Prawo spółek przekształcenia, fuzje i przejęcia

Kancelaria od początku funkcjonowania specjalizowała się w korporacyjnej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. Prawnicy kancelarii brali udział w procesach reorganizacji przedsiębiorstw, fuzji oraz procesów przejęcia przez połączenie obejmujących w szczególności klientów z branży finansowej, nowoczesnych technologii i komunikacyjnych, a także przedsiębiorstw producyjno – usługowych.

Jednym z najważniejszych elementów naszej praktyki jest zatem doradztwo w zakresie polskiego prawa spółek. Funkcjonowanie spółek jest ściśle powiązane z koniecznością wprowadzania istotnych zmian organizacyjnych, w strukturach kapitałowych czy właścicielskich, w ramach których następują m.in. przejęcia, fuzje i połączenia.

Wszystko to wywiera niebagatelny wpływ na rozwój przedsiębiorstw, jednak brak odpowiedniego wsparcia prawnego i skutecznego, przemyślanego planu przy zmianach strukturalnych może generować negatywne, a przy tym nieodwracalne skutki, w szczególności w zakresie zobowiązań publicznoprawnych.

Dlatego Kancelaria RPMS zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie przekształceń kapitałowych, reorganizacji czy zmian. Nasza pomoc pozwoli Ci uniknąć złych, długofalowych decyzji, które nie pozwoliłyby na pełne wykorzystanie potencjału Twojego przedsiębiorstwa.

Zapewniamy:

  • fachowe doradztwo na każdym etapie transakcji: planowania i przygotowania całego procesu, jego realizacji, oraz zamknięcia i opiniowania.
  • bieżącą obsługę korporacyjną, m.in.: opracowywanie projektów uchwał, statutów i umów spółek, sporządzanie opinii prawnych i in., obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń),
  • tworzenie i reorganizację podmiotów gospodarczych: rejestrację spółek, zakładanie oddziałów i przedstawicielstw, obsługę prawną różnych form reorganizacji podmiotów, likwidację spółek,
  • przygotowanie analiz typu due diligence,
  • pełne wsparcie przedtransakcyjne w procesach fuzji i przejęć,
  • doradztwo w kontekście przepisów o kontroli koncentracji,
  • przygotowanie oraz negocjowanie umów oraz pełna obsługa w procesach łączenia, podziałów i przekształceń, a także sprzedaży i zakupu udziałów/akcji przedsiębiorstw.

Prowadzenie procesu odbywa się kompleksowo – oznacza to, że przekazując zlecenie Kancelaria organizuje niezbędne zaplecze wykonawcze (notariusz) i nadzoruje dane postępowanie niezależnie od etapu. W ramach świadczonych usług uwzględniamy nie tylko aspekty prawne prowadzonego procesu, ale również korzyści i ryzyka podatkowe oraz optymalizację samego procesu w oparciu o szczegółowe działania analityczne, realizowane w ramach stałej współpracy z podmiotami specjalizującymi się w dziedzinie podatków, finansów oraz analityki.

Czy Twoja spółka potrzebuje naszego wsparcia?

Tak, jeżeli:

  1. oczekujesz indywidualnego – spersonalizowanego podejścia do planowanych zmian strukturalnych: fuzji, przejęcia, przekształcenia firmy lub likwidacji przedsiębiorstwa
  2. chcesz mieć pewność, że korzystasz z najlepszych możliwych narzędzi i profesjonalnej pomocy prawników z wszechstronną wiedzą z zakresu prawa spółek,
  3. potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu i negocjacji umów związanych z przygotowaniem lub realizacją danego przedsięwzięcia

Pamiętaj, że wybierając usługi o najwyższym standardzie, zyskujesz pełne wsparcie i gwarancję rynkowej efektywności. Wiedza, specjalizacja i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w ujęciu prawnym, księgowym i podatkowym, przekładają się na jak najkorzystniejsze rezultaty, co mogą potwierdzić dziesiątki naszych zadowolonych klientów.

Z naszych usług skorzystali między innymi: