Dział prawny
Kinga Grzelak

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2021 roku radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach (radcowskich i notarialnych), poszerzając wiedzę w tematyce procesu inwestycyjnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze klientów biznesowych, samorządów i osób fizycznych w zakresie przygotowywania pism w toku postępowań administracyjnych i sądowych, a także sporządzania analiz i opinii prawnych dotyczących prawa nieruchomości. Wielokrotnie prowadziła szkolenia z zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami. Autorka licznych publikacji, współautorka komentarza do nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

LINKEDIN

- Zobacz nasz zespół

Prywatnie miłośniczka zwierząt i podróży. Jako psia mama owczarka australijskiego, większość czasu poświęca na spacery, zabawę i szkolenie. Interesuje się programowaniem, wolne chwile lubi spędzać na siłowni.

W kancelarii RPMS specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.

Doradza klientom w sprawach dotyczących m.in. nabywania nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, podziałów nieruchomości, decyzji środowiskowych, wycinki drzew, uchwalania, zmiany i zaskarżania miejscowych planów, administracyjnych kar pieniężnych, przekształcenia użytkowania wieczystego, odszkodowań planistycznych, opłat adiacenckich. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Publikacje

Zakup nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6 czerwca 2024
Zakup nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dlaczego warto zapoznać się z MPZP? Z perspektywy osoby zainteresowanej inwestycją w określoną nieruchomość, niezwykle...

Więcej
Nowelizacja w systemie ściekowym – obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości
25 października 2023
Nowelizacja w systemie ściekowym – obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości

Jakie było tło wprowadzenia zmian? Zmiany na tej płaszczyźnie były nieuniknione. Warto zaznaczyć, że Polska...

Więcej
Służebność drogi koniecznej
27 września 2023
Służebność drogi koniecznej

Czym jest służebność drogi koniecznej? Służebność drogi koniecznej stanowi ograniczone prawo rzeczowe, o którym mowa...

Więcej
Fotowoltaika na dachu bloku – szansa dla wspólnot mieszkaniowych
11 sierpnia 2023
Fotowoltaika na dachu bloku – szansa dla wspólnot mieszkaniowych

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych? Polski ustawodawca dostrzega zalety fotowoltaiki nie tylko w kontekście indywidualnych prosumentów...

Więcej
Odszkodowanie z tytułu uchwalenia planu miejscowego
10 lipca 2023
Odszkodowanie z tytułu uchwalenia planu miejscowego

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu...

Więcej
Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
4 lipca 2023
Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Odwołanie od decyzji, a inne możliwości zmiany rozstrzygnięcia W postępowaniu przed organami administracji publicznej, obowiązuje...

Więcej
„Wysokość w świetle” jako podstawa opodatkowania kondygnacji
29 czerwca 2023
„Wysokość w świetle” jako podstawa opodatkowania kondygnacji

Jak wyliczana jest podstawa opodatkowania dla nieruchomości? Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2...

Więcej
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
28 czerwca 2023
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Aktualna regulacja opłaty za zmniejszenie retencji terenowej według prawa wodnego Obecnie opłaty za zmniejszenie naturalnej...

Więcej
Odpowiedzialność dewelopera za opóźnienie
21 czerwca 2023
Odpowiedzialność dewelopera za opóźnienie

Ustawa deweloperska Podstawowym aktem regulującym stosunki między nabywcą lokalu a deweloperem, jest Ustawa z dnia...

Więcej