Problem z terminową spłatą należności wymaga pomocy z zewnątrz. Najlepiej, aby wsparcie pochodziło od zaufanych specjalistów, znających się nie tylko na metodach windykacyjnych, ale również na obowiązujących przepisach. Windykacja w Lublinie z kancelarią RPMS jest odpowiedzią na te potrzeby. Oferujemy szeroki zakres usług, od postępowania polubownego, czyli przedsądowego, aż po działania sądowe i komornicze.

Wypracowane latami umiejętności i obszerna wiedza pozwalają nam dochodzić większości roszczeń klientów na drodze polubownej. Oznacza to, że aż 73% spraw kończymy na etapie dostarczenia dłużnikowi ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. W sytuacji, w której nie przynosi to oczekiwanego rezultatu, przechodzimy do twardej windykacji należności. Płatność odzyskujemy więc albo dobrowolnie, albo z wykorzystaniem innych, odpowiednich narzędzi prawniczych.

JAK TO DZIAŁA?

Dokonujesz darmowej wyceny, przekazujesz informacje i pełnomocnictwa a Prawnicy Kancelarii przystępują do I Etapu - windykacji przed sądowej.

Dłużnik otrzymuje od Kancelarii Prawniczej ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z zakreślonym terminem.

Jeżeli płatność nie nastąpi otrzymujesz kompretną informację na temat dalszych możliwych kroków do podjęcia w celu wyegzekwowania należności, ewentualnych kosztów i zagrożeń.

Kancelaria prowadzi dalej proces windykcji w Twoim imieniu w ramach ETAPU II - twardej windykacji - aż do ostatecznego zakończenia sprawy.

  Sprawdź koszt sprawy windykacyjnej
  Wybierz formę przekazania informacji
  Wypełnij formularz
  lub
  Prześlij nam dokumenty
  Krok 1 z 3
  kwota zadłużenia
  Termin zapłaty
  dalej
  Krok 2 z 3
  nazwa dłużnika lub nip
  Czy dłużnik kwestionował wykonanie usługi / dostarczenie towaru
  Tak
  Nie
  dalej
  Poprzedni krok
  Krok 3 z 3
  Wpisz swój adres e-mail*
  Wpisz swój numer kontaktowy
  Jeśli chcesz, dodaj swoją wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.
  Poprzedni krok
  Dołącz plik: faktury, listy nierozliczonych płatności, zdjęcie
  ⓘ Dopuszczalne rozszerzenia plików: PDF, JPG, PNG
  dalej

  Dziękujemy za zgłoszenie

  W ciągu 48 godzin skontaktujemy się na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

  Wybierając usługi RPMS sprawnie odzyskasz pieniądze

  WINDYKACJA DŁUGÓW LUBLIN

  28 specjalistów

  15 lat na rynku

  92% wygranych spraw

  6 biur w Polsce

  Kancelaria windykacyjna

  Wiele osób zastanawia się, co wybrać: firmę windykacyjną czy kancelarię? W dużej mierze zależy to od oczekiwań klienta. Jeżeli priorytetem jest maksymalna efektywność i jednoczesne zachowanie dobrych relacji biznesowych z dłużnikiem-kontrahentem, lepsza będzie pomoc prawników. Jako polecana kancelaria windykacyjna w Lublinie i innych polskich miastach, działamy aż do uzyskania konkretnego, wyznaczonego przez klienta celu.

  Stosujemy niezbędne do tego metody, w czym zdecydowanie pomaga znajomość obowiązujących przepisów. Dodatkowo, na samym początku zawsze podchodzimy do sprawy w sposób polubowny – dajemy dłużnikowi „szansę” na spłatę należności bez angażowania w to sądu i komornika. Tak skuteczna windykacja pozwala naszym klientom na zachowanie pozytywnych stosunków z kontrahentami, a nawet na ich poprawę.

  Windykacja należności Lublin

  Następstwem naszej interwencji często jest terminowy spływ kolejnych należności. Windykacja długów z kancelarią RPMS pozwala więc zachować płynność finansową, a nawet zapobiec powstawaniu podobnych problemów w przyszłości. Jeżeli jednak działania przedsądowe nie przyniosą zakładanego rezultatu, prowadzimy również sprawy sporne.

  Uważamy, że indywidualne podejście do każdej sytuacji jest kluczem do windykacji należności w sposób efektywny i zgodny z wolą klienta. Dlatego przed przyjęciem sprawy przeprowadzamy bezpłatny audyt – analizujemy charakter sporu, dostępne możliwości i zagrożenia. Jeżeli okazuje się, że nie ma szans na uzyskanie pozytywnego wyniku, informujemy o tym klienta. Z nami można tylko zyskać – jesteśmy grupą wykwalifikowanych, doświadczonych prawników, szanujących Twoje zasoby i oczekiwania.

  FAQ

  Windykacja w Lublinie, tak samo jak windykacja w innych miejscach Polski zależy przede wszystkim od wysokości wierzytelności. Koszty windykacji zależą w dużej mierze od opłat sądowych, które są takie same w każdym sądzie w Polsce. Można jednak w pewnym stopniu obciążyć dłużnika kosztami windykacji, a szczegółowe zasady opisujemy tutaj.

  Przede wszystkim: należy szybko podjąć konieczne czynności. W sytuacji, w której windykacja polubowna nie przynosi zamierzonego efektu, wierzyciel nie powinien zwlekać z podjęciem windykacji sądowej. Statystyki jasno pokazują, że największą szansę na pełne zaspokojenie wierzyciele mają zaraz po powstaniu zaległości.

  W Lublinie windykację sądową można prowadzić zarówno przed sądem rejonowym, jak i okręgowym. Gdyby wierzyciel zaskarżał orzeczenia- w Lublinie swoją siedzibę ma także sąd apelacyjny. Swoją siedzibę w Lublinie ma również tzw. e-sąd, który wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (działa on jednak nie tylko na terenie apelacji lubelskiej, ale w całym kraju).

  Właściwość sądu jest jednym z pierwszych i kluczowych aspektów do ustalenia na etapie tzw. twardej windykacji. Skierowanie pozwu do niewłaściwego sądu może opóźnić postępowanie nawet o kilkanaście tygodni.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam