Jako zespół doświadczonych prawników, wyspecjalizowanych w obsłudze branży e-commerce, dostarczamy  sprawdzone i przetestowane w praktyce rozwiązania skrojone na miarę dla klienta oraz wesprzeć w całym procesie uruchomienia i prowadzenia sklepu internetowego.

W przypadku już funkcjonujących klientów w branży e-commerce doradzamy w procesie weryfikacji i aktualizacji stosowanych rozwiązań w celu zachowania zgodności z prawem oraz zabezpieczenia interesów administratora sklepu, w tym praw do domeny i marki.


Nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do przygotowania lub aktualizacji dokumentacji na stronie internetowej, ale również pomocy w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie przygotowania procedur obsługi handlowej, posprzedażowej i reklamacyjnej, umów z dostawcami (w tym regulamin w formule dropshipping), jak również w procesach reorganizacji czy przekształceń prowadzonej działalności gospodarczej, w celu optymalizacji zasad funkcjonowania oraz ograniczenia ryzyka biznesowego.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Czym jest regulamin sklepu internetowego

  Regulamin sklepu internetowego to dokument określający zasady i warunki korzystania z danego sklepu online. Stanowi istotny element umowy zawieranej między sprzedawcą a klientem. Jego celem jest uregulowanie praw i obowiązków każdej ze stron. Poza tym zawiera najważniejsze zasady działania podmiotu, regulując m.in. warunki złożenia zamówienia, realizacji umowy sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

  Regulamin sklepu internetowego określa też zasady komunikacji na linii klient-sklep. Często znajdziemy w nim również szczegółowe informacje o przesyłkach i płatnościach. Bardzo ważne jest to, aby regulamin był zrozumiały i dostępny dla klientów przed dokonaniem zakupu – muszą mieć możliwość zapoznania się i zaakceptowania jego treści przed złożeniem zamówienia.

   

  Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego

  Obowiązkową zawartość regulaminu sklepu internetowego określają przede wszystkim:

  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawa o ochronie praw konsumentów,,
  • Dyrektywa Omnibus i jej przepisy wdrożeniowe,
  • Consent Mode 2.0
  • Akt DSA

  Za pośrednictwem regulaminu przedsiębiorca spełnia wymagania ustawy, takie jak m.in.: opis rodzajów i zakresu usług, warunków ich świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, opis trybu postępowania reklamacyjnego.

  Spełnia także obowiązki informacyjne, czyli podaje dane firmy oraz informuje klienta o ewentualnych zagrożeniach wynikających z korzystania z usługi. Wśród istotnych elementów, które powinien zawierać regulamin e-sklepu, wymienia się głównie:

  • informacje o sprzedawcy – pełne dane firmy, nazwa, adres, numer NIP, ew. numer REGON
  • ceny i płatności – ceny produktów, dodatkowe opłaty takie jak koszty wysyłki i podatki, dostępne metody płatności, zasady dotyczące zwrotów i reklamacji
  • wymagania techniczne
  • prawo odstąpienia od umowy
  • ochronę danych osobowych
  • warunki dostawy – jej koszt, czas, sposoby dostawy i obszary, na których obowiązuje
  • polityka prywatności i ochrona danych – gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych klientów

   

  • złożenie i realizację zamówienia
  • postanowienia dotyczące zwrotów i reklamacji
  • zasady korzystania z witryny e-sklepu,
  • zakazane działania,
  • ochrona praw autorskich,
  • cookies
  • odpowiedzialność za uszkodzenia, zmiany w regulaminie,
  • sposoby rozwiązywania sporów

  Powyższe w połączeniu z informacjami wymaganymi przez prawo wprost, jak np. Informacje o europejskiej platformie ODR.

  Do usług świadczonych drogą elektroniczną zaliczają się m.in. możliwość złożenia zamówienia w sklepie, założenie konta klienta, zapisania się do newslettera, czy skontaktowania się za pomocą formularza kontaktowego.

   

  Pakiet dokumentacji na stronę internetową zgodny z RODO

  cena od 600 zł

  Zawartość oferowanego pakietu

  • Indywidualnie przygotowany regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO i ustawą o prawach konsumenta, dostosowany do specyfiki Twojego biznesu;
  • polityka prywatności zgodna z RODO;
  • polityka cookies zgodna z RODO;
  • regulamin newslettera;
  • obowiązki informacyjne zgodne z RODO;
  • checkbox`y;
  • treść klauzul marketingowych, powierzenia przetwarzania danych, newslettera;
  • wzór odstąpienia od umowy;
  • regulamin na Allegro;
  • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zgodny z RODO;
  • postanowienia dotyczące ODR (online dispute resoultion);
  • sprawdzenie (audyt) strony sklepu, ścieżki zakupu, komunikacji z klientem oraz zalecenia zmian
  • Możliwość dostarczenia dokumentów w językach: angielski / niemiecki.

  Czy każdy sklep internetowy musi mieć regulamin?

  Tak, każdy sklep internetowy musi mieć swój własny regulamin. Wynika to m.in. z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy).

  Regulamin jest swoistą bazą umowy zawieranej między sprzedawcą a klientem. Za jego pośrednictwem przedsiębiorca spełnia również szereg obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, m.in. Kodeks cywilny, ustawę o prawach konsumenta, RODO, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dokumenty UE. Regulamin to ważny dokument wskazujący zasady i warunki korzystania z e-sklepu. Przestrzeganie tych zapisów jest istotne zarówno z perspektywy klienta, jak i sprzedawcy. Zapewniają one zrozumiałość i przejrzystość w zakresie płatności, warunków zakupów, dostawy, reklamacji, zwrotów oraz innych kwestii dotyczących funkcjonowania sklepu. Regulamin w istocie tworzy umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy sprzedającym i kupującym.

  Regulamin chroni też interesy samego sprzedawcy. Określa zasady korzystania z witryny, ochronę prywatności i danych osobowych, wskazuje odpowiedzialność za uszkodzenia i zmiany w regulaminie.

   

   

  Ile kosztuje stworzenie regulaminu sklepu internetowego?

  Koszt stworzenia regulaminu sklepu online różni się w zależności od jego złożoności, zakresu usług oraz indywidualnych potrzeb.

  Dokument ten powinien być spersonalizowany, czyli dopasowany do specyfiki konkretnego sklepu internetowego, tj. obejmować i opisywać wszystkie dostępne w danym sklepie funkcjonalności.

  Najważniejsze, aby rozważyć własne potrzeby i dostępny budżet. Skonsultuj się z naszymi specjalistami w celu uzyskania dokładnej wyceny.

  Czy można samemu napisać regulamin sklepu internetowego?

  Regulamin sklepu internetowego zaliczamy do kategorii utworów. Oznacza to, że jest chroniony prawem autorskim, a jego kopiowanie jest niedozwolone. Jeśli to zrobisz, narazisz się na wiele poważnych konsekwencji.

  Właściciel lub autor regulaminu może poprosić Cię o usunięcie dokumentu ze strony sklepu, lub o usunięcie skutków naruszenia. Co więcej, ma prawo żądać zadośćuczynienia finansowego.

  Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że skopiowany regulamin może zawierać klauzule niedozwolone (abuzywne), co grozi dodatkowo karą finansową, albo być po prostu niedopasowany do branży, w której działasz. Profesjonalny regulamin powinien zawierać zapisy dopasowane do charakterystyki Twojej firmy. Tylko wtedy spełni swoją rolę w 100%.

  Kopiowanie regulaminu sklepu internetowego z innej strony – czy można?

  Regulamin sklepu internetowego zaliczamy do kategorii utworów. Oznacza to, że jest chroniony prawem autorskim, a jego kopiowanie jest niedozwolone. Jeśli to zrobisz, narazisz się na wiele poważnych konsekwencji.

  Właściciel lub autor regulaminu może poprosić Cię o usunięcie dokumentu ze strony sklepu, lub o usunięcie skutków naruszenia. Co więcej, ma prawo żądać zadośćuczynienia finansowego.

  Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że skopiowany regulamin może zawierać klauzule niedozwolone
  (abuzywne), co grozi karą finansową, albo być po prostu niedopasowany do branży, w której działasz. Profesjonalny regulamin powinien zawierać zapisy dopasowane do charakterystyki Twojej firmy. Tylko wtedy spełni swoją rolę w 100%.

  Co grozi za brak regulaminu sklepu internetowego?

  Sprzedawca niedopełniający obowiązku informacyjnego musi liczyć się z karą pieniężną nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

  Poza tym, jeśli przedsiębiorca dopuści się nieuczciwej praktyki rynkowej, konsument może wystąpić z roszczeniem np. o naprawdę szkody. I wreszcie, jeśli właściciel sklepu zawrze z konsumentem umowę bez przekazania mu wskazanym prawem informacji, podlega karze grzywny.

  Naturalną konsekwencją braku regulaminu e-sklepu będą też ewentualne nieporozumienia z klientami. Generuje to większe ryzyko konfliktów, nadprogramowych zwrotów czy ponoszenia dodatkowych kosztów. Regulamin jest bowiem skuteczną formą zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy, który świadczy usługi przez internet.

   

  Klauzule niedozwolone (abuzywne) w regulaminie sklepu internetowego

  Klauzule niedozwolone, tzw. abuzywne w regulaminie sklepu internetowego to zapisy ograniczające prawa konsumentów, które wynikają z przepisów prawa.

  Powstanie klauzuli niedozwolonej rzadko jest spowodowane złą wolą przedsiębiorcy, tylko z niedostatecznej znajomości prawa. Inną przyczyną powstawania klauzul abuzywnych jest próba opisania praw konsumenta w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały, co czasami prowadzi do ich nieświadomego ograniczania.

  Przykładowe klauzule niedozwolone to postanowienia jak:

  • sformułowane w sposób niejasny, skomplikowany i ukryty
  • zwalniające sprzedawcę z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego produktu
  • niesprawiedliwie ograniczające prawo odstąpienia od umowy
  • naruszające prawa konsumenta dotyczące reklamacji, np. wprowadzając zbyt krótki termin na jej zgłoszenie

  Klauzule abuzywne są uznawane za nieważne i niewiążące dla konsumenta. Może on dochodzić swoich praw w przypadku takiego naruszenia, składając pozew do sądu. Najlepszą metodą, aby uniknąć klauzul abuzywnych, jest zlecenie stworzenia regulaminu zespołowi doświadczonych prawników.

  NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

  Dokumentacja na stronę internetową:

  • regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO oraz ustawą o Prawach Konsumenta;
  • wzór odstąpienia od umowy;
  • polityka prywatności zgodna z RODO;
  • polityka cookies zgodna z RODO;
  • regulamin newslettera;
  • obowiązki informacyjne zgodne z RODO;
  • checkbox`y;
  • treść klauzul marketingowych, powierzenia przetwarzania danych, newslettera;
  • regulamin na Allegro

  Dokumentacja wewnętrzna:

  • wzory umów handlowych;
  • umów pracowniczych i b2b;
  • Dokumentacja RODO (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wytyczne dla administratora i IODO etc);
  • regulaminy;
  • ogólne warunki sprzedaży / zakupu.

  Wsparcie merytoryczne:

  • audyty stron internetowych i regulaminów;
  • weryfikacja Klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
  • konsultacja prawna i podatkowa;
  • konsultacja ws. RODO;

  Polityka prywatności w sklepie internetowym

  Polityka prywatności jest dokumentem informującym użytkowników sklepu internetowego o sposobach gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania oraz ochrony danych osobowych.

  Stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa prywatności konsumentów. Musi być zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz łatwo dostępna dla użytkowników e-sklepu, np. w formie linku umieszczonego w stopce strony. Wśród przepisów prawnych, które nakładają obowiązek posiadania polityki prywatności na sklepy internetowe, wymienia się obowiązujące w Unii Europejskiej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), które reguluje ochronę danych osobowych klientów. Według RODO e-sklepy muszą informować użytkowników w sposób jasny i zrozumiały o celach oraz sposobach przetwarzania danych, a także przysługujących im prawach (dotyczących danych osobowych).

   

  Co musi zawierać polityka prywatności?

  Polityka prywatności w sklepie online musi zawierać takie informacje jak:

  rodzaje gromadzonych danych
  cel ich zbierania (np. realizacja zamówienia, obsługa klienta, personalizacja doświadczenia użytkownika)
  sposób zabezpieczenia danych (środki bezpieczeństwa stosowane przez sklep w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, kradzieżą)

   

  prawa użytkowników (prawo dostępu, poprawiania, usunięcia danych itd.)

  sposób przetwarzania danych (a także ich przechowywania, ochrony i udostępniania, informacje o wykorzystywaniu plików cookies, stosowanych narzędziach analitycznych, współpracy z podmiotami trzecimi)

   

  Czy każdy sklep internetowy powinien mieć politykę prywatności?

  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających witrynę sklepu, nakłada obowiązki informacyjne. Według artykułów 13 i 14 RODO, administrator strony musi podać użytkownikom konkretne, zrozumiałe informacje dotyczące przetwarzania danych.

  Jednocześnie nie jest wymagane, aby miało to formę polityki prywatności. Nie istnieją żadne przepisy, które regulują sposób, w jaki powinniśmy powiadomić użytkowników o gromadzeniu danych.

  Mimo to większość właścicieli sklepów internetowych (oraz innych witryn) decyduje się udostępnić je w postaci polityki prywatności. Wynika to z zalet tej formy, takich jak:

  • możliwość połączenia polityki prywatności z polityką plików cookies
  • budowanie zaufania klientów za pomocą jednego, transparentnego dokumentu
  • klarowność i zrozumiałość dla konsumentów w kwestii gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych
  • dostosowanie do wymogów partnerów biznesowych – niektórzy kontrahenci wymagają posiadania polityki prywatności przez sklep internetowy
  • przyzwyczajenie internautów do właśnie takiego sposobu informowania nt. danych osobowych

  Podsumowując, polityka prywatności to przydatny dokument formalny, który ma silny aspekt praktyczny. Pozwala przedsiębiorcy postępować zgodnie z procedurami i zasadami dotyczącymi ochrony prywatności danych osobowych. Zapewnia zgodność z przepisami i w sposób kompleksowy zabezpiecza interesy sklepu, spełniając przy tym obowiązkową funkcję informacyjną. Może też zwiększać zaufanie po stronie klientów.

  Dlaczego warto nam powierzyć przygotowanie dokumentacji Twojego sklepu internetowego

  Jako kancelaria prawna jesteśmy zespołem prawników, wyspecjalizowanych w obsłudze branży e-commerce. Od lat doradzamy i wspieramy naszych klientów oraz partnerów we wdrażaniu sprawdzonej, bezpiecznej i zindywidualizowanej dokumentacji sklepu internetowego, w tym regulaminów dostosowanych do charakterystyki danej branży.

  Nasza pomoc nie ogranicza się wyłącznie do przygotowania treści regulaminu sklepu internetowego zgodnego z RODO (2020) ale przede wszystkim zapewniamy wsparcie w całym procesie uruchomienia i dalszego funkcjonowania sklepu.

  Przygotowywane przez kancelarię regulaminy sklepu internetowego są zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz gotowe do wdrożenia bezpośrednio na stronę sklepu internetowego. Nie oferujemy ogólnych wzorów oraz nie pozostawiamy niedomówień. W ramach oferowanego wsparcia nasi klienci zawsze mogą liczyć na jasne i precyzyjne wytyczne, a także pełną pomoc na każdym etapie wdrażania regulaminu oraz pozostałej dokumentacji.

  Regulamin sklepu internetowego zgodny z rodo (2020) krok po kroku

  Newsletter

  Oferyjemy wdrożenie do wewnętrznego „newslettera” Kancelarii kierowanego wyłącznie do obsługiwanych Klientów – w przypadku zmiany w przepisach wysyłamy Klientowi informację z wytycznymi lub przekazujemy pliki zawierające zaktualizowaną dokumentację.

  W takim wypadku Klient funkcjonuje zawsze w oparciu o aktualne dokumenty i procedury.

  Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszymi artykułami:

  Co musisz wiedzieć o regulaminie sklepu internetowego (FAQ)

  Działanie sklepu internetowego musi być zgodne z unijnym aktem prawnym RODO. Należy przygotować odpowiedni regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO, politykę prywatności, politykę cookies, a także zadbać o dopełnienie obowiązków informacyjnych. Poza tym potrzeba będzie instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wytyczne dla administratora i IODO itd.

  Rozporządzenie RODO ma zastosowanie do każdego podmiotu, który przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany, lub inny niż zautomatyzowany (tylko wtedy, gdy stanowią one część zbioru danych lub mają stanowić część zbioru danych). RODO nie dotyczy osób przetwarzających dane osobowe do użytku prywatnego.

  Regulamin sklepu internetowego, oprócz dokumentów RODO powinien być wdrożony w każdym sklepie internetowym. Wynika to z faktu, że dokumenty RODO nie regulują kwestii cywilnoprawnych- takich jak kwestie momentu zawarcia umowy, sposobów płatności czy polityki zwrotów. Bez tych kwestii przed zawarciem umowy przedsiębiorca naraża się na kontrole ze strony UOKiK i interwencje powiatowych rzeczników konsumenta.

  Na zwykłej stronie internetowej (np. będącej tzw. wirtualną wizytówką) co do zasady nie jest wymagane wdrożenie regulaminu. Niemniej jednak sklep internetowy nie jest zwykłą stroną internetową i realizując rozmaite obowiązki informacyjne (m.in. wynikające z ustawy o prawach konsumenta), należy stanąć na stanowisku, że polityka prywatności nie jest jedynym niezbędnym dokumentem w sklepie internetowym.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam