Kredyty frankowe

Proces o kredyt frankowy

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest obsługa prawna klientów z branży technologii finansowej (FinTech) oraz prawa bankowego, w tym tzw. spraw frankowych (frankowiczów). Jeżeli posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich oraz zastanawiasz się nad szansą i korzyściami płynącymi ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi zapraszamy do kontaktu. Oferujemy  weryfikację dokumentów przez zespół profesjonalnych prawników, a następnie pełną reprezentację na każdym etapie postępowania, a w konsekwencji możliwość unieważnienia umowy kredytu lub odzyskania nadpłaconych rat.

Wypełnij formularz lub skontaktuj się, a wykonamy dla Ciebie bezpłatny, wstępny audyt sprawy i powiemy jak możemy Ci pomóc.

Dołącz pliki: Skan umowy / aneksy

Oferujemy:

 • Bezpłatną, wstępną analizę sprawy.
 • Pełną reprezentację przez profesjonalnych pełnomocników na każdym etapie postępowania –  w tym przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.
 • Uznanie konkretnych klauzul zawartych w umowie za niedozwolone, a tym samym niewywołujących skutków prawnych
 • Korzystne warunki rozliczeń dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Niejednokrotnie banki stosują niezgodne z prawem klauzule umowne, dlatego obsługa frankowiczów to kwestia, którą należy zlecić specjalistom. Prawdopodobieństwo, że nastąpiła nadpłata raty jest wysokie, dlatego jeżeli spłacasz kredyt we frankach i masz wątpliwości lub pytania, co do zawartej umowy koniecznie zgłoś się do nas. Jednocześnie zakłada się, że jedynie 25% uprawnionych do skierowania roszczeń przeciwko bankowi to uczyni. Powierzając nam sprawę masz pewność, że zostanie ona szczegółowo przeanalizowana przez zespół specjalizujących się w tej dziedzinie radców prawnych, których wiąże nie tylko etyka w zakresie wykonywanego zawodu ale również najwyższe standardy obsługi prawnej.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Kredyty frankowe w rzeczywistości nie są kredytami walutowymi ale kredytami waloryzowanymi, indeksowanymi lub denominowanymi.

Na czym polega różnica?

 • kredyt indeksowany to kredyt, którego wypłata następuje w złotówkach, bank przelicza kwotę długu po kursie kupna franka szwajcarskiego (indeksowanie). Rata kredytu jest zatem wyliczana we franku szwajcarskim, a na dzień zapłaty raty następuje jej przeliczenie na złote zgodnie z kursem sprzedaży tabeli kursowej banku.
 • kredyt denominowany to kredyt, gdzie wnioskowana kwota kredytu wyrażona w złotówkach przeliczana jest na franki szwajcarskie i wyrażona szacunkowo. Kwota denominowana nie jest zatem znana w dniu zawarcia umowy, a wypłacona i spłacana przez kredytobiorcę kwota wyrażona jest w złotówkach, raty przeliczane są z franków szwajcarskich na złotówki po kursie sprzedaży.

W większości umów kredytu indeksowanego i denominowanego nie stosuje się jednolitego miernika wartości określających wysokość zobowiązań ze strony banku i kredytobiorcy. Mierniki te znacząco się od siebie różnią: zobowiązania banku są przeliczane według kursu kupna waluty obcej, który jest niższy niż średni. Za to w przypadku kredytobiorcy, przeliczane są one wedle kursu sprzedaży, który będzie oczywiście wyższy. W związku z tym bank zyskuje, a kredytobiorca traci. Układ ten jest wynikiem zastosowania nieuczciwych postanowień umownych, które nie wiążą konsumentów i stanowią podstawę do odzyskania nadpłaconych rat.

Przedawnienie
Pomimo skrócenia ustawowych terminów przedawnienia, przy umowach kredytu frankowego dla rat spłaconych przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego, mamy możliwość odzyskania nadpłaconych rat nie starszych niż 10 lat, warto zatem działać szybko.

Nasze działania krok po kroku

Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy realizuje kompleksową obsługę spraw kredytów frankowych, w ramach której zapewniamy:

 1. Wnikliwą analizę dostarczonej dokumentacji,
 2. Przygotowanie indywidualnie dostosowanych rozwiązań i strategii postępowania,
 3. Przedstawienie dostępnych możliwości dochodzenia roszczeń, określenie warunków współpracy i wynagrodzenia kancelarii,
 4. Reprezentację na wszystkich etapach postępowania – zarówno przedsądowych, jak i sądowych,
 5. Wyegzekwowanie od banku realizacji postanowień orzeczenia sądowego, m.in. zwrotu ustalonej sumy lub zmiany harmonogramu spłat.

Jakie korzyści możesz uzyskać?

Unieważnienie umowy kredytu, co jest bez wątpienia najkorzystniejszą opcją. Taka umowa jest traktowana jako nigdy niezawarta, w związku z czym dochodzi do zwrotu świadczeń, które zostały dotychczas pozyskane przez obie strony. Oznacza to, że w przypadku nadpłaty ze strony kredytobiorcy, wyrokiem sądu może on odzyskać różnicę pomiędzy spłaconą kwotą, a udzielonym kredytem. Wszystko zależy tutaj od tego, czy kredyt został już spłacony, czy kredytobiorca jest dopiero na początku realizacji umowy.

kredyty_frankowe
AdobeStock_234829317

Uznanie klauzul indeksacyjnych za niedozwolone. W takiej sytuacji umowa jest nadal ważna, unieważnione pozostają jedynie klauzule regulujące indeksację. Kwota do spłaty jest więc ponownie przeliczana z indeksowanej do franka na złotówki, ale już bez uwzględnienia tych przepisów umowy, które były niekorzystne dla kredytobiorcy. W razie nadpłaty ze strony kredytobiorcy, ma on prawo domagać się jej zwrotu. Pozostała kwota kredytu musi zostać przez niego spłacana zgodnie z nowym harmonogramem (bez indeksacji do obcej waluty, czyli w złotówkach).

Dlaczego my?

Nasza kancelaria to zespół wyspecjalizowanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem obejmującym między innymi sprawy związane z instrumentami finansowymi, umowami kredytowymi, reprezentacją przez KNF oraz rozwiniętym działem windykacyjno – procesowym.

Wykonamy bez dodatkowych opłat wstępną analizę sprawy i powiemy, czy sprawa kwalifikuje się do dalszego postępowania i jakie korzyści może przynieść

Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, dostosowując warunki współpracy do sytuacji konkretnego klienta

Jesteśmy kancelarią prawną, przez co prowadzimy sprawy zgodnie z wiążącym nas kodeksem etyki zawodów zaufania publicznego

Nasi specjaliści posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, dzięki czemu zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa.

W odróżnieniu od innych podmiotów niebędących kancelariami prawnymi (np. spółek z o.o.), możemy reprezentować swoich klientów przed sądami.

KOSZT postępowania w sprawie frankowej

 1. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Mamy wiedzę i wypracowaną metodologię, by skutecznie reprezentować naszych klientów w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych. Dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować elastyczny system rozliczenia – dostosowany do potrzeb i możliwości naszych klientów.
 2. Wypełniając powyższy formularz lub zgłaszając się bezpośrednio wykonamy wstępną, darmową analizę sprawy oraz przekażemy informację dotyczącą kosztów postępowania

Nasze artykuły blogowe

Translate »