Jako zespół doświadczonych prawników, wyspecjalizowanych w obsłudze branży e-commerce, jesteśmy w stanie dostarczyć sprawdzone rozwiązania oraz wesprzeć w całym procesie uruchomienia i prowadzenia sklepu sklepu internetowego.

W przypadku już funkcjonujących klientów w branży e-commerce doradzamy w procesie weryfikacji i aktualizacji stosowanych rozwiązań w celu zachowania zgodności z prawem oraz zabezpieczenia interesów administratora sklepu, w tym praw do domeny i marki.


Nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do przygotowania lub aktualizacji dokumentacji na stronie internetowej ale również pomagamy w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie przygotowania procedur obsługi handlowej, posprzedażowej i reklamacyjnej, umów z dostawcami (w tym w formule dropshipping), jak również w procesach reorganizacji czy przekształceń prowadzonej działalności gospodarczej, w celu optymalizacji zasad funkcjonowania oraz ograniczenia ryzyka biznesowego.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

  Dokumentacja na stronę internetową:

  • regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO oraz ustawą o Prawach Konsumenta;
  • wzór odstąpienia od umowy;
  • polityka prywatności zgodna z RODO;
  • polityka cookies zgodna z RODO;
  • regulamin newslettera;
  • obowiązki informacyjne zgodne z RODO;
  • checkbox`y;
  • treść klauzul marketingowych, powierzenia przetwarzania danych, newslettera;
  • regulamin na Allegro

  Dokumentacja wewnętrzna:

  • wzory umów handlowych;
  • umów pracowniczych i b2b;
  • Dokumentacja RODO (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wytyczne dla administratora i IODO etc);
  • regulaminy;
  • ogólne warunki sprzedaży / zakupu.

  Wsparcie merytoryczne:

  • audyty stron internetowych i regulaminów;
  • weryfikacja Klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
  • konsultacja prawna i podatkowa;
  • konsultacja ws. RODO;
  Zawartość oferowanych pakietów
  Pakiet dokumentacji na stronę internetową zgodny z RODO
  cena: od 600 zł
  Pakiet pełnej dokumentacji zgodnej z RODO
  cena: od 1400 zł
  Indywidualnie przygotowany regulamin sklepu internetowego
  zgodny z RODO i ustawą o prawach konsumenta, dostosowany do specyfiki Twojego biznesu;
  polityka prywatności zgodna z RODO;
  polityka cookies zgodna z RODO;
  regulamin newslettera;
  obowiązki informacyjne zgodne z RODO;
  checkbox`y;
  treść klauzul marketingowych, powierzenia przetwarzania
  danych, newslettera;
  wzór odstąpienia od umowy;
  regulamin na Allegro;
  pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zgodny z RODO;
  postanowienia dotyczące ODR (online dispute resoultion);
  sprawdzenie (audyt) strony sklepu, ścieżki zakupu,
  komunikacji z klientem oraz zalecenia zmian
  Możliwość dostarczenia dokumentów w językach: angielski /
  niemiecki.
  Indywidualnie przygotowaną, pełną dokumentację dot. ochrony
  danych osobowych zgodnych z RODO obejmującą: DOKUMENTACJĘ WEWNĘTRZNĄ, WZORY DO
  WYKORZYSTANIA WRAZ Z WYTYCZNYMI:
  Politykę ochrony danych osobowych wraz z załącznikami;
  Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi wraz z
  załącznikami;
  Wytyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych – dokument zawierający skrócony opis
  procedur zawartych w dok. ad 1 i 2 powyżej, w celu udostępnienia pracownikom oraz
  efektywnego wdrożenia sugerowanych zmian w strukturach
  ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
  osobowych;
  wzór zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych;
  poważnienie do przetwarzania danych osobowych;
  wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  wzór oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentami z zakresu
  ochrony danych osobowych,
  oświadczenia o przestrzeganiu ochrony danych osobowych oraz
  ustalonych procedur;
  wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
  wzór rejestru kategorii przetwarzania danych;
  wykaz stosowanych klauzul zgód;
  wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – kandydat do
  pracy;
  wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – pracownik;
  wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – dla celów
  marketingu;
  wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika;
  wzór klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy;
  wzór klauzuli informacyjnej dla klienta/konsumenta;
  wykaz stosowanych klauzul informacyjnych wraz ze wzorem
  oświadczenia o poinformowaniu;
  wykaz stosowanych klauzul informacyjnych wraz ze wzorem
  oświadczenia o poinformowaniu;

  Dlaczego warto nam powierzyć przygotowanie dokumentacji Twojego sklepu internetowego

  Jako kancelaria prawna jesteśmy zespołem prawników, wyspecjalizowanych w obsłudze branży e-commerce. Od lat doradzamy i wspieramy naszych klientów oraz partnerów we wdrażaniu sprawdzonej, bezpiecznej i zindywidualizowanej dokumentacji sklepu internetowego, w tym regulaminów dostosowanych do charakterystyki danej branży.

  Nasza pomoc nie ogranicza się wyłącznie do przygotowania treści regulaminu sklepu internetowego zgodnego z RODO (2020) ale przede wszystkim zapewniamy wsparcie w całym procesie uruchomienia i dalszego funkcjonowania sklepu.

  Przygotowywane przez kancelarię regulaminy sklepu internetowego są zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz gotowe do wdrożenia bezpośrednio na stronę sklepu internetowego. Nie oferujemy ogólnych wzorów oraz nie pozostawiamy niedomówień. W ramach oferowanego wsparcia nasi klienci zawsze mogą liczyć na jasne i precyzyjne wytyczne, a także pełną pomoc na każdym etapie wdrażania regulaminu oraz pozostałej dokumentacji.

  Jesteśmy specjalistami, w obsłudze podmiotów działających w internecie, dlatego jako nieliczni uwzględniamy techniczne aspekty działalności prowadzonej przez naszych Klientów.

          Twój sklep internetowy korzysta z yandex, hotjar, google analytics lub innych rozwiązań analitycznych ? W ramach prowadzonej analizy zwrócimy na to uwagę i odpowiednio dopasujemy stronę formalną tak, by faktycznie zostały spełnione wszystkie obowiązki formalno-prawne. W przypadku już funkcjonujących klientów w branży e-commerce doradzamy w procesie weryfikacji i aktualizacji stosowanych rozwiązań w celu zachowania zgodności z prawem oraz zabezpieczenia interesów administratora sklepu.

  Dodatkowo jako specjaliści obsługujący branżę internetową zapewnimy pełne wsparcie w procesie przygotowywania lub migracji serwisu (np. magento) lub w zakresie jego prawidłowej obsługi w ramach działań  marketingowych (np. SEO / SEM) przez dostawców tych usług.


  Mamy zasoby, doświadczenie oraz dostęp do licencjonowanego oprogramowania (SENUTO, Ahrefs, SEMSTORM) by świadczyć usługi prawne na zupełnie nowym poziomie.


  Jako zarejestrowana kancelaria prawna gwarantujemy, że przygotowywana dokumentacja, w tym regulamin sklepu internetowego jest zawsze zgodna z przepisami i bezpieczna.

  W ramach wsparcia oferujemy również wdrożenie do wewnętrznego „newslettera” Kancelarii kierowanego wyłącznie do obsługiwanych Klientów. W przypadku zmiany w przepisach wysyłamy Klientowi informację z wytycznymi lub przekazujemy pliki zawierające zaktualizowaną dokumentację.

  W takim wypadku nasz Klient funkcjonuje zawsze w oparciu o aktualne dokumenty i procedury.

  Regulamin sklepu internetowego zgodny z rodo (2020) krok po kroku

  Newsletter

  Oferyjemy wdrożenie do wewnętrznego „newslettera” Kancelarii kierowanego wyłącznie do obsługiwanych Klientów – w przypadku zmiany w przepisach wysyłamy Klientowi informację z wytycznymi lub przekazujemy pliki zawierające zaktualizowaną dokumentację.

  W takim wypadku Klient funkcjonuje zawsze w oparciu o aktualne dokumenty i procedury.

  Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszymi artykułami:

  Co musisz wiedzieć o regulaminie sklepu internetowego (FAQ)

  Działanie sklepu internetowego musi być zgodne z unijnym aktem prawnym RODO. Należy przygotować odpowiedni regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO, politykę prywatności, politykę cookies, a także zadbać o dopełnienie obowiązków informacyjnych. Poza tym potrzeba będzie instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wytyczne dla administratora i IODO itd.

  Rozporządzenie RODO ma zastosowanie do każdego podmiotu, który przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany, lub inny niż zautomatyzowany (tylko wtedy, gdy stanowią one część zbioru danych lub mają stanowić część zbioru danych). RODO nie dotyczy osób przetwarzających dane osobowe do użytku prywatnego.

  Regulamin sklepu internetowego, oprócz dokumentów RODO powinien być wdrożony w każdym sklepie internetowym. Wynika to z faktu, że dokumenty RODO nie regulują kwestii cywilnoprawnych- takich jak kwestie momentu zawarcia umowy, sposobów płatności czy polityki zwrotów. Bez tych kwestii przed zawarciem umowy przedsiębiorca naraża się na kontrole ze strony UOKiK i interwencje powiatowych rzeczników konsumenta.

  Na zwykłej stronie internetowej (np. będącej tzw. wirtualną wizytówką) co do zasady nie jest wymagane wdrożenie regulaminu. Niemniej jednak sklep internetowy nie jest zwykłą stroną internetową i realizując rozmaite obowiązki informacyjne (m.in. wynikające z ustawy o prawach konsumenta), należy stanąć na stanowisku, że polityka prywatności nie jest jedynym niezbędnym dokumentem w sklepie internetowym.

  Nasze Aktualności prawne

  4,7/5 - (liczba głosów: 16)

  Zaufali nam