Specjalizujemy się w świadczeniu stałej, kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) we wszystkich dziedzinach prawa, w tym również w dziedzinie podatków, zakresie prawa cywilnego, procesów windykacyjnych i windykacji należności.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku IT, także tych zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych, oraz z branżą e-commerce. Nasza kancelaria prawna zapewnia również pełne i merytoryczne wsparcie start-up`ów zmierzających do rozpoczęcia lub zoptymalizowania procesów związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu, zgodnie z bieżącymi potrzebami, w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych, szeroko pojętej pomocy prawnej i bieżącego doradztwa prawnego.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Zakres usług kancelarii

  Sporządzamy, zabezpieczamy i świadczymy opiniowanie umów z kontrahentami, jak również świadczymy kompleksową obsługę prawną, zależną od bieżących potrzeb klienta;

  Przygotowujemy dokumentację regulującą funkcjonowanie danego podmiotu, w tym regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży, polityk bezpieczeństwa i innych oraz doradzamy które rozwiązanie jest dla twojej firmy optymalne,

  Pomagamy w procesie negocjacyjnym z kontrahentami, w tym bierzemy udział w spotkaniach i konferencjach, reprezentując naszego Klienta, a także prowadzimy, jako kancelaria prawna, szkolenia dla kadr zarządzających oraz pracowników;

  Zapewniamy kompleksową obsługę prawną formalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez wsparcie merytoryczne poszczególnych organów (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników), jak i reprezentację przed Krajowym Rejestrem Sądowym;

  Wdrażamy i na bieżąco monitorujemy stosowanie u Klienta procedur dotyczących ochrony danych osobowych, zabezpieczamy przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz zapewniamy przestrzeganie zasad dotyczących konkurencji i konsumentów;

  Oferujemy kompleksową pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym jeśli chodzi o zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz sporządzania regulaminów. Nasi adwokaci aktywnie wspierają i reprezentują naszych klientów przed Państwową Inspekcją Pracy i sądem pracy, jak również bierzemy udział w kontroli organów nadzoru, w tym kontroli skarbowych oraz zajmujemy się przygotowaniem wymaganych dokumentów.

  Jako kancelaria adwokacka oferujemy pomoc prawną w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń jak i sporządzanie pozwów na najwyższym poziomie tak dla osób fizycznych jak i osób prawnych,

  Jako kancelaria prawna oferujemy także porady prawne w zakresie prawo upadłościowe.

  Obsługa prawna i windykacja

  Oprócz powyższego do dyspozycji naszych Klientów oddajemy cały doświadczony dział wsparcia procesu windykacyjnego, który w ramach swoich kompetencji:

   • świadczy weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez Klienta procedur związanych z procesem windykacyjnym, zmierzających do poprawy oraz zapewnienia maksymalnej efektywności pozyskiwania należności.

   

   • wspiera w zakresie miękkiej (przedsądowej) i twardej (sądowej) windykacji, w ramach której prowadzone są negocjacje z dłużnikami (tak w zakresie osób fizycznych jak i prawnych) w celu polubownego odzyskania należności, a w przypadku braku współpracy zapewnia pełną obsługę w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

   

  • cechuje się elastycznością w zakresie ustalania zasad współpracy z tytułu świadczonych usług windykacyjnych;

  Jako kancelaria prawna posiadamy wiele lat doświadczenia w zakresie świadczeniem kompleksowych usług tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń, a także dedykowany w tym celu zespół radców prawnych i innych specjalistów. W ramach powyższego nasi adwokaci przygotowują umowy i inne akty założycielskie, reprezentują Klientów w trakcie czynności prawnych, tworzących te podmioty (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem), w tym w postępowaniach rejestrowych oraz przez internet (w trybie S24).

  Nasza kancelaria prawna doradza również w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę w szczególności kwestie organizacyjne, prawne oraz podatkowe. Wszystko po to by nowy podmiot mógł płynnie rozpocząć działalność, nie martwiąc się o kwestie założycielskie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo na bieżąco współpracujemy z notariuszami oraz doradcami w celu zapewnienia wdrożenia optymalnych rozwiązań dotyczących nowo utworzonych lub przejętych podmiotów. Obsługa naszej kancelarii to profesjonalizm i ochrona twoich interesów.

  Kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa cywilnego i nie tylko


  Jako kancelaria prawna – Warszawa świadczymy usługi z zakresu pełnej i bieżącej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i administracyjnych, obejmującej prowadzenie postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej w charakterze pełnomocnika strony, a w szczególności:

  • we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • w postępowaniu mediacyjnym.
  • przed organami administracji publicznej;
  • przed sądami administracyjnymi;
  • przed sądami arbitrażowymi;
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

  W ramach świadczonej usługi zastępstwa procesowego nasza kancelaria prawna wykorzystuje profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego), który bierze czynny udział w postępowaniach sądowych. Radca prawny sporządza również pisma procesowe oraz prowadzi w imieniu strony rozmowy i negocjacje, zmierzające do szybkiego i w miarę możliwości polubownego rozstrzygnięcia danego sporu. Powyższe zapewnia Klientowi komfort posiadania pojedynczego punktu kontaktowego, gdzie może uzyskać wszelkie informacje o stanie swojej sprawy.

  Kancelaria prawna Warszawa

  Kompleksowa obsługa prawna spółek

  Oprócz tworzenia nowych podmiotów specjalizujemy się także w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej fuzji, przejęć oraz przekształceń podmiotów gospodarczych, w tym również transakcji obejmujących przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nasza oferta w tym aspekcie obejmuje w szczególności pełny audyt formalnoprawny funkcjonowania podmiotu, a na jego podstawie następnie przedstawiane są Klientowi możliwe rozwiązania ze wskazaniem według nas optymalnego sposobu przejęcia kontroli nad przejmowanym podmiotem.

  Dla inwestorów zaś zamierzających do nabycia udziałów oraz akcji innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części nasza kancelaria prawna oferuje szeroką gamę audytów prawnych, zmierzających do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości czy też ewentualnych ścieżek rozwoju wynikających z działalności tych podmiotów. Przy sporządzaniu naszych audytów posiłkujemy się wsparciem kancelarii podatkowych, biur księgowych, doradców inwestycyjnych oraz doświadczonych menedżerów w celu zapewnienia Klientowi możliwie pełnego obrazu sytuacji prawnej danego podmiotu i jego opcji wyboru kolejnych kroków inwestycyjnych.

  Obsługa spółek

  Kancelaria prawna Warszawa

  Ochrona danych osobowych


  Wreszcie oferujemy na terenie Warszawy pełną i bieżącą obsługę pod kątem zapewnienia przestrzegania przez Klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych, w szczególności ochroną danych osobowych uwzględniających aktualne normy prawne (RODO 2018).

  Nasza kancelaria prawna zapewnia merytoryczne wsparcie ze strony pracowników, co pozwala poznać, zrozumieć, a następnie wdrożyć procedury zmierzające do pełnej ochrony przetwarzanych danych. W tym aspekcie oferujemy w szczególności:

  • prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany  wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”;
  • przygotowanie kompletnej procedury wraz z dokumentacją obejmującą m.in. Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, jak i również wszelkie wzory upoważnień, regulaminów oraz wytycznych zmierzających do zachowania niezbędnych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania danego podmiotu;
  • sporządzanie pism tak drogą elektroniczną jak i tradycyjnie w ramach profesjonalnej pomocy w sprawach związanych z RODO i prowadzenie postępowań na terenie całej polski w ramach współpracy partnerów biznesowych.

  Nasze Aktualności prawne

  Sprawdź naszą ofertę

  A Tobie jak może pomóc kancelaria prawna RPMS w Warszawie oraz nasi radcowie prawni? Usługi świadczone przez naszą kancelarię adwokacką są niezwykle kompleksowe, a nasze porady prawne cechuje niebywały profesjonalizm, który przekłada się na zaufanie naszych Klientów. Sprawdź ofertę RPMS oraz usługi, które świadczymy jako kancelaria prawna Warszawa.