Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i komorniczej (egzekucji).

Nasz zespół zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami w czemu służ stosowana przez nas windykacja polubowna.

Oferta Kancelarii Prawnej RPMS w zakresie windykacji należności i długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne jak również tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem procesów zapewniających systematyczny spływ należności.

Wypełnij formularz i sprawdź naszą ofertę

BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY WINDYKACYJNEJ

Windykacja należności i długów – jak to wygląda w praktyce?

Na podstawie dokładnej weryfikacji każdej przekazanej sprawy zostanie przygotowana procedura windykacyjna, w oparciu o którą zostaną następnie podjęte czynności faktyczne i prawne w celu odzyskania długu. Przekazując swoją sprawę do wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej masz pewność, że podejmowane w Twoim imieniu czynności będą legalne oraz skutecznie wykorzystają wszelkie dostępne narzędzia prawne w celu skutecznej windykacji Twoich należności.

Rodzaje windykacji długów

 • Windykacja polubowna, w ramach której podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia należności z poszanowaniem relacji z Klientem – dłużnikiem;
 • Windykacja sądowa, a następnie komornicza – jako ostatecznej formy, której celem jest skuteczne odzyskanie należności.

Windykacja należności z majątku dłużnika prowadzona przez Kancelarię RPMS zwiększy stopień zaufania, usprawni relacje z niesolidnymi kontrahentami oraz sprawi, że terminowy spływ należności stanie się normą, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

Ile kosztują działania windykacyjne prowadzone przez Kancelarię Prawną RPMS ? Wycena windykacji i odzyskiwania należności i długu jest niezwykle prosta – wypełnij formularz i sprawdź na jakich zasadach odzyskamy Twoją wierzytelność!

Tylko dwa kroki do
skutecznego odzyskania należności

Etap 1 – WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

 • Analiza sprawy
 • Przygotowanie wezwania do zapłaty
 • Wysyłka do dłużnika za potwierdzeniem odbioru
 • Możliwość wysyłki za granicę we wszystkich językach UE

Etap 2 – TWARDA WINDYKACJA

 • Pełna analiza procesowa sprawy
 • Złożenie pozwu
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • Egzekucja należności przez Komornika Sądowego
Zapraszamy do współpracy

Dlaczego usługa windykacji w kancelarii RPMS?

Oszczędność

Nie od dziś wiadomo, że korzystanie wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się windykacją długów nie tylko oszczędza czas ale i pieniądze.
Wypełnij formularz, przekaż sprawę i zajmij się tym w czym jesteś najlepszy.

Prawo

Zdajemy sobie sprawę, że przekazanie sprawy do kancelarii prawnej ma często ostateczny charakter.

W takim wypadku warto otrzymać wsparcie ze strony osób specjalizujących się w dochodzeniu należności oraz wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam prawo w celu maksymalnie efektywnej spłaty zobowiązania przez dłużnika.

Indywidualizm

Każda sprawa windykacji długów i każdy Klient wymagają indywidualnego podejścia. Z uwagi na zdobyte doświadczenie, jako kancelaria nie tylko uwzględnimy potrzeby i zagrożenia wynikające z dochodzenia roszczeń ale również z uwagi na wiedzę zwrócimy uwagę na elementy, które dotychczas były pominięte. Wszystko po to by maksymalnie skrócić sam proces, odzyskać dług i zaspokoić klienta przez odzyskanie jego wierzytelności.

Darmowa weryfikacja sprawy

Każdą przekazaną sprawę wstępnie weryfikujemy. Na podstawie takiego darmowego audytu Klienci otrzymują szczegółową informacje na temat możliwości, zagrożeń i ewentualnych dodatkowych kosztów w starciu z dłużnikiem.

Nie prowadzimy sporów z góry skazanych na porażkę. Szanujemy czas Naszych Klientów i ich pieniądze.

Profesjonalizm

Powierzając sprawę wykwalifikowanym prawnikom masz pewność, że w Twoim interesie będą działać profesjonaliści posiadający odpowiednie doświadczenie, zaplecze do reprezentowania Twoich interesów i będą potrafili efektywnie odzyskać wierzytelności i to na każdym etapie w tym etap sądowy, działając w imieniu klienta w ramach egzekucji.

Dla nas najważniejszy jest wynik i to wynik który odczuje nasz Klient.

Skuteczność

Nasze statystyki wskazują, aż 73% ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty ze strony kancelarii prawnej jest skutecznych.

Jeżeli tak się nie stanie przeprowadzimy postępowanie przez każdy etap, aż do uzyskania faktycznej zapłaty należności – dobrowolnej bądź nie. Skuteczna windykacja należności to nasza specjalność!

Formularz kontaktowy

  Formularz kontaktowy
  FORMA PRAWNA DŁUŻNIKA
  STAN PRAWNY
  NALEŻNOŚĆ WYNIKA Z

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Skuteczna windykacja długów w mieście Poznań
  z Kancelarią RPMS

  Na czym polega windykacja długów

  Skuteczna windykacja należności od dłużnika jest procesem złożonym, często wieloetapowym, którego celem powinno być uzyskanie spłaty należności z zachowaniem dobrych relacji z dłużnikiem. Skuteczność prowadzonej windykacji jest zależna od podjętych działań zmierzających do odzyskania długu, czasu reakcji oraz tego kto czy zlecenie realizuje firma windykacyjna czy kancelaria prawna.

  Rodzaje windykacji należności

  W ramach standardowych działań windykacyjnych można wyróżnić postępowanie polubowne (tzw. windykację miękką) w ramach której podejmowane są czynności windykacyjne w postaci wezwań do zapłaty kierowanych do dłużnika czy chociażby czynności terenowe, a także windykację sądową (tzw. windykację twardą, która ostatecznie może zakończyć się egzekucją komorniczą.

  Windykacja – Poznań

  Skuteczna windykacja długów powinna się charakteryzować szybkim terminem odzyskania należności od dłużnika, zachowaniem dobrych relacji, a także wygenerowania jak najmniejszych kosztów działań windykacyjnych.

  Aktualnie często działania windykacyjne prowadzone są na koszt dłużnika. W przypadku podejmowania czynności w ramach windykacji polubownej kierowanej do dłużnika będącego przedsiębiorcą, wierzyciel może skorzystać z dodatkowych uprawnień w formie odzyskania od dłużnika zryczałtowanej kwoty 40 Euro rekompensaty za konieczność podjęcia działań windykacyjnych wynikających , a wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  W praktyce działania windykacyjne opierają się na udzieleniu pełnomocnictwa pełnomocnikowi (firmie windykacyjnej), która przejmuje cały proces windykacyjny i działa w imieniu oraz interesie wierzyciela.

  Giełda długów

  Giełda długów jest najczęściej ostateczną opcją odzyskania chociażby części należności. Z uwagi na ryzyko jakie najczęściej podejmuje podmiot przejmujący dług, wykup wierzytelności zazwyczaj wiąże się ze znacznymi ustępstwami ze strony dotychczasowego wierzyciela. Mając na uwadze możliwość odzyskania całości należności wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi warto w pierwszej kolejności skorzystać z usług profesjonalistów – kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu należności i w ten sposób spróbować ściągnąć należne kwoty z jednoczesnym przerzuceniem kosztów postępowania windykacyjnego na dłużnika.

  Zaufali nam

  Nasze Aktualności prawne

  Kancelaria Prawna RPMS
  Staniszewski & Wspólnicy

  ul. Polska 114
  Poznań 60-401