Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Efektywnie wspomagamy przedsi臋biorc贸w w ograniczaniu ryzyka oraz zwalczaniu dzia艂a艅 nieuczciwej konkurencji, kt贸re zagra偶aj膮 ich interesom. Rozwi膮zujemy problemy zwi膮zane z post臋powaniem sprzecznym z prawem oraz dobrymi obyczajami. Jako Kancelaria specjalizuj膮ca si臋 w obs艂udze klient贸w z bran偶y teleinformatycznej, w tym bran偶y internetowej (eCommerce / SEO / SEM) oraz programistycznej szczeg贸lnie nara偶onych na dzia艂ania nieuczciwej konkurencji – posiadamy rozbudowany dzia艂 IP zajmuj膮cy si臋 ochron膮 marki, eliminowaniem oraz ograniczaniem dzia艂a艅 stanowi膮cych przejaw nieuczciwej konkurencji.

Je偶eli interesy Twojej firmy narusza inny przedsi臋biorca lub klient, zg艂o艣 si臋 do nas 鈥 pami臋taj, 偶e nie masz prawo dochodzi膰 swoich praw nie tylko przy post臋powaniu niezgodnym z przepisami, ale r贸wnie偶 z dobrymi obyczajami lub gdy dana czynno艣膰 po prostu godzi w Twoje dobre imi臋.

Jako akt nieuczciwej konkurencji mo偶emy okre艣li膰 m.in. takie dzia艂ania, jak:

 • Podszywanie si臋 pod mark臋, w tym wprowadzanie podobnych, wprowadzaj膮cych w b艂膮d oznacze艅 firmowych;
 • Nieuczciwe dzia艂ania marketingowe (wprowadzaj膮ca w b艂膮d, nieuczciwa, nieetyczna, por贸wnawcza),
 • Przejmowanie klient贸w i pracownik贸w;
 • Naruszanie tajemnicy przedsi臋biorstwa,
 • Wprowadzanie na rynek bardzo podobnych produkt贸w (na艣ladownictwo, podszywanie si臋 pod inn膮 firm臋),
 • Pomawianie, a tak偶e nieuczciwe zachwalanie,
 • Fa艂szywe oznaczenie produkt贸w i us艂ug (niezgodne z prawd膮 pochodzenie geograficzne),
 • Sprzeda偶 lawinowa,
 • Namawianie do rozwi膮zania albo niewykonywania um贸w,
 • Utrudnianie innym przedsi臋biorcom dost臋pu do rynku,

Kiedy warto skorzysta膰 z naszych us艂ug

Kancelaria Prawna RPMS to zesp贸艂 do艣wiadczonych ekspert贸w, kt贸rzy przeanalizuj膮 Twoj膮 sytuacj臋 od samych podstaw, opracowuj膮c najlepsz膮 drog臋 post臋powania. Wybierz nasze us艂ugi, je偶eli:

 • Wymagasz maksymalnie skutecznej ochrony przed nieuczciw膮 konkurencj膮, m.in. poprzez opracowanie w艂a艣ciwej polityki firmy i wewn臋trznych procedur,
 • Posiadamy pe艂ne zaplecze do zabezpieczenia marki 鈥 od rejestracji znak贸w towarowych czy wzor贸w przemys艂owych, po zabezpieczenia wykonania um贸w i zachowania poufno艣ci danych wra偶liwych (tajemnicy przedsi臋biorstwa),
 • Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu roszcze艅 od nieuczciwego konkurenta,
 • Oczekujesz fachowego doradztwa zar贸wno przy obronie przed roszczeniami ze strony innych przedsi臋biorc贸w, jak i w ramach ochrony w艂asnych interes贸w,
 • Dzia艂ania Twoje lub konkurent贸w wymagaj膮 analizy, dzi臋ki kt贸rej dowiesz si臋, czy mo偶na uzna膰 je za niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami,
 • Szukasz profesjonalnego reprezentanta Twoich interes贸w w toku negocjacji i mediacji (post臋powanie polubowne), lub w ramach sprawy s膮dowej.

Co zyskujesz, wybieraj膮c RPMS?

Posiadamy pe艂ne zaplecze techniczno- organizacyjne do zabezpieczenia Twoich praw. Przeprowadzimy proces rejestracji znaku towarowego, zg艂oszenia wzor贸w przemys艂owych i patent贸w, wdro偶ymy zasady i dokumentacj臋 ograniczaj膮ce nieuczciw膮 konkurencj臋 鈥 zar贸wno ze strony pracownik贸w i podwykonawc贸w jak i innych podmiot贸w konkurencyjnych dzia艂aj膮cych na rynku. Tym samym zyskasz:

OCHRONA MARKI

 • Pe艂na ochron臋 domeny, niezale偶nie od rozszerze艅 i rejestracji,
 • Ochrona przed piratami domenowymi (cybersquatting)
 • Zabezpieczenie przed podszywaniem si臋 pod frazy brandowe w ramach kampanii Google Ads, czy w ramach pozycjonowania,
 • Zwi臋kszenie renomy marki dzi臋ki mo偶liwo艣ci korzystania z 庐聽 przy s艂owie / frazie – nie tylko logu,
 • Uproszczon膮 procedur臋 zg艂aszania narusze艅 w Facebook,聽 Amazon, eBay, Allegro, Olx,
AdobeStock_87159903
AdobeStock_261705682
 • Mo偶liwo艣膰 ograniczenia konkurencji nawet w przypadku, gdy jej logo jest zupe艂nie inne,
 • W przypadku聽rejestracji LOGO (znaku s艂owno- graficznego) korzystacie Pa艅stwo z ochrony og贸lnego layoutu graficznego marki, w tym oznacze艅 na produktach lub sygnowanych us艂ugach.
 • Mo偶liwo艣膰 tworzenia sieci franczyzowej i zarabiania na swojej marce
 • Zabezpieczenie praw do marki firmy na wypadek 艣mierci w艂a艣ciciela
 • Skuteczne narz臋dzie do walki z nieuczciw膮 konkurencj膮

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSI臉BIORSTWA

 • Zabezpieczenie formalne danych wra偶liwych (tajemnicy przedsi臋biorstwa);
 • Zapewnienie przejrzysto艣ci i bezpiecze艅stwa wsp贸艂pracy z kontrahentami
 • Wskazanie zagro偶e艅, luk oraz nieprawid艂owo艣ci w zabezpieczeniu danych wra偶liwych w zakresie: prawnym, technicznym oraz organizacyjnym;
 • Weryfikacja i nadz贸r nad wdro偶onymi zasadami ochrony danych wra偶liwych
 • Pe艂ne wsparcie prawne w egzekwowaniu praw i roszcze艅 wynikaj膮cych z naruszenia tajemnicy przedsi臋biorstwa

OCHRONA PRODUKT脫W ORAZ US艁UG

Decyduj膮c si臋 na nasze us艂ugi, mo偶esz dochodzi膰 zar贸wno zaniechania nieuczciwych dzia艂a艅 ze strony konkurenta, ich rezultat贸w, uzyska膰 odszkodowanie, domaga膰 si臋 zwrotu bezprawnie uzyskanych korzy艣ci finansowych, jak i naprawy wyrz膮dzonych szk贸d. Dzi臋ki naszej interwencji, konkurent nie tylko przestanie zagra偶a膰 Twoim interesom, ale r贸wnie偶 b臋dzie zobowi膮zany do wydania stosownego o艣wiadczenia w odpowiedniej, odg贸rnie ustalonej formie, czy zniwelowania skutk贸w czynno艣ci, kt贸re godzi艂y w dobre imi臋 Twojej firmy.

Opr贸cz tego, zapewnimy Ci skuteczn膮 obron臋 w sytuacji odwrotnej 鈥 je偶eli inny podmiot pos膮dzi Ci臋 o dzia艂anie wbrew zasadom uczciwej konkurencji, mo偶esz liczy膰 na nasze fachowe doradztwo i pomoc prawn膮. Przeanalizujemy Twoj膮 sytuacj臋 zgodnie z ustaw膮 o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a nast臋pnie doradzimy, jak dostosowa膰 post臋powanie i wewn臋trzn膮 polityk臋 do obowi膮zuj膮cych przepis贸w i standard贸w.

Translate 禄