Dział prawny
Kinga Grzelak

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2021 roku radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach (radcowskich i notarialnych), poszerzając wiedzę w tematyce procesu inwestycyjnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze klientów biznesowych, samorządów i osób fizycznych w zakresie przygotowywania pism w toku postępowań administracyjnych i sądowych, a także sporządzania analiz i opinii prawnych dotyczących prawa nieruchomości. Wielokrotnie prowadziła szkolenia z zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami. Autorka licznych publikacji, współautorka komentarza do nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Zobacz nasz zespół

Prywatnie miłośniczka zwierząt i podróży. Jako psia mama owczarka australijskiego, większość czasu poświęca na spacery, zabawę i szkolenie. Interesuje się programowaniem, wolne chwile lubi spędzać na siłowni.

W kancelarii RPMS specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.

Doradza klientom w sprawach dotyczących m.in. nabywania nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, podziałów nieruchomości, decyzji środowiskowych, wycinki drzew, uchwalania, zmiany i zaskarżania miejscowych planów, administracyjnych kar pieniężnych, przekształcenia użytkowania wieczystego, odszkodowań planistycznych, opłat adiacenckich. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Publikacje

Ostatni rok w liczbach
236

wszczętych postępowan sądowych

1963000 zł

wartość przekazanych spraw windykacyjnych

324

zakończonych spraw windykacyjnych