Odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot. Zagubiony bagaż

Wymarzone wakacje z rodziną? Podróż biznesowa, od której tak wiele zależy? Krótki city break, który naładuje nam baterie na cały nadchodzący tydzień w pracy?

I choć myślami jesteśmy już gdzie indziej, to rzeczywistość potrafi brutalnie sprowadzić nas na ziemię. Napis „Delay”, czyli opóźniony lot lub co gorsza – „Cancelled”, czyli lot odwołany na tablicy odlotów potrafi skutecznie wyczerpać nasze zasoby cierpliwości i optymizmu.

Złe warunki atmosferyczne? Problemy techniczne? Zderzenie samolotu z ptakiem, czyli tzw. bird strike? Alternatyny lot, ale absolutnie nie do pierwotnego miejsca docelowego? Podróże kształcą, podróże lotnicze w szczególności – ale idealnie byłoby, gdyby pasażer nie musiał dokształcać się z definicji restrykcji wprowadzanych ATC.

Przychodzimy z pomocą – w zamian za takie sytuacje, jeśli tylko nie są one spowodowane zaistnieniem siły wyższej, przysługuje pasażerom odszkodowanie za lot opóźniony lub odwołany.

  Opóźniony lub odwołany lot?
  Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj do 600 euro rekompensaty.
  Krok 1 z 2
  Miejsce wylotu
  Miejsce docelowe
  Data lotu
  dalej
  Krok 2 z 2
  Imię i nazwisko
  Adres e-mail
  Numer telefonu
  Poprzedni krok
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie

  W ciągu 48 godzin skontaktujemy się na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

  Mój samolot jest opóźniony – co mi przysługuje?

  W przypadku opóźnienia lotu, już od 2 godzin przy krótszych lotach pasażerowie mogą uzyskać niezbędną pomoc już na miejscu. Każda linia lotnicza zobowiązana jest do udzielenia pomocy pasażerom w postaci:

  • posiłki i napoje (bezpłatnie) – proporcjonalnie do czasu oczekiwania, czyli im dłużej czekasz, tym należy się tego więcej; to przewoźnik powinien o to zadbać, ale w praktyce zdarza się różnie, więc jeśli w związku z opóźnieniem posiadasz jakieś poniesione koszty, warto gromadzić rachunki na dokonane zakupy, by później na podstawie kopii paragonów mieć argumenty do ewentualnego żądania zwrotu kosztów;
  • nocleg w hotelu – gdy to konieczne, a więc jeśli oczekujesz na swoje opóźnione połączenie co najmniej dobę. Tutaj wiele zależy od polityki linii lotniczych i ich możliwości. Niektóre samodzielnie oferują pasażerom nocleg na hotelu w pobliżu lub na terenie lotniska, czasem jednak trzeba samodzielnie ponieść koszty noclegu i później domagać się rekompensaty od przewoźnika;
  • transport na trasie lotnisko-hotel-lotnisko – gdy musisz tam nocować z powodu komplikacji z połączeniem lotniczym,
  • możliwość komunikowania się – przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić m.in. rozmowy telefoniczne: dwa połączenia z wybranymi osobami,
  • informacji – masz prawo oczekiwać od linii lotniczych kompletu wiadomości o: rozwoju bieżącej sytuacji, przysługujących Ci prawach pasażera i stosownych procedurach. Ulotka z informacjami o Twoich prawach jako pasażera linii lotniczych, wydrukowana lub w formie elektronicznej, musi być wyraźnie widoczna przy stanowisku odpraw na lotnisku, stanowisku do samodzielnej odprawy oraz w Internecie.

  Jeśli oczekiwanie na Twój opóźniony lot, czyli opóźnienie przekroczy pięć godzin możesz zrezygnować z umowy z przewoźnikiem i domagać się zwrotu kosztów biletu, a także zapewnienia jak najszybszego powrotu, gdy dotarłeś na miejsce docelowe zbyt późno, by móc zrealizować swoje plany.

  Nadzwyczajne okoliczności – co z odszkodowaniem?

  Przede wszystkim pamiętaj o tym, że linie lotnicze nie mogą uchylić się od wypłaty odszkodowania, jeśli zakłócenia lotu nie powstały z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Linie lotnicze zobowiązane są do respektowania przepisów prawa i jeśli opóźnienie lub odwołanie nie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, linie lotnicze powinny dokonać określonej przepisami rekompensaty finansowej.

  Zawsze spróbuj na lotnisku zasięgnąć informacji u personelu lotniska – idealnie, jeśli informacje o opóźnieniu lub odwołaniu wraz z danymi takimi jak numer lotu i data uzyskasz na piśmie. Pilnuj też swoje dokumenty podróży – na szczęście większość z nich jest już dostępna cały czas elektronicznie, ale w procesie odszkodowawczym są niezbędne.

  Jeśli oczekiwanie na Twój lot przekroczy 5 godzin możesz zrezygnować z umowy z przewoźnikiem i domagać się zwrotu kosztów biletu, a także zapewnienia jak najszybszego powrotu, gdy dotarłeś na miejsce docelowe zbyt późno, by móc zrealizować swoje plany.

  Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot

  Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej mają zastosowanie:

  1

  w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE

  2

  w kwestii lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE

  3

  jeśli chodzi o loty z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE

  4

  w przypadku jeszcze nieotrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży, pomoc ze strony linii lotniczych) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE w związku z problemami dotyczącymi danego lotu.

  Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91, dalej w niniejszym tekście jako „Rozporządzenie nr 261/2004”, żeby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, powinny zostać łącznie spełnione następujące warunki:

  1. minimalny czas opóźnionego lotu wynosi 3 godziny, tj. otwarcie drzwi samolotu na lotnisku docelowym nastąpiło co najmniej 3 godziny później, niż wynikało to z pierwotnego planu podróży przedstawionego przez linie lotnicze,
  2. opóźnienie lub odwołanie lotu nie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

  Czy linie lotnicze mogą uchylić się od obowiązku wypłaty odszkodowania?

  Zdarza się, że opóźnienie lub odwołanie lotu spowodowane jest okolicznością niezależną od działań podejmowanych przez linie lotnicze, np. złe warunki atmosferyczne w postaci mgły ograniczającej widzialność, silnego wiatru czy też gwałtownych opadów śniegu. Przepisy prawa nazywają to opóźnieniem czy odwołaniem lotu jako spowodowanego zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Tak samo sytuacja przedstawia się, gdy strajkują pracownicy kontroli ruchu lotniczego.

  Jeśli mówimy o odwołaniu lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, to należy pamiętać, że w takich sytuacjach najważniejszym pozostaje zapewnienie pasażerom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i za takie sytuacje odszkodowanie za opóźniony lot nie jest należne co prowadzi do wyłączenia obowiązku wypłaty odszkodowania.

  Ile wynosi odszkodowanie za opóźnienie lotu lub jego odwołanie? Jak wyliczyć kwotę odszkodowania?

  Kwoty odszkodowania za opóźniony lot są ściśle określone w Rozporządzeniu nr 261/2004. Kwoty te są takie same w przypadku lotu, który został odwołany. Unijny ustawodawca uzależnił ich wysokość od odległości dzielącej port wylotu od portu docelowego ułatwiając pasażerom złożenie reklamacji. Wysokość odszkodowania za opóźniony lot kształtuje się zatem następująco w zależności od długości lotu, a dokładniej długości trasy lotu:

  • 250 € – dla wszystkich lotów o długości do 1500 km
  • 400 € – dla wszystkich lotów dłuższych niż 1500 km a mniejszych niż 3500 km, a jeżeli oba lotniska znajdują się na terenie Unii Europejskiej – także dla lotów powyżej 3500 km
  • 600 € – dla wszystkich innych lotów niż te określone powyżej (czyli dla lotów o długości powyżej 3500 km w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej)

  Czy za odwołany lot przysługuje mi odszkodowanie?

  Czy w przypadku lotów opóźnionych o wiele godzin, możemy mówić, że lot jest odwołany?

  Co do zasady, lot jest odwołany wtedy, gdy:

  • zmiany pierwotnego rozkładu lotów i przeniesienia pasażera na lot zastępczy, lub po prostu inny planowy przez linię lotniczą lot,
  • gdy samolot co prawda wystartował, ale był zmuszony do powrotu na lotnisko odlotu, a pasażer został przeniesiony na inny lot lub lot zastępczy,
  • pasażer przylatuje do portu lotniczego, który nie odpowiada portowi lotniczemu wskazanemu na bilecie jako miejsce docelowe, chyba że:
   • pasażer zaakceptował lot zastępczy lub zmianę planu podróży (na porównywalnych warunkach przewozu, w najwcześniejszym możliwym terminie) do portu lotniczego w pierwotnym miejscu docelowym lub do jakiegokolwiek innego miejsca docelowego uzgodnionego pasażerem. W takiej sytuacji lot jest traktowany jako opóźniony, a nie jako odwołany co wyłącza możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu odwołania lotu jednakże nie wyłącza możliwości dochodzenia wypłaty odszkodowania za opóźnienie lotu.
   • port lotniczy przylotu i port lotniczy pierwotnego miejsca docelowego obsługują loty do tego samego miasta lub regionu. W tym przypadku lot jest traktowany jako opóźniony, a nie jako odwołany.

  Jeżeli lot został odwołany, odszkodowanie przysługuje pasażerowi w stosunku do zwrotu kosztów, zmiany planu podróży lub lotu powrotnego, a także przysługuje mu prawo do uzyskania pomocy i odszkodowania. Odszkodowanie za lot opóźniony można uzyskać także, jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu na krócej niż 14 dni przed planowanym czasem odlotu.

  Pamiętaj, że to po stronie linii lotniczej leży obowiązek wykazania, że poinformowały pasażera osobiście o odwołaniu lotu, oraz podania daty, kiedy to zrobiły.

  Kiedy odszkodowanie za odwołany lot od linii lotniczych się nie należy?

  W przypadku odwołanego lotu pasażer może domagać się odszkodowania, chyba że linia lotnicza dokonała następujących aktów staranności:

  1. został o tym powiadomiony przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą odlotu,
  2. zaproponowano mu optymalne warunki, czyli takie, które są najbardziej zbliżone do pierwotnego planu podróży.

  Informację o odwołanym locie podróżny musi otrzymać od 14 do 7 dni przed planowym odlotem, a według nowej podróży zaproponowanej przez przewoźnika ma wyruszyć maksymalnie dwie godziny po czasie w jego początkowym planie, a dotrzeć na miejsce najwyżej cztery godziny później. W innym przypadku ma możliwość otrzymania odszkodowania. Wysokość odszkodowania zależna jest od długości trasy lotu.

  Jeśli otrzymasz wiadomość późno, czyli mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem, nowa oferta przewoźnika powinna rozpoczynać się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu, a na miejsce musisz dotrzeć najpóźniej dwie godziny później niż zakładał Twój pierwszy plan podróży.

  Należy jednoznacznie przy tym podkreślić, że wszystko to musi odbywać się w ramach jednej rezerwacji i za każdym razem po zmianie wymagane jest potwierdzenie rezerwacji w celach dowodowych.

  Odszkodowanie za odwołany lot nie należy się również w przypadku jego odwołania z powodu zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, nieleżących w zakresie odpowiedzialności linii lotniczej – czyli takich, które istnieją pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Za nadzwyczajne okoliczności uznać można chociażby strajk kontroli ruchu lotniczego.

  Innymi słowy, odszkodowanie przysługuje tylko w sytuacji, w której linii lotniczej możemy przypisać swoistego rodzaju odpowiedzialność za jego odwołanie.

  Zagubiony/ opóźniony bagaż

  Wypatrujesz swojego bagażu na taśmie, inni podróżni odbierają walizki a Ty… zostajesz w końcu sam, a taśma przestaje się kręcić. Twój bagaż zaginął.

  Takie sytuacje reguluje Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999r. (Dz.U. z 2007r., nr 37 poz. 235). Za bagaż rejestrowany, czyli ten nadawany do luku, od momentu nadania do momentu jego odbioru przez pasażera na docelowym lotnisku odpowiada przewoźnik lotniczy. Jeśli zatem samolot dotarł a bagaż nie w takim przypadku należy się odszkodowanie pieniężne.

  W pierwszej kolejności zagubienie bądź uszkodzenie bagażu należy zgłosić na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych wypełniając stosowny raport PIR (Property Irregularity Report), tj. raport niezgodności bagażowej. By złożenie wniosku posżło możliwie sprawnie zgłoś się do biura mając przygotowany:

  • odcinek karty pokładowej, wydanej podczas odprawy bagażowo-biletowej
  • dowód tożsamości
  • kwit świadczący o nadaniu bagażu
  • bilet
  • inne dane lotu

  Skargi z tytułu zniszczenia, opóźnienia, zagubienia lub kradzieży bagażu należy kierować do przewoźnika lotniczego i to tylko na jego ręce musi odbyć się złożenie reklamacji. Dlatego tak ważne jest przeczytanie regulaminu danej linii lotniczej już na etapie kupowania biletu lotniczego. Często bowiem zawarte są tam też informacje na temat odszkodowania za opóźniony lot.

  Jeśli minie 21 dni, a po naszym bagażu nadal wszelki ślad zaginął, należy uznać go za zagubiony. Linia lotnicza jest zobowiązana poprzez Konwencję Montrealską do zapłaty odszkodowania za zagubiony bagaż, ale wysokość wypłaconej kwoty zależna jest od linii lotniczych co może zaważyć na uzyskaniu odszkodowania. To kwestia bardzo indywidualna, dlatego warto mieć dobrze udokumentowaną zawartość swojego bagażu. Nie zaszkodzi zrobienie zdjęcia walizki przed podróżą. Warto mieć także zrobioną pełną listę zaginionych przedmiotów z ich przybliżoną wartością. Jesteś w najlepszej sytuacji, jeżeli masz paragony dokumentujące zakup określonych rzeczy, wtedy załącz ich kopie – to zawsze pomaga w uzyskaniu zwrotu pieniędzy. Pamiętaj, że linia lotnicza czy firma ubezpieczeniowa uwzględni bieżącą wartość przedmiotów albo koszt ich wymiany, a nie cenę, jaką zapłaciłeś w przeszłości.

  Często jest jednak tak, że bagaż w rzeczywistości do nas trafi, ale kilka dni później. Wtedy w terminie 7 dni od jego odbioru, należy złożyć reklamację bezpośrednio u przewoźnika lotniczego.

  Za samo opóźnienie bagażu przysługuje nam zwrot podstawowych kosztów jakie ponieśliśmy, takie jak zakup niezbędnych kosmetyków i ubrań na zmianę. Warto jednak uprzednio skontaktować się z linią lotniczą w tej sprawie oraz zachować dowody dokonania zakupów. Będą one niezbędne do udokumentowania poniesionych wydatków w procesie odszkodowawczym.

  Jeśli linia lotnicza uchyla się od odpowiedzi na złożoną skargę, lub jego odpowiedź jest niesatysfakcjonująca bądź też odmawia wypłacenia odszkodowania za opóźniony lot, swoich praw można skutecznie dochodzić przed sądem.

  Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy jako partner portalu Skysupport.pl świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony praw pasażerów w sporach z liniami lotniczymi w tym w szczególności jeśli chodzi o odszkodowania za opóźniony lot.

  Reprezentujemy pasażerów nie tylko w postępowaniu przed przewoźnikiem lotniczym, ale i w postępowaniu sądowym.

  SKYSUPPORT

  Co musisz wiedzieć o odszkodowaniu za opóźniony lub odwołany lot (FAQ)

  Każdego pasażera chronią europejskie przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. W celu uzyskania odszkodowania za opóźniony lot należy złożyć reklamację do przewoźnika lub biura podróży. Można zrobić to na własną rękę lub zgłosić roszczenie do kancelarii prawnej, która zajmie się sprawą kompleksowo i bezpłatnie (zazwyczaj za prowizję z uzyskanego odszkodowania).

  Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje wtedy, gdy pasażerowie dowiedzieli się o anulowaniu podróży na lotnisku lub z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni. Dotyczy to odwołania lotu z powodów zależnych/leżących po stronie przewoźnika, np. problemów technicznych, strajków pracowników, chorób wśród załogi, czy overbookingu.

  Pasażer jest uprawniony do uzyskania odszkodowania pod warunkiem, że opóźnienie lotu wyniosło minimum 3 godziny. Czas na złożenie wniosku za opóźniony lot wynosi dokładnie jeden rok od daty, w której nastąpił opóźniony wylot.

  Odszkodowanie przysługuje za opóźnienia większe niż 3 godziny w stosunku do planowanej godziny lądowania. Zależnie od długości trasy, pasażerowi przysługuje rekompensata w wysokości od 250 do 600 euro. Przykładowo, przy dystansie do 1500 km pasażer otrzyma 250 euro, za to na trasie powyżej 3500 km – 600 euro odszkodowania.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam