Nasz zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu prawa nowoczesnych technologii, prawa autorskiego – własności intelektualnej oraz technologii finansowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku IT i internetowym, w tym zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, automatyzacją i przetwarzaniem danych, w tym danych wrażliwych oraz z branżą e-Commerce.


Ideą, która przyświeca nam od początku jest świadczenie usług prawnych dopasowanych do potrzeb i rozwoju technologii –  w szczególności branży informatycznej, internetowej i finansowej, wykorzystując możliwości i potencjał jaka w nim drzemie,  do świadczenia usług na rzecz naszych Klientów na najwyższym poziomie.


Posiadamy zespół świadczący usługi kompleksowe,  obejmujące dziedziny prawa, podatków, analityki i ochrony własności intelektualnej z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z aktualnego postępu technologicznego.

Kancelaria dysponuje również odrębnym, wyspecjalizowanym działem zajmującym się windykacją należności w ramach windykacji miękkiej (polubownej) oraz windykacji sądowo – egzekucyjnej (TOP 3 w windykacji poznańskiej)*

*dane na 01.2020 r. wg. wyników wyszukwiań google.
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy sporne i sądowe oraz własność intelektualna.
Wspólnik
Specjalista ds. strategii i rozwoju. Ekspert w zarządzaniu przedsiębiorstwem, budowaniu strategii rozwoju oraz zarządzaniu relacjami.
STARSZY PRAWNIK
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna spółek. Procesy windykacyjne, sprawy sporne i sądowe. Prawo lotnicze i turystyczne
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, sprawy sporne i sądowe, Prawo pracy oraz Corporate compliance.
Prawnik ds. własności intelektualnej / APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: własność intelektualna – ochrona prawa autorskiego, marki oraz własności przemysłowej.
Prawnik ds. obsługi spółek / APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Prawo spółek, w szczególności przekształcenia, fuzje i przejęcia.
Prawnik
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja.
Specjalista ds. finansowych i analityki
Zapewnia wsparcie klientom biznesowym w zakresie analityki wspierającej decyzje zarządcze i kontrolne.
Prawnik
Specjalizacja: Prawo międzynarodowe
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo budowlane i prawo nieruchomości. Zajmuje się obsługą spraw administracyjnych (w tym odwołań od decyzji) i sądowo – administracyjnych.
Specjalista ds. zarządzania projektami i PR
Specjalista ds. finansowych i bankowości
Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla firm, strukturyzowaniu transakcji oraz optymalizacji kosztów bankowych.
Biegły Rewident i Doradca Podatkowy
Od 2005 r. zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w ramach prawa podatkowego.

Dział windykacji

Posiadamy rozbudowany oraz prężnie funkcjonujący dział windykacyjny, w ramach którego doświadczeni negocjatorzy oraz prawnicy prowadzą działania z zakresu windykacji miękkiej (polubownej) z uwzględnieniem zachowania dobrych stosunków z klientami, a także windykacji sądowej i egzekucji.

Dział windykacyjny jest wyposażony w narzędzia automatyzujące procesy windykacyjne, co pozwala nam na szybką realizację zleceń, a także bieżące informowanie Naszych Klientów o stanie sprawy.

SKONTAKTUJ SIĘ

Windykacja należności RPMS
OSTATNI ROK W LICZBACH
0
wszczętych postępowań sądowych
0
wartość przekazanych spraw windykacyjnych
0
zakończonych spraw windykacyjnych
Translate »