Jako kancelaria prawna w Gdańsku oferujemy usługi związane ze świadczeniem bieżącej, pełnej obsługi przedsiębiorstw w różnych dziedzinach prawa. Nasze najważniejsze specjalizacje to podatki, prawo cywilne, procesy windykacyjne oraz windykacja należności.

Mocną stroną naszej kancelarii jest wieloletnie doświadczenie w realizacji usług dla podmiotów związanych z rynkiem IT – zwłaszcza tych zajmujących się wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań informatycznych, przetwarzaniem danych (również danych osobowych), a także z branżą e-commerce.

Nasza kancelaria adwokacka gwarantuje także kompleksową, merytoryczną obsługę prawną dla start-upów, które są dopiero na początku swojej drogi i dążą do rozpoczęcia lub optymalizacji procesów potrzebnych do funkcjonowania na rynku. Wspieramy klientów zgodnie z ich aktualnymi potrzebami, oferując przede wszystkim porady prawne, doradztwo i szeroko pojętą pomoc prawną.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  RPMS Kancelaria Prawna Gdańsk

  Oferta

  W ramach realizowanych usług:

  Przygotowujemy projekty umów z kontrahentami naszych klientów oraz świadczymy i sporządzamy opinie prawne;

  Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji, która reguluje sposób funkcjonowania konkretnego podmiotu: regulaminów, polityk bezpieczeństwa, ogólnych warunków sprzedaży itd., a także udzielamy porad prawnych pozwalających znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie dla danej firmy;

  Reprezentujemy przedsiębiorcę podczas negocjacji z kontrahentami, uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach w jego imieniu, prowadzimy szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników;

  Jako doświadczona kancelaria prawna zajmujemy się też obsługą kwestii formalnych na rzecz przedsiębiorców, m.in. gwarantując wsparcie merytoryczne poszczególnych organów, np. Zarządu, Zgromadzenia Wspólników czy Rady Nadzorczej, oraz reprezentujemy klienta przed Krajowym Rejestrem Sądowym;


  Oprócz tego wdrażamy i jednocześnie regularnie monitorujemy stosowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych, zabezpieczamy klientów przed wystąpieniem nieuczciwych praktyk rynkowych oraz pilnujemy przestrzegania reguł związanych z konsumentami i konkurencją;

  Co więcej, profesjonalna pomoc prawna obejmuje też prawo pracy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz sporządzanie regulaminów. Nasz zespół doświadczonych radców prawnych aktywnie wspiera i reprezentuje klientów przed Państwową Inspekcją Pracy i sądem pracy, bierze udział w kontroli przed organami nadzoru (w tym kontroli skarbowych) i zajmuje się sporządzeniem potrzebnych dokumentów;

  Jako kancelaria adwokacka udzielamy też fachowej porady prawnej w zakresie, jakim jest prawo upadłościowe oraz pomagamy w uzyskiwaniu potrzebnych koncesji, zezwoleń czy w sporządzaniu pozwów zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych.

  Pełna obsługa prawna i windykacja

  Poza opisaną powyżej obsługą prawną w całej Polsce, oferujemy klientom wsparcie w ramach procesu windykacyjnego. Zespół specjalistów RPMS, posiadający bogate doświadczenie i świadczący usługi prawne na najwyższym poziomie, wyróżnia się przede wszystkim:

  • Kompleksowym działaniem na każdym etapie postępowania

  Weryfikujemy, monitorujemy i optymalizujemy stosowane przez klienta procedury dotyczące procesu windykacyjnego, czego wynikiem jest poprawa i wzrost efektywności w pozyskiwaniu kolejnych należności.

  • Jasnymi, wypracowanymi metodami działania

  W ramach pomocy prawnej wspieramy klienta zarówno w zakresie windykacji przedsądowej (miękkiej), jak i sądowej (twardej). Najpierw prowadzimy negocjacje z dłużnikami, aby odzyskać należność w sposób polubowny, a w razie braku oczekiwanych wyników windykacji miękkiej, reprezentujemy przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym (na bieżąco informujemy o przebiegu sprawy).

  • Elastycznością

  RPMS to jasne zasady współpracy, które są dostosowywane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego klienta.  Jako kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem oferujemy również kompleksowe usługi tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, głównie spółek prawa handlowego (ich oddziałów, stowarzyszeń i fundacji). Każdy radca prawny i pozostali eksperci pracujący w naszym zespole specjalizują się w konkretnych zagadnieniach, dzięki czemu możemy zaoferować m.in. przygotowywanie umów i aktów założycielskich, reprezentowanie klientów w ramach czynności prawnych tworzących te podmioty, a także w postępowaniach rejestrowych online.

  Kancelaria prawna RPMS świadczy też porady prawne w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zwracamy przy tym uwagę na kwestie prawne, podatkowe i organizacyjne, dbając o osiągnięcie najważniejszej korzyści dla zupełnie nowych podmiotów: płynnego rozpoczęcia działalności bez żadnych problemów z kwestiami założycielskimi.

  Poza tym, jak każda, polecana kancelaria radcy prawnego, na bieżąco współpracujemy z doradcami i notariuszami, aby zagwarantować klientom wdrożenie optymalnych rozwiązań w kwestii nowo powstałych lub przejętych podmiotów. Wszystko to sprawia, że zapewniamy profesjonalną, pełną ochronę Twoich interesów.

  Kancelaria prawna Gdańsk
  Pomoc prawna dla spółek

  Tworzenie nowych podmiotów to nie wszystko. Wybierając nasze usługi, możesz skorzystać również z kompleksowej obsługi prawnej fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów, w tym transakcji związanych z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym zakresie zapewniamy całościowy audyt formalnoprawny funkcjonowania konkretnego podmiotu. Następnie jesteśmy w stanie przedstawić klientowi najkorzystniejsze, możliwe rozwiązania i wskazać mu optymalne drogi do przejęcia kontroli nad przejmowanym podmiotem.
  Z usług naszej kancelarii skorzystają też inwestorzy zamierzający nabyć udziały i akcje innego podmiotu gospodarczego (bądź jego zorganizowanej części).

  Realizujemy szereg audytów prawnych, aby określić potencjalne błędy i ścieżki rozwoju, które mogą wynikać z działalności owych podmiotów. Audyty realizujemy korzystając ze wsparcia biur księgowych, doradców inwestycyjnych, kancelarii podatkowych i doświadczonych menadżerów, aby zapewnić całościowy obraz sytuacji prawnej podmiotu i dać możliwość wyboru dalszych czynności inwestycyjnych.

  Duże doświadczenie pozwala nam zagwarantować, że przeprowadzony audyt będzie dostosowany do klientów indywidualnych – a więc do specyfiki ich branży, założonych celów, czy oczekiwań. Jednocześnie usługa obejmuje m.in. umowy handlowe, zagadnienia korporacyjne, kwestie prawa pracy, sprawy karne gospodarcze, spory korporacyjne i zagadnienia prawa własności intelektualnej. Od lat aktywnie wspieramy firmy ze zróżnicowanych branż.

  Masz problem prawny? Nasze usługi
  obejmują też prawo cywilne


  Kolejne dziedziny, jakich podejmuje się nasza kancelaria prawna, to prawo cywilne i sprawy administracyjne. Usługi obejmują prowadzenie postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej w formie pełnomocnika strony. Zapewniamy pełen zakres pomocy prawnej:

  • przed organami administracji publicznej,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • w postępowaniach mediacyjnych,
  • przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Usługi zastępstwa procesowego, które realizuje nasza kancelaria podczas każdej sprawy, są prowadzone przez profesjonalnego pełnomocnika (radca prawny). Czynnie uczestniczy on w postępowaniach sądowych, przygotowuje pisma procesowe, prowadzi rozmowy i negocjacje w imieniu strony, umożliwiając tym samym szybkie i (jeśli to możliwe) polubowne rozwiązanie sporu. Prawnik stanowi w tym przypadku indywidualny punkt kontaktowy dla klienta, w którym uzyskuje on wszystkie informacje dotyczące danej sprawy.

  Usługi prawne

  Ochrona danych osobowych


  Klient mający do swojej dyspozycji własną kancelarię adwokacką uzyskuje pomoc również w zakresie przestrzegania procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Dotyczy to głównie właścicieli stron internetowych, portali i sklepów online, którzy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych norm prawnych RODO 2018.

  Nasze porady prawne zapewniają więc merytoryczne wsparcie w poznaniu, zrozumieniu i wdrożeniu procedur związanych z kompleksową ochroną przetwarzanych danych.

  W tej dziedzinie kancelaria RPMS oferuje przede wszystkim:

  • przeprowadzanie audytów w zakresie sprawdzenia przestrzegania obowiązujących norm i procedur, w tym uwzględniając zmiany wynikające z wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
  • przygotowywanie pism w formie elektronicznej i tradycyjnej w celu profesjonalnej pomocy w sprawach dotyczących RODO, a także prowadzenie postępowań na terenie Polski w ramach współpracy partnerów biznesowych;
  • opracowywanie kompletnych procedur wraz z dokumentacją, w tym m.in. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych, różnych wzorów upoważnień, regulaminów, wytycznych mających na celu zachowanie koniecznych procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do funkcjonowania danego podmiotu.

  Dlatego jeśli Twoim celem jest profesjonalna i kompleksowa pomoc prawna, kancelaria RPMS może okazać się idealnym rozwiązaniem – dla osób fizycznych, firm „na start”, jak i tych od lat funkcjonujących na rynku.

  Nasze Aktualności prawne

  Obsługa prawna na najwyższym poziomie

  Zapraszamy do kontaktu

  Zapoznaj się z naszymi usługami w konkurencyjnych cenach, wybierz to, czego potrzebujesz i osiągnij więcej dzięki wsparciu specjalistów. Wybór właściwego reprezentanta Twoich interesów, który zapewni doraźną i bieżącą obsługę, może okazać się korzystny zarówno dla aktualnych, biznesowych działań, jak i zaowocować w przyszłości znacznie lepszą optymalizacją i sprawniejszym funkcjonowaniem Twojej firmy. Pomoc prawna ze strony RPMS gwarantuje też pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.

  5/5 - (liczba głosów: 3)