Podczas gdy jeden pomysł będzie skutecznie chroniony przez prawo autorskie, inny może wymagać nieco innej, specyficznej formy zabezpieczenia. Mowa o prawie patentowym, które dotyczy innowacyjnych rozwiązań – głównie tych rozwiązujących jakiś społeczny problem. Patentem można więc objąć wynalazek z dowolnej dziedziny nauki lub techniki. Będą to zarówno nowatorskie sposoby przeprowadzania jakiejś czynności, innowacyjne metody, a także produkty i urządzenia.

ochrona patentu

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Dlaczego warto zainwestować w ochronę patentową?

  Ponieważ dzięki patentowi zyskujesz wyłączność na korzystanie z wynalazku. Możesz robić w to w celu zawodowym lub zarobkowym, możesz udzielić na niego licencji i go sprzedać, a także dochodzić swoich praw w razie ich naruszenia. To idealny sposób na skuteczne zabezpieczenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w działaniach przedsiębiorstwa. Poza gwarancją ochrony wynalazku, posiadanie patentu znacząco zwiększa rynkową reputację firmy.

  • Patent na wynalazek chroni przed zawłaszczeniem rozwiązania przez konkurencję,
  • Zabezpiecza go przed nielegalnym, bezprawnym wykorzystaniem,
  • Staje się składnikiem majątku osobistego lub firmowego, przez co można na nim zarabiać.

  Patent a wynalazek – najważniejsze informacje

  Wynalazek jest innowacyjnym, technicznym rozwiązaniem, wcześniej nieznanym i nieoczywistym, które może, ale nie musi zostać opatentowane. Za to sam patent stanowi wyłączne prawo do korzystania z wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych przez ustalony okres, wynoszący maksymalnie do 20 lat.

  Dzięki temu ograniczeniu czasowemu mamy obecnie łatwy dostęp do opisów zróżnicowanych technologii, sposobów i metod, które przyczyniają się tym samym do postępu cywilizacyjnego. Dlatego prawo patentowe ma dwie, bardzo ważne zalety: zapewnia skuteczną ochronę prawną wynalazcy, a jednocześnie wymaga od niego ujawnienia zasad działania opracowanego rozwiązania, przez co z biegiem lat i tak wejdzie ono w stan techniki. Oczywiście zdarza się, że zamiast patentu bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy będzie zachowanie go w tajemnicy jako know-how. Chcesz wiedzieć, jak jest w Twoim przypadku? Skontaktuj się z nami!

  Usługi Kancelarii Prawnej RPMS w zakresie prawa patentowego i wynalazków

  Kancelaria na stałe współpracuje z Rzecznikami patentowymi i specjalistami z dziedziny IP (własności intelektualnej) zapewniając:

  • Opracowanie badań patentowych dotyczących m.in. stanu prawnego i zdolności patentowej Twojego wynalazku,
  • Rejestrację wynalazku w trybie krajowym, europejskim lub międzynarodowym,
  • Pozyskanie patentów europejskich i dodatkowych świadectw ochronnych SPC,
  • Kontrolę nad terminowym opłacaniem udzielenia i odnowienia patentu,
  • Zaplanowanie i realizację skutecznych działań ochronnych dla Twojego wynalazku,
  • Reprezentację w mediacjach, negocjacjach, a także w postępowaniach spornych przed sądami administracyjnymi, UE, oraz Urzędami Patentowymi,
  • Obsługę transakcji związanych z wynalazkiem, tj. udzielania licencji, zakupu i sprzedaży,
  • Przygotowanie umów (np. związanych z wdrożeniem patentu), analiz i opinii prawnych.

  Jak działamy?

  1. Na samym początku sprawdzamy czy Twój projekt / pomysł / wynalazek może być chroniony prawem patentowym, czy podlega np. pod prawo autorskie lub powinien być zgłoszony jako znak towarowy itd.
  2. analizujemy Twoje rozwiązanie pod kątem innowacyjności i poziomu wynalazczego.
  3. określamy zakres terytorialny, na którym może obowiązywać patent. Do wyboru jest teren Polski, określony region Europy, oraz patent o zasięgu międzynarodowym (zakres ten można rozszerzyć).
  4. opracowujemy opis patentowy, zgłaszamy Twój wynalazek i nadzorujemy cały proces.

  O czym powinieneś pamiętać przed złożeniem wniosku o patent:

  • Na przyznanie patentu w Polsce czeka się około 3 lat.
  • Jeżeli ujawnisz swój wynalazek (również poprzez jego sprzedaż, podzielenie się nim na targach, konferencjach itd.) bez podpisania umowy o poufności z osobą, której go prezentujesz, nie możesz ubiegać się o ochronę patentową.
  • Wynalazek musi mieć charakter techniczny (oddziaływać na materię); zastosowanie praktyczne, a nie tylko teoretyczne; nadawać się do wykorzystania przemysłowego; oraz stanowić coś nieoczywistego w danej dziedzinie techniki (czyli mieć poziom wynalazczy).

  Co musisz wiedzieć o rejestracji wynalazku i patentu (FAQ)

  W celu sprawdzenia patentów można skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także z serwisu Espacenet służącego do wyszukiwania patentów i prowadzonego we współpracy z EPO.

  Koszt uzyskania patentu w Polsce może wynieść od 10 tys. do 40 tys. zł. Składa się na to koszt badania zdolności patentowej, przygotowania i dokonania zgłoszenia (8-20 tys. zł), a także prowadzenia postępowania przed Urzędem Patentowym (2-20 tys. zł). Z kolei za uzyskanie patentu europejskiego trzeba zapłacić średnio od 35 do 70 tys. zł.

  Należy złożyć wniosek w Urzędzie Patentowym online lub za pomocą tradycyjnego formularza. Przed tym konieczne jest sprawdzenie, czy dany wynalazek jest chroniony prawem patentowym, czy może jednak podlega np. pod prawo autorskie i powinien być zarejestrowany jako znak towarowy.

  Najpierw trzeba określić zasięg terytorialny, na którym ma obowiązywać patent – jeśli będzie to teren Polski, wniosek składamy do Urzędu Patentowego RP; jeśli regiony Europy – w Europejskim Urzędzie Patentowym, za to kiedy patent ma mieć zasięg międzynarodowy – w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO.

  Należy pamiętać, że patent nie tożsamy z ochroną wzoru przemysłowego czy wzoru użytkowego. Patent to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Z kolei wynalazek jest innowacyjnym rozwiązaniem o charakterze technicznym, np. urządzeniem, zastosowaniem, czy metodą, które do tej pory było nieznane i nieoczywiste.

  Według treści art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowej patentu udziela się na wynalazek, który jest nowy i posiada poziom wynalazczy. „Nowość” oznacza w tym przypadku coś, co nie jest częścią stanu techniki. Dane rozwiązanie nie może być więc zgłoszone czy opatentowane wcześniej, ani ujawnione w jakikolwiek sposób (również w akademickim, branżowym środowisku).

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam