Wykreowanie rozpoznawalnej marki w świecie mody, która zostanie dostrzeżona i doceniona przez konsumentów to ogrom pracy. Składają się na nią działania marketingowe zarówno w stacjonarnych punktach sprzedaży, jak i w sieci oraz praca koncepcyjna wielu osób. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zadbać, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu o stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozwoju dla swojej firmy.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Szkolenie z zakresu ochrony marki w środowisku fashion organizowane przez naszych prawników jest adresowane do wszystkich podmiotów działających w świecie mody jako samodzielny brand. Zagadnienia poruszane w trakcie spotkania adresujemy przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć działalność w środowisku modowym;
  • domów mody działających na rynku, które chcą zadbać o zabezpieczenie swoich projektów przed szkodliwym działaniem konkurencji;
  • profesjonalistów współpracujących z firmami na rynku modowym (np. projektanci, fotografowie, modele);
  • pracowników działów IP, odpowiedzialnych za projektowanie kampanii reklamowych dla kolekcji modowych, a także monitorowanie działań konkurencji na polu własności przemysłowej.

  Z naszego szkolenia skorzystają wszystkie osoby, które chcą lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw ochrony marki na gruncie obowiązujących przepisów.

  Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

  Szkolenie jest prowadzone przez prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa IP. Posiadamy rozbudowany dział specjalizujący się w działaniach z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej. Od samego początku nasza Kancelaria obrała jako jeden z głównych celów swojej działalności obsługę podmiotów z szeroko pojętej branży kreatywnej. Świadczymy bieżącą pomoc prawną dla przedsiębiorców z sektora mody i designu, mediów i reklamy, IT oraz nowych technologii.

  Oprócz wsparcia prawnego w realizacji założeń biznesowych reprezentujemy naszych klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz postępowaniach rejestracyjnych i sprzeciwowych przed UPRP.

  Zebrane doświadczenie oraz rozległa praktyka pozwala nam przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały, przejrzysty, a przede wszystkim przydatny dla odbiorców. Zarówno same zagadnienia, jak i sposób ich prezentacji dobierane są w taki sposób, aby informacje przekazane w toku szkolenia mogły być wykorzystane w codziennej praktyce przez odbiorców.

  Aby ułatwić zrozumienie zagadnień, opieramy przekaz dydaktyczny na licznych i starannie przygotowanych materiałach – prezentacjach, przykładach, case studies. Wszystko po to, aby szkolenie stanowiło realną wartość dodaną.

  Ochrona marki a dobra osobiste

  Marka (określana inaczej jako brand) to produkt, usługa albo nawet sam ich pomysł, który jest na tyle wyraźnie wykreowany, że może być łatwo odróżniony od ofert konkurencyjnych firm. Z uwagi na korzyści wizerunkowe oraz ogromną siłę oddziaływania reklamy marka jest wykorzystywana jako narzędzie promocyjne w mediach, sieci oraz prasie. Ochrona marki rozumianej jako wizerunek, renoma oraz zaufanie społeczne jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na utrzymanie pozycji rynkowej, a także dotarcie do odbiorców z nowymi produktami. Dla branży modowej jest to tym bardziej istotne, że to od rozpoznawalności poszczególnych kolekcji i wartością wiązanych z firmą zależy sukces przedsięwzięcia.

  Warto pamiętać, że ochrona niezarejestrowanej marki daje jedynie minimalny zakres ochrony. Nakłada również na przedsiębiorcę obowiązek wykazania, że rzeczywiście posługiwał się on daną nazwą w obrocie handlowym.

  W ramach tego modułu szkolenia omawiamy następujące zagadnienia:

  • Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa spółki – czy może być marką?
  • ochrona prawa do wizerunku;
  • zakres ochrony prawa do firmy na gruncie kodeksu cywilnego;
  • naruszenie dóbr osobistych firmy poprzez krytykę na forach, umieszczanie fake newsów oraz tzw. czarny PR;
  • skutki naruszenia dóbr osobistych.

  Korzyści z zastrzeżenia prawa do marki

  Zarejestrowanie marki jako znaku towarowego to jeden z najskuteczniejszych sposobów jej obrony przed działaniami konkurencji. Uzyskanie świadectwa ochronnego przynosi znacznie więcej korzyści niż tylko te wynikające z wyłączności wykorzystania znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Uzyskanie formalnej ochrony nie zawsze będzie jednak proste. Poprzez rejestrację znaku towarowego przedsiębiorca może ochronić całą linię odzieżową, ale także hasło reklamowe lub logo, czyli graficzny znak wyróżniający serię produktów lub producenta.

  Poza złożeniem wniosku do UPRP przedsiębiorca musi regularnie uiszczać opłaty za prolongatę ochrony. Powinien też liczyć się z aktywnością konkurencji, która może usiłować unieważnić prawo z rejestracji. W toku spotkania poruszymy takie zagadnienia, jak:

  • korzyści procesowe wynikające z otrzymania świadectwa ochronnego;
  • rejestracja znaku towarowego dla produktów z branży fashion;
  • znak towarowy jako źródło zarobku – umowy dystrybucji i i franczyzy w świecie mody;
  • prawo do marki jako wartościowe aktywo przedsiębiorstwa;
  • możliwość zabezpieczenia finansowania za pomocą zarejestrowanego znaku towarowego;
  • korzyści płynące z oznaczenia kolekcji modowejsymbolem ®;
  • strategie ochrony podmiotów z branży modowej.

  Ochrona marki na gruncie ustawy o nieuczciwej konkurencji

  W sklepach nietrudno znaleźć podróbki odzieży lub akcesoriów designerskich znanych producentów. Rozpoznawalna marka może być na tyle atrakcyjna, że nieuczciwi konkurenci będą chcieli podszyć się pod oznaczenie. W świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji działanie, które polega na oznaczeniu przedsiębiorstwa w sposób wprowadzający w błąd co do jego tożsamości poprzez wykorzystanie firmy, nazwy, godła lub innego wyróżniającego symbolu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Ochrona obejmuje oznaczenia niezarejestrowane jako znaki towarowe.

  Przedsiębiorca, którego marka padła ofiarą sprzecznych z prawem działań rynkowych powinien niezwłocznie podjąć odpowiednie działania poprzez skierowanie do sądu pozwu o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji. Ustawa rozróżnia szereg roszczeń, które mogą być objęte powództwem. W części szkolenia poświęconej nieuczciwej konkurencji omawiamy:

  • na czym polega kopiowanie cudzych projektów i pomysłów;
  • wprowadzenie w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa;
  • roszczenia przysługujące poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • w jaki sposób udowodnić prawo do firmy w przypadku niezarejestrowanego oznaczenia.

  Ochrona marki a prawo autorskie

  Każdy przedsiębiorca powinien w obrocie handlowym posługiwać się indywidualną nazwą, która odróżnia go od konkurencji działającej na rynku. To dzięki temu jego towary stają się rozpoznawalne i pożądane przez odbiorców. W praktyce,, tworzenie marki odzieżowej często obejmuje takie procesy jak naming (opracowywanie nowych nazw) oraz rebranding (zmiana już istniejących nazw). We wszystkich tych przypadkach należy zbadać, czy nazwa marki nie narusza praw autorskich przysługujących innej osobie.

  Warto pamiętać, że pojęcie utworu w kontekście produktów modowych jest bardzo szerokie, obejmuje m.in. logo lub nazwę marki. Ochrona prawnoautorska powstaje również z mocy prawa i przysługuje bez względu na podjęte działania. Omawiając prawa autorskie w kontekście ochrony marki, skupiamy się przede wszystkim na:

  • wyjaśnieniu, kiedy moda staje się utworem;
  • prawie cytatu w kontekście produkcji odzieży;
  • zakresie osobistych i majątkowych praw autorskich projektanta i producenta;
  • skutkach naruszenia praw autorskich;
  • pojęciu namingu i rebrandingu w kontekście ochrony marki fashion

  Zabezpieczenie marki modowej na gruncie prawa własności przemysłowej

  Rozważając ochronę marki funkcjonującej w świecie mody, nie można pominąć możliwości rejestracji jej jako znaku towarowego. Takie działanie przynosi szereg korzyści, które sumarycznie pozwalają zwiększenie rozpoznawalności, zysków, ale też bezpieczeństwa prowadzonego biznesu.

  Ubiegając się o ochronę znaku towarowego, nie można jednak zapominać, że wymaga ona cyklicznego odnawiania i monitorowania na bieżąco działań konkurencji w zakresie rejestracji znaków podobnych lub tożsamych. W panelu poświęconym własności przemysłowej omawiamy:

  • pojęcie i funkcje znaku towarowego w kontekście produktów modowych i designerskich;
  • procedurę rejestracyjną przed UPRP;
  • przebieg procedury sprzeciwowej przed UPRP;
  • strategie ochrony marki z wykorzystaniem znaków towarowych.
  • Nie tylko znak towarowy- czyli wykorzystanie wzorów przemysłowych i patentów w modzie.

  Monitorowanie naruszeń marki w internecie

  Największy sukces odnoszą zwykle te marki, które są umiejętnie promowane w internecie i docierają do odbiorców z całego globu. Jest to widoczne na przykładzie międzynarodowych koncernów z branży fashion, których reklamy są widoczne we wszystkich nowoczesnych kanałach,w tym mediach społecznościowych, na YouTubie, czy w reklamach sponsorowanych. Nawet najlepiej zaprojektowane działania marketingowe nie zagwarantują jednak bezpieczeństwa brandu w sieci. Monitoring naruszeń obejmuje wiele aspektów, w tym rejestrację podobnych domen, próby oczernienia wizerunku przedsiębiorcy na forach, a także rejestrację znaków towarowych naruszających prawo do wcześniejszego oznaczenia.

  Omawiając monitorowanie naruszeń marki w sieci, skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach specyficznych dla branży z szeroko pojętego designu, jak:

  • metody nadużyć domenowych (m.in. typosqatting, cybersquatting);
  • wybrane narzędzia do monitorowania znaków towarowych (eSearch Plus oraz TMview);
  • działania nieuczciwej konkurencji na popularnych portalach opiniotwórczych oraz w mediach społecznościowych;
  • bezprawne wykorzystanie oznaczeń przedsiębiorstwa w reklamach Google Ads oraz kampanii SEO CPC.

  Zarządzanie prawem do marki – przeniesienie praw a licencja

  Zarówno przeniesienie praw, jak i licencja to sposoby na wygenerowanie przez markę dodatkowego zysku. Ich skutki są diametralnie różne, dlatego przedsiębiorca decydując się na takie działania powinien rozumieć, z czym wiąże się przyznanie osobie trzeciej praw do zarządzania marką. W tym module szkolenia skupiamy się na praktycznych aspektach licencji oraz przeniesienia praw z uwzględnieniem najbardziej problematycznych kwestii, jak pola eksploatacji, warunkowe przeniesienie, czy ustalenie modelu wynagrodzenia. Omawiamy m.in.:

  • przeniesienie praw a licencja w świecie mody, podobieństwa, różnice, korzyści i zagrożenia;
  • franchising marki modowej od strony formalnoprawnej;
  • umowa licencji, jak ją sformułować i na co zwrócić uwagę;
  • o co zadbać w umowie o przeniesienie praw do marki.

  Ochrona prawa do marki pozwala na stabilny rozwój biznesu i skutecznie zabezpiecza firmę przed działaniami nieuczciwej konkurencji, dlatego warto o nią zadbać. Wszystkie podmioty zainteresowane zorganizowaniem szkolenia zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy wszystkie informacje.

  Pytania i odpowiedzi

  W praktyce najczęściej stosuje się zapisy umowne, na mocy których twórca zrzeka się wykonywania się przysługujących mu praw autorskich osobistych albo wręcz przenosi prawa do ich wykonywania na nabywcę usługi. Warto rozważyć obwarowanie takiej klauzuli karą umowną.

  Tak, umieszczenie frazy będącej zarejestrowanym znakiem towarowym w reklamie, a nawet meta tagach jest używaniem znaku towarowego. Nie można zapominać, że rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego w urzędzie patentowym daje wyłączne prawo do używania oznaczeniach w celach zarobkowych. Oczywiście inaczej będzie wyglądała sytuacja firmy, która nabywa prawa do wykorzystania znaku towarowego np. na podstawie umowy licencji.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam