub innych przekształceń, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowoczesnych technologii i prawa autorskiego. Zapewnia wsparcie także w sprawach prawa pracy, z perspektywy pracownika i pracodawcy. Szczególnie interesuje ją również prawo turystyczne i szeroko pojęte prawo konsumenckie.

W Kancelarii Prawnej RPMS zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych w procesach reorganizacji, w tym optymalizacji procedur związanych z procesem windykacyjnym, wsparciem działu podatkowego, a także przy uruchamianiu nowych, kluczowych projektów.

Antonina Schneider

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską z zakresu międzynarodowego prawa lotniczego. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe od pierwszego roku studiów zbierała w poznańskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Do kręgu jej zainteresowań należy także prawo ochrony danych osobowych i prawo ubezpieczeniowe.

DZIAŁ DORADCZO – ANALITYCZNY

Andrzej Nowak

Wspólnik

Przedsiębiorca, inwestor, od ponad 20 lat związanym bezpośrednio z biznesem. Aktywnie działa w wielu segmentach gospodarki. Zajmuje się technikami negocjacji w zakresie sprzedaży i zakupów.

Ekspert w zarządzaniu relacjami, budowaniu strategii i jej konsekwentnej realizacji.

Przemysław Ochociński

Specjalista ds. finansowych

Zapewnia wsparcie klientom biznesowym w zakresie wszelkich decyzji zarządczych w opariu o najnowocześniejsze rozwiązania controllingowe z zakresu Grenzplankostenrechnung (stosowanego przez większość czołowych niemieckich przedsiębiorstw) oraz Activity Based Costing. Wspomaga klientów w procesach opracowywania strategii w oparciu o metodykę Balance Scorecard wraz z KPI’s, co prowadzi do zdecydowanej poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw. Wdraża monitoring kluczowych parametrów przedsiębiorstwa i zapewnia pełne wsparcie analityczne dostosowane do potrzeb klienta. Dodatkowo pomaga klientom w sporządzaniu wniosków kredytowych, leasingowych czy biznesplanów.

Dariusz Ligocki

Od 4 lat CEO firmy LIGOCKI Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z o.o. Wcześniej przez 15 lat w bankowości na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie i wiedzę z lat pracy w instytucjach finansowych wykorzystuje obecnie wspierając przedsiębiorców w zarządzaniu ich finansami.

Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla firm, strukturyzowaniu transakcji, optymalizacji kosztów bankowych, negocjacjach i reprezentowaniu Klienta przed Bankami i innymi instytucjami finansowymi.

DZIAŁ PODATKOWY

Damian Panek

Biegły rewident i doradca podatkowy

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatków od towarów i usług, podatków dochodowych od osób prawnych, jak również w opodatkowaniu podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi jak również zapewnia pełne wsparcie merytoryczne w bieżącej działalności prowadzonej przez klientów Kancelarii.

Marcin Hauffa

Biegły rewident

Członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie i szeroko pojętym doradztwie biznesowym. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości. Przeprowadza audyty zarządcze dla Rad Nadzorczych i Właścicieli. Sporządza plany finansowe na potrzeby wewnętrzne i dla instytucji finansowych, a także raporty controling`owe zindywidualizowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

DZIAŁ WINDYKACYJNY

Posiadamy prężnie funkcjonujący dział windykacyjny, w ramach którego doświadczeni negocjatorzy prowadzą działania z zakresu windykacji miękkiej (polubownej) z uwzględnieniem zachowania dobrych stosunków z klientami.

Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w zakresie windykacji sądowej, skutecznie reprezentując interesy naszych Klientów

OSTATNI ROK W LICZBACH
0
wszczętych postępowań sądowych
0
wartość przekazanych spraw windykacyjnych
0
zakończonych spraw windykacyjnych