Dział prawny
Kamila Wasilewska

Od 2017 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Bankowość (Wyższa Szkoła Bankowa). Słuchacz Studium prawa brytyjskiego organizowanego przez British Law Centre w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2008 r. doświadczenie zdobyła w renomowanych kancelariach radcowskich, w kancelarii komorniczej oraz jako prawnik in-house w spółkach branży rynku finansowego (także w zakresie funkcji compliance officer). Praktykowała także w instytucjach rządowych – Ministerstwie Sprawiedliwości, Departamencie Strategii i Deregulacji oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bierze udział w projektach z zakresu prawa spółek ze szczególnym uwzględnieniem reorganizacji działalności, umów inwestycyjnych oraz przekształceń spółek, jak i w postępowaniach przed KNF, reprezentując dostawców usług płatniczych (MIP, KIP), czy w  postępowaniach o naruszenia zbiorowych praw konsumentów oraz dostosowaniu działalności do wymogów KNF dla instytucji nadzorowanych.

- Zobacz nasz zespół

Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich, czytelniczka kryminałów oraz amatorka tańca towarzyskiego.

Posiada bogate doświadczenie we współpracy z branżą informatyczną, e-commerce oraz platform internetowych, nowych technologii, w tym również technologii finansowych (fin tech) oraz dostawców usług płatniczych.

Wspiera instytucje świadczące usługi pożyczkowe, crowdfunding`owe, biura rachunkowe, czy kantory internetowe, zapewniając kompleksową obsługę tego specyficznego sektora biznesu, w tym z uwzględnieniem aspektu przetwarzania danych osobowych.

Jako AML Compliance Officer doradza podmiotom obowiązanym w zakresie organizacji działalności i tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Publikacje

Ostatni rok w liczbach
236

wszczętych postępowan sądowych

1963000 zł

wartość przekazanych spraw windykacyjnych

324

zakończonych spraw windykacyjnych