Efektywnie wspomagamy przedsiębiorców w ograniczaniu ryzyka oraz zwalczaniu działań nieuczciwej konkurencji, które zagrażają ich interesom. Rozwiązujemy problemy związane z postępowaniem sprzecznym z prawem oraz dobrymi obyczajami. Jako Kancelaria specjalizująca się w obsłudze klientów z branży teleinformatycznej, w tym branży internetowej (eCommerce / SEO / SEM) oraz programistycznej szczególnie narażonych na działania nieuczciwej konkurencji – posiadamy rozbudowany dział IP zajmujący się ochroną marki, eliminowaniem oraz ograniczaniem działań stanowiących przejaw nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli interesy Twojej firmy narusza inny przedsiębiorca lub klient, zgłoś się do nas – pamiętaj, że nie masz prawo dochodzić swoich praw nie tylko przy postępowaniu niezgodnym z przepisami, ale również z dobrymi obyczajami lub gdy dana czynność po prostu godzi w Twoje dobre imię.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Jako akt nieuczciwej konkurencji możemy określić m.in. takie działania, jak:

  • Podszywanie się pod markę, w tym wprowadzanie podobnych, wprowadzających w błąd oznaczeń firmowych;
  • Nieuczciwe działania marketingowe (wprowadzająca w błąd, nieuczciwa, nieetyczna, porównawcza),
  • Przejmowanie klientów i pracowników;
  • Naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • Wprowadzanie na rynek bardzo podobnych produktów (naśladownictwo, podszywanie się pod inną firmę),
  • Pomawianie, a także nieuczciwe zachwalanie,
  • Fałszywe oznaczenie produktów i usług (niezgodne z prawdą pochodzenie geograficzne),
  • Sprzedaż lawinowa,
  • Namawianie do rozwiązania albo niewykonywania umów,
  • Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku,

  Kiedy warto skorzystać z naszych usług

  Kancelaria Prawna RPMS to zespół doświadczonych ekspertów, którzy przeanalizują Twoją sytuację od samych podstaw, opracowując najlepszą drogę postępowania. Wybierz nasze usługi, jeżeli:

  • Wymagasz maksymalnie skutecznej ochrony przed nieuczciwą konkurencją, m.in. poprzez opracowanie właściwej polityki firmy i wewnętrznych procedur,
  • Posiadamy pełne zaplecze do zabezpieczenia marki – od rejestracji znaków towarowych czy wzorów przemysłowych, po zabezpieczenia wykonania umów i zachowania poufności danych wrażliwych (tajemnicy przedsiębiorstwa),
  • Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwego konkurenta,
  • Oczekujesz fachowego doradztwa zarówno przy obronie przed roszczeniami ze strony innych przedsiębiorców, jak i w ramach ochrony własnych interesów,
  • Działania Twoje lub konkurentów wymagają analizy, dzięki której dowiesz się, czy można uznać je za niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • Szukasz profesjonalnego reprezentanta Twoich interesów w toku negocjacji i mediacji (postępowanie polubowne), lub w ramach sprawy sądowej.

  Co zyskujesz, wybierając RPMS?

  Posiadamy pełne zaplecze techniczno- organizacyjne do zabezpieczenia Twoich praw. Przeprowadzimy proces rejestracji znaku towarowego, zgłoszenia wzorów przemysłowych i patentów, wdrożymy zasady i dokumentację ograniczające nieuczciwą konkurencję – zarówno ze strony pracowników i podwykonawców jak i innych podmiotów konkurencyjnych działających na rynku. Tym samym zyskasz:

  Ochrona marki

  • Pełna ochronę domeny, niezależnie od rozszerzeń i rejestracji,
  • Ochrona przed piratami domenowymi (cybersquatting)
  • Zabezpieczenie przed podszywaniem się pod frazy brandowe w ramach kampanii Google Ads, czy w ramach pozycjonowania,
  • Zwiększenie renomy marki dzięki możliwości korzystania z ®  przy słowie / frazie – nie tylko logu,
  • Uproszczoną procedurę zgłaszania naruszeń w Facebook,  Amazon, eBay, Allegro, Olx,
  • Możliwość ograniczenia konkurencji nawet w przypadku, gdy jej logo jest zupełnie inne,
  • W przypadku rejestracji LOGO (znaku słowno- graficznego) korzystacie Państwo z ochrony ogólnego layoutu graficznego marki, w tym oznaczeń na produktach lub sygnowanych usługach.
  • Możliwość tworzenia sieci franczyzowej i zarabiania na swojej marce
  • Zabezpieczenie praw do marki firmy na wypadek śmierci właściciela
  • Skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją

  OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

  • Zabezpieczenie formalne danych wrażliwych (tajemnicy przedsiębiorstwa);
  • Zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa współpracy z kontrahentami
  • Wskazanie zagrożeń, luk oraz nieprawidłowości w zabezpieczeniu danych wrażliwych w zakresie: prawnym, technicznym oraz organizacyjnym;
  • Weryfikacja i nadzór nad wdrożonymi zasadami ochrony danych wrażliwych
  • Pełne wsparcie prawne w egzekwowaniu praw i roszczeń wynikających z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

  OCHRONA PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

  Decydując się na nasze usługi, możesz dochodzić zarówno zaniechania nieuczciwych działań ze strony konkurenta, ich rezultatów, uzyskać odszkodowanie, domagać się zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści finansowych, jak i naprawy wyrządzonych szkód. Dzięki naszej interwencji, konkurent nie tylko przestanie zagrażać Twoim interesom, ale również będzie zobowiązany do wydania stosownego oświadczenia w odpowiedniej, odgórnie ustalonej formie, czy zniwelowania skutków czynności, które godziły w dobre imię Twojej firmy.

  Oprócz tego, zapewnimy Ci skuteczną obronę w sytuacji odwrotnej – jeżeli inny podmiot posądzi Cię o działanie wbrew zasadom uczciwej konkurencji, możesz liczyć na nasze fachowe doradztwo i pomoc prawną. Przeanalizujemy Twoją sytuację zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a następnie doradzimy, jak dostosować postępowanie i wewnętrzną politykę do obowiązujących przepisów i standardów.

  Co musisz wiedzieć o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (FAQ)

  Jako czyn nieuczciwej konkurencji kwalifikują się przede wszystkim: pomawianie i nieuczciwe zachwalanie; wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa lub marki; wprowadzające w błąd oznaczenie towaru lub usługi; naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa; przejmowanie klientów i pracowników; nieuczciwe działania marketingowe; sprzedaż lawinowa.

  Czyn nieuczciwej konkurencji to każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża bądź narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W polskim prawie aspekt ten reguluje ustawa o nieuczciwej konkurencji, której celem jest zapobieganie i zwalczanie tego zjawiska.

  Warto korzystać z narzędzi ochrony marki (rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zabezpieczanie wykonania umów i poufności wrażliwych danych) oraz na bieżąco eliminować działania będące przejawem nieuczciwej konkurencji, np. monitorując naruszenia w Google Ads i serwisach społecznościowych.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam