PROFESJONALNA OBSŁUGA BRANŻY FINANSOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII PŁATNICZYCH

Prawnicy Kancelarii zapewniają profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorców z sektora finansowego, w szczególności technologii finansowych, klientów indywidualnych oraz innych podmiotów, których funkcjonowanie opiera się na świadczeniu usług związanych z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych.

Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji dla poszczególnych usług lub realizowanych projektów uwzględniając indywidualne potrzeby i założenia klienta.

Wspieramy instytucje finansowe, w tym instytucje świadczące usługi płatnicze, pożyczkowe, crowdfunding`owe czy kantory internetowe, zapewniając kompleksową obsługę tego specyficznego sektora biznesu.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów Klientów przed organami nadzoru, procesach sądowych czy w trakcie procesów negocjacyjnych oferując merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Wierzymy, że pełne i prawidłowe przygotowanie podstaw funkcjonowania biznesu stanowi niezbędny element do stabilnego i bezpiecznego rozwoju.

Mamy doświadczenie w zakresie:

 • wdrażania projektów i kompleksowej obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych, m.in. w zakresie rejestracji funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
 • doradztwie w postępowaniach kontrolnych KNF w biurze maklerskim i TFI;
 • czynnościach audytu wewnętrznego;
 • obsłudze wdrożenia ws. wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego;
 • przygotowywaniu procedur wewnętrznych z zakresu compliance dla podmiotów z branży finansowej (np. polityk zarządzania ryzykiem);
 • doradztwie prawnym dla podmiotów z branży usług płatniczych;
 • doradztwa prawnego w zakresie uzyskiwania statusu Dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP);
 • doradztwa prawnego w zakresie organizacji i przygotowania procedur AML oraz analizy transakcji pod kątem raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);
 • doradztwie prawnym w zakresie Dyrektywy MIFID;
 • doradztwa prawnego w zakresie uzyskiwania statusu Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP);
 • doradztwa prawnego w zakresie postępowań rejestrowych i licencyjnych oraz bieżącej obsługi w zakresie doradztwa i sprawozdawczości w związku ze statusem Małej Instytucji Płatniczej (MIP);
 • doradztwa i pomocy prawnej związanej ze sferą Consumer Finance;
 • doradztwa prawnego w zakresie obsługi platform wykorzystujących w swojej konstrukcji sztuczną inteligencję (AI);
 • prowadzenia czynności z zakresu prawa korporacyjnego dla spółek z branży finansowej w tym rekomendowanie Ładu korporacyjnego;
 • wrażaniu RODO dla instytucji finansowych;
 • czynności z zakresu prawa korporacyjnego dla spółek z branży finansowej.

Usługi płatnicze

Oferujemy pełną obsługę krajowych instytucji płatniczych w realizacji ich założeń i projektów, z uwzględnieniem potrzeb i odpowiedniego zabezpieczenia interesów Klienta.

Wspieramy w procesie uzyskiwania licencji wymaganych do prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej jak również przygotowujemy oraz wdrażamy koncepcje prawne i stosowną dokumentację dla nowoczesnych usług płatniczych.

Nasze wsparcie obejmuje uwzględnienie konieczności zaadaptowania prowadzonej działalności do założeń Dyrektywy PSD2, w tym powiązanych modeli typu Third Party Provider oraz innych, aktualnie obowiązujących lub wdrażanych standardów (XS2A).

Consumer Finance

Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych klientów w procesie przygotowania i wdrożenia usług związanych z kredytem konsumenckim w tym w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących praw i obowiązków regulujących proces zawierania i realizacji tej kategorii umów.

Z uwagi na zdobyte doświadczenie przygotujemy skuteczne, sprawdzone, bezpieczne oraz pro-konsumenckie rozwiązania sprzyjające stabilnemu rozwojowi Twojego biznesu.

Crowdfunding

Jeżeli Twój projekt zakłada uruchomienie lub udział w platformach:

 • crowdfunding`owej;
 • crowdinvestment`cie

Jesteśmy gotowi wesprzeć w przygotowaniu procesu uruchomienia oraz dalszej obsługi projektu w ramach sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań prawnych.

Projektując koncepcję, proces wdrożenia oraz stosowną dokumentację uwzględnimy obowiązujące przepisy prawne, założenia modelu biznesowego oraz potrzeby i wymagania odbiorców tak by prowadzona działalność była zoptymalizowana, dynamiczna i bezpieczna.

Może Ciebie zainteresować:
Zaufali nam
Zobacz wszystkie

Nasze Aktualności prawne

Kancelaria Prawna RPMS
Staniszewski & Wspólnicy

ul. Polska 114
Poznań 60-401