RPMS to kancelaria windykacyjna w Gdyni i innych częściach kraju, przyjmująca zlecenia online. Zajmujemy się odzyskiwaniem należności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nasza oferta jest skierowana zwłaszcza do tych osób, dla których dotychczasowe, polubowne próby odzyskania płatności kończyły się niepowodzeniem. Jesteśmy ukierunkowani również na działania długofalowe – pomagamy firmom we wdrażaniu odpowiednich procesów gwarantujących systematyczny spływ należności.

Jako kancelaria obsługujemy klientów wielopoziomowo. Nie tylko w zakresie windykacji długów, ale również w sprawach spornych procesowych i nieprocesowych. Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie i znamy możliwości, jakie dają przepisy polskiego prawa. Z naszą pomocą klienci otrzymują zaległą spłatę i często zachowują dobre relacje biznesowe z zadłużonymi kontrahentami.

JAK TO DZIAŁA?

Dokonujesz darmowej wyceny, przekazujesz informacje i pełnomocnictwa a Prawnicy Kancelarii przystępują do I Etapu - windykacji przed sądowej.

Dłużnik otrzymuje od Kancelarii Prawniczej ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z zakreślonym terminem.

Jeżeli płatność nie nastąpi otrzymujesz kompretną informację na temat dalszych możliwych kroków do podjęcia w celu wyegzekwowania należności, ewentualnych kosztów i zagrożeń.

Kancelaria prowadzi dalej proces windykcji w Twoim imieniu w ramach ETAPU II - twardej windykacji - aż do ostatecznego zakończenia sprawy.

  Sprawdź koszt sprawy windykacyjnej
  Wybierz formę przekazania informacji
  Wypełnij formularz
  lub
  Prześlij nam dokumenty
  Krok 1 z 3
  kwota zadłużenia
  Termin zapłaty
  dalej
  Krok 2 z 3
  nazwa dłużnika lub nip
  Czy dłużnik kwestionował wykonanie usługi / dostarczenie towaru
  Tak
  Nie
  dalej
  Poprzedni krok
  Krok 3 z 3
  Wpisz swój adres e-mail*
  Wpisz swój numer kontaktowy
  Jeśli chcesz, dodaj swoją wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.
  Poprzedni krok
  Dołącz plik: faktury, listy nierozliczonych płatności, zdjęcie
  ⓘ Dopuszczalne rozszerzenia plików: PDF, JPG, PNG
  dalej

  Dziękujemy za zgłoszenie

  W ciągu 48 godzin skontaktujemy się na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

  Wybierając usługi RPMS sprawnie odzyskasz pieniądze

  WINDYKACJA DŁUGÓW GDYNIA

  28 specjalistów

  15 lat na rynku

  92% wygranych spraw

  6 biur w Polsce

  Kancelaria windykacyjna

  Jak działamy? Na samym początku zawsze proponujemy postępowanie polubowne, czyli przesłanie przedsądowego, ostatecznego wezwania do zapłaty. Pismo od kancelarii prawnej często przynosi oczekiwany rezultat, czyli spłatę zaległej wierzytelności. Według naszych statystyk, dzieje się tak w około 73% przypadków.

  Jeżeli do tego nie dojdzie, rozpoczynamy tzw. twardą windykację należności. Chodzi o dalsze, ostateczne kroki formalne i prawne, które polegają m.in. na analizie procesowej sprawy, złożeniu pozwu do sądu, a także reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym. W skrajnych sytuacjach zdarza się, że koniecznością jest egzekucja należności przez komornika sądowego. Cały proces jest więc realizowany przez kancelarię – klient zleca nam obsługę swojej sprawy, a my postępujemy według sprawdzonych metod.

   

  Windykacja należności Gdynia

  Interesuje Cię skuteczna windykacja w Gdyni? Zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie. Pamiętaj, że zgłoszenie nie zobowiązuje Cię do wszczęcia postępowania – najpierw przeanalizujemy, co możemy dla Ciebie zrobić. Każdą sprawę poddajemy audytowi, sprawdzając, czy istnieje realna szansa na odzyskanie zaległej płatności. Jeżeli tak jest, proponujemy klientowi dalsze kroki.

  Zlecenie windykacji wykwalifikowanym prawnikom daje wiele korzyści. Otrzymujesz pełne wsparcie prawne i merytoryczne, a także możliwość skorzystania z pomocy prawnej w razie zaistnienia sporu. Dobrze zorganizowany, przemyślany proces dochodzenia wierzytelności przebiega znacznie szybciej i sprawniej, niż ma to miejsce przy samodzielnym odzyskiwaniu należności z faktur. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

   

  Pytania i odpowiedzi

  Na koszty windykacji składa się wiele czynników. Przede wszystkim są to koszty sądowe, czyli koszt wpisu od pozwu i opłata od pełnomocnictwa. Ponadto, w bardziej skomplikowanych sprawach należy także mieć na uwadze ew. koszty biegłego – to w szczególności jak pozwany będzie kwestionował zasadność roszczenia. Należy także do tego dodać koszty wynagrodzenia pełnomocnika oraz ewentualne koszty wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

  Skuteczna windykacja w Gdyni zazwyczaj będzie składała się z kilku etapów. Przede wszystkim będzie zawierała próbę polubownego porozumienia się z dłużnikiem, która polega zazwyczaj na wysłaniu do dłużnika ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. W przypadku bezskuteczności na tym etapie windykacji konieczne jest złożenie sprawy do sądu.

  To pytanie zależy od wielu czynników, przede wszystkim od tego, jaki sąd jest właściwy do wydania nakazu, oraz czy sprawa jest skomplikowana, a także czy pozew jest napisany poprawnie. Na czas wydania nakazu zapłaty wpływ ma również aktualne obłożenie sądu. O ile wierzyciel na większość tych spraw nie ma wpływu, o tyle w przypadku powierzenia sprawy kancelarii prawnej wierzyciel może być przekonany o tym, że pozew będzie należycie napisany oraz dowody poprawnie skompletowane- co może znacznie przyspieszyć cały proces.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam