Nasz zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu prawa nowoczesnych technologii, prawa autorskiego – własności intelektualnej oraz technologii finansowych


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku IT i internetowym, w tym zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, automatyzacją i przetwarzaniem danych, w tym danych wrażliwych oraz z branżą e-Commerce.

Ideą, która przyświeca nam od początku jest świadczenie usług prawnych dopasowanych do potrzeb i rozwoju technologii –  w szczególności branży informatycznej, internetowej i finansowej, wykorzystując możliwości i potencjał jaka w nim drzemie,  do świadczenia usług na rzecz naszych Klientów na najwyższym poziomie.


Posiadamy zespół świadczący usługi kompleksowe,  obejmujące dziedziny prawa, podatków, analityki i ochrony własności intelektualnej z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z aktualnego postępu technologicznego.

Marcin Staniszewski

Radca prawny

Od 2005 r. zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w najważniejszych dziedzinach prawa. Z uwagi na zdobyte doświadczenie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania spółek z branży IT, e – commerce oraz nowoczesnych technologii, uwzględniając między innymi problematykę ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego czy prawa konsumenckiego.

Doradzał przy licznych procesach dotyczących wprowadzenia nowych produktów na rynek, w szczególności z zakresu marketingu internetowego oraz systemów teleinformatycznych, jak również brał udział w restrukturyzowaniu podmiotów już funkcjonujących, a obejmujących m.in. optymalizację procesów zawierania umów, usprawnienia obsługi posprzedażowej i windykacyjnej, jak również kształtowania długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.Z sukcesem reprezentował Klientów prowadząc negocjacje z wiodącymi operatorami sieci komórkowych oraz teleinformatycznych, brał udział w licznych procesach fuzji spółek prawa handlowego oraz wdrażania nowych projektów, w tym platform internetowych wymiany baz danych i usług.

Kamila Wasilewska

Radca prawny

Od 2010 r. doświadczenie zdobyła w renomowanych kancelariach radcowskich, w kancelarii komorniczej oraz jako prawnik in-house w spółkach branży rynku finansowego (także w zakresie funkcji compliance officer). Praktykowała także w instytucjach rządowych – Ministerstwie Sprawiedliwości, Departamencie Strategii i Deregulacji oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Od 2017 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Bankowość (Wyższa Szkoła Bankowa). Słuchacz Studium prawa brytyjskiego organizowanego przez British Law Centre w Warszawie.

Zajmuje się obsługą przedsiębiorców od początku założenia działalności, przez proces jej prowadzenia, zakończenia lub innych przekształceń, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowoczesnych technologii i prawa autorskiego. Zapewnia wsparcie także w sprawach prawa pracy, z perspektywy pracownika i pracodawcy. Szczególnie interesuje ją również prawo turystyczne i szeroko pojęte prawo konsumenckie.

W Kancelarii Prawnej RPMS zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych w procesach reorganizacji, w tym optymalizacji procedur związanych z procesem windykacyjnym, wsparciem działu podatkowego, a także przy uruchamianiu nowych, kluczowych projektów.

Antonina Schneider

Starszy prawnik / Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską z zakresu międzynarodowego prawa lotniczego. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe od pierwszego roku studiów zbierała w poznańskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Do kręgu jej zainteresowań należy także prawo ochrony danych osobowych i prawo ubezpieczeniowe.

Karol Seweryn

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 roku uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i od tego czasu jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Od początku kariery zawodowej związany z poznańskim samorządem, w którym to świadczył usługi na rzecz Urzędu Miasta Poznania oraz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

W Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z prawami rzeczowymi, w szczególności prawem nieruchomości i budowlanym, w tym również roszczeniami odszkodowawczymi wobec gminy związanymi z wywłaszczeniami, podziałami geodezyjnymi czy też roszczeniami wynikającymi z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Reprezentuje również Klientów Kancelarii RPMS w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego, w postępowaniach sądowo – administracyjnych, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego z ramienia właściciela spółki.

Prawnik Anna-Maria Sobczak

Anna-Maria Sobczak

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską w katedrze prawa europejskiego poświęconą tematyce prawa autorskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w renomowanych poznańskich kancelariach. Od 2016 roku pomaga przedsiębiorcom i freelancerom w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej. W 2017 roku ukończyła Szkołę Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Uczestniczka pierwszej edycji Szkoły Prawa Nowych Technologii IT&TMT w Warszawie.

W Kancelarii RPMS jako specjalistka w tej dziedzinie zajmuje się prawem własności intelektualnej w dziale IP&IT&TMT, a w szczególności znakami towarowymi oraz prawem autorskim. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo cywilne, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona danych osobowych.

Małgorzata Sajkowska

Aplikant Radcowski

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniu praw własności intelektualnej w majątku przedsiębiorstwa, oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka pierwszej edycji Szkoły Prawa Nowych Technologii IT&TMT w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa od 2010 roku pracując w renomowanych poznańskich kancelariach radców prawnych i doradców podatkowych, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz prawie własności intelektualnej. W Kancelarii RPMS zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw głównie z branży IT, nowych technologii, e-commerce oraz szeroko pojętej branży kreatywnej.

Andrzej Nowak

Wspólnik

Przedsiębiorca, inwestor, od ponad 20 lat związanym bezpośrednio z biznesem. Aktywnie działa w wielu segmentach gospodarki. Zajmuje się technikami negocjacji w zakresie sprzedaży i zakupów.

Ekspert w zarządzaniu relacjami, budowaniu strategii i jej konsekwentnej realizacji.

Przemysław Ochociński

Specjalista ds. finansowych

Zapewnia wsparcie klientom biznesowym w zakresie wszelkich decyzji zarządczych w opariu o najnowocześniejsze rozwiązania controllingowe z zakresu Grenzplankostenrechnung (stosowanego przez większość czołowych niemieckich przedsiębiorstw) oraz Activity Based Costing.

Wspomaga klientów w procesach opracowywania strategii w oparciu o metodykę Balance Scorecard wraz z KPI’s, co prowadzi do zdecydowanej poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw. Wdraża monitoring kluczowych parametrów przedsiębiorstwa i zapewnia pełne wsparcie analityczne dostosowane do potrzeb klienta. Dodatkowo pomaga klientom w sporządzaniu wniosków kredytowych, leasingowych czy biznesplanów.

Dariusz Ligocki

Przez 15 lat realizował swoją pasję na stanowiskach menadżerskich w bankowości. Od 7 lat doświadczenie i wiedzę z lat pracy w instytucjach finansowych wykorzystuje obecnie wspierając przedsiębiorców w zarządzaniu ich finansami.

Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla firm, strukturyzowaniu transakcji, optymalizacji kosztów bankowych, negocjacjach i reprezentowaniu Klienta przed Bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Damian Panek

Biegły rewident i doradca podatkowy

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatków od towarów i usług, podatków dochodowych od osób prawnych, jak również w opodatkowaniu podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi jak również zapewnia pełne wsparcie merytoryczne w bieżącej działalności prowadzonej przez klientów Kancelarii.

Marcin Hauffa

Biegły rewident

Członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie i szeroko pojętym doradztwie biznesowym. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości. Przeprowadza audyty zarządcze dla Rad Nadzorczych i Właścicieli. Sporządza plany finansowe na potrzeby wewnętrzne i dla instytucji finansowych, a także raporty controling`owe zindywidualizowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Windykacja należności RPMS

DZIAŁ WINDYKACYJNY

Posiadamy rozbudowany oraz prężnie funkcjonujący dział windykacyjny, w ramach którego doświadczeni negocjatorzy oraz prawnicy prowadzą działania z zakresu windykacji miękkiej (polubownej) z uwzględnieniem zachowania dobrych stosunków z klientami.

W sprawach, w których uzyskanie dobrowolnej zapłaty należności okaże się niemożliwe, zapewniamy pełne wsparcie  w zakresie prowadzenia windykacji sądowej (twardej windykacji), skutecznie reprezentując interesy naszych Klientów niezależnie od etapu postępowania, począwszy od złożenia pozwu, do prowadzenia działań egzekucyjnych ze współpracującymi i sprawdzonymi komornikami na terenie całej Polski.

Dział windykacyjny jest wyposażony w narzędzia automatyzujące procesy windykacyjne, co pozwala nam na szybką realizację zleceń, a także bieżące informowanie Naszych Klientów o stanie sprawy.

OSTATNI ROK W LICZBACH
0
wszczętych postępowań sądowych
0
wartość przekazanych spraw windykacyjnych
0
zakończonych spraw windykacyjnych