PEŁNA OBSŁUGA RODO

Kancelaria oferuje pełną i bieżącą obsługę zmierzającą do zapewnienia przestrzegania przez Klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych, w szczególności ochroną danych osobowych uwzględniających aktualne normy prawne (RODO 2023). Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Kancelarii pozwala poznać, zrozumieć, a następnie wdrożyć procedury zmierzające do pełnej ochrony przetwarzanych danych.

W ramach zleconej usługi klient otrzymuje dostęp do oddelegowanego pracownika kancelarii do nadzorowania wdrożenia w/w dokumentacji, w tym odpowiadającego na pytania czy wątpliwości klienta, jak również możliwość skorzystania ze współpracujących specjalistów z zakresu zabezpieczeń technicznych w infrastrukturze IT Klienta.

W ramach świadczonych usług z zakresu RODO Kancelaria oferuje w szczególności:

  1. Prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”;
  2. Pełne wdrożenie zasad ochrony danych osobowych (RODO) w Twoim przedsiębiorstwie.
Pakiet RODO

a) Dokumentację wewnętrzną, w tym:

Politykę ochrony danych osobowych wraz z załącznikami;
Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi wraz z załącznikami;
Wytyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych – dokument zawierający skrócony opis procedur zawartych w dok. ad 1 i 2 powyżej, w celu udostępnienia
wdrożenia sugerowanych zmian w strukturach.
Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

b) Wzory do wykorzystania wraz z wytycznymi:

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych
Oświadczenia o przestrzeganiu ochrony danych osobowych oraz ustalonych procedur;
Wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
Wzór rejestru kategorii przetwarzania danych;
Wykaz stosowanych klauzul zgód;
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – kandydat do pracy;
Wzór zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych;
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – pracownik;
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – dla celów marketingu;
Wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika;
Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy;
Wzór klauzuli informacyjnej dla klienta/konsumenta;
Wykaz stosowanych klauzul informacyjnych wraz ze wzorem oświadczenia o poinformowaniu;

Chcesz wiedzieć więcej o wdrożeniu RODO ? Zapoznaj się z poradnikiem, w którym wyjaśniamy w jaki sposób należy wdrożyć RODO

Pytania i odpowiedzi

Wysokość honorarium kancelarii to kwestia w zasadzie zindywidualizowana. Zależy to przede wszystkim od zakresu wsparcia, specyfiki prowadzonej działalności i ilości dokumentów, które trzeba przygotować. Po dokładnej analizie i pierwszych rozmowach zazwyczaj będziemy w stanie przedstawić Państwu ofertę.

Co do zasady każde przedsiębiorstwo musi przestrzegać danych osobowych- czy to w odniesieniu do swoich pracowników, klientów, a w niektórych przypadkach także do zleceniobiorców. Wdrożenie RODO w firmie powinno być poprzedzone dokładną analizą dot. zakresu, w jakim zakresie RODO powinno być wdrożone.

W praktyce wdrożenie RODO polega w dużej mierze na przygotowaniu wymaganych prawem dokumentów, a także przeprowadzeniu szkoleń. Dokładny zakres wdrożenia zależy od tego w jakiej skali są przetwarzane dane w przedsiębiorstwie- aczkolwiek w każdym przypadku udział wyspecjalizowanej kancelarii będzie pomocny.

Nasze Aktualności prawne

Zaufali nam