RPMS to doświadczeni radcy prawni w Poznaniu i specjaliści od obsługi podmiotów gospodarczych. Znamy potrzeby przedsiębiorców oraz specyfikę różnych branż. Jesteśmy w stanie zapewnić stałą, kompleksową obsługę w każdej dziedzinie prawa. W zakres naszych działań wchodzi zarówno prawo cywilne, procesy windykacyjne, windykacja należności, jak i dziedzina podatków.

Głównym obszarem, którym się zajmujemy, jest obsługa podmiotów z rynku IT. Od lat świadczymy usługi na rzecz firm zajmujących się wdrażaniem rozwiązań informatycznych, innowacyjnych technologii, przetwarzaniem danych (m.in. osobowych), a także branżą e-commerce.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Kancelaria prawna Poznań. Zakres naszych usług

  To jednak nie wszystko. Nasze usługi są stworzone dla Ciebie, jeśli potrzebujesz adwokata, który zapewni merytoryczne wsparcie dla startupu. Pomagamy początkującym firmom w rozpoczęciu i optymalizacji procesów związanych z ich funkcjonowaniem na rynku. Wszystkie czynności dostosowujemy do bieżących potrzeb przedsiębiorców, udzielając im fachowych porad prawnych i bieżącego doradztwa podatkowego.

  Wspieramy w procesach negocjacyjnych z kontrahentami, uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach jako reprezentacja klienta, prowadzimy szkolenia dla pracowników i kadr zarządzających.

  Sporządzanie, zabezpieczanie i opiniowanie umów z kontrahentami oraz kompleksowa obsługa prawna uzależniona od aktualnych potrzeb.

  Przygotowujemy pełną dokumentację, która reguluje funkcjonowanie konkretnego podmiotu gospodarczego. Mogą być to np. polityki bezpieczeństwa, regulaminy czy ogólne warunki sprzedaży. Nie wiesz, czego potrzebujesz? Doradzimy najlepsze rozwiązania.

  Kompleksowa pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym: zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami, sporządzanie regulaminów, wsparcie przez Państwową Inspekcją Pracy, reprezentacja przed sądem pracy, uczestnictwo w kontrolach organów nadzoru, np. kontrolach skarbowych i przygotowanie potrzebnych dokumentów.

  Dbamy o formalne aspekty prowadzenia działalności m.in. zapewniając wsparcie merytoryczne poszczególnym organom, np. Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Zgromadzeniu Wspólników, a także występujemy jako reprezentacja klienta przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

  Uzyskujemy niezbędne decyzje administracyjne, koncesje i zezwolenia; sporządzamy pozwy dla osób fizycznych i osób prawnych.

  Wdrażamy i monitorujemy stosowanie u klienta procedur związanych z ochroną danych osobowych. Zabezpieczamy firmę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, zapewniamy przestrzeganie reguł dotyczących ochrony konkurencji i konkurentów.

  Zapewniamy pełne doradztwo w zakresie prawa upadłościowego.

  Kancelaria radcowska a windykacja długów

  Poza powyższym zakresem usług, świadczymy również obsługę prawną z zakresu windykacji należności. Jako kancelaria radcowska specjalizująca się w tym temacie, zapewniamy weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez klienta procedur dotyczących procesu windykacyjnego. Jak to działa?

  Po pierwsze zmierzamy do osiągnięcia maksymalnej skuteczności w uzyskiwaniu kolejnych płatności od kontrahentów. Po drugie wspieramy klientów w zakresie polubownej i sądowej windykacji długów. Najpierw prowadzimy negocjacje z dłużnikami (zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi), dążąc do odzyskania wierzytelności bez udziału sądu. Później, jeśli współpraca z dłużnikiem nie będzie możliwa, zapewniamy kompleksową obsługę w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

  Kancelaria prawna RPMS wyróżnia się też elastycznością w zakresie ustalania zasad współpracy z klientem.

  Oprócz tego mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji oraz stowarzyszeń. W tym celu utworzyliśmy dedykowany dział radców prawnych i innych specjalistów. W ramach kompetencji tego działu, adwokaci RPMS przygotowują umowy i akty założycielskie, reprezentują klienta podczas czynności prawnych zmierzających do tworzenia owych podmiotów (np. przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych i online w trybie S24.

  Doradzamy też w kwestii wyboru najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Uwzględniamy przy tym aspekty organizacyjne, podatkowe i prawne. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować optymalne warunki wejścia nowego podmiotu na rynek. Z nami nie martwisz się o sprawy założycielskie. Współpraca z doradcami i notariuszami pozwala nam wdrożyć najlepsze rozwiązania – dotyczące zarówno tych nowo utworzonych, jak i przejętych podmiotów.

  Usługi prawne z zakresu prawa cywilnego

  Jako kancelaria radców prawnych w Poznaniu realizujemy usługi z zakresu bieżącej, pełnej obsługi prawnej w sprawach administracyjnych i cywilnych. Obejmuje to prowadzenie postępowania przed organami administracji publicznej oraz przed sądami w charakterze pełnomocnika strony, w tym:

  • we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • w postępowaniu mediacyjnym.
  • przed organami administracji publicznej;
  • przed sądami administracyjnymi;
  • przed sądami arbitrażowymi;
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Wyznaczony przez nas radca prawny lub adwokat uczestniczy w postępowaniach sądowych. Sporządza także pisma procesowe, prowadzi rozmowy i negocjacje w imieniu strony, zmierzając do szybkiego i miarę możliwości polubownego zamknięcia sporu. W rezultacie klient ma dostęp do pojedynczego punktu kontaktowego, czyli prawnika RPMS, który jest w pełni zaangażowany w sprawę i na bieżąco przekazuje informacje o postępach.

  Kancelaria radców prawnych Poznań

  Obsługa prawna spółek

  Poza tworzeniem nowych podmiotów, specjalizujemy się w obsłudze prawnej fuzji, przekształceń i przejęć podmiotów gospodarczych. Do tej kategorii zaliczają się też transakcje obejmujące przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ramach tego wykonujemy całościowy audyt formalnoprawny funkcjonowania danego podmiotu. Daje to wgląd w sposób jego działania, a także podsuwa klientowi możliwe rozwiązania, które pozwolą przejąć kontrolę nad podmiotem w optymalny sposób.

  Inwestorzy zmierzający do nabycia udziałów i akcji innego podmiotu gospodarczego (czy też jego zorganizowanej części) również skorzystają z naszych usług. Oferujemy szeroki zakres audytów prawnych, które pozwalają m.in.:

  • wykryć potencjalne zagrożenia i nieprawidłowości
  • wskazać ewentualne ścieżki rozwoju wynikające z działalności podmiotu.

  Sporządzanie naszych audytów odbywa się z pełnym wsparciem biur księgowych, doświadczonych doradców inwestycyjnych, kancelarii podatkowych i menedżerów. W rezultacie dostarczamy klientowi jak najszerszy obraz sytuacji prawnej podmiotu i ułatwiamy podjęcie decyzji w sprawie kolejnych kroków inwestycyjnych.

  Kancelaria prawna Poznań

  Ochrona danych osobowych


  Nasza kancelaria w Poznaniu oferuje też pełną, bieżącą obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w firmie. Zapewniamy przestrzeganie przez klienta procedur dotyczących ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Najważniejszym obszarem w tym zakresie są aktualne normy RODO 2018.

  Usługi z tej dziedziny prawa polegają na udzieleniu merytorycznego wsparcia. Nasi radcy prawni dążą do tego, aby klient poznał i zrozumiał obowiązujące procedury. Następnie wdrażają je w firmie, zmierzając do pełnej ochrony przetwarzanych danych.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  W tym aspekcie oferujemy zwłaszcza:

  • realizację audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”;
  • przygotowanie pism tak drogą elektroniczną, jak i tradycyjnie w ramach profesjonalnej pomocy w sprawach związanych z RODO i prowadzenie postępowań na terenie całej polski w ramach współpracy partnerów biznesowych;
  • sporządzenie kompletnej procedury wraz z dokumentacją, która obejmuje m.in. Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, jak i również wszelkie wzory upoważnień, regulaminów oraz wytycznych zmierzających do zachowania niezbędnych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania danego podmiotu.
  5/5 - (liczba głosów: 1)