Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy w sposób kompleksowy wspiera firmy związane z branżą transportową i spedycyjną. Znając specyfikę branży doskonale wiemy, że naszym klientom zależy na przede wszystkim na szybkim i skutecznym działaniu. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych przedsiębiorstwom transportowym, spedycyjnym a także związanym z działalnością logistyczną, zarówno w zakresie działalności na terenie Polski jak i o charakterze transgranicznym (m.in. CMR).

W szczególności pomagamy w zakresie windykacji należności, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i regresowych od podwykonawców oraz ubezpieczycieli. Prawo transportowe, przewozowe i spedycyjne nie mają przed nami tajemnic. Znamy procedury i terminy windykacji w branży transportowej, co pozwala nam na skuteczne jej prowadzenie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudną i żmudną bywa walka z zakładami ubezpieczeń o wypłatę należnego odszkodowania.

Nasze doświadczenie pozwala nam pomagać przewoźnikom i wszystkim związanym z branżą transportową we wszelkich kwestiach prawnych, które dotyczą prowadzonej przez nich działalności.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  TWORZENIE, SPRAWDZANIE UMÓW W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

  W naszej Kancelarii wierzymy, że dobrze napisana umowa to klucz do sukcesu. Dlatego za tak ważne uznajemy reprezentowanie interesów naszego Klienta już na tym etapie. Skorzystanie z usług Kancelarii przed podpisaniem umowy daje pewność, że z treści jej postanowień w trakcie współpracy nie wynikną przykre konsekwencje.

  Specjalizujemy się w umowach:

  • przewozu
  • spedycji
  • magazynowania
  • usług logistycznych
  • ubezpieczenia

  Oferujemy zarówno wsparcie przy stworzeniu nowej, dedykowanej umowy od podstaw z uwzględnieniem wytycznych Klienta, jak i wsparcie w procesie negocjacji już sporządzonej umowy z kontrahentem. Oferujemy również analizę umów już zawartych, jeżeli w toku jej wykonywania pojawią się problemy.

  WSPARCIE W PROCESIE NEGOCJACJI Z KONTRAHENTAMI ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  Wiemy, jak ważne są relacje biznesowe. W transporcie, choć jest to niejednokrotnie biznes międzynarodowy o szerokim terytorialnie zasięgu, każdy chce być rozpoznawany w jak najlepszym świetle. Pomagamy dbać o dobrą reputację naszych Klientów, wspierając ich w procesie negocjacji umów z kontrahentami i w polubownym rozwiązywaniu zaistniałych sporów.

  Oferujemy pełne wsparcie we wszelkich procesach negocjacyjnych z kontrahentami, czy to dotyczącymi zawarcia umowy, procesu współpracy czy ewentualnie zaistniałych na jej tle problemów. Specjalizujemy się w branży transportowej, biegle posługujemy się więc językiem angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim. Inne języki nie stanowią dla nas bariery, na stałe współpracujemy z najlepszymi w branży prawniczej i transportowej tłumaczami przysięgłymi.

  Wypracowanie porozumienia wymaga znajomości przepisów prawa. Wiedza naszych prawników w połączeniu z ich ukierunkowaniem na prowadzenie rozmów biznesowych i kompetencjami miękkimi w zakresie polubownego rozwiązywania sporów przybliża naszych klientów do osiągnięcia w pełni satysfakcjonujących rozwiązań.

  Jako Kancelaria Prawna RPMS wspieramy cały proces negocjacji – wysłuchujemy drugą stronę, przedstawiamy racje naszego Klienta, proponujemy rozwiązania i sugerujemy najlepsze dostępne możliwości. Angażujemy się w wykonywaną pracę tak samo, jak nasi Klienci – całym sercem i wiedzą.

  WERYFIKACJA KONTRAHENTA W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

  Obawy związane z nierzetelnością firmy transportowej naszego kontrahenta są jak najbardziej uzasadnione zwłaszcza, gdy powierzamy mu wartościowy towar. Z uwagi na częste przypadku wyłudzeń usług przewozowych, a także kradzieże ładunku, rzetelna weryfikacja kontrahenta jest niezmiernie ważna. Dobre opinie, które krążą w środowisku na temat danej firmy to nie wszystko.

  Rzetelnej weryfikacji kontrahenta nie sprzyja tempo czasów, w jakich żyjemy. Większość umów zawierana jest przez telefon lub Internet – i o ile jest to oczywiście w zakresie umów przewozu prawnie dozwolone, pośpiech nie zawsze jest najlepszym doradcą. Tymczasem specyfika działalności branży transportowej nakazuje właśnie szybkiego działania i podejmowania decyzji.

  Z naszego doświadczenia wynika, że często dokumenty w branży transportowej podpisywane są bez szczegółowego lub co gorsza – żadnego zapoznania się z ich treścią, co rodzi w przyszłości problemy, o których możliwości zaistnienia firmy nawet nie wiedziały. Treść postanowień umownych to jedno, pozostaje jeszcze kwestia niezbędnych pozwoleń, a także rzetelność i wypłacalność firmy. To wszystko warto, a wręcz należy sprawdzić.

  Należy pamiętać o tym, że działając w obrocie profesjonalnym – a o takiej sytuacji mówimy w większości podczas zawierania umowy przewozu – od przedsiębiorcy wymagane jest zachowanie należytej staranności wymaganej w tego typu stosunkach. Nie będziemy mogli więc powołać się na ochronę taką jak konsumenci, ustawodawca zakłada bowiem, że w swoich działaniach wykażemy się większą starannością i rozwagą.

  Z pomocą Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy dokładnie sprawdzisz swojego przyszłego kontrahenta tak, by w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek. Wiemy, że jak ważne w branży transportowej jest szybkie reagowanie, stąd nie tracimy czasu na zbędne czynności – po prostu działamy w Twoim interesie.

  WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W TRANSPORCIE I SPEDYCJI

  1. Opóźnienia w zapłacie faktur dotykają co do zasady wszelkiego rodzaju usług. Branża transportowa i spedycyjna pod względem zapłaty zaległych faktur jest branżą specyficzną – termin zapłaty standardowo ustalany jest na terminy bardziej odległe, niż praktykowane jest to w innych usługach. Stąd często pojawiające się problemy związane z egzekucją należności – upływ czasu, jak powszechnie bowiem wiadomo, nie działa na korzyść wierzyciela. Kluczowym jest więc szybkie i sprawne działanie tak, by zareagować zanim opóźnienia w płatnościach poważnie wpłyną na sytuację finansową naszej własnej firmy.
  2. Proces windykacyjny warto zlecić prawnikowi z prostego powodu – zyskujemy pewność, że zostanie on przeprowadzony w sposób prawidłowy, ale przede wszystkim problem wyegzekwowania należności przestaje być tylko na naszych barkach. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje korzystanie ze wsparcia prawnego już na etapie konstruowania umowy i zamówień, pozwoli to na uniknięcie problemów w tym zakresie w przyszłości. Nadto, problematyka weryfikacji kontrahenta działa w dwie strony – nie sposób więc nie zauważyć, że korzystając z usług prawnika utwierdzamy drugą stronę w przekonaniu, iż ma do czynienia z rzetelnym kontrahentem, który poważnie podchodzi do współpracy.
  3. Nie warto zwlekać z rozpoczęciem działań windykacyjnych przeciwko dłużnikowi. Terminy przedawnienia roszczeń w prawie transportowym nie pozwalają na odłożenie tych spraw na bliżej nieokreśloną przyszłość. Biorąc pod uwagę zarówno standardowo wydłużony czas płatności w usługach transportowych, jak i stosunkowo krótki okres przedawnienia, zgłoszenie do Kancelarii w sprawie niezapłaconych faktur powinno wpłynąć najszybciej, jak to tylko możliwe. Aby skutecznie móc wystąpić z roszczeniem na drogę sądową nie może być ono bowiem przedawnione.
  4. Sukces procesu windykacyjnego w branży transportowej składa się z wielu składowych części. Wśród najważniejszych wyróżnić należy dobrze skonstruowaną umowę z kontrahentem i szybki proces reagowania na opóźnienia w płatnościach.
  5. Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy kompleksowo wspiera naszych klientów przy windykacji należności w branży transportowej, rozpoczynając od weryfikacji kontrahenta, przez windykację miękką (polubowną), na windykacji sądowej i egzekucji komorniczej kończąc. Znając regulacje prawne, ale przede wszystkim wiedząc, jak ważne w biznesie są wzajemne relacje, nasze działania zawsze rozpoczynamy od procedury polubownej. Dopiero po jej fiasku można prawnie skutecznie
   wszcząć procedurę sądową.

  WINDYKACJA POLUBOWNA NALEŻNOŚCI W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

  Tzw. windykacja miękka polega na podjęciu wszelkich pozasądowych środków pozwalających na skuteczne ściągnięcie zaległych płatności od niesolidnego kontrahenta. Różne są szczegółowe jej metody, należy jednak wskazać, iż proces windykacji polubownej w większości przypadków polega na przesłaniu do dłużnika ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. W tym przedprocesowym piśmie szczegółowo podaje się podstawę prawną roszczenia, jego wysokość, terminy płatności i rygor braku zapłaty w zakreślonym terminie. Dopiero fiasko tak poprowadzonej polubownie windykacji pozwala na skuteczne wniesienie sprawy na drogę postępowania sądowego.

  Na tym etapie szczegółowo zapoznajemy się ze zgłoszoną sprawą, analizując możliwości jej skutecznego zakończenia i doradzając wierzycielowi co do ewentualnych dalszych kroków w sprawie.

  W ramach działań Kancelarii nie stanowi problemu ani wysłanie wezwania za granicę RP ani też sporządzenie go w innym języku, niż polski.

  WINDYKACJA SĄDOWA NALEŻNOŚCI W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

  Niepowodzenie windykacji miękkiej powoduje konieczność wniesienia sprawy na drogę postępowania sądowego. W ramach współpracy z Kancelarią na tym etapie następuje zarówno szczegółowa analiza sprawy, wstępna ocena szans na jej skuteczne wygranie, analiza dokumentacji i ostateczne sporządzenie pozwu w sprawie. Reprezentujemy naszych klientów zarówno podczas całego procesu sądowego, jak i następnie podczas procesu egzekucji komorniczej.

  Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. przywróciła odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Nowe przepisy w tym zakresie związane są z szeregiem nowych wymagań stawianych przedsiębiorcom, którzy chcą walczyć o swoje należności przed Sądem. Z uwagi na powyższe, a także nasze doświadczenie w sprawach związanych z windykacją w branży transportowej, skierowanie swojej sprawy do Kancelarii Prawnej RPMS zwiększa szanse na jej wygranie.

  ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (EPU)

  Obawy związane z nierzetelnością firmy transportowej naszego kontrahenta są jak najbardziej uzasadnione zwłaszcza, gdy powierzamy mu wartościowy towar. Z uwagi na częste przypadku wyłudzeń usług przewozowych, a także kradzieże ładunku, rzetelna weryfikacja kontrahenta jest niezmiernie ważna. Dobre opinie, które krążą w środowisku na temat danej firmy to nie wszystko.

  Elektroniczne postępowanie upominawcze to odrębne postępowanie, o charakterze wezwania do zapłaty. Możliwe do procedowania jedynie w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany, nadto nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego (czyli np. postępowanie za niezapłacone faktury). Elektroniczne Postępowanie Upominawcze bywa określane mianem szybkiego, taniego i prostego procesu cywilnego. Istotnie, umożliwia szybkie dochodzenie roszczeń przez powoda, dzięki czemu zwiększa ochronę prawną roszczeń.

  Nakaz zapłaty będący rozstrzygnięciem w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu. Taki sam tryb przewidziano dla towarzyszącej mu klauzuli wykonalności.

  Warto zaznaczyć, iż w przypadku, gdy nie istnieją podstawy do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawa jest przekazywana przez e-sąd do właściwego sądu powszechnego zgodnie z właściwością. Postępowanie zostanie więc przekazane zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej i właściwości miejscowej ogólnej Kodeksu postępowania cywilnego.

  EGZEKUCJA KOMORNICZA

  Po uzyskaniu tytułu wykonalności sprawa o niezapłacone należności zostanie przez nas skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. W celu jego wszczęcia sporządzony zostanie w imieniu wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z niezbędnymi i wymaganymi prawem załącznikami. Egzekucja komornicza to najszybszy sposób na odzyskanie swojego długu. Kancelaria Prawna RPMS współpracuje z komornikami na terenie całego kraju, dzięki czemu odzyskanie nieopłaconych należności pozostaje kwestią czasu.

  EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA NA RACHUNKU BANKOWYM

  Od 2017 r. europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym stanowi ogromne ułatwienie dla odzyskiwania długów na terenie Unii Europejskiej. To alternatywa dla poszczególnych postępowań możliwych na terenie państw członkowskich pozwalająca na znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa zaspokojenia roszczeń wierzyciela, który o należne sobie środki walczy w postępowaniach transgranicznych. Szczególną rolę postępowania te odgrywają więc w windykacji należności w branży transportowej. Zdecydowaną zaletą tego rozwiązania jest również automatyczne uznanie i wykonanie zabezpieczenia rachunku bankowego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, które skutkuje szybszą egzekucją roszczeń.

  Procedura ta pozwala sądowi z państwa członkowskiego UE zabezpieczenie rachunku bankowego dłużnika z innego państwa członkowskiego UE. Powyższe oznacza, że niezbędnym dla możliwości skorzystania z tej procedury jest transgraniczny charakter sprawy – czyli miejsce zamieszkania wierzyciela i sąd prowadzący z jego inicjatywy postępowanie musi znajdować się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż państwo, w którym prowadzony jest rachunek bankowy dłużnika podlegający zabezpieczeniu. Kiedy można wystąpić o europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym? Co do zasady, wierzyciel uprawniony jest do uzyskania zabezpieczenia rachunku bankowego dłużnika zarówno przed wszczęciem przeciwko niemu postępowania sądowego w państwie członkowskim, jak i na każdym etapie tego postępowania aż do momentu jej rozstrzygnięcia. Dla zabezpieczenia rachunku bankowego nie jest niezbędna znajomość konta dłużnika, wystarczy znajomość samej nazwy banku, w której dłużnik ma konto. Jeśli i w tym odnajdujemy trudności, przepisy właściwych rozporządzeń umożliwiają procedurę ustalenia nazwy banku dłużnika. Jedyne europejskie państwo, co do którego nie można skorzystać z tej procedury, to Dania.

  Pytania i odpowiedzi

  Branża transportowa może napotkać podczas bieżącej działalności na wiele pułapek, z zakresu prawa umów, odpowiedzialności kontraktowej czy wreszcie windykacji. Kancelaria Prawna RPMS specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej firm z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Świadczymy usługi prawne wsparcie w zakresie prawa transportowego, przewozowego, spedycyjnego, windykacji należności, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i regresowych, a także w tworzeniu i sprawdzaniu umów w branży transportowej.

  Koszty usług świadczonych przez Kancelarię Prawną RPMS mogą być uzgodnione indywidualnie w zależności od rodzaju świadczonych usług i skomplikowania danej sprawy. Warto skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kosztów. W niektórych przypadkach istnieje także możliwość obciążenia dłużnika całością kosztów windykacji.

  Podczas bieżącej działalności firmy transportowe stosują różne przepisy- nie tylko prawa polskiego, ale także często muszą stosować się również do regulacji unijnych, a w przypadku transportu międzynarodowego- do ratyfikowanych umów międzynarodowych. Z tego powodu trudno sobie wyobrazić legalnie i bezpiecznie działającą firmę transportową bez stałej obsługi prawnej.

  Prowadzenie działalności w branży transportowej wiąże się z koniecznością płynnego poruszania się w wielu dziedzinach prawa- m.in w prawie umów, prawie handlowym, a nawet czasem w prawie międzynarodowym. Posiadanie stałej obsługi prawnej może zaoszczędzić przedsiębiorcy wiele czasu i ograniczyć wielu problemów.

  Obsługa prawna firmy z branży transportowej może składać z wielu części. Jedną z nich jest oczywiście sporządzanie i opiniowanie kontraktów, windykacja, przekształcenia czy doradztwo w zakresie restrukturyzacji. Warto wskazać, że nie każda firma transportowa potrzebuje tak złożonego wsparcia prawnego, nasza kancelaria dopasowuje tutaj ofertę w zależności od potrzeb.

  Honorarium kancelarii w zakresie świadczonych usług jest ściśle związane z ich zakresem. Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie- wysokość kosztów obsługi prawnej zależy od jej zakresu.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam