Kancelaria adwokacka RPMS jest zespołem profesjonalistów oferujących usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. Nasi główni klienci to przedsiębiorcy ze zróżnicowanych branż. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną we wszystkich dziedzinach prawa, w tym: procesami windykacyjnymi, windykacją należności, pomocą w sprawach sądowych, sprawach cywilnych i z zakresu prawa gospodarczego, a także w dziedzinie podatków.

Nasza główna specjalność to świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej dla podmiotów z rynku IT. Pomagamy przedsiębiorstwom, które zajmują się e-commerce, wdrażaniem innowacyjnych technologii, rozwiązań informatycznych oraz przetwarzaniem danych (w tym danych osobowych).

Wieloletnie doświadczenie prawników i ekspertów RPMS sprawdza się także w kwestii potrzeb start-upów. Pomagamy początkującym firmom w rozpoczęciu oraz optymalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem konkretnego podmiotu. Stosujemy indywidualne podejście – udzielamy pomocy zgodnie z bieżącymi potrzebami naszych klientów, dostarczając im porad prawnych, szeroko pojętą pomoc prawną, a także zapewniając bieżące doradztwo w dziedzinie, jaką jest prawo podatkowe.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Oferujemy kompleksowe usługi prawne

  Świadczymy usługi z zakresu szeroko pojętej pomocy prawnej na terenie całego kraju - w tym na terenie miasta Wrocław. Oferta obejmuje zarówno pełny zakres podmiotów gospodarczych, jak i osoby prywatne. Kancelaria adwokacka RPMS oferuje kompleksowe usługi niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy czy danego zagadnienia. Zapewniamy m.in.:

  Sporządzanie, zabezpieczanie i świadczenie opinii umów z kontrahentami;

  Przygotowywanie dokumentów regulujących funkcjonowanie danej działalności gospodarczej: ogólnych warunków sprzedaży, regulaminów, polityk bezpieczeństwa itd. Biorąc pod uwagę interes klienta, doradzamy najlepsze rozwiązania dla jego firmy;

  Wsparcie w procesach negocjacji z kontrahentami, udział w konferencjach i spotkaniach (reprezentację przedsiębiorcy), a także prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników;

  Reprezentację klienta przed doświadczonych radców prawnych i adwokatów przed Państwową Inspekcją Pracy, sądem pracy, podczas kontroli organów nadzoru (w tym kontroli skarbowych) oraz przygotowywanie potrzebnej dokumentacji;

  Pomoc w zdobyciu niezbędnych dokumentów takich jak koncesje, zezwolenia i decyzje administracyjne;

  Sporządzanie pozwów dla klientów indywidualnych (dla osób fizycznych i osób prawnych).


  Oprócz tego świadczymy obsługę prawną w zakresie prawo upadłościowe, prawo pracy, a także wdrażamy i monitorujemy stosowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych. Jako specjaliści w swojej dziedzinie skutecznie zabezpieczamy klientów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz sprawujemy pieczę nad przestrzeganiem zasad odnoszących się do ochrony konkurencji i konsumentów.

  RPMS Wrocław
  Kancelaria prawna a sprawy windykacyjne

  Dobry radca prawny zajmuje się kilkoma, konkretnymi dziedzinami prawa i zostaje w nich specjalistą. Nasz zespół składa się więc z takich osób, dla których stałe podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy to priorytet. Dlatego klienci kancelarii RPMS mogą skorzystać z usług doskonałego działu wsparcia procesu windykacyjnego.

  W ramach swoich kompetencji dział ten weryfikuje, monitoruje i przeprowadza optymalizację stosowanych przez klienta procedur związanych z windykacją. Umożliwia tym samym poprawę i zwiększenie efektywności pozyskiwania należności od kontrahentów.

  Poza tym nasz dział windykacyjny pomaga w konkretnych sprawach jako reprezentacja klienta. Eksperci RPMS od windykacji realizują działania miękkie, czyli przedsądowe (prowadząc negocjacje z dłużnikami – zarówno w zakresie osób fizycznych, jak i prawnych), a także działania twarde, czyli sądowe i egzekucyjne. Jeśli dłużnik nie wykaże chęci współpracy na etapie polubownym, przechodzimy do działań twardych.

  Co wyróżnia RPMS w kwestii windykacji należności? Nie tylko profesjonalne pisma sądowe, ogromne doświadczenie, czy wykwalifikowani radcowie prawni. Naszą przewagą nad innymi kancelariami jest przede wszystkim elastyczność w kwestii ustalania zasad współpracy z klientem. Dostosujemy jej warunki odpowiednio do potrzeb, możliwości i oczekiwań.

  Poza windykacją, prowadzimy też działania związane z kompleksowymi usługami tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych. Wspieramy klientów zwłaszcza w przypadku spółek prawa handlowego, należących do nich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń. Stworzyliśmy w tym celu dedykowany dział prawny, który przygotowuje umowy, akty założycielskie, reprezentuje klientów podczas czynności prawnych (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem w ramach tworzenia danego podmiotu), a także w postępowaniach rejestrowych i prowadzonych online w trybie S24.

  Doradzimy Ci również w kwestii wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej. Przeanalizujemy wszelkie kwestie organizacyjne, prawne, podatkowe i pomożemy Ci w płynnym wejściu na rynek. Z nami nie musisz martwić się o kwestie założycielskie. Od lat współpracujemy z notariuszami, doradcami i innymi specjalistami, którzy pozwalają nam zapewnić całkowitą ochronę Twoich interesów. Gwarantujemy profesjonalizm, ludzkie podejście i działanie z pełnym zaangażowaniem.

  Indywidualny radca prawny - obsługa prawna spółek

  Poza wsparciem w tworzeniu nowych podmiotów, prowadzimy też kompleksową obsługę prawną fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych. Do oferowanych świadczeń zaliczają się również transakcje obejmujące przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Kancelaria prawna RPMS realizuje całościowy audyt formalnoprawny funkcjonowania konkretnego podmiotu. Na podstawie tego dokumentu i wysuniętych z niego wniosków, przedstawiamy klientowi możliwe rozwiązania, które pozwolą mu na przejęcie kontroli nad tym podmiotem w najbardziej optymalny sposób.

  Z kolei inwestorzy planujący nabycie akcji i udziałów innego podmiotu lub jego zorganizowanej części, mogą skorzystać z naszego wsparcia w ramach szerokiej gamy audytów prawnych. Za ich pomocą wykryjemy potencjalne nieprawidłowości oraz drogi rozwoju działalności owych podmiotów.  Podczas sporządzania wspomnianych audytów, korzystamy ze wsparcia biur księgowych, doradców inwestycyjnych, kancelarii podatkowych i doświadczonych menedżerów, aby zapewnić klientom pełny obraz sytuacji prawnej oraz możliwych do podjęcia rozwiązań i korzyści lub zagrożeń wynikających z określonych kroków inwestycyjnych.

  Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie prawo gospodarcze, jesteśmy w stanie zapewnić audyt dostosowany do specyfiki branży i potrzeb klienta. Gwarantujemy tym samym indywidualne, profesjonalne podejście.

  Usługa audytu obejmuje między innymi:

  • zagadnienia korporacyjne,
  • kwestie prawa pracy (sprawy pracownicze) i administracyjnoprawne,
  • umowy handlowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne

  i wiele innych obszarów.

  Kancelaria prawna Wrocław

  Kompleksowa obsługa prawna spółek

  Nasza kancelaria prawna udziela również pomocy prawnej w sprawach cywilnych i administracyjnych na terenie Wrocławia. Występujemy w charakterze pełnomocnika strony przed organami administracji publicznej oraz prowadzimy postępowania sądowe, zwłaszcza:

  • w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  Usługa zastępstwa procesowego polega na wykorzystaniu profesjonalnego pełnomocnika, który uczestniczy w postępowaniach sądowych, sporządza pisma procesowe, prowadzi negocjacje i rozmowy w imieniu strony, zmierzając do szybkiego i – jeśli to możliwe – polubownego rozwiązania konkretnego sporu. Wszystko to daje klientowi gwarancję korzystania z fachowego wsparcia, a także kontaktowania się z jedną osobą, od której otrzymuje bieżące informacje o przebiegu sprawy.

  Obsługa spółek

  Ochrona danych osobowych
  ze wsparciem radców prawnych

  Nasi prawnicy zajmują się również obsługą prawną, która polega na zapewnieniu przestrzegania przez klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Mowa w szczególności o ochronie danych osobowych, która uwzględnia obowiązujące normy RODO.

  Ze strony naszej kancelarii możesz spodziewać się więc merytorycznego wsparcia, które pomoże Ci poznać, zrozumieć i prawidłowo wdrożyć procedury związane z ochroną przetwarzanych danych. Zapewni Ci to pełne poczucie bezpieczeństwa w ramach prowadzonej działalności. Zyskasz gwarancję, że funkcjonujesz zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

  Obsługa prawna w tym zakresie dotyczy głównie:

  • przeprowadzania audytów mających na celu weryfikację przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • sporządzenia kompletnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • przygotowania pism elektronicznych i tradycyjnych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • prowadzenia postępowań na terenie całej Polski w ramach współpracy partnerów biznesowych.

  Nasze Aktualności prawne

  Szukasz pomocy na najwyższym poziomie?

  Skorzystaj z usług kancelarii RPMS

  Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w zróżnicowanych obszarach prawa, dzięki czemu zapewniają pełną obsługę przedsiębiorców i osób fizycznych. Co istotne, podczas współpracy z każdym klientem, dostosowujemy usługi do jego indywidualnych potrzeb. W efekcie gwarantujemy pełen profesjonalizm, bieżący kontakt telefoniczny i mailowy, oraz kompleksowe, profesjonalne wsparcie.