Postęp technologiczny sprawił, że już niemal w każdym aspekcie życia korzystamy z najnowszych zdobyczy techniki oraz z coraz bardziej zaawansowanego oprogramowania. Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz rosnące wymagania rynku sprawiły, że inwestowanie we własność intelektualną nie jest już odbierane jako innowacja tylko konieczność. W biznesie korzystanie z nowych rozwiązań technicznych i technologicznych stało się symbolem przemian, koniecznym dla optymalizacji działalności firmy, komunikacji z kontrahentami i klientami, przetwarzania danych, czy zwiększania sprzedaży.

Specjalizujemy się w obsłudze branży informatycznejprogramistycznej, internetowej, e-commerce oraz nowych technologii, w tym również technologii finansowych (FinTech) oraz w zakresie obrotu walutami wirtualnymi. Mamy bogate doświadczenie w obsłudze biznesów internetowych, start-upów i software house. Znamy potrzeby nowoczesnych biznesów i chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Obsługa branży IT i branży programistycznej

  • doradztwo prawne w zakresie umów IT (tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów, przygotowanie wzorów dokumentów prawnych, umów wdrożeniowych oprogramowania, systemów, infrastruktury);
  • doradztwo i analiza formalno-prawna w zakresie planowanych przedsięwzięć w sektorze IT i zastosowania Nowych Technologii;
  • SaaS w zakresie przygotowania i analizy dotychczasowych umów, regulaminów świadczenia usług i SLA;
  • przygotowywanie projektów umów na stworzenie oprogramowania w oparciu o wybrany przez klienta model waterfallagileprototypowy, spiralny, przyrostowy, scrum;
  • przygotowywanie umów z programistami (umowa o pracę, umowa o dzieło, umów B2B) w zakresie backend’u i/lub frontend’u programu;
  • wsparcie prawne w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów (umowy o zachowaniu poufności tzw. NDA – non-disclosure agreement, umowy na stworzenie MVP – minimum viable product niezbędnego do przedstawienia potencjalnemu inwestorowi);
  • sporządzanie umów licencyjnych na wykorzystanie oprogramowania, aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, stron i portali internetowych;
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia dedykowanego dla firm oprogramowania (systemy CRM, ERP, CMS, EAM, BI i SCM):
   • CRM – zestaw narzędzi wspierających przedsiębiorstwo z relacjami z klientem;
   • ERP – system do gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych w zakresie różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa;
   • CMS – system służący do zarządzania treścią stron www;
   • EAM – system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa;
   • BI – system wspomagający podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (analiza danych rynku z wynikami sprzedaży etc.);
   • SCM – system umożliwiający zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • analiza i sporządzanie umów MVP (minimum viable product) dla start-upów i nowych projektów;
  • przygotowanie i opiniowanie umów serwisowych i utrzymaniowych oprogramowania w oparciu o SLA i KPI;
  • sporządzanie i opiniowanie umów dla UX Designer’a i UI Designer’a;
  • analiza prawna w zakresie ochrony programów komputerowych, aplikacji mobilnych i webowych;
  • wsparcie prawne podmiotów tworzących gry komputerowe i mobilne, w tym w zakresie licencji w branży gamedev;
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania portali internetowych, stron internetowych, profili społecznościowych;
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia i wdrażania projektów opartych na
  • sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, platform wymiany usług, regulaminów domenowych i hostingowych;
  • wsparcie w zakresie prawnej ochrony baz danych;
  • audyt prawny stron internetowych, portali internetowych, sklepów internetowych;
  • doradztwo i sporządzanie umów z zakresu produkcji, wdrożenia, outsourcingu i eksploatacji systemów informatycznych;
  • sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie bezpieczeństwa informacji;
  • reprezentacja w sporach związanych z domenami internetowymi w tym również ochroną domeny;
  • prowadzenie sporów w zakresie realizacji projektów z branży IT i branży programistycznej roszczeń klientów i kontrahentów.

  W zakresie obsługi branż opartych na zastosowaniu Nowych Technologii świadczymy usługi:

  • doradztwa prawnego w zakresie zastosowania Nowych Technologii w projektach biznesowych (tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów, przygotowanie wzorów dokumentów prawnych, umów wdrożeniowych etc.);
  • doradztwa i analizy formalno-prawnej w zakresie planowanych przedsięwzięć z zastosowaniem Nowych Technologii;
  • wsparcia prawnego w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów na innowacyjne projekty z zastosowaniem Nowych Technologii (umowy o zachowaniu poufności tzw. NDA – non-disclosure agreement, umowy na stworzenie MVP – minimum viable product niezbędnego do przedstawienia potencjalnemu inwestorowi);
  • wsparcia prawnego przy projektach z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI) wraz z ich wdrożeniem;
  • analizy i sporządzania umów MVP (minimum viable product) dla start-upów i nowych projektów z zastosowaniem Nowych Technologii;
  • wsparcia prawnego w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań opartych na technologii blockchain, w tym:

  W zakresie obsługi technologii finansowych (FinTech) świadczymy usługi:

  • przygotowania pełnej dokumentacji w zakresie zastosowanej w projekcie technologii finansowej;
  • wsparcia instytucji finansowych, w tym instytucji świadczących usługi płatnicze, pożyczkowe, crowdfundingowe, czy przedsiębiorców prowadzących kantory internetowe;
  • wsparcia prawnego w zakresie rejestracji podmiotu jako Małej Instytucji Płatniczej (MIP) dla podmiotów chcących samodzielnie świadczyć usługi płatnicze m.in. w ramach aplikacji mobilnych i webowych.
  • doradztwa prawnego w zakresie Dyrektywy MIFD i obowiązków AML;
  • reprezentacji klientów przed organami nadzoru, procesach sądowych i negocjacyjnych;
  • wdrażania projektów towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym w zakresie rejestracji inwestycyjnych funduszy zamkniętych;
  • doradztwa w postępowaniach kontrolnych KNF, biurze maklerskim i TFI;
  • wdrożenia wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego;
  • przygotowania procedur wewnętrznych z zakresu compliance dla podmiotów z branży finansowej;
  • wdrożenia RODO dla instytucji finansowych;
  • doradztwa prawnego w zakresie czynności prawa korporacyjnego dla spółek z branży finansowej;

  Pytania i odpowiedzi

  Nasza oferta obejmuje m.in. doradztwo w zakresie umów IT, analizę formalno-prawną przedsięwzięć w sektorze IT, przygotowywanie umów (m.in. na tworzenie oprogramowania, licencyjnych), prawo gier komputerowych, tworzenie i funkcjonowanie portali internetowych, regulaminy świadczenia usług elektronicznych, ochronę baz danych, audyt prawny stron internetowych, a także reprezentację w sporach.

  Przedsiębiorca działający w branży IT musi wziąć pod uwagę nie tylko “standardowe” regulacje (m.in. w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa pracy czy kodeksu spółek handlowych), ale także szczegółowe przepisy z zakresu szeroko pojętego prawa nowych technologii. Z tego względu przedsiębiorcy będzie znacznie prościej prowadzić działalność posiadając wyspecjalizowaną obsługę prawną.

  W naszym przypadku honorarium za świadczenie stałej pomocy prawnej jest kwestią uzgadnianą indywidualnie- wiele zależy od zakresu wsparcia, skali prowadzonej działalności oraz rodzaju pomocy, której przedsiębiorca potrzebuje (czy jest to np. wsparcie tylko w zakresie poszczególnego projektu, czy ogólne np. w zakresie prawa pracy oraz sporów cywilnych).

  Zaufali nam

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam