Problem z terminową spłatą należności wymaga pomocy z zewnątrz. Najlepiej, aby wsparcie pochodziło od zaufanych specjalistów, znających się nie tylko na metodach windykacyjnych, ale również na obowiązujących przepisach. Windykacja w Lublinie z kancelarią RPMS jest odpowiedzią na te potrzeby. Oferujemy szeroki zakres usług, od postępowania polubownego, czyli przedsądowego, aż po działania sądowe i komornicze.

Wypracowane latami umiejętności i obszerna wiedza pozwalają nam dochodzić większości roszczeń klientów na drodze polubownej. Oznacza to, że aż 73% spraw kończymy na etapie dostarczenia dłużnikowi ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. W sytuacji, w której nie przynosi to oczekiwanego rezultatu, przechodzimy do twardej windykacji należności. Płatność odzyskujemy więc albo dobrowolnie, albo z wykorzystaniem innych, odpowiednich narzędzi prawniczych.

JAK TO DZIAŁA?

Dokonujesz darmowej wyceny, przekazujesz informacje i pełnomocnictwa a Prawnicy Kancelarii przystępują do I Etapu - windykacji przed sądowej.

Dłużnik otrzymuje od Kancelarii Prawniczej ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z zakreślonym terminem.

Jeżeli płatność nie nastąpi otrzymujesz kompretną informację na temat dalszych możliwych kroków do podjęcia w celu wyegzekwowania należności, ewentualnych kosztów i zagrożeń.

Kancelaria prowadzi dalej proces windykcji w Twoim imieniu w ramach ETAPU II - twardej windykacji - aż do ostatecznego zakończenia sprawy.

  Dokonaj darmowej wyceny

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetważanie danych osobowych.

  Wybierając usługi RPMS sprawnie odzyskasz pieniądze

  WINDYKACJA DŁUGÓW LUBLIN

  20 specjalistów

  12 lat na rynku

  6436 wygranych spraw

  250 tyś windykowanych należności

  Kancelaria windykacyjna

  Wiele osób zastanawia się, co wybrać: firmę windykacyjną czy kancelarię? W dużej mierze zależy to od oczekiwań klienta. Jeżeli priorytetem jest maksymalna efektywność i jednoczesne zachowanie dobrych relacji biznesowych z dłużnikiem-kontrahentem, lepsza będzie pomoc prawników. Jako polecana kancelaria windykacyjna w Lublinie i innych polskich miastach, działamy aż do uzyskania konkretnego, wyznaczonego przez klienta celu.

  Stosujemy niezbędne do tego metody, w czym zdecydowanie pomaga znajomość obowiązujących przepisów. Dodatkowo, na samym początku zawsze podchodzimy do sprawy w sposób polubowny – dajemy dłużnikowi „szansę” na spłatę należności bez angażowania w to sądu i komornika. Tak skuteczna windykacja pozwala naszym klientom na zachowanie pozytywnych stosunków z kontrahentami, a nawet na ich poprawę.

  Windykacja należności Lublin

  Następstwem naszej interwencji często jest terminowy spływ kolejnych należności. Windykacja długów z kancelarią RPMS pozwala więc zachować płynność finansową, a nawet zapobiec powstawaniu podobnych problemów w przyszłości. Jeżeli jednak działania przedsądowe nie przyniosą zakładanego rezultatu, prowadzimy również sprawy sporne.

  Uważamy, że indywidualne podejście do każdej sytuacji jest kluczem do windykacji należności w sposób efektywny i zgodny z wolą klienta. Dlatego przed przyjęciem sprawy przeprowadzamy bezpłatny audyt – analizujemy charakter sporu, dostępne możliwości i zagrożenia. Jeżeli okazuje się, że nie ma szans na uzyskanie pozytywnego wyniku, informujemy o tym klienta. Z nami można tylko zyskać – jesteśmy grupą wykwalifikowanych, doświadczonych prawników, szanujących Twoje zasoby i oczekiwania.

  FAQ

  Windykacja w Lublinie, tak samo jak windykacja w innych miejscach Polski zależy przede wszystkim od wysokości wierzytelności. Koszty windykacji zależą w dużej mierze od opłat sądowych, które są takie same w każdym sądzie w Polsce. Można jednak w pewnym stopniu obciążyć dłużnika kosztami windykacji, a szczegółowe zasady opisujemy tutaj.

  Przede wszystkim: należy szybko podjąć konieczne czynności. W sytuacji, w której windykacja polubowna nie przynosi zamierzonego efektu, wierzyciel nie powinien zwlekać z podjęciem windykacji sądowej. Statystyki jasno pokazują, że największą szansę na pełne zaspokojenie wierzyciele mają zaraz po powstaniu zaległości.

  W Lublinie windykację sądową można prowadzić zarówno przed sądem rejonowym, jak i okręgowym. Gdyby wierzyciel zaskarżał orzeczenia- w Lublinie swoją siedzibę ma także sąd apelacyjny. Swoją siedzibę w Lublinie ma również tzw. e-sąd, który wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (działa on jednak nie tylko na terenie apelacji lubelskiej, ale w całym kraju).

  Właściwość sądu jest jednym z pierwszych i kluczowych aspektów do ustalenia na etapie tzw. twardej windykacji. Skierowanie pozwu do niewłaściwego sądu może opóźnić postępowanie nawet o kilkanaście tygodni.

  Nasze Aktualności prawne

  4,7/5 - (liczba głosów: 6)

  Zaufali nam