Zastrzeżenie, ochrona patentu i wynalazku

Podczas gdy jeden pomysł będzie skutecznie chroniony przez prawo autorskie, inny może wymagać nieco innej, specyficznej formy zabezpieczenia. Mowa o prawie patentowym, które dotyczy innowacyjnych rozwiązań – głównie tych rozwiązujących jakiś społeczny problem. Patentem można więc objąć wynalazek z dowolnej dziedziny nauki lub techniki. Będą to zarówno nowatorskie sposoby przeprowadzania jakiejś czynności, innowacyjne metody, a także produkty i urządzenia.

Dlaczego warto zainwestować w ochronę patentową?

Ponieważ dzięki patentowi zyskujesz wyłączność na korzystanie z wynalazku. Możesz robić w to w celu zawodowym lub zarobkowym, możesz udzielić na niego licencji i go sprzedać, a także dochodzić swoich praw w razie ich naruszenia. To idealny sposób na skuteczne zabezpieczenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w działaniach przedsiębiorstwa. Poza gwarancją ochrony wynalazku, posiadanie patentu znacząco zwiększa rynkową reputację firmy.

 • Patent na wynalazek chroni przed zawłaszczeniem rozwiązania przez konkurencję,
 • Zabezpiecza go przed nielegalnym, bezprawnym wykorzystaniem,
 • Staje się składnikiem majątku osobistego lub firmowego, przez co można na nim zarabiać.

Patent a wynalazek – najważniejsze informacje

Wynalazek jest innowacyjnym, technicznym rozwiązaniem, wcześniej nieznanym i nieoczywistym, które może, ale nie musi zostać opatentowane. Za to sam patent stanowi wyłączne prawo do korzystania z wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych przez ustalony okres, wynoszący maksymalnie do 20 lat.

Dzięki temu ograniczeniu czasowemu mamy obecnie łatwy dostęp do opisów zróżnicowanych technologii, sposobów i metod, które przyczyniają się tym samym do postępu cywilizacyjnego. Dlatego prawo patentowe ma dwie, bardzo ważne zalety: zapewnia skuteczną ochronę prawną wynalazcy, a jednocześnie wymaga od niego ujawnienia zasad działania opracowanego rozwiązania, przez co z biegiem lat i tak wejdzie ono w stan techniki. Oczywiście zdarza się, że zamiast patentu bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy będzie zachowanie go w tajemnicy jako know-how. Chcesz wiedzieć, jak jest w Twoim przypadku? Skontaktuj się z nami!

Usługi Kancelarii Prawnej RPMS w zakresie prawa patentowego i wynalazków

Kancelaria na stałe współpracuje z Rzecznikami patentowymi i specjalistami z dziedziny IP (własności intelektualnej) zapewniając:

 • Opracowanie badań patentowych dotyczących m.in. stanu prawnego i zdolności patentowej Twojego wynalazku,
 • Rejestrację wynalazku w trybie krajowym, europejskim lub międzynarodowym,
 • Pozyskanie patentów europejskich i dodatkowych świadectw ochronnych SPC,
 • Kontrolę nad terminowym opłacaniem udzielenia i odnowienia patentu,
 • Zaplanowanie i realizację skutecznych działań ochronnych dla Twojego wynalazku,
 • Reprezentację w mediacjach, negocjacjach, a także w postępowaniach spornych przed sądami administracyjnymi, UE, oraz Urzędami Patentowymi,
 • Obsługę transakcji związanych z wynalazkiem, tj. udzielania licencji, zakupu i sprzedaży,
 • Przygotowanie umów (np. związanych z wdrożeniem patentu), analiz i opinii prawnych.

Jak działamy?

 1. Na samym początku sprawdzamy czy Twój projekt / pomysł / wynalazek może być chroniony prawem patentowym, czy podlega np. pod prawo autorskie lub powinien być zgłoszony jako znak towarowy itd.
 2. analizujemy Twoje rozwiązanie pod kątem innowacyjności i poziomu wynalazczego.
 3. określamy zakres terytorialny, na którym może obowiązywać patent. Do wyboru jest teren Polski, określony region Europy, oraz patent o zasięgu międzynarodowym (zakres ten można rozszerzyć).
 4. opracowujemy opis patentowy, zgłaszamy Twój wynalazek i nadzorujemy cały proces.

O czym powinieneś pamiętać przed złożeniem wniosku o patent:

 • Na przyznanie patentu w Polsce czeka się około 3 lat.
 • Jeżeli ujawnisz swój wynalazek (również poprzez jego sprzedaż, podzielenie się nim na targach, konferencjach itd.) bez podpisania umowy o poufności z osobą, której go prezentujesz, nie możesz ubiegać się o ochronę patentową.
 • Wynalazek musi mieć charakter techniczny (oddziaływać na materię); zastosowanie praktyczne, a nie tylko teoretyczne; nadawać się do wykorzystania przemysłowego; oraz stanowić coś nieoczywistego w danej dziedzinie techniki (czyli mieć poziom wynalazczy).

Nasze artykuły blogowe

Translate »