Postępująca cyfryzacja prowadzi do dynamicznego rozwoju wielu branż gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza szeroko pojętej branży handlowej. Przeniesienie sklepu do przestrzeni wirtualnej to jednak nie tylko ogromne możliwości reklamy i łatwiejszy dostęp do klientów bez względu na ich lokalizację. To także obowiązek przestrzegania wielu przepisów prawa.

Dlatego tez przygotowaliśmy dedykowana ofertę szkoleń z prawa dla e-commerce.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Do kogo adresujemy szkolenie z prawa dla e-commerce?

  Szkolenie dla branży e-commerce organizowane przez naszą Kancelarię jest skierowane przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców oferujących usługi w sieci bez względu na branżę;
  • firm, które rozważają zamianę klasycznego modelu prowadzenia biznesu i wejście do sieci;
  • sklepów internetowych, które chcą mieć pewność, że działają zgodnie z prawem i dążą do optymalizacji swojej działalności;
  • agencji marketingowych oferujących wsparcie dla branży e-commerce.

  Spotkanie prowadzone jest przez prawników z wieloletnim stażem w zakresie obsługi sektora nowych technologii i IT . W codziennej praktyce zajmujemy się doradztwem prawnym, sporządzamy i opiniujemy umowy handlowe oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, oraz organami administracji.

  Łączymy doskonałą znajomość przepisów oraz dogłębne rozumienie działania nowoczesnych rozwiązań, aby dostarczyć słuchaczom kompleksową wiedzę gotową do zastosowania w praktyce. Podczas szkolenia dzielimy się nie tylko najnowszym orzecznictwem i poglądami doktryny, ale przede wszystkim własnym doświadczeniem.

  Jakie zagadnienia obejmuje szkolenie dla branży e-commerce?

  Uprawnienia konsumenta w branży e-commerce

  Świadczenie usług w branży e-commerce idzie w parze z wykorzystaniem przez przedsiębiorcę środków do komunikowania się na odległość. Wynika z tego obowiązek stosowania przez firmę mechanizmów, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku transakcji zawieranych z konsumentami – również ustawy o prawach konsumenta. Te mechanizmy obejmują m.in.:

  • udostępnienie informacji o przedsiębiorcy świadczącego usługę drogą elektroniczną;
  • obowiązek sporządzenia i udostępnienia regulaminu usług świadczonych drogą
   elektroniczną;
  • zapewnienie sprawnego działania systemu teleinformatycznego;
  • prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  W trakcie szkolenia omawiamy obowiązki przedsiębiorcy od praktycznej strony i z uwzględnieniem zróżnicowania specyfiki działalności. Prezentujemy słuchaczom takie zagadnienia jak:

  • dopuszczalność przesyłania informacji handlowej;
  • sposób konstruowania regulaminów o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • klauzule plików cookies w świetle prawa telekomunikacyjnego;
  • zakres uprawnienia do odstąpienia od umowy;
  • świadczenie usług finansowych na odległość;
  • prawo klienta do reklamacji towaru.

  Zrozumienie zagadnień związanych z uprawnieniami klientów branży e-commerce bardzo często pozwala zakończyć ewentualny spór jeszcze na etapie polubownym, bez
  konieczności wdawania się w spór sądowy lub angażowania czynnika państwowego w postaci rzecznika praw konsumentów.


  PROWADZĄCY

  Spotkanie prowadzone jest przez prawników z wieloletnim stażem w zakresie obsługi sektora nowych technologii i IT. Łączymy doskonałą znajomość przepisów oraz dogłębne
  rozumienie działania nowoczesnych rozwiązań, aby dostarczyć słuchaczom kompleksową  wiedzę gotową do zastosowania w praktyce. Podczas szkolenia dzielimy się nie tylko
  najnowszym orzecznictwem (w tym organów jak UOKiK czy inspekcja handlowa), ale przede wszystkim własnym doświadczeniem.

  Każde szkolenia obejmuje część teoretyczną popartą licznymi przykładami, analizą case studies oraz prezentacją bieżącego orzecznictwa i poglądów doktryny oraz częścią praktyczną, w której omawiane są konkretne zagadnienia problemowe.


  FORMY SZKOLEŃ

  Szkolenia organizujemy w formie online lub stacjonarnie w kancelarii w siedzibie w Poznaniu.


  Terminy najbliższych szkoleń:

  19.01.2024 24.02.2024 12.03.2024 09.04.2024

  Cena (za osobę)
  700,00 zł netto + 23% VAT

  Uczestnikom przekazywane są materiały ze szkolenia, a każdy z uczestników ma prawo do 1h konsultacji z Kancelarią z zakresu tematyki poruszanej w szkoleniu.

  1. Możemy zorganizować szkolenie zamknięte o dedykowanym programie
   szkolenia – wyślij do nas zapytanie ofertowe;
  2. Zapytaj o szkolenie stacjonarne u siebie w firmie – dokonamy indywidualnej wyceny;
  3. Jeżeli chcesz zgłosić więcej niż 3 osoby ze swojej organizacji, możesz liczyć na preferencyjną ofertę.

  SKRÓT PROGRAMU SZKOLENIA DLA BRANŻY ECOMMERCE

  1. Modele e-commerce, w tym opcja dropshippping oraz wykorzystanie marketplace;
  2. Czym jest umowa sprzedaży i świadczenia usług elektronicznych;
  3. Regulamin sklepu/serwisu – z jakich elementów musi się składać oraz case study „czego;
  zawierać nie powinien”;
  4. Zwroty w sprzedaży online – czego zwrócić nie można i kto ponosi koszty?
  6. Praca z przykładami „z życia”; w zakresie zwrotów;
  7. Reklamacje użytkowników, w szczególności w zakresie uprawnień konsumenckich;
  8. Polityka prywatności – czy na tym kończy się RODO w e-sklepie?
  9. Blog, komentarze i opinie użytkowników (co nakazał Omnibus);
  10. Obsługa płatności i transakcji w sklepie internetowym – kontakt z operatorem płatności;
  11. Problematyka ciasteczek – czego robić nie możemy?
  12. Marketing w branży e-commerce – dozwolone i stosowane formy;
  13. Prawo reklamy dla sklepów internetowych oraz czarny PR w branży e-commerce;
  14. Zadawanie pytań lub test dla uczestników.

  W wersji dedykowanej możliwe poruszenie tematów konkretnej branży, np. dot. sprzedaży produktów medycznych lub innej z odmiennościami.

  Szkolenie ma charakter praktyczny – z przykładami, warsztatem z case study, przyjaznym podsumowaniem oraz aktywizacją uczestników w formie końcowego testu.
  Wydajemy certyfikaty odbycia szkolenia.

  Układanie regulaminu dla sklepu internetowego

  Każdy sklep internetowy powinien posiadać regulamin, w którym opisane są warunki świadczenia usług, sposób robienia zakupów i inne aspekty współpracy przedsiębiorcy z klientami. Typowe elementy regulaminu obejmują:

  • informacje o przedsiębiorcy;
  • rodzaj i zakres świadczonych usług;
  • warunki świadczenia usług;
  • przebieg postępowania reklamacyjnego;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • zasady i termin uiszczania płatności;
  • termin realizacji świadczenia;
  • informacje o prawie do odstąpieniu od umowy oraz ewentualne wyłączenia w tym zakresie;
  • warunki rozwiązania umowy.

  Regulamin sklepu internetowego będzie wyglądał nieco inaczej w zależności od asortymentu sprzedażowego, ale przedsiębiorca zawsze powinien pamiętać, aby nie umieszczać w nim tzw. klauzul niedozwolonych. To postanowienia, które kształtują prawa lub obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Takie działanie jest sprzeczne z przepisami i może doprowadzić nawet do nieważności całej umowy.

  Podczas spotkania omawiamy takie zagadnienia związane z regulaminem sklepu, jak:

  • struktura regulaminu sklepu internetowego i jej niezbędne elementy;
  • przykładowy regulamin sklepu internetowego
  • klauzule niedozwolone i ich cechy szczególne;
  • konsekwencje umieszczania klauzul abuzywnych w regulaminie.

  RODO w branży e-commerce

  Ochrona danych osobowych nabiera w kontekście branży e-commerce szczególnego znaczenia. Przechowywanie danych klientów sklepu internetowego wiąże się z koniecznością ich ochrony przed usunięciem lub nieautoryzowanym dostępem poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań informatycznych. Jednocześnie przedsiębiorca musi zapewnić zamawiającym możliwość egzekwowania ich praw, w tym prawa do:

  • żądania uzupełnienia lub sprostowania danych;
  • uzyskania kopii danych;
  • informacji przez kogo i w jakim zakresie dane są przetwarzane;
  • zaprzestania wykorzystania danych i ograniczenie się do ich przechowywania;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym wobec podlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

  Respektowanie praw osób, których dane dotyczą, jest bardzo ważne, ponieważ naruszenia w tym zakresie mogą skutkować nałożeniem bardzo wysokich kar finansowych.

  W toku szkolenia zajmiemy się zagadnieniami dotyczącymi:

  • podstaw przetwarzania danych osobowych;
  • dopuszczalnego zakresu przetwarzania danych osobowych;
  • zakresu praw osoby, której dane dotyczą;
  • zgłaszania incydentów naruszenia danych do UODO;
  • znaczenia zasady rozliczalności i jej praktycznego zastosowania;
  • przebiegu postępowania kontrolnego realizowanego przez PUODO.

  Podatkowy aspekt biznesu e-commerce

  Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu e-commerce często wiąże się z wysokimi kosztami prowadzenia biznesu. Stanowi to istotną przeszkodę dla osób, które dopiero rozważają założenie działalności gospodarczej. Czy jednak zawsze tak musi być?

  Kluczem do sukcesu może okazać się przemyślana optymalizacja podatkowa, która prowadzi do obniżenia zobowiązania podatkowego. Należy podkreślić, że optymalizacja nie jest tym samym co unikanie opodatkowania, zawsze bazuje na obowiązujących przepisach i prowadzi do skutku przewidzianego prawem.

  Typowe metody optymalizacji obejmują np. wybór formy opodatkowania korzystnej dla danego rodzaju działalności, korzystanie z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych, procesy M&A, przeniesienie siedziby firmy za granicę.

  W toku szkolenia omawiamy szereg zagadnień związanych z podatkową stroną działalności gospodarczej, w tym różne rodzaje optymalizacji podatkowej m.in.:

  • korzystanie z ulg i zwolnień podatkowych;
  • możliwość obniżenia podatku dzięki autorskim kosztom uzyskania przychodu;
  • amortyzacja jako instrument optymalizacji podatkowej
  • potencjalne korzyści wynikające z założenia spółki zagranicznej;
  • występowanie o interpretacje podatkowe.

  Obsługa płatności i transakcji w sklepie internetowym

  Branża e-commerce jest silnie związana z płatnościami internetowymi. Bez nich nie byłoby możliwe rozliczanie dokonanych transakcji i wykonanych usług. Dodatkowo w sytuacji, gdy przedsiębiorca stosuje np. własne bramki płatnicze lub inne rozwiązania z pogranicza usług finansowych może pojawić się konieczność uzyskania statusu MIP. Wszystkie te aspekty należy rozważyć przed założeniem działalności gospodarczej i to zarówno na płaszczyźnie prawnej, organizacyjnej, jak i IT.

  Przedsiębiorca powinien uwzględnić również opracowanie polityki RODO dostępnej dla klientów oraz warunki współpracy z ewentualnymi pośrednikami finansowymi lub bezpośrednio z organizacjami płatniczymi (np. VISA, Mastercard).

  Aby możliwie szeroko omówić kwestie prawne związane z obsługa płatności internetowych, wyjaśniamy:

  • kto powinien ubiegać się o status MIP oraz w jaki sposób można go uzyskać;
  • jakie są specjalne wymagania względem MIP;
  • na co zwrócić uwagę w umowie z pośrednikiem systemu płatności;
  • jak skonstruować i gdzie umieścić politykę RODO;
  • jak zabezpieczyć dane klientów;
  • które elementy interfejsu sklepu internetowego są najważniejsze z prawnego punktu widzenia;
  • kiedy warto zawierać umowy ramowe o świadczenie usług przewozowych.

  Reklama w branży e-commerce

  Zasadnicza przewaga firm działających w branży e-commerce nad tradycyjnymi sklepami i punktami usługowymi polega na tym, że mogą one docierać do klientów z całego globu dzięki odpowiednio personalizowanej reklamie internetowej. Łatwość tworzenia kampanii reklamowych z wykorzystaniem takich serwisów jak YouTube, Facebook, Instagram lub Twitter pozwala na szybkie generowanie zysków. Nie oznacza to jednak, że reklama w sieci może być realizowana w sposób dowolny.

  Nie chodzi tylko o popularne zjawisko spammingu. Działając nieświadomie, łatwo dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji, np. oznaczenia przedsiębiorstwa w sposób naruszający uprawnienia innej firmy, nieuczciwego naśladownictwo lub reklamy sprzecznej z przepisami prawa (np. wprowadzającej w błąd).

  W części szkolenia poświęconemu reklamie w e-commerce zajmujemy się takimi zagadnieniami, jak:

  • niezamówiona informacja handlowa (tzw. spam);
  • ograniczenia reklamowe konkretnych produktów (np. żywności dla niemowląt);
  • czyny nieuczciwej konkurencji w kontekście reklamy;
  • konsekwencje naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • przebieg postępowania przed Prezesem UOKiK-u.

  Wybór odpowiedniej formy prawnej

  Zanim przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działalności, musi podjąć decyzję dotyczącą wyboru formy organizacyjnoprawnej. Polskie prawo dopuszcza możliwość wyboru jednej z kilku modeli, w tym:

  • jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółkę cywilną;
  • osobową spółkę prawa handlowego (m.in. jawna, komandytowa, partnerska);
  • kapitałową spółkę prawa handlowego (spółka z o.o., akcyjna lub prosta spółka akcyjna).

  Wybór formy organizacyjnoprawnej pociąga za sobą wiele konsekwencji związanych z formalnoprawną organizacją działalności gospodarczej, prowadzeniem spraw i reprezentacją spółki oraz odpowiedzialnością za zaciągnięte zobowiązania.

  Firmy, które już wybrały określoną szatę formalnoprawną, mają możliwość jej zmiany poprzez przekształcenie w inną formę. To popularny sposób na optymalizację podatkową oraz redukcję kosztów działalności. W ramach tego modułu szkolenia omawiamy:

  • dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz ich wady i zalety;
  • odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • możliwość przekształcenia i wyboru innej formy organizacyjnej.

  Prawo autorskie w branży e-commerce

  Firmy działające w branży e-commerce bardzo często wykorzystują w swojej działalności utwory objęte prawem autorskim tworzone przez grafików, copywriterów lub agencje marketingowe. Kwestie osobistych i majątkowych praw autorskich reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O tym, czy prawo do danego utworu będzie przysługiwało przedsiębiorcy, decyduje podstawa współpracy oraz fakt przyjęcia utworu przez zamawiającego.

  Błędy na etapie przenoszenia praw autorskich mogą doprowadzić do tego, że poszczególne elementy sklepu internetowego, np. opisy produktów i kategorii, wpisy na blogu albo grafika będą de facto należały do innej osoby. Uregulowanie tych kwestii powinno nastąpić już na etapie składania zamówienia na wykonanie poszczególnych prac tak, aby przedsiębiorca nie musiał przejmować się ewentualnymi roszczeniami twórcy w przyszłości.

  Podczas szkolenia omawiamy takie elementy prawa autorskiego jak:

  • definicja utworu;
  • rodzaje, przykłady i praktyczne wykorzystanie praw autorskich osobistych i majątkowych;
  • specyfika przeniesienia praw autorskich w zależności od podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, B2B);
  • transfer praw autorskich na inne osoby w drodze umowy licencji lub umowy o przeniesienie praw autorskich;
  • rodzaje roszczeń w przypadku praw osobistych i praw majątkowych.

  Wszystkie podmioty zainteresowane zorganizowaniem szkolenia zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy ofertę zawierającą szczegóły programu.

  Pytania i odpowiedzi

  Artykuł 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje odpowiedzialność cywilną, która obejmuje m.in. żądanie zaniechania działania i usunięcia jego skutków, naprawienie szkody na zasadach ogólnych, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz złożenie oświadczenia określonej formy i treści.

  Artykuł 83 rozporządzenia RODO przewiduje sankcje administracyjne w postaci kary pieniężnej. Jej wysokość jest każdorazowo ustalana indywidualnie, ale w praktyce może wynieść nawet 2 lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego.

  TSUE w wyroku z dnia 1 października 2019 r., sygn. C 673-17 (sprawa Planet49 GmbH) podkreślił, że takie działanie jest dopuszczalne, ale należy je uzależnić od zgody użytkownika wyrażonej zgodnie z RODO. Taka zgoda musi więc być konkretna, dobrowolna, świadoma i wynikająca z aktywnego działania, a nie automatyzacji algorytmicznej. W praktyce przedsiębiorca powinien rozdzielić cookies niezbędne od marketingowych oraz zapewnić wgląd w politykę RODO i umożliwić konfigurację preferencji użytkownika.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam