Proces o kredyt frankowy

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii radców prawnych jest obsługa prawna klientów z branży technologii finansowej (FinTech) oraz prawa bankowego, w tym całego spektrum spraw dotyczących wszystkich tych mających kredyt we frankach tzw. spraw frankowych (frankowiczów). Jeżeli posiadasz kredyt frankowy szwajcarskich oraz zastanawiasz się nad szansą i korzyściami płynącymi ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi zapraszamy do kontaktu. Jako Kancelaria oferujemy kompleksową pomoc w sprawach frankowych przez weryfikację dokumentów z pomocą zespołu profesjonalnych prawników, a następnie pełną reprezentację frankowiczów na każdym etapie postępowania, a w konsekwencji możliwość unieważnienia umowy kredytu lub odzyskania nadpłaconych rat.

Masz kredyt frankowy? Nie wiesz co możesz zrobić? Wypełnij formularz lub skontaktuj się, a nasi prawnicy wykonają dla Ciebie bezpłatny, wstępny audyt sprawy i powiemy jak możemy Ci pomóc.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Dlaczego powinieneś nas wybrać w przypadku kredytów frankowych?

  Oferujemy:

  • Bezpłatną, wstępną analizę sprawy.
  • Pełną reprezentację przez profesjonalnych pełnomocników na każdym etapie postępowania –  w tym przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.
  • Uznanie konkretnych klauzul zawartych w umowie za niedozwolone, a tym samym niewywołujących skutków prawnych w postępowaniu przed sądem,
  • Korzystne warunki rozliczeń dostosowane do potrzeb naszych klientów,
  • Sprawne i możliwie najszybsze załatwienie sprawy.

  Niejednokrotnie banki w ramach oferty kredytów, stosują niezgodne z prawem klauzule umowne, dlatego obsługa frankowiczów to kwestia, którą należy zlecić specjalistom, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu sporów z bankiem. Prawdopodobieństwo, że nastąpiła nadpłata raty jest wysokie, dlatego jeżeli spłacasz kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) i masz wątpliwości lub pytania, co do zawartej z bankiem umowy koniecznie zgłoś się do nas. Pamiętaj, że zakłada się, że jedynie 25% uprawnionych do skierowania roszczeń wynikających z kredytów frankowych przeciwko bankowi to uczyni. Powierzając nam sprawę masz pewność, że zostanie ona szczegółowo przeanalizowana przez zespół specjalizujących się w tej dziedzinie radców prawnych, których wiąże nie tylko etyka w zakresie wykonywanego zawodu ale również najwyższe standardy obsługi prawnej. Nasza kancelaria to nie tylko pewność i doświadczenie, to także specjalistyczna wiedza z zakresu obsługi spraw dotyczących klauzul indeksacyjnych. W ramach pomocy prawnej nasza kancelaria, w oparciu o dopasowane do możliwości klienta wynagrodzenie, posiadając zespół doświadczonych prawników z zakresu spraw frankowiczów jest jednym z najlepszych wyborów do tego typu problemów. Nie ważne czy Poznań czy Warszawa. Pomagamy wygrać z bankiem w całej Polsce. Wybierając naszą Kancelarię masz pewność, że uda się załatwić sprawę.

  Kredyt we frankach - Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

  Kluczową sprawą jeśli chodzi o kredyty we frankach szwajcarskich jest to, że te tak zwane kredyty frankowe w rzeczywistości nie są kredytami walutowymi jak mogłoby się wydawać po nazwie ale kredytami waloryzowanymi, indeksowanymi lub denominowanymi.

  Na czym polega różnica?

  • kredyt indeksowany to kredyty frankowe, których wypłata następuje w złotówkach, bank przelicza kwotę długu po kursie kupna franka szwajcarskiego (indeksowanie). Rata kredytu jest zatem wyliczana we franku szwajcarskim, a na dzień zapłaty raty następuje jej przeliczenie na złote zgodnie z kursem sprzedaży tabeli kursowej banku.
  • kredyt denominowany to kredyt, gdzie wnioskowana kwota kredytu wyrażona w złotych przeliczana jest na franki szwajcarskie (CHF) i wyrażona szacunkowo. Kwota denominowana nie jest zatem znana w dniu zawarcia umowy, a wypłacona i spłacana przez kredytobiorcę kwota wyrażona jest w złotówkach, raty przeliczane są z franków szwajcarskich na złotówki po kursie sprzedaży.

  W większości umów kredytu indeksowanego i denominowanego (kredytu frankowego) nie stosuje się jednolitego miernika wartości określających wysokość zobowiązań ze strony banku i kredytobiorcy. Mierniki te znacząco się od siebie różnią: zobowiązania banku są przeliczane według kursu kupna waluty obcej (czyli w naszym przypadku franka szwajcarskiego), który jest niższy niż średni. Za to w przypadku kredytobiorcy, przeliczane są one wedle kursu sprzedaży, który będzie oczywiście wyższy. W związku z tym bank zyskuje, a kredytobiorca traci bo nie tak naprawdę w momencie zawierania umowy kredytów tego typu z bankiem, kredytobiorca nie ma pojęcia na jaką dokładnie sumę ten kredyt bierze. Układ ten jest wynikiem zastosowania nieuczciwych postanowień umownych, które nie wiążą konsumentów i stanowią podstawę do odzyskania nadpłaconych rat, co poparte jest orzecznictwem TSUE. Co gorsze oprócz niedozwolonych klauzul banki często nie wywiązują się także z obowiązków informacyjnych w przypadku takich kredytów. A przecież gdyby ryzyko zostało przedstawione należycie to wielu klientów nie zdecydowałoby się zawrzeć umowy kredytów tego typu zdając sobie sprawę z tego jak bardzo jest to niebezpieczne. Są to bardzo mocne podstawy do tego by wnieść sprawę przed sąd i odzyskać często wiele tysięcy złotych. Ponadto obecnie sytuacja jeśli chodzi o kredyty frankowe poprawia się a sądy, w obecnym stanie prawnym coraz częściej rozstrzygają na korzyść klienta w sporze z bankiem. Zatem jeśli masz kredyt we frankach nie zwlekaj – znajdź u nas swojego prawnika specjalizującego się w sprawach tego typu, który stanie w twoim imieniu przed sąd i doprowadzi do sprawnego załatwienia sprawy w ramach pomocy prawnej.

  Przedawnienie

  Pomimo skrócenia ustawowych terminów przedawnienia, przy umowach kredytu frankowego dla rat spłaconych przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego, mamy możliwość odzyskania nadpłaconych rat nie starszych niż 10 lat co do dnia udzielenia, warto zatem działać szybko, najlepiej z pomocą prawnika specjalisty. Nie czekaj napisz do nas na adres email kancelarii lub zadzwoń do nas.

  Jeśli chodzi o kredyty frankowe spłacane przez więcej niż 10 lat wtedy można, na podstawie prawa, domagać się jedynie rat do wysokości powyższego terminu. Pozostałe raty ulegają przedawnieniu.

  Nasze działania krok po kroku

  Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy realizuje kompleksową obsługę spraw z zakresu kredytu frankowego, w ramach której zapewniamy:

  1. Wnikliwą analizę dostarczonej dokumentacji,
  2. Przygotowanie indywidualnie dostosowanych rozwiązań i strategii postępowania,
  3. Przedstawienie dostępnych możliwości dochodzenia roszczeń, określenie warunków współpracy i wynagrodzenia kancelarii w zależności od rozległości sprawy,
  4. Reprezentację na wszystkich etapach postępowania – zarówno przedsądowych, jak i sądowych,
  5. Wyegzekwowanie od banku realizacji postanowień orzeczenia sądowego, m.in. zwrotu ustalonej sumy lub zmiany harmonogramu spłat kredytu frankowego.

  Jakie korzyści możesz uzyskać w kancelarii?

  Unieważnienie umowy kredytu, co jest bez wątpienia najkorzystniejszą opcją w większości spraw frankowych. Taka umowa jest traktowana jako nigdy niezawarta, w związku z czym dochodzi do zwrotu świadczeń, które zostały dotychczas pozyskane przez obie strony. Oznacza to, że w przypadku nadpłaty ze strony kredytobiorcy, wyrokiem sądu może on odzyskać od banku różnicę pomiędzy spłaconą kwotą, a udzielonym przez bank kredytem. Wszystko zależy tutaj od kredytu frankowego – czy został już spłacony, czy kredytobiorca jest dopiero na początku realizacji umowy i tak dalej.

  Uznanie klauzul indeksacyjnych kredytu za niedozwolone. W takiej sytuacji umowa jest nadal ważna, unieważnione pozostają jedynie klauzule regulujące indeksację. Kwota kredytu do spłaty jest więc ponownie przeliczana z indeksowanej do franka na złotówki, ale już bez uwzględnienia tych przepisów umowy, które były niekorzystne dla kredytobiorcy. W razie nadpłaty ze strony kredytobiorcy, ma on prawo domagać się jej zwrotu przez bank. Pozostała kwota kredytu musi zostać przez niego spłacana zgodnie z nowym harmonogramem (bez indeksacji do obcej waluty, czyli w złotówkach).

  Dlaczego usługi kancelarii RPMS?

  Nasza kancelaria to zespół wyspecjalizowanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem obejmującym między innymi sprawy związane z instrumentami finansowymi, umowami kredytowymi (w tym kredytu frankowego), reprezentacją przez KNF oraz rozwiniętym działem windykacyjno – procesowym.

  Wykonamy bez dodatkowych opłat wstępną analizę sprawy i powiemy, czy sprawa kwalifikuje się do dalszego postępowania i jakie korzyści może przynieść

  Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, dostosowując warunki współpracy do sytuacji konkretnego klienta

  Jesteśmy kancelarią prawną, przez co prowadzimy sprawy zgodnie z wiążącym nas kodeksem etyki zawodów zaufania publicznego. Nasza pomoc jest zatem na najwyższym poziomie.

  Nasi specjaliści posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, dzięki czemu zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa niezależnie od wyniku sprawy.

  W odróżnieniu od innych podmiotów niebędących kancelariami prawnymi (np. spółek z o.o. czy s.a.), możemy reprezentować swoich klientów przed sądami z pomocą naszych prawników.

  KOSZT postępowania w sprawie frankowej w kancelarii

  1. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Mamy wiedzę i wypracowaną metodologię, by skutecznie reprezentować naszych klientów w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych. Dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować elastyczny system rozliczenia – dostosowany do potrzeb i możliwości naszych klientów w zależności od sprawy.
  2. Wypełniając powyższy formularz lub zgłaszając się bezpośrednio wykonamy wstępną, darmową analizę sprawy oraz przekażemy informację dotyczącą kosztów postępowań frankowych.

  Co musisz wiedzieć o kredytach frankowych (FAQ)

  Do banków, które oferowały kredyty we frankach, zaliczają się przede wszystkim: mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Eurobank S.A, Getin Bank S.A., Polbank S.A., Santander Consumer Bank S.A., GE Money Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Millennium S.A.

  Historia kredytów frankowych w Polsce trwa od 1996 roku, jednak ogromny wzrost ich popularności przypada na 2004 rok. Wówczas kurs CHF (franka szwajcarskiego) wynosił około 3 zł. Kredyty hipoteczne w tej walucie stały się tańsze, co spowodowało nagły wzrost zainteresowania kredytowaniem w CHF.

  Mimo że kredyt we frankach był wypłacany w polskich złotych, to zadłużenie było wyrażane we frankach szwajcarskich. Na wysokość oprocentowania wpływał LIBOR CHF, który miał korzystniejszą stawkę w stosunku do WIBOR. W połowie lat 2000 kredyt we frankach był więc niezwykle atrakcyjny ze względu na niższe oprocentowanie i stabilny kurs CHF.

  Prawie każda umowa frankowa zawarta pomiędzy 2004 a 2010 rokiem zawiera niedozwolone postanowienia umowne, w wielu z nich nastąpiło też nierównomierne rozłożenie ryzyk. Zgodnie z wyrokiem TSUE ws. frankowiczów polskie sądy mogą przewalutowywać lub unieważniać frankowe umowy kredytowe.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam