Obsługa prawna IT

Postęp technologiczny sprawił, że już niemal w każdym aspekcie życia korzystamy z najnowszych zdobyczy techniki oraz z coraz bardziej zaawansowanego oprogramowania. Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz rosnące wymagania rynku sprawiły, że inwestowanie we własność intelektualną nie jest już odbierane jako innowacja tylko konieczność. W biznesie korzystanie z nowych rozwiązań technicznych i technologicznych stało się symbolem przemian, koniecznym dla optymalizacji działalności firmy, komunikacji z kontrahentami i klientami, przetwarzania danych, czy zwiększania sprzedaży.

Specjalizujemy się w obsłudze branży informatycznej, programistycznej, internetowej, e-commerce oraz nowych technologii, w tym również technologii finansowych (FIN-TECH) oraz w zakresie obrotu walutami wirtualnymi. Mamy bogate doświadczenie w obsłudze biznesów internetowych, start-upów i software house. Znamy potrzeby nowoczesnych biznesów i chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem.

Obsługa branży IT i branży programistycznej

 • doradztwo prawne w zakresie umów IT (tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów, przygotowanie wzorów dokumentów prawnych, umów wdrożeniowych oprogramowania, systemów, infrastruktury);
 • doradztwo i analiza formalno-prawna w zakresie planowanych przedsięwzięć w sektorze IT i zastosowania Nowych Technologii;
 • SaaS w zakresie przygotowania i analizy dotychczasowych umów, regulaminów świadczenia usług i SLA;
 • przygotowywanie projektów umów na stworzenie oprogramowania w oparciu o wybrany przez klienta model waterfall, agile, prototypowy, spiralny, przyrostowy, scrum;
 • przygotowywanie umów z programistami (umowa o pracę, umowa o dzieło, B2B) w zakresie backend’u i/lub frontend’u programu;
 • wsparcie prawne w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów (umowy o zachowaniu poufności tzw. NDA – non-disclosure agreement, umowy na stworzenie MVP – minimum viable product niezbędnego do przedstawienia potencjalnemu inwestorowi);
 • sporządzanie umów licencyjnych na wykorzystanie oprogramowania, aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, stron i portali internetowych;
 • wsparcie prawne w zakresie tworzenia dedykowanego dla firm oprogramowania (systemy CRM, ERP, CMS, EAM, BI i SCM):
  • CRM – zestaw narzędzi wspierających przedsiębiorstwo z relacjami z klientem;
  • ERP – system do gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych w zakresie różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa;
  • CMS – system służący do zarządzania treścią stron www;
  • EAM – system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa;
  • BI – system wspomagający podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (analiza danych rynku z wynikami sprzedaży etc.);
  • SCM – system umożliwiający zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • analiza i sporządzanie umów MVP (minimum viable product) dla start-upów i nowych projektów;
 • przygotowanie i opiniowanie umów serwisowych i utrzymaniowych oprogramowania w oparciu o SLA i KPI;
 • sporządzanie i opiniowanie umów dla UX Designer’a i UI Designer’a;
 • analiza prawna w zakresie ochrony programów komputerowych, aplikacji mobilnych i webowych;
 • wsparcie prawne podmiotów tworzących gry komputerowe i mobilne;
 • wsparcie prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania portali internetowych, stron internetowych, profili społecznościowych;
 • wsparcie prawne w zakresie tworzenia i wdrażania projektów opartych na crowd sharingu i crowdsourcingu;
 • sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, platform wymiany usług, regulaminów domenowych i hostingowych;
 • wsparcie w zakresie prawnej ochrony baz danych;
 • audyt prawny stron internetowych, portali internetowych, sklepów internetowych;
 • doradztwo i sporządzanie umów z zakresu produkcji, wdrożenia, outsourcingu i eksploatacji systemów informatycznych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 • reprezentacja w sporach związanych z domenami internetowymi w tym również ochroną domeny;
 • prowadzenie sporów w zakresie realizacji projektów z branży IT i branży programistycznej roszczeń klientów i kontrahentów.

W zakresie obsługi branż opartych na zastosowaniu Nowych Technologii świadczymy usługi:

 • doradztwa prawnego w zakresie zastosowania Nowych Technologii w projektach biznesowych (tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów, przygotowanie wzorów dokumentów prawnych, umów wdrożeniowych etc.);
 • doradztwa i analizy formalno-prawnej w zakresie planowanych przedsięwzięć z zastosowaniem Nowych Technologii;
 • wsparcia prawnego w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów na innowacyjne projekty z zastosowaniem Nowych Technologii (umowy o zachowaniu poufności tzw. NDA – non-disclosure agreement, umowy na stworzenie MVP – minimum viable product niezbędnego do przedstawienia potencjalnemu inwestorowi);
 • wsparcia prawnego przy projektach z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI) wraz z ich wdrożeniem;
 • analizy i sporządzania umów MVP (minimum viable product) dla start-upów i nowych projektów z zastosowaniem Nowych Technologii;
 • wsparcia prawnego w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań opartych na technologii blockchain.

W zakresie obsługi technologii finansowych (FIN-TECH) świadczymy usługi:

 • przygotowania pełnej dokumentacji w zakresie zastosowanej w projekcie technologii finansowej;
 • wsparcia instytucji finansowych, w tym instytucji świadczących usługi płatnicze, pożyczkowe, crowdfundingowe, czy przedsiębiorców prowadzących kantory internetowe;
 • wsparcia prawnego w zakresie rejestracji podmiotu jako Małej Instytucji Płatniczej (MIP) dla podmiotów chcących samodzielnie świadczyć usługi płatnicze m.in. w ramach aplikacji mobilnych i webowych.
 • doradztwa prawnego w zakresie Dyrektywy MIFD i obowiązków AML;
 • reprezentacji klientów przed organami nadzoru, procesach sądowych i negocjacyjnych;
 • wdrażania projektów towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym w zakresie rejestracji inwestycyjnych funduszy zamkniętych;
 • doradztwa w postępowaniach kontrolnych KNF, biurze maklerskim i TFI;
 • wdrożenia wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego;
 • przygotowania procedur wewnętrznych z zakresu compliance dla podmiotów z branży finansowej;
 • wdrożenia RODO dla instytucji finansowych;
 • doradztwa prawnego w zakresie czynności prawa korporacyjnego dla spółek z branży finansowej;
Kancelaria prawna

Nasze artykuły blogowe

Translate »