Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i komorniczej (egzekucji).

Nasz zespół zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami w czemu służ stosowana przez nas windykacja polubowna.

Oferta Kancelarii Prawnej RPMS w zakresie windykacji należności i długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne jak również tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem procesów zapewniających systematyczny spływ należności.

Wypełnij formularz i sprawdź naszą ofertę

BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY WINDYKACYJNEJ

Zaufali nam

Co musisz wiedzieć o windykacji należności i długów (FAQ)

Windykacja jest to dochodzenie przez wierzyciela swoich praw do rzeczy lub zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Próba odzyskania od dłużnika należnych środków powinna się opierać przede wszystkim na dialogu i mediacji.

Windykator nie ma prawa informować osoby trzecie o naszym długu, tym samym nie ma różnicy czy jest to dziecko, mąż, matka czy tylko sąsiad. Sprawa zadłużenia toczy się jedynie między dłużnikiem a windykatorem. Pozostałe próby kontaktu z rodziną, sąsiadami i znajomymi dłużnika są bezprawne.

Tak, windykacja terenowa jest legalna. Jeśli jesteś wierzycielem lub masz pełnomocnictwo wierzyciela to bez obaw możesz prowadzić windykację terenową. Jednocześnie nie ma regulacji prawnych, które zabroniłyby spotykania się z dłużnikiem.

W żadnym wypadku windykator nie może zająć konta dłużnika, ponieważ nie ma takich kompetencji. Na podstawie przepisów prawa takie działanie przypisane jest jedynie komornikowi sądowemu. Natomiast windykator może stosować jedynie różne metody polubowne.

Istotne jest odpowiednie przygotowanie do rozmowy. Warto przed telefonem do dłużnika przygotować wszystkie niezbędne dokumenty-umowy, faktury, maile, w których zobowiązywał się do zapłaty. Pomocne jest zaplanowanie przebiegu rozmowy oraz wszystkich kwestii, które chcemy poruszyć z dłużnikiem.

Obecnie termin przedawnienia wynosi 6 lat. Jednak termin ten nie jest jednolity, ponieważ dla roszczeń o świadczenie okresowe np. odsetki oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszą 3 lata.

Firmy windykacyjne mogą przesłać dłużnikowi wezwania do zapłaty, prowadzić negocjacje w celu doprowadzenia do spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty oraz próbować nawiązać osobisty kontakt z dłużnikiem, w tym odwiedzić go w miejscu jej zamieszkania.

W celu obrony przed windykacją nieistniejącego długu należy unikać jakiegokolwiek kontaktu. Tym samym nikt nie ma obowiązku wpuszczać windykatorów do domu czy mieszkania, w przeciwnym razie jeżeli osoba zlekceważy nasz sprzeciw, należy zadzwonić po odpowiednie służby.

W procesie windykacji klient przekazuje prawa do wierzytelności na firmę windykacyjną na czas prowadzenia postępowania windykacyjnego. Oznacza to, że dla dłużnika firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem, a pierwotny wierzyciel przestaje uczestniczyć w windykacji.

Wniesienie pozwu, w zależności od wysokości długu, to koszt od 30 złotych do 100 tysięcy złotych. Dla długów o nominale do 10 000 złotych opłaty wynoszą od 30 do 300 złotych. W przypadku długów o wyższych nominałach zasadą jest wpis wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu.

Windykator terenowy musi działać w granicach prawa w celu wyegzekwowania długu. Natomiast nie ma prawa nachodzić dłużnika w jego domu oraz nie może wejść do domu dłużnika bez jego zgody przy użyciu przemocy. W przeciwnym razie windykator popełnia przestępstwo naruszenia miru domowego.

To jest zależne od wielu czynników. Przede wszystkim kluczowe jest, czy windykacja zakończy się na etapie polubownym (wtedy może trwać kilka miesięcy) czy konieczny będzie etap sądowy (wtedy może trwać nawet kilka lat, np. gdy dłużnik ukrywa majątek). Jedno jest pewne- działania windykacyjne najlepiej podjąć bezzwłocznie.

Prawdą jest, że windykacja może wiązać się z pewnymi kosztami, niemniej jednak przy działaniach windykacyjnych prowadzonych przez profesjonalistów jest szansa na obciążenie częścią kosztów dłużnika. Wierzyciel jednak musi być przygotowany na pokrycie (przynajmniej początkowo) części kosztów samemu.

Ogłoszenie upadłości wpływa co do zasady na brak możliwości prowadzenia postępowań zarówno sądowych, jak i komorniczych przeciwko upadłemu. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel stoi na straconej z góry pozycji- może wziąć udział w postępowaniu upadłościowym poprzez zgłoszenie swojej wierzytelności- wtedy też ma szansę odzyskać część długu z masy upadłości

Windykacja należności i długów – jak to wygląda w praktyce?

Na podstawie dokładnej weryfikacji każdej przekazanej sprawy zostanie przygotowana procedura windykacyjna, w oparciu o którą zostaną następnie podjęte czynności faktyczne i prawne w celu odzyskania długu. Przekazując swoją sprawę do wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej masz pewność, że podejmowane w Twoim imieniu czynności będą legalne oraz skutecznie wykorzystają wszelkie dostępne narzędzia prawne w celu skutecznej windykacji Twoich należności.

Rodzaje windykacji długów

 • Windykacja polubowna, w ramach której podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia należności z poszanowaniem relacji z Klientem – dłużnikiem;
 • Windykacja sądowa, a następnie komornicza – jako ostatecznej formy, której celem jest skuteczne odzyskanie należności.

Windykacja należności z majątku dłużnika prowadzona przez Kancelarię RPMS zwiększy stopień zaufania, usprawni relacje z niesolidnymi kontrahentami oraz sprawi, że terminowy spływ należności stanie się normą, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

Ile kosztują działania windykacyjne prowadzone przez Kancelarię Prawną RPMS ? Wycena windykacji i odzyskiwania należności i długu jest niezwykle prosta – wypełnij formularz i sprawdź na jakich zasadach odzyskamy Twoją wierzytelność!

Tylko dwa kroki do
skutecznego odzyskania należności

Etap 1 – WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

 • Analiza sprawy
 • Przygotowanie wezwania do zapłaty
 • Wysyłka do dłużnika za potwierdzeniem odbioru
 • Możliwość wysyłki za granicę we wszystkich językach UE

Etap 2 – TWARDA WINDYKACJA

 • Pełna analiza procesowa sprawy
 • Złożenie pozwu
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • Egzekucja należności przez Komornika Sądowego
Zapraszamy do współpracy

Dlaczego usługa windykacji w kancelarii RPMS?

Oszczędność

Nie od dziś wiadomo, że korzystanie wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się windykacją długów nie tylko oszczędza czas ale i pieniądze.

Wypełnij formularz, przekaż sprawę i zajmij się tym w czym jesteś najlepszy.

Prawo

Zdajemy sobie sprawę, że przekazanie sprawy do kancelarii prawnej ma często ostateczny charakter.

W takim wypadku warto otrzymać wsparcie ze strony osób specjalizujących się w dochodzeniu należności oraz wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam prawo w celu maksymalnie efektywnej spłaty zobowiązania przez dłużnika.

Indywidualizm

Każda sprawa windykacji długów i każdy Klient wymagają indywidualnego podejścia. Z uwagi na zdobyte doświadczenie, jako kancelaria nie tylko uwzględnimy potrzeby i zagrożenia wynikające z dochodzenia roszczeń ale również z uwagi na wiedzę zwrócimy uwagę na elementy, które dotychczas były pominięte. Wszystko po to by maksymalnie skrócić sam proces, odzyskać dług i zaspokoić Klienta przez odzyskanie jego wierzytelności.

Darmowa weryfikacja sprawy

Każdą przekazaną sprawę wstępnie weryfikujemy. Na podstawie takiego darmowego audytu Klienci otrzymują szczegółową informacje na temat możliwości, zagrożeń i ewentualnych dodatkowych kosztów w starciu z dłużnikiem.

Nie prowadzimy sporów z góry skazanych na porażkę. Szanujemy czas Naszych Klientów i ich pieniądze.

Profesjonalizm

Powierzając sprawę wykwalifikowanym prawnikom masz pewność, że w Twoim interesie będą działać profesjonaliści posiadający odpowiednie doświadczenie, zaplecze do reprezentowania Twoich interesów i będą potrafili efektywnie odzyskać wierzytelności i to na każdym etapie w tym etap sądowy, działając w imieniu Klienta w ramach egzekucji.

Dla nas najważniejszy jest wynik i to wynik który odczuje nasz Klient.

Skuteczność

Nasze statystyki wskazują, aż 73% ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty ze strony kancelarii prawnej jest skutecznych.

Jeżeli tak się nie stanie przeprowadzimy postępowanie przez każdy etap, aż do uzyskania faktycznej zapłaty należności – dobrowolnej bądź nie. Skuteczna windykacja należności to nasza specjalność!

Formularz kontaktowy

  Formularz kontaktowy
  FORMA PRAWNA DŁUŻNIKA
  STAN PRAWNY
  NALEŻNOŚĆ WYNIKA Z

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Skuteczna windykacja długów w mieście Poznań
  z Kancelarią RPMS

  Na czym polega windykacja długów

  Skuteczna windykacja należności od dłużnika jest procesem złożonym, często wieloetapowym, którego celem powinno być uzyskanie spłaty należności z zachowaniem dobrych relacji z dłużnikiem. Skuteczność prowadzonej windykacji jest zależna od podjętych działań zmierzających do odzyskania długu, czasu reakcji oraz tego kto czy zlecenie realizuje firma windykacyjna czy kancelaria prawna.

  Rodzaje windykacji należności

  W ramach standardowych działań windykacyjnych można wyróżnić postępowanie polubowne (tzw. windykację miękką) w ramach której podejmowane są czynności windykacyjne w postaci wezwań do zapłaty kierowanych do dłużnika czy chociażby czynności terenowe, a także windykację sądową (tzw. windykację twardą, która ostatecznie może zakończyć się egzekucją komorniczą.

  Windykacja – Poznań

  Skuteczna windykacja długów powinna się charakteryzować szybkim terminem odzyskania należności od dłużnika, zachowaniem dobrych relacji, a także wygenerowania jak najmniejszych kosztów działań windykacyjnych.

  Aktualnie często działania windykacyjne prowadzone są na koszt dłużnika. W przypadku podejmowania czynności w ramach windykacji polubownej kierowanej do dłużnika będącego przedsiębiorcą, wierzyciel może skorzystać z dodatkowych uprawnień w formie odzyskania od dłużnika zryczałtowanej kwoty 40 Euro rekompensaty za konieczność podjęcia działań windykacyjnych wynikających , a wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  W praktyce działania windykacyjne opierają się na udzieleniu pełnomocnictwa pełnomocnikowi (firmie windykacyjnej), która przejmuje cały proces windykacyjny i działa w imieniu oraz interesie wierzyciela.

  Giełda długów

  Giełda długów jest najczęściej ostateczną opcją odzyskania chociażby części należności. Z uwagi na ryzyko jakie najczęściej podejmuje podmiot przejmujący dług, wykup wierzytelności zazwyczaj wiąże się ze znacznymi ustępstwami ze strony dotychczasowego wierzyciela. Mając na uwadze możliwość odzyskania całości należności wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi warto w pierwszej kolejności skorzystać z usług profesjonalistów – kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu należności i w ten sposób spróbować ściągnąć należne kwoty z jednoczesnym przerzuceniem kosztów postępowania windykacyjnego na dłużnika.

  Zaufali nam

  Nasze Aktualności prawne

  4,8/5 - (liczba głosów: 105)