W dobie powszechnych kontraktów transgranicznych czy stosunków gospodarczych między dwoma podmiotami z różnych państw, wielu przedsiębiorców spotyka się z koniecznością windykacji za granicą. Jest to procedura znacznie trudniejsza niż windykacja krajowa, która wymaga analizy nie tylko przepisów prawa, ale przede wszystkim umów. Warto podczas windykacji z zagranicy zatroszczyć się o profesjonalną opiekę prawną, która mogą Państwo uzyskać m.in. w naszej kancelarii.

  Sprawdź koszt sprawy windykacyjnej
  Wybierz formę przekazania informacji
  Wypełnij formularz
  lub
  Prześlij nam dokumenty
  Krok 1 z 3
  kwota zadłużenia
  Termin zapłaty
  dalej
  Krok 2 z 3
  nazwa dłużnika lub nip
  Czy dłużnik kwestionował wykonanie usługi / dostarczenie towaru
  Tak
  Nie
  dalej
  Poprzedni krok
  Krok 3 z 3
  Wpisz swój adres e-mail*
  Wpisz swój numer kontaktowy
  Jeśli chcesz, dodaj swoją wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.
  Poprzedni krok
  Dołącz plik: faktury, listy nierozliczonych płatności, zdjęcie
  ⓘ Dopuszczalne rozszerzenia plików: PDF, JPG, PNG
  dalej

  Dziękujemy za zgłoszenie

  W ciągu 48 godzin skontaktujemy się na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Skąd poznać, gdzie powinienem windykować?

  Podstawowe pytanie, jakie może paść w odniesieniu do windykacji za granicą, to pytanie o kraj właściwy do prowadzenia windykacji. Brak właściwości terytorialnej lub wniesienie powództwa w kraju niewłaściwym może znacząco wydłużyć odzyskiwanie długów za granicą.

  Gdzie znaleźć wytyczne w zakresie kraju i sądu właściwego do prowadzenia postępowania windykacyjnego? Przede wszystkim w umowie z kontrahentem, z której wynika należność. W umowach można zawrzeć klauzule w zakresie wyboru sądu i prawa właściwego w sporze. Warto zwrócić na to postanowienie umowne uwagę przy zawieraniu kontraktu.

  Ponadto, w szczególności w obliczu braku postanowień umownych, normy kształtujące kwestie właściwości sądu mogą znajdować się w umowach międzynarodowych i innych przepisach prawa międzynarodowego. Analiza tych aktów może być problematyczna z uwagi na ich stopień skomplikowania, zatem w tym zakresie może konieczna być pomoc wyspecjalizowanego prawnika. Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie windykacjia długów za granicą

  Windykacja z zagranicy- wybrane aspekty

  Ściąganie długów z zagranicy to bardzo złożone zagadnienie i wierzyciel, decydując się na windykację należności z zagranicą musi rozważyć co najmniej kilka szczególnych kwestii. Z naszej praktyki dot. windykacji należności z zagranicy wynika, że zakres i rodzaj czynności windykacyjnych, które trzeba podjąć, przede wszystkim zależy od kraju siedziby kontrahenta.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Windykacja z UE

   Nie jest tajemnicą, że systemy prawne państw członkowskich UE są w dużym stopniu wzajemnie zintegrowane. Dotyczy to również windykacji. Jeżeli przedsiębiorca dochodzi należności międzynarodowej przeciwko kontrahentowi UE, to opcją szczególnie wartą rozpatrzenia jest tzw. Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ).

   Europejski Nakaz Zapłaty jest to dokument, który sąd właściwy wydaje w odpowiedzi na zgłoszone przez wierzyciela na urzędowym formularzu roszczenie. Jest to windykacja należności z zagranicy prawdopodobnie najtańsza ze wszystkich możliwych, a ENZ po uprawomocnieniu się może stać się pełnoprawnym tytułem wykonawczym.

   Nasza kancelaria może pomóc Państwu w analizie zasadności wystąpienia o ENZ czy w wypełnieniu pozwu na urzędowym formularzu.

   Windykacja spoza UE

   Co, jednak jeżeli podmiot, który jest Państwu winny określoną należność, nie ma siedziby w kraju UE? W windykacji podmiotu zagranicznego spoza UE należy sięgnąć do zasad ogólnych, czyli do umowy, z której wynika należność oraz do umów międzynarodowych.

   Nie można zapominać, że Polska jest stroną tzw. konwencji z Lugano, czyli Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Ponadto bardzo ważną regulacją w kontekście windykacji długów z zagranicy jest polska ustawa Prawo Prywatne Międzynarodowe. Zgodnie z tym aktem prawnym, spory powinny być rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w państwie, w którym została zawarta umowa między kontrahentami.

   Ustalenie prawa właściwego, sądu właściwego miejscowo oraz strategii procesowej w kontekście windykacja za granicą od firmy spoza UE może wymagać profesjonalnej pomocy prawnej, którą mogą Państwo znaleźć u nas w kancelarii.

   Pełnomocnik w windykacji należności za granicą

   W przypadku, gdy wierzyciel zdecyduje się na ściąganie długów z zagranicy, pomocna może być nie tylko współpraca z pełnomocnikiem „na miejscu”, czyli w kraju, w którym prowadzona będzie windykacja, ale także z pełnomocnikiem w Polsce. Często zdarza się, że koordynacja działań krajowych i zagranicznych jest bardzo trudna, w szczególności, gdy doda się do tego barierę obcego języka prawniczego.

   Nasza kancelaria może pomóc nie tylko w windykacji krajowej, ale także w skomplikowanym procesie, jakim jest windykacja należności za granicą. Nasi prawnicy posługują się wiodącymi europejskimi językami obcymi, dzięki czemu możemy nie tylko pomóc w szukaniu odpowiedniego pełnomocnika, ale także możemy prowadzić komunikację z nim w Państwa imieniu. Może to zaoszczędzić wiele stresu działom księgowości czy administracji, które nie będą musiały korespondować w sprawach windykacyjnych w obcym języku.

   QA

   Windykacja w Polsce co do zasady uchodzi za bardzo długotrwałą i mało skuteczną. Wielu przedsiębiorców może zatem rozważać wszczęcie windykacji za granicą. Nie zawsze jednak ona będzie korzystna, z uwagi na jej koszty i stopień skomplikowania. Przy windykacji za granicą trzeba zazwyczaj zapewnić sobie dodatkową obsługę prawną z kraju, w którym prowadzona jest windykacja.

   To zależy od wielu zmiennych, przede wszystkim od tego, w jakim kraju prowadzona będzie windykacja i w jakiej wysokości w danym kraju należy uiścić koszty sądowe. Z kosztów dodatkowych nie można zapominać o ew. tłumaczeniu przysięgłym dokumentów oraz honorarium zagranicznego pełnomocnika i kosztów nadania tzw. apostille, czyli poświadczenie dokumentu sporządzonego w innym państwie umożliwiające legalne użycie go w Polsce (np. na cele egzekucji komorniczej w Polsce).

   Co do zasady dla prostych spraw windykacyjnych nie ma wymogu ustanawiania pełnomocnika. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że w przypadku windykacji należności z zagranicy konieczna jest znajomość języka i prawa kraju, w którym będzie prowadzona windykacja. Może to rodzić określone problemy organizacyjne, które często uzasadniają podjęcie współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem.

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam