Zadaniem kancelarii wspierającej wierzyciela na etapie windykacji jest zapewnienie terminowego spływu należności z uwzględnieniem dobrych relacji z dłużnikami. Z usług profesjonalistów korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zetknęli się z nierzetelnymi kontrahentami. Często jednak wdrożenie sprawnych procedur windykacyjnych i dobrze prowadzone postępowanie egzekucyjne w firmie już na starcie pozwala ograniczyć do minimum ryzyko nieterminowego spełnienia świadczenia przez dłużnika w przyszłości.

Z problemem nieterminowej zapłaty spotyka się nawet 80-90% przedsiębiorców, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób można skutecznie dochodzić swoich praw i na czym polega windykacja oraz co prowadzi do wszczęcia windykacji komorniczej i konieczności uregulowania należności w ten sposób.

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i komorniczej (egzekucji).

Nasz zespół zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami w czemu służ stosowana przez nas windykacja polubowna.

Oferta Kancelarii Prawnej RPMS w zakresie windykacji należności i długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne jak również tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem procesów zapewniających systematyczny spływ należności.

  Sprawdź koszt sprawy windykacyjnej
  Wybierz formę przekazania informacji
  Wypełnij formularz
  lub
  Prześlij nam dokumenty
  Krok 1 z 3
  kwota zadłużenia
  Termin zapłaty
  dalej
  Krok 2 z 3
  nazwa dłużnika lub nip
  Czy dłużnik kwestionował wykonanie usługi / dostarczenie towaru
  Tak
  Nie
  dalej
  Poprzedni krok
  Krok 3 z 3
  Wpisz swój adres e-mail*
  Wpisz swój numer kontaktowy
  Jeśli chcesz, dodaj swoją wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.
  Poprzedni krok
  Dołącz plik: faktury, listy nierozliczonych płatności, zdjęcie
  ⓘ Dopuszczalne rozszerzenia plików: PDF, JPG, PNG
  dalej

  Dziękujemy za zgłoszenie

  W ciągu 48 godzin skontaktujemy się na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

  Zaufali nam

  Co to jest windykacja należności i na czym polega?

  Windykacja jest to dochodzenie przez wierzyciela swoich praw do rzeczy lub zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Próba odzyskania od dłużnika należnych środków powinna się opierać przede wszystkim na drodze dialogu i mediacji – czyli tzw. windykacja miękka związana z windykacją należności. Dopiero kiedy działania te nie przynoszą skutku, zasadne jest skierowanie pozwu do sądu, a następnie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Względnie możliwa jest też windykacja polubowna, choć ta zazwyczaj jest mniej skuteczna, niż klasyczna windykacja należności.

  Czy windykacja może zająć konto?

  W żadnym wypadku windykator nie może zająć konta dłużnika, ponieważ nie ma takich kompetencji. Na podstawie przepisów prawa takie działanie przypisane jest jedynie komornikowi sądowemu. Natomiast windykator może stosować jedynie różne metody polubowne.

  Jak działa windykacja?

  W procesie windykacji klient przekazuje prawa do wierzytelności na firmę windykacyjną na czas prowadzenia postępowania windykacyjnego. Oznacza to, że dla dłużnika firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem, a pierwotny wierzyciel przestaje uczestniczyć w windykacji.

  Przeniesienie wierzytelności oznacza, że firma windykacyjna ma prawo wykonywać wszelkie prawa, które wcześniej przysługiwały wierzycielowi pierwotnemu, w tym skierować wezwanie do zapłaty oraz wytoczyć powództwo o zapłatę do sądu powszechnego.

  Ile kosztuje windykacja należności?

  Wniesienie pozwu, w zależności od wysokości długu, to koszt od 30 złotych do 100 tysięcy złotych. Dla długów o nominale do 10 000 złotych opłaty wynoszą od 30 do 300 złotych. W przypadku długów o wyższych nominałach zasadą jest wpis wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu.

  Jak długo trwa proces windykacji?

  To jest zależne od wielu czynników. Przede wszystkim kluczowe jest, czy windykacja zakończy się na etapie polubownym (wtedy może trwać kilka miesięcy) czy konieczny będzie etap sądowy (wtedy może trwać nawet kilka lat, np. gdy dłużnik ukrywa majątek). Jedno jest pewne- działania windykacyjne najlepiej podjąć bezzwłocznie. Zwlekając, wierzyciel nie tylko ryzykuje, że dłużnik upłynni swój majątek i egzekwowanie należności będzie utrudnione. W skrajnych sytuacjach może dojść nawet do przedawnienia roszczenia.

  Jakie są etapy windykacji?

  Windykację można podzielić na przedsądową oraz sądową. Windykacja przedsądowa obejmuje wszelkie działania poprzedzające wytoczenie powództwa, jak negocjacje, windykacja terenowa, kierowanie wezwań do zapłaty i monitów. Windykacja sądowa obejmuje postępowanie sądowe oraz egzekucję prowadzoną przez komornika (jeżeli dłużnik nie chce spełnić świadczenia dobrowolnie po uprawomocnieniu się wyroku lub nakazu zapłaty). Niekiedy wyodrębnia się działania komornika jako trzeci etap windykacji – windykację komorniczą.

  Windykacja należności i długów – jak to wygląda w praktyce?

  Czynności windykacyjne powinny być poprzedzone dokładną weryfikacją relacji między dłużnikiem a wierzycielem. Wynik tej weryfikacji pozwala na podjęcie starannie zaplanowanych czynności faktycznych i prawnych – w pierwszej kolejności na etapie przedsądowym, a następnie na etapie sądowym. Wierzyciel, korzystając z pomocy profesjonalistów, ma gwarancję, że wszystkie działania podejmowane w ramach procedury windykacyjnej pozostają w granicach prawa.

  Kiedy dług trafia do sądu?

  Wierzyciel ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego dopiero w momencie wezwania dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Dłużnik nie ma obowiązku na takie wezwanie odpowiedzieć, ale w toku postępowania sądowego wierzyciel musi wykazać, że podjął próbę polubownego załatwienia sporu.

  Dlaczego warto zlecić usługę windykacji kancelarii?

  Oszczędność

  Realizacja procedur windykacyjnych przez profesjonalistów to oszczędność czasu i pieniędzy. Wierzyciel nie musi zaprzątać sobie głowy kontaktem z dłużnikiem oraz sądami.

  Prawo

  Kancelarie prawne dysponują doświadczeniem oraz praktyką w zakresie odzyskiwania należności. Ich działania zwykle są znacznie bardziej skuteczne niż te, podejmowane bezpośrednio przez wierzyciela.

  Indywidualizm

  Każda sprawa windykacji długów i każdy Klient wymagają indywidualnego podejścia. Z uwagi na zdobyte doświadczenie, kancelaria nie tylko uwzględni potrzeby i zagrożenia wynikające z dochodzenia roszczeń, ale również z uwagi na wiedzę zwróci uwagę na elementy, które dotychczas były pominięte. Wszystko po to, by maksymalnie skrócić sam proces, odzyskać dług i zaspokoić Klienta przez odzyskanie jego wierzytelności.

  Czy windykacja może zająć konto bankowe?

  W żadnym wypadku windykator nie może zająć konta dłużnika, ponieważ nie ma takich kompetencji. Na podstawie przepisów prawa takie działanie przypisane jest jedynie komornikowi sądowemu. Natomiast windykator może stosować jedynie różne metody polubowne, które nie zmierzają do zajęcia składników majątku.

  Kto płaci za windykację?

  Za czynności podejmowane w ramach windykacji zasadniczo płaci wierzyciel. To on podpisuje umowę z firmą windykacyjną, a także kieruje pozew do sądu oraz wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika. Dużą część opłat wierzyciel może jednak odzyskać od dłużnika, jeżeli otrzyma wyrok zasądzający, a komornikowi uda się przeprowadzić egzekucję. Dotyczy to m.in. opłaty od pozwu, kosztów zastępstwa procesowego przez pełnomocnika, a także kosztów egzekucji komorniczej.

  Windykacja a komornik?

  Windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, z której usług korzysta wierzyciel. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Windykacja ma na celu skłonienie dłużnika do spełnienia świadczenia, ale nie może zmierzać do wykonania czynności zarezerwowanych dla organu egzekucyjnego.

  Windykacja przedsądowa może polegać np. na wezwanie dłużnika do zapłaty lub poinformowaniu go o stanie zadłużenia, ale nie powinna zmierzać do zajęcia składników majątku.

  Od jakiej kwoty ropzoczyna się windykacja?

  Obowiązujące przepisy nie precyzują kwoty minimalnej od jakiej wierzyciel może rozpocząć działania windykacyjne, dlatego mogą one dotyczyć zarówno niewielkich długów, jak i bardzo wysokich zobowiązań. Przyjmuje się, że prawo do dochodzenia świadczenia powstaje wraz z momentem, kiedy świadczenie staje się wymagalne. Wymagalność to inaczej termin od jakiego wierzyciel może domagać się wykonania zobowiązania przez dłużnika.

  Po jakim czasie przedawnia się dług w sprawie windykacyjnej?

  Niezależnie od tego, czy dług znajduje się na etapie windykacji przedsądowej czy sądowej, obowiązują dla niego dokładnie takie same terminy przedawnienia. Sprzedaż wierzytelności nie wpływa w żaden sposób na przedawnienie. To do firmy windykacyjnej należy przedsięwzięcie środków, które pozwolą w sposób skuteczny i odpowiednio szybki odzyskać należność, zanim dłużnik będzie uprawniony do podniesienia zarzutu przedawnienia.

  Ile lat wstecz działa windykacja?

  Obecnie termin przedawnienia wynosi 6 lat. Jednak termin ten nie jest jednolity, ponieważ dla roszczeń o świadczenie okresowe np. odsetki oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszą 3 lata. Warto jednak pamiętać, że termin przedawnienia roszczeń często będzie inny dla poszczególnych rodzajów umów – np. w umowach transportowych wynosi ono 1 rok, przy umowie pożyczki zaledwie 6 miesięcy.

  Wierzyciel ma możliwość przerwania terminu przedawnienia. W takiej sytuacji będzie on biegł od początku, co pozwala na wydłużenie prób odzyskania długu. Przerwanie biegu terminu przedawnienia powoduje:

  • oświadczenie dłużnika o istnieniu wierzytelności – dłużnik wprost lub w sposób dorozumiany akceptuje istnienie zobowiązania, np. prośba o rozłożenie długu na raty;
  • czynność podjęta przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń albo przed sądem polubownym w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia, np. wytoczenie powództwa;
  • wszczęcie mediacji.

  Czy można cofnąć windykację?

  Wierzyciel na każdym etapie postępowania może odstąpić od windykacji. W przypadku czynności przedsądowych po prostu rezygnuje z dalszej współpracy z firmą windykacyjną lub kancelarią prawną. Na etapie egzekucji komorniczej wierzyciel składa wniosek do komornika o wstrzymanie egzekucji oraz umorzenie prowadzonego postępowania. Dłużnik nie ma możliwości bezpośredniego wstrzymania windykacji, ale może kontaktować się z wierzycielem w celu zmiany jej warunków.

  Czy windykacja terenowa jest legalna?

  Tak, windykacja terenowa jest legalna. Jeśli jesteś wierzycielem lub masz pełnomocnictwo wierzyciela, to bez obaw możesz prowadzić windykację terenową w celu wyegzekwowanie spłaty długu i w oparciu na obowiązujących przepisach prawnych. Jednocześnie nie ma regulacji prawnych, które zabroniłyby spotykania się z dłużnikiem. Windykacja terenowa ma na celu:

  • ocenić sytuację finansową dłużnika oraz zlokalizować źródła majątku, z którego ewentualnie będzie można prowadzić egzekucję;
  • zmotywować dłużnika do spłaty należności poprzez wywarcie presji psychicznej;
  • ustalić indywidualny harmonogram spłat lub odebrać oświadczenie o uznaniu długu.

  Należy zaznaczyć, że windykacja terenowa zawsze jest prowadzona zgodnie z prawem i nie może zmierzać do naruszenia dóbr osobistych dłużnika lub popełnienia czynu zabronionego. To po prostu alternatywna – i zwykle znacznie bardziej skuteczna – forma kontaktu wierzyciela z osobą zadłużoną niż klasyczne wysyłanie wezwań do zapłaty.

  Windykator terenowy musi działać w granicach prawa w celu wyegzekwowania długu. Natomiast nie ma prawa nachodzić dłużnika w jego domu oraz nie może wejść do domu dłużnika bez jego zgody przy użyciu przemocy. W przeciwnym razie windykator popełnia przestępstwo naruszenia miru domowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego naruszenie miru domowego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. Warto pamiętać, że naruszenie miru obejmuje nie tylko wdarcie się do lokalu wbrew woli osoby uprawnionej, ale również odmowę jego opuszczenia na wyraźne jej żądanie.

  Jak rozmawiać z dłużnikiem?

  Istotne jest odpowiednie przygotowanie do rozmowy. Warto przed telefonem do dłużnika przygotować wszystkie niezbędne dokumenty-umowy, faktury, maile, w których zobowiązywał się do zapłaty. Warto wysłać też nakaz zapłaty. Pomocne jest zaplanowanie przebiegu rozmowy oraz wszystkich kwestii, które chcemy poruszyć z dłużnikiem. Wierzyciel może przygotować kilka alternatywnych propozycji, które skłonią dłużnika do spełnienia zobowiązania, jak np.:

  • rozłożenie długu na raty;
  • umorzenie części zadłużenie;
  • odroczenie spłaty.

  Przepisy nie narzucają w tym zakresie wyraźnych ram, dlatego strony mogą w dogodny dla siebie sposób ustalić harmonogram spłaty.

  Czy windykacja może dzwonić do rodziny?

  Windykator nie ma prawa informować osoby trzecie o naszym długu, tym samym nie ma różnicy czy jest to dziecko, mąż, matka czy tylko sąsiad. Sprawa zadłużenia i dochodzenie roszczeń na poczet spłaty długu, toczy się jedynie między dłużnikiem a windykatorem. Pozostałe próby kontaktu z rodziną, sąsiadami i znajomymi dłużnika są bezprawne, szczególnie w przypadku windykacji sądowej. Dłużnik, względem którego podejmowane są takie działania, może dochodzić ochrony dóbr osobistych, które zostały naruszone cudzym działaniem, poprzez skierowanie sprawy do sądu.

  Windykacja - jakie ma prawa?

  Firmy windykacyjne mogą przesłać dłużnikowi wezwania do zapłaty, prowadzić negocjacje w celu doprowadzenia do spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty oraz próbować nawiązać osobisty kontakt z dłużnikiem, w tym odwiedzić go w miejscu jej zamieszkania. W praktyce dłużnicy są również informowani o wysokości zobowiązania i rosnących odsetkach. Windykator nie ma jednak prawa naruszać dóbr osobistych dłużnika, np. poprzez wielokrotne wykonywanie połączeń telefonicznych lub nachodzenie go w miejscu pracy.

  Czy windykacja jest kosztowna?

  Prawdą jest, że windykacja może wiązać się z pewnymi kosztami, niemniej jednak przy działaniach windykacyjnych prowadzonych przez profesjonalistów jest szansa na obciążenie częścią kosztów dłużnika. Wierzyciel jednak musi być przygotowany na pokrycie (przynajmniej początkowo) części kosztów samemu.

  Koszty windykacji mogą pojawić się zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym i obejmują koszty czynności podejmowanych przez firmę windykacyjną lub komornika (np. wysyłanie wezwań do zapłaty, poszukiwanie majątku).

  Mój kontrahent ogłosić upadłość, czy mogę prowadzić windykację?

  Ogłoszenie upadłości wpływa co do zasady na brak możliwości prowadzenia postępowań zarówno sądowych, jak i komorniczych przeciwko upadłemu. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel stoi na straconej z góry pozycji- może wziąć udział w postępowaniu upadłościowym poprzez zgłoszenie swojej wierzytelności- wtedy też ma szansę odzyskać część długu z masy upadłości

  Windykacja należności i długów – jak to wygląda w praktyce?

  Na podstawie dokładnej weryfikacji każdej przekazanej sprawy zostanie przygotowana procedura windykacyjna, w oparciu o którą zostaną następnie podjęte czynności faktyczne i prawne w celu odzyskania długu. Przekazując swoją sprawę do wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej masz pewność, że podejmowane w Twoim imieniu czynności będą legalne oraz skutecznie wykorzystają wszelkie dostępne narzędzia prawne w celu skutecznej windykacji Twoich należności.

  Rodzaje windykacji długów

  • Windykacja polubowna, w ramach której podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia należności z poszanowaniem relacji z Klientem – dłużnikiem;
  • Windykacja sądowa, a następnie komornicza – jako ostatecznej formy, której celem jest skuteczne odzyskanie należności.

  Windykacja należności z majątku dłużnika prowadzona przez Kancelarię RPMS zwiększy stopień zaufania, usprawni relacje z niesolidnymi kontrahentami oraz sprawi, że terminowy spływ należności stanie się normą, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

  Ile kosztują działania windykacyjne prowadzone przez Kancelarię Prawną RPMS ? Wycena windykacji i odzyskiwania należności i długu jest niezwykle prosta – wypełnij formularz i sprawdź na jakich zasadach odzyskamy Twoją wierzytelność!

  Tylko dwa kroki do
  skutecznego odzyskania należności

  Etap 1 – WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

  • Analiza sprawy
  • Przygotowanie wezwania do zapłaty
  • Wysyłka do dłużnika za potwierdzeniem odbioru
  • Możliwość wysyłki za granicę we wszystkich językach UE

  Etap 2 – TWARDA WINDYKACJA

  • Pełna analiza procesowa sprawy
  • Złożenie pozwu
  • Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • Egzekucja należności przez Komornika Sądowego
  Zapraszamy do współpracy

  Dlaczego usługa windykacji w kancelarii RPMS®?

  Oszczędność czasu i zasobów

  Nie od dziś wiadomo, że korzystanie wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się windykacją długów nie tylko oszczędza czas ale i pieniądze. Co więcej, kancelaria windykacyjna mają narzędzia i zasoby, które pozwalają im ścigać dłużników w sposób bardziej skuteczny niż przeciętna osoba lub firma. To zwiększa szanse na odzyskanie długu.

  Wypełnij formularz, przekaż sprawę i zajmij się tym w czym jesteś najlepszy.

  Prawo

  Zdajemy sobie sprawę, że przekazanie sprawy do kancelarii prawnej ma często ostateczny charakter.

  W takim wypadku warto otrzymać wsparcie ze strony osób specjalizujących się w dochodzeniu należności oraz wykorzystać wszystkie możliwości jakie dają nam regulacje prawne w celu maksymalnie efektywnej spłaty zobowiązania przez dłużnika.

  Indywidualizm

  Każda sprawa windykacji długów i każdy Klient wymagają indywidualnego podejścia. Z uwagi na zdobyte doświadczenie, jako kancelaria nie tylko uwzględnimy potrzeby i zagrożenia wynikające z dochodzenia roszczeń ale również z uwagi na wiedzę zwrócimy uwagę na elementy, które dotychczas były pominięte. Wszystko po to by maksymalnie skrócić sam proces, odzyskać dług i zaspokoić Klienta przez odzyskanie jego wierzytelności.

  Darmowa weryfikacja sprawy

  Każdą przekazaną sprawę wstępnie weryfikujemy. Na podstawie takiego darmowego audytu Klienci otrzymują szczegółową informacje na temat możliwości, zagrożeń i ewentualnych dodatkowych kosztów w dochodzeniu należności od dłużnika.

  Nie prowadzimy sporów z góry skazanych na porażkę. Szanujemy czas Naszych Klientów i ich pieniądze.

  Profesjonalizm i doświadczenie

  Powierzając sprawę wykwalifikowanym prawnikom masz pewność, że w Twoim interesie będą działać profesjonaliści posiadający odpowiednie doświadczenie, zaplecze do reprezentowania Twoich interesów i będą potrafili efektywnie odzyskać wierzytelności i to na każdym etapie w tym etap sądowy, działając w imieniu Klienta w ramach egzekucji.

  Kancelaria windykacyjna dostosowuje strategię do indywidualnych potrzeb i sytuacji, co zwiększa szanse na odzyskanie długu.

  Skuteczność

  Nasze statystyki wskazują, aż 73% ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty ze strony kancelarii prawnej jest skutecznych.

  Jeżeli tak się nie stanie przeprowadzimy postępowanie przez każdy etap, aż do uzyskania faktycznej zapłaty należności – dobrowolnej bądź nie. Skuteczna windykacja należności to nasza specjalność!

  Ochrona reputacji

  Kancelaria windykacyjna powinna dążyć do skutecznego odzyskania długu, jednocześnie zachowując profesjonalizm i szanując prawa dłużnika. Skuteczność w windykacji jest kluczowa, aby klient mógł zminimalizować straty finansowe i utrzymać reputację jako wiarygodnego wierzyciela.

  Monitorowanie postępów

  Kancelaria na bieząco monitoruje status prowadzonych spraw oraz dostarcza regularne (on-line lub w formie zestawieeń) raporty i informacje na temat postępów w procesie windykacji, co pozwala być na bieżąco z sytuacją.

  Jednoczesnie wdrożone systemy pozwalają kancelarii skuteczniej zarządzać procesem windykacji na większą skalę.

  Skuteczna windykacja długów w całej Polsce
  z Kancelarią RPMS®

  Na czym polega windykacja długów

  Skuteczna windykacja należności od dłużnika jest procesem złożonym, często wieloetapowym, którego celem powinno być uzyskanie spłaty należności z zachowaniem dobrych relacji z dłużnikiem. Skuteczność prowadzonej windykacji jest zależna od podjętych działań zmierzających do odzyskania długu, czasu reakcji oraz tego kto czy zlecenie realizuje firma windykacyjna czy kancelaria prawna.

  Rodzaje windykacji należności

  W ramach standardowych działań windykacyjnych można wyróżnić postępowanie polubowne (tzw. windykację miękką) w ramach której podejmowane są czynności windykacyjne w postaci wezwań do zapłaty kierowanych do dłużnika czy chociażby czynności terenowe, a także windykację sądową (tzw. windykację twardą, która ostatecznie może zakończyć się egzekucją komorniczą.

  Windykacja na koszt dłużnika

  Skuteczna windykacja długów powinna się charakteryzować szybkim terminem odzyskania należności od dłużnika, zachowaniem dobrych relacji, a także wygenerowania jak najmniejszych kosztów działań windykacyjnych.

  Aktualnie często działania windykacyjne prowadzone są na koszt dłużnika. W przypadku podejmowania czynności w ramach windykacji polubownej kierowanej do dłużnika będącego przedsiębiorcą, wierzyciel może skorzystać z dodatkowych uprawnień w formie odzyskania od dłużnika zryczałtowanej kwoty 40 Euro rekompensaty za konieczność podjęcia działań windykacyjnych wynikających , a wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  W praktyce działania windykacyjne opierają się na udzieleniu pełnomocnictwa pełnomocnikowi (firmie windykacyjnej), która przejmuje cały proces windykacyjny i działa w imieniu oraz interesie wierzyciela.

  Giełda długów

  Giełda długów jest najczęściej ostateczną opcją odzyskania chociażby części należności. Z uwagi na ryzyko jakie najczęściej podejmuje podmiot przejmujący dług, wykup wierzytelności zazwyczaj wiąże się ze znacznymi ustępstwami ze strony dotychczasowego wierzyciela. Mając na uwadze możliwość odzyskania całości należności wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi warto w pierwszej kolejności skorzystać z usług profesjonalistów – kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu należności i w ten sposób spróbować ściągnąć należne kwoty z jednoczesnym przerzuceniem kosztów postępowania windykacyjnego na dłużnika.

  Zaufali nam

  Nasze Aktualności prawne