Jeżeli prowadzisz stronę internetową, czynnie działasz jako przedsiębiorca w ecommerce i:

 • nie wiesz co zrobić, by strona internetowa była zgodna z prawem i jakiej dokumentacji jej brakuje,
 • posiadasz powiązaną z nią dokumentację w postaci np. regulaminu sklepu, ale nie jesteś pewien czy jego treść jest właściwa,
 • posiadasz odpowiednią dokumentację, ale obawiasz się o jej aktualność wobec nieustannie zmieniających się przepisów prawa,

opcja audytu prawnego wykonanego przez wyspecjalizowanych pracowników Kancelarii to rozwiązanie specjalnie dla Ciebie.

Czym jest audyt internetowy strony internetowej

Przeprowadzenie audytu strony internetowej to tak naprawdę sprawdzenie jej z punktu widzenia użytkownika Twojego serwisu przez nasz zespół prawników specjalizujących się w e-commerce.

Audyt strony internetowej
cena: od300,00 zł
Nasi eksperci sprawdzą wszelkie kwestie materialno i formalno – prawne, w tym zgodność treści znajdujących się na Twojej stronie internetowej z następującymi przepisami prawa:
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.);
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
rozporządzenie RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych));
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Indywidualizm

Dokumentacja, którą od nas otrzymujesz, jest w pełni dostosowana do potrzeb Twojej działalności. Zapomnij o szukaniu wzorów w Internecie, z niepewnych i nieaktualnych źródeł, nijak nie dopasowanych do indywidualizmu Twojego biznesu. My szyjemy na miarę.

Co dokładnie podlega weryfikacji

W skrócie – wszystko to, co powinna mieć strona internetowa. Audyt strony internetowej ma na celu sprawdzenie wszystkich jej elementów, które powinny znaleźć się w serwisie internetowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale także wszystkich tych elementów, które zawierają w sobie treści w przedmiocie praw i obowiązków użytkowników np. e-sklepu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzimy dla Ciebie zgodność Twojej strony internetowej z RODO i nie tylko! Pełna i aktualna dokumentacja dla Twojego e-sklepu, z uwzględnieniem praw konsumentów i ochrony danych osobowych – współpraca z nami to pewność, że prowadzona przez Ciebie strona internetowa jest na najwyższym poziomie.

W ramach audytu prawnego strony internetowej sprawdzimy dla Ciebie zgodność z aktualnym prawem między innymi:

 • posiadanego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z dokumentacją powiązaną (np. wzory oświadczeń o odstąpieniu),
 • elektronicznych formularzy kontaktowych, w tym klauzul informacyjnych i treści check`boxów,
 • procedur związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, w tym Polityki Prywatności oraz Cookies;
 • inne dane i procedury wdrożone na stronie internetowej – o ile zostaną stwierdzone (np. przedmiotu strony internetowej pod względem legalności i nienaruszania praw osób trzecich).

Przykłady błędów stwierdzanych w wyniku naszego audytu prawnego

 • Brak polityki plików cookies lub brak informacji o niej

Jednym z najczęściej stwierdzanych uchybień podczas przeprowadzania przez nas audytu prawnego jest brak posiadania Polityki plików cookies. Obowiązek informowania o stosowaniu tzw. ciasteczek płynie z aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zaniechanie jego wypełnienia to narażenie się na odpowiedzialność finansową. W ramach przeprowadzonego przez nas audytu, jeśli nasi eksperci stwierdzą w tym zakresie jakiekolwiek braki lub uchybienia, otrzymasz dokument w pełni zgodny z wymogami prawnymi gotowy do wdrożenia na stronę wraz z instrukcją, jak to zrobić.

 • Niedozwolone klauzule w regulaminie, tzw. klauzule abuzywne

Rosnąca świadomość konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień nie zawsze idzie w parze z wiedzą przedsiębiorców w tym zakresie. To nic. Sprawdzimy Twój regulamin pod kątem klauzul abuzywnych, czyli takich, jakich nigdy nie powinieneś tam mieć. Po zakończeniu naszej współpracy, regulamin na Twojej stronie będzie przejrzysty i w pełni zgodny z prawem.

 • Przesyłanie niezamówionych informacji pod postacią newslettera bez uzyskania uprzedniej zgody użytkownika

Pomimo wielkiego rozgłosu słynnego RODO, wciąż mają miejsce wysyłki informacji handlowych bez ich uprzedniego zamówienia przez użytkownika. Przesyłasz swoim użytkownikom newsletter? W ramach naszego audytu prawnego sprawdzimy, czy robisz to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki naszym wytycznym o wysyłce newslettera będziesz wiedzieć już absolutnie wszystko.

 • Brak spełniania obowiązków płynących z RODO, w tym np. niezgodność stosowanych klauzul z RODO

Stare klauzule ze wskazaniem na nieobowiązujące już ustawy? Zapomnij! Nasz audyt kompleksowo sprawdzi wszystkie stosowane na Twojej stronie internetowej klauzule i wskazane w nich podstawy prawne.

 • Brak wymaganych checkboxów lub nieprawidłowa ich treść

Wychodzimy z założenia, że żadna ze skrajności nigdy nie jest dobra. Masa checkboxów, bez których zaznaczenia użytkownik nie przejdzie dalej albo, wręcz przeciwnie, brak jakichkolwiek checkboxów potwierdzających świadomość użytkownika – żadne z tych rozwiązań nie jest dla Ciebie dobre. W ramach przeprowadzonego przez nas audytu sprawdzimy treść stosowanych na Twojej stronie checkboxów, wskażemy, co jeszcze możesz poprawić lub wdrożyć. Twoja strona pomimo zgodności z obowiązującym prawem nie przestanie być przyjazna i przejrzysta dla użytkownika.

KARY

Nasz audyt prawny ma na celu nie tylko stworzenie witryny przejrzystej i przyjaznej dla użytkownika, ale przede wszystkim zgodnej z prawem. Negatywny PR płynący z braku chociażby poszanowania praw konsumenta to jedna z przykrych możliwych konsekwencji braku posiadania strony dostosowanej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przede wszystkim jednak brak dostosowania treści publikowanych w Twoim serwisie internetowym do aktualnie obowiązujących przepisów prawa może skutkować odpowiedzialnością chociażby finansową.

Przykładowo, stosując klauzule abuzywne w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, narażamy się na nałożenie kar przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wyżej wymienione kary pieniężne nakładane są w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Za naruszenia związane z ochroną danych osobowych i naruszenia RODO grożą przede wszystkim kary finansowe w wysokości do 20 mln euro lub do 4% rocznego obrotu (w zależności od tego, która z ww. kwot będzie stanowiła kwotę wyższą). Niewykluczone są jednak dodatkowe roszczenia odszkodowawcze ze strony podmiotów danych, które dotyczą konkretnych roszczeń majątkowych.

Przedsiębiorca, który nie spełnia wymogów informacyjnych określonych w Ustawie o prawach konsumenta, podlega karze grzywny w wysokości do 5.000,00 zł zgodnie z art. 139b Kodeksu wykroczeń.

Art. 139b [Naruszenie przepisów o prawach konsumentów] Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 i 2361), podlega karze grzywny.

Stosując treści lub mechanizmy niedostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, możesz swoim działaniem lub zaniechaniem naruszać ustawy takie jak Prawo telekomunikacyjne czy też ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo, stosując klauzule niedozwolone narażamy się na to, iż nie jest ona dla drugiej strony obowiązująca, a tym samym nie osiągniemy zamierzonego celu.

***

Prowadząc swoją działalność w Internecie i mając własną stronę internetową należy pamiętać o szeregu obowiązków, które nakładają na nas aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Prowadzenie jasnego, przejrzystego i zgodnego z prawem serwisu internetowego nie tylko zbuduje naszą pozycję na rynku jako uczciwego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim pozwoli na uniknięcie przewidzianych prawem sankcji.

Pytania i odpowiedzi

Każdy serwis czy sklep internetowy okresowo przeprowadzać audyty prawne, bowiem za błędy w tym zakresie może grozić szereg konsekwencji. Wiele zależy od charakteru naruszenia. Przykładem może być chociażby administracyjna kara pieniężna nakładana przez UOKiK, kary nakładane przez UODO, a w niektórych przypadkach grzywny nakładane przez sądy (w związku z np. naruszeniem art. 206 ksh).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. RODO oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne), usługodawca powinien określić podstawowe zasady świadczenia usług (nawet jeżeli usługą jest wyłącznie udostępnienie formularza kontaktowego).

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, jeżeli dana strona używa plików cookies, to właściciel serwisu zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o fakcie ich stosowania. Tym samym, w praktyce większość stron internetowych będzie zobowiązana do wdrożenia polityki cookies.

Nasze Aktualności prawne

Zaufali nam