PRAWO AUTORSKIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ!

Kancelaria Prawna RPMS zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zabezpieczaniu i zarządzaniu autorskimi prawami majątkowymi, osobistymi oraz w sferze praw pokrewnych w tym w szczególności jeśli chodzi o eliminację skutków naruszenia. Specjalizujemy się w obsłudze branży związanej z nowoczesnymi technologiami, branży internetowej, kreatywnej i marketingowej, a w szczególności:

 • branży programistycznej i IT
 • agencji marketingowych i content marketing`owych
 • agencji brandingowych
 • studiów graficznych i projektowych
 • branży modowej

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Jak możemy Ci pomóc:

  • Przygotowujemy, negocjujemy i poddajemy analizie umowy licencyjne oraz umowy o przeniesienie praw autorskich,
  • Zapewniamy pełne wsparcie w procesie rejestracji znaku towarowegowzorów przemysłowych czy patentów,
  • Zajmujemy się ochroną autorskich praw osobistych i majątkowych – zapewniamy fachowe, specjalistyczne doradztwo w tym zakresie,
  • Reprezentujemy Klientów w sporach przedsądowych i sądowych, dochodzeniu roszczeń o pomówienie, a także w dochodzeniu należności autorskich,
  • Wspomagamy Klientów w walce z nieuczciwą konkurencją, w tym z niezgodnymi z prawem reklamami (również internetowymi) czy pomówieniami,
  • Prowadzimy postępowanie o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu naruszenia praw osobistych.

  Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

  Zagadnienia związane z prawem autorskim budzą bezpośrednie skojarzenia z branżą kreatywną i bardzo słusznie gdyż to jej wytwory są najczęściej przedmiotem prawa autorskiego. Jednakże w rozumieniu przepisów, niemal każdy utwór stanowiący przejaw twórczej działalności człowieka może zostać objęty taką formą ochrony prawnej i być podstawą do skutecznego dochodzenia nawet trzykrotności stosownego wynagrodzenia. Dlatego korzystają z niej nie tylko artyści i osoby z branży kreatywnej, ale również przedsiębiorcy, którzy skutecznie zabezpieczają w ten sposób swoje dobre imię, markę, prywatność i autorskie pomysły. Wiedzą bowiem, że w przypadku naruszenia będą mogli dochodzić odszkodowania poprzez zapłatę sumy pieniężnej lub usunięcie skutków naruszenia czy też wydania oświadczenia odpowiedniej treści.

  Autorskie prawa majątkowe

  Autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem umów sprzedaży, są zbywalne i mogą być dziedziczone. Dotyczące ich klauzule niejednokrotnie znajdują się w umowach cywilnych i handlowych. Widać zatem, że kwestia ochrony praw autorskich jest szalenie istotna z perspektywy praktyki rynkowej i to za równo jeśli chodzi o autorskie prawa majątkowe jak i autorskie prawa osobiste i to od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu bo to właśnie od wtedy przysługuje praw autorskich.

  Autorskie prawa osobiste

  Za to w przypadku autorskich praw osobistych mamy do czynienia z ochroną nieograniczoną czasowo, której nie można się zrzec ani jej zbyć. Ich podstawą są m.in. prawa do autorstwa utworu, możliwość jego anonimowego udostępnienia albo oznaczenia go nazwiskiem czy pseudonimem, zastrzeżenie nienaruszalności jego formy, uczciwego wykorzystywania itd. W tym przypadku ochrona praw autorskich skupia się na dochodzeniu roszczeń na zasadach ogólnych.

  Czym jest utwór według prawa autorskiego?

  Z perspektywy ochrony praw autorskich nie ma znaczenia nośnik, na którym go utrwalono, dlatego samo pojęcie utworu jest bardzo rozległe i może dotyczyć wielu zróżnicowanych dziedzin. Chodzi tutaj zarówno o to, co od razu przychodzi nam go głowy na myśl o utworze (muzyczny, literacki, plastyczny, filmowy, choreograficzny) co stanowi klasyczny przedmiot praw autorskich, jak i dzieła z branż czy tematyk mniej lub bardziej odległych od typowej działalności artystycznej, np. projekty architektoniczne, mapy geograficzne, plany, wzory przemysłowe i programy komputerowe. Na wszystkie powyższe przysługują prawa autorskie.

  Lista ta nie jest zamknięta, a ustalenie, że coś jest utworem, wymaga spełnienia określonych warunków, m.in. zachowania indywidualnego charakteru danej działalności i konieczności jej utrwalenia (w jakiejkolwiek postaci). Od tego zależeć bowiem będzie czy będą mogły przysługiwać na tą rzecz prawa autorskie a w związku z tym na ich podstawie twórcy przysługują roszczenia w tym kluczowo jeśli chodzi o zaniechanie naruszania. Nasza Kancelaria pomaga przygotowywać pisma w tej sprawie oraz kompleksowo pomaga zobowiązać sprawcę na drodze sądowej nie tylko by uiścił odpowiednią sumę pieniężną celem naprawienia wyrządzonej szkody lecz także by zblokował dalsze nielegalne rozpowszechnianie utworu i to niezależnie od formy utworu. Warto tu też zaznaczyć, że również niedokończone utwory podlegają ochronie jako przejaw działalności twórczej i to nawet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności tak długo jak jest w stanie wykazać, że to jemu przysługują autorskie prawa majątkowe i to on dysponuje przez to prawami autorskimi do dzieła. Jednakże nie wolno przy tym zapominać, że istnieje możliwość wykorzystania dzieła będącego przedmiotem praw autorskich i prawach pokrewnych jeśli są one używane w zakresie własnego użytku osobistego. Wtedy mamy do czynienia z tzw. zasadą „Fair Use”, która pozwala na to by korzystać z dzieła będącego przedmiotem praw autorskich nawet bez zgody autora dzieła tak długo jak jest to robione w zakresie własnego użytku osobistego lub w na przykład w celach edukacyjnych i nie prowadzi to do naruszenia praw autorskich czy innych prawach pokrewnych tak długo jak wskazany zostanie oryginalny autor dzieła. Każde inne działa nie wymaga jednak zgody autora by nie naruszyć jego prawach pokrewnych.

  Postaw na zespół doświadczonych prawników, specjalizujących się w przepisach prawa autorskiego majątkowego i osobistego. Nasza obsługa prawna to gwarancja pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami i brak ryzyka przy podpisywaniu umów licencyjnych oraz o przeniesienie praw autorskich. Z powodzeniem chronimy interesy naszych Klientów w postępowaniach przedsądowych, na etapie negocjacji, jak i w sporach sądowych, uzyskując pozytywne wyniki – zawsze z korzyścią i satysfakcją dla Klienta. Bo prawo autorskie naszych klientów jest najważniejsze.

  Zaufali nam

  Zobacz wszystkie

  Nasze Aktualności prawne

  Kancelaria Prawna RPMS
  Staniszewski & Wspólnicy

  ul. Polska 114
  Poznań 60-401