Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Zagubiony bagaż

Wymarzone wakacje z rodzina? Podróż biznesowa, od której tak wiele zależy? Krótki city break, który naładuje nam baterie na cały nadchodzący tydzień w pracy?

I choć myślami jesteśmy już gdzie indziej, to rzeczywistość potrafi brutalnie sprowadzić nas na ziemię. Napis „Delay” lub co gorsza – „Cancelled” na tablicy odlotów potrafi skutecznie wyczerpać nasze zasoby cierpliwości.

W zamian za takie sytuacje, jeśli tylko nie są one spowodowane zaistnieniem siły wyższej, przysługuje nam odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot ze względu na prawa pasażerów linii lotniczych.

Mój samolot jest opóźniony – co mi przysługuje?

W przypadku opóźnienia lotu, już od 2 godzin przy krótszych lotach pasażerowie mogą uzyskać odszkodowanie już na miejscu w postaci:

 • posiłki i napoje (bezpłatnie) – proporcjonalnie do czasu oczekiwania, czyli im dłużej czekasz, tym należy się tego więcej; to przewoźnik powinien o to zadbać, ale w praktyce zdarza się różnie, więc warto gromadzić rachunki na dokonane zakupy, by później mieć podstawę do zwrotu kosztów;
 • nocleg w hotelu – gdy to konieczne, a więc jeśli oczekujesz na swoje połączenie co najmniej dobę. Tutaj wiele zależy od polityki linii lotniczych i ich możliwości. Niektóre samodzielnie oferują pasażerom nocleg na hotelu w pobliżu lub na terenie lotniska, czasem jednak trzeba zapłacić samemu i później domagać się rekompensaty;
 • transport na trasie lotnisko-hotel-lotnisko – gdy musisz tam nocować z powodu komplikacji z połączeniem lotniczym,
 • możliwość komunikowania się – przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić m.in. dwa połączenia z wybranymi osobami,
 • informacji – masz prawo oczekiwać od linii lotniczych kompletu wiadomości o: rozwoju bieżącej sytuacji, przysługujących Ci prawach pasażera i stosownych procedurach. Ulotka z informacjami o Twoich prawach jako pasażera linii lotniczych, wydrukowana lub w formie elektronicznej, musi być wyraźnie widoczna przy stanowisku odpraw na lotnisku, stanowisku do samodzielnej odprawy oraz w Internecie. W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu, opóźnienia lotu o 2 godziny względem planowanego czasu odlotu lub przybycia do miejsca docelowego z dużym opóźnieniem linie lotnicze muszą powiadomić Cię na piśmie o zasadach dotyczących przyznania odszkodowania lub udzielenia pomocy.

Jeśli oczekiwanie na Twój lot przekroczy 5 godzin możesz zrezygnować z umowy z przewoźnikiem i domagać się zwrotu kosztów biletu, a także zapewnienia jak najszybszego powrotu, gdy dotarłeś na miejsce docelowe zbyt późno, by móc zrealizować swoje plany.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot

Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej mają zastosowanie:

1

w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE

2

w kwestii lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE

3

jeśli chodzi o loty z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE

4

w przypadku jeszcze nieotrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży, pomoc ze strony linii lotniczych) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE w związku z problemami dotyczącymi danego lotu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91, dalej w niniejszym tekście jako „Rozporządzenie nr 261/2004”, żeby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, powinny zostać łącznie spełnione następujące warunki:

 1. minimalny czas opóźnienia wynosi 3 godziny, tj. otwarcie drzwi samolotu na lotnisku docelowym nastąpiło co najmniej 3 godziny później, niż wynikało to z pierwotnego planu podróży przedstawionego przez linie lotnicze,
 2. opóźnienie lub odwołanie lotu nie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

Zdarza się, że opóźnienie lub odwołanie lotu spowodowane jest okolicznością niezależną od działań podejmowanych przez linie lotnicze, np. złymi warunkami meteorologicznymi w postaci mgły ograniczającej widzialność, silnego wiatru czy też gwałtownych opadów śniegu. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach najważniejszym pozostaje zapewnienie pasażerom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i za takie sytuacje odszkodowanie nie jest należne co prowadzi do osłabienia obowiązku wypłaty odszkodowania.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

Kwoty odszkodowania są ściśle określone w Rozporządzeniu nr 261/2004. Unijny ustawodawca uzależnił ich wysokość od odległości dzielącej port wylotu od portu docelowego ułatwiając pasażerom złożenie reklamacji. Wysokość odszkodowania kształtuje się zatem następująco w zależności od długości trasy:

 • 250 € – dla wszystkich lotów o długości do 1500 km
 • 400 € – dla wszystkich lotów dłuższych niż 1500 km a mniejszych niż 3500 km, a jeżeli oba lotniska znajdują się na terenie Unii Europejskiej – także dla lotów powyżej 3500 km
 • 600 € – dla wszystkich innych lotów niż te określone powyżej (czyli dla lotów o długości powyżej 3500 km w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej)

Odwołany lot

Odwołanie lotu następuje w przypadku:

 • zmiany pierwotnego rozkładu lotów i przeniesienia pasażera na inny planowy lot przez linię lotniczą,
 • gdy samolot co prawda wystartował, ale był zmuszony do powrotu na lotnisko odlotu, a pasażer został przeniesiony na inny lot,
 • pasażer przylatuje do portu lotniczego, który nie odpowiada portowi lotniczemu wskazanemu na bilecie jako miejsce docelowe, chyba że:
  • pasażer zaakceptował zmianę planu podróży (na porównywalnych warunkach przewozu, w najwcześniejszym możliwym terminie) do portu lotniczego w pierwotnym miejscu docelowym lub do jakiegokolwiek innego miejsca docelowego uzgodnionego pasażerem. W takiej sytuacji lot jest traktowany jako opóźniony, a nie jako odwołany co wyłącza możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu odwołania lotu jednakże nie wyłącza możliwości dochodzenia wypłaty odszkodowania za opóźnienie lotu.
  • port lotniczy przylotu i port lotniczy pierwotnego miejsca docelowego obsługują loty do tego samego miasta lub regionu. W tym przypadku lot jest traktowany jako opóźniony, a nie jako odwołany.

Jeżeli lot został odwołany, odszkodowanie przysługuje pasażerowi w stosunku do zwrotu kosztów, zmiany planu podróży lub lotu powrotnego, a także przysługuje mu prawo do uzyskania pomocy i odszkodowania. Odszkodowanie za lot opóźniony można uzyskać także, jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu na krócej niż 14 dni przed planowanym czasem odlotu. To po stronie linii lotniczej leży obowiązek wykazania, że poinformowały pasażera osobiście o odwołaniu lotu, oraz podania daty, kiedy to zrobiły.

Kiedy odszkodowanie za odwołany lot się nie należy?

W przypadku odwołanego lotu pasażer może domagać się odszkodowania, chyba że:

 1. został o tym powiadomiony przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą odlotu,
 2. zaproponowano mu optymalne warunki, czyli takie, które są najbardziej zbliżone do pierwotnego planu podróży.

Informację o odwołanym locie podróżny musi otrzymać od 14 do 7 dni przed planowym odlotem, a według nowej podróży zaproponowanej przez przewoźnika ma wyruszyć maksymalnie dwie godziny po czasie w jego początkowym planie, a dotrzeć na miejsce najwyżej cztery godziny później. W innym przypadku ma możliwość otrzymania odszkodowania.

Jeśli otrzymasz wiadomość późno, czyli mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem, nowa oferta przewoźnika powinna rozpoczynać się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu, a na miejsce musisz dotrzeć najpóźniej dwie godziny później niż zakładał Twój pierwszy plan podróży.

Należy jednoznacznie przy tym podkreślić, że wszystko to musi odbywać się w ramach jednej rezerwacji i za każdym razem po zmianie wymagane jest potwierdzenie rezerwacji w celach dowodowych.

Zagubiony/ opóźniony bagaż

Wypatrujesz swojego bagażu na taśmie, inni podróżni odbierają walizki a Ty… zostajesz w końcu sam, a taśma przestaje się kręcić. Twój bagaż zaginął.

Takie sytuacje reguluje Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999r. (Dz.U. z 2007r., nr 37 poz. 235). Za bagaż rejestrowany, czyli ten nadawany do luku, od momentu nadania do momentu jego odbioru przez pasażera na docelowym lotnisku odpowiada przewoźnik lotniczy. Jeśli zatem samolot dotarł a bagaż nie w takim przypadku należy się odszkodowanie pieniężne.

W pierwszej kolejności zagubienie bądź uszkodzenie bagażu należy zgłosić na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych wypełniając stosowny raport PIR (Property Irregularity Report), tj. raport niezgodności bagażowej. By złożenie wniosku posżło możliwie sprawnie zgłoś się do biura mając przygotowany:

 • odcinek karty pokładowej, wydanej podczas odprawy bagażowo-biletowej
 • dowód tożsamości
 • kwit świadczący o nadaniu bagażu
 • bilet
 • inne dane lotu

Skargi z tytułu zniszczenia, opóźnienia, zagubienia lub kradzieży bagażu należy kierować do przewoźnika lotniczego i to tylko na jego ręce musi odbyć się złożenie reklamacji. Dlatego tak ważne jest przeczytanie regulaminu danej linii lotniczej już na etapie kupowania biletu lotniczego. Często bowiem zawarte są tam też informacje na temat odszkodowania za opóźniony lot.

Jeśli minie 21 dni, a po naszym bagażu nadal wszelki ślad zaginął, należy uznać go za zagubiony. Linia lotnicza jest zobowiązana poprzez Konwencję Montrealską do zapłaty odszkodowania za zagubiony bagaż, ale wysokość wypłaconej kwoty zależna jest od linii lotniczych co może zaważyć na uzyskaniu odszkodowania. To kwestia bardzo indywidualna, dlatego warto mieć dobrze udokumentowaną zawartość swojego bagażu. Nie zaszkodzi zrobienie zdjęcia walizki przed podróżą. Warto mieć także zrobioną pełną listę zaginionych przedmiotów z ich przybliżoną wartością. Jesteś w najlepszej sytuacji, jeżeli masz paragony dokumentujące zakup określonych rzeczy, wtedy załącz ich kopie. Pamiętaj, że linia lotnicza czy firma ubezpieczeniowa uwzględni bieżącą wartość przedmiotów albo koszt ich wymiany, a nie cenę, jaką zapłaciłeś w przeszłości.

Często jest jednak tak, że bagaż w rzeczywistości do nas trafi, ale kilka dni później. Wtedy w terminie 7 dni od jego odbioru, należy złożyć reklamację bezpośrednio u przewoźnika lotniczego. Za samo opóźnienie bagażu przysługuje nam zwrot podstawowych kosztów jakie ponieśliśmy, takie jak zakup niezbędnych kosmetyków i ubrań na zmianę. Warto jednak uprzednio skontaktować się z linią lotniczą w tej sprawie oraz zachować dowody dokonania zakupów. Będą one niezbędne do udokumentowania poniesionych wydatków w procesie odszkodowawczym.

Jeśli przewoźnik uchyla się od odpowiedzi na złożoną skargę, lub jego odpowiedź jest niesatysfakcjonująca bądź też odmawia wypłacenia odszkodowania za opóźniony lot, swoich praw można skutecznie dochodzić przed sądem.

Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy jako partner portalu Skysupport.pl świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony praw pasażerów w sporach z liniami lotniczymi w tym w szczególności jeśli chodzi o odszkodowania za opóźniony lot.

Reprezentujemy pasażerów nie tylko w postępowaniu przed przewoźnikiem lotniczym, ale i w postępowaniu sądowym.

SKYSUPPORT

Co musisz wiedzieć o odszkodowaniu za opóźniony lub odwołany lot (FAQ)

Każdego pasażera chronią europejskie przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. W celu uzyskania odszkodowania za opóźniony lot należy złożyć reklamację do przewoźnika lub biura podróży. Można zrobić to na własną rękę lub zgłosić roszczenie do kancelarii prawnej, która zajmie się sprawą kompleksowo i bezpłatnie (zazwyczaj za prowizję z uzyskanego odszkodowania).

Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje wtedy, gdy pasażerowie dowiedzieli się o anulowaniu podróży na lotnisku lub z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni. Dotyczy to odwołania lotu z powodów zależnych/leżących po stronie przewoźnika, np. problemów technicznych, strajków pracowników, chorób wśród załogi, czy overbookingu.

Pasażer jest uprawniony do uzyskania odszkodowania pod warunkiem, że opóźnienie lotu wyniosło minimum 3 godziny. Czas na złożenie wniosku za opóźniony lot wynosi dokładnie jeden rok od daty, w której nastąpił opóźniony wylot.

Odszkodowanie przysługuje za opóźnienia większe niż 3 godziny w stosunku do planowanej godziny lądowania. Zależnie od długości trasy, pasażerowi przysługuje rekompensata w wysokości od 250 do 600 euro. Przykładowo, przy dystansie do 1500 km pasażer otrzyma 250 euro, za to na trasie powyżej 3500 km – 600 euro odszkodowania.

Nasze Aktualności prawne

4,4/5 - (liczba głosów: 40)

Zaufali nam