PROFESJONALNA OBSŁUGA BRANŻY FINANSOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII PŁATNICZYCH

Prawnicy Kancelarii zapewniają profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorców z sektora finansowego, w szczególności technologii finansowych, klientów indywidualnych oraz innych podmiotów, których funkcjonowanie opiera się na świadczeniu usług związanych z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych.

Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji dla poszczególnych usług lub realizowanych projektów uwzględniając indywidualne potrzeby i założenia klienta.

Wspieramy instytucje finansowe, w tym instytucje świadczące usługi płatnicze, pożyczkowe, crowdfunding`owe czy kantory internetowe, zapewniając kompleksową obsługę tego specyficznego sektora biznesu.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów Klientów przed organami nadzoru, procesach sądowych czy w trakcie procesów negocjacyjnych oferując merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Wierzymy, że pełne i prawidłowe przygotowanie podstaw funkcjonowania biznesu stanowi niezbędny element do stabilnego i bezpiecznego rozwoju.

Mamy doświadczenie w zakresie:

Usługi płatnicze

Oferujemy pełną obsługę krajowych instytucji płatniczych oraz małych instytucji płatniczych w realizacji ich założeń i projektów, z uwzględnieniem potrzeb i odpowiedniego zabezpieczenia interesów Klienta.

Wspieramy w procesie uzyskiwania licencji wymaganych do prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej jak również przygotowujemy oraz wdrażamy koncepcje prawne i stosowną dokumentację dla nowoczesnych usług płatniczych.

Nasze wsparcie obejmuje uwzględnienie konieczności zaadaptowania prowadzonej działalności do założeń Dyrektywy PSD2, w tym powiązanych modeli typu Third Party Provider oraz innych, aktualnie obowiązujących lub wdrażanych standardów (XS2A).

Consumer Finance

Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych klientów w procesie przygotowania i wdrożenia usług związanych z kredytem konsumenckim w tym w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących praw i obowiązków regulujących proces zawierania i realizacji tej kategorii umów.

Z uwagi na zdobyte doświadczenie przygotujemy skuteczne, sprawdzone, bezpieczne oraz pro-konsumenckie rozwiązania sprzyjające stabilnemu rozwojowi Twojego biznesu.

Crowdfunding

Jeżeli Twój projekt zakłada uruchomienie lub udział w platformach:

Jesteśmy gotowi wesprzeć w przygotowaniu procesu uruchomienia oraz dalszej obsługi projektu w ramach sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań prawnych.

Projektując koncepcję, proces wdrożenia oraz stosowną dokumentację uwzględnimy obowiązujące przepisy prawne, założenia modelu biznesowego oraz potrzeby i wymagania odbiorców tak by prowadzona działalność była zoptymalizowana, dynamiczna i bezpieczna.

Może Ciebie zainteresować:
Zaufali nam
Zobacz wszystkie

Wdrażanie projektów i kompleksowa obsługa towarzystw funduszy inwestycyjnych

Jesteśmy gotowi aktywnie wspomagać naszych klientów w procesie projektowania, zakładania, rejestrowania i podczas bieżącej obsługi towarzystw funduszy inwestycyjnych. Pomagamy zbadać rynek i nakreślić kierunki działalności. Wskazujemy jakie dokumenty przygotować i gdzie należy je złożyć. Doradzamy pod kątem rozwiązań prawnych umożliwiających najbardziej efektywne korzystanie z zasobów naszego klienta oraz dbamy o to, by przedstawione przez nas rozwiązanie było idealnie dobrane do jego potrzeb i oczekiwań. Posiadamy niezbędne doświadczenie i uprawnienia, do tego by skutecznie i całościowo przeprowadzić cały proces i pomóc właśnie twojemu funduszowi rozpocząć działalność na szeroką skalę.

Wdrażanie projektów i kompleksowa obsługa towarzystw funduszy inwestycyjnych

Doradztwo w postępowaniach kontrolnych KNF w biurze maklerskim i TFI

Aktywnie wspieramy naszych klientów w zmaganiach z Komisją Nadzoru Finansowego podczas kontroli w ich biurach maklerskich. Podpowiadamy jak bez problemu przejść kontrolę, jakie dokumenty przygotować i o czym pamiętać. Przeprowadzamy kompleksowe analizy funkcjonowania biura maklerskiego pod kątem zgodności z wymogami prawnymi, wskazujemy i pomagamy usunąć błędy, a także projektujemy i pomagamy wdrożyć plany optymalizacji działalności. Powyższe świadczymy też względem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w ramach sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań prawnych oraz indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Doradztwo w postępowaniach kontrolnych KNF w biurze maklerskim i TFI

Czynności audytu wewnętrznego

Od lat zajmujemy się przygotowaniem i przeprowadzaniem wewnętrznych audytów w przedsiębiorstwach naszych klientów. Działając niezależnie i obiektywnie, badamy procedury i procesy zachodzące w firmie klienta, wskazujemy błędy i nieefektywności, wskazujemy korzystne rynkowo rozwiązania i doradzamy drogę rozwoju, a także pomagamy w przeprowadzeniu każdej ze wskazanych zmian. Przeprowadzany przez nas audyt daje gwarancję systematycznej, rzetelnej i dokonywanej w uporządkowany sposób oceny między innymi procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i innych, celem maksymalnej poprawy ich działania.

Czynności audytu wewnętrznego

Obsługa wdrożenia wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Zależnie od potrzeb i wymagań naszych klientów pomagamy we wdrożeniu wytycznych KNF w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Działamy pod tym kątem w sektorze bankowości, sektorze ubezpieczeniowym, sektorze domów maklerskich, rynku OTC instrumentów pochodnych, bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz wiele innych. W powyższym mamy wieloletnie doświadczenie i bogate zaplecze techniczne w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla każdego z naszych klientów.

Obsługa wdrożenia wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Uzyskiwanie statusu Dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP)

Ze względu na nacisk na świadczenie usług prawnych w branży IT od lat sukcesywnie zajmujemy się uzyskiwaniem dla naszych klientów statusu AISP. Status ten uprawnia posiadacza do świadczenia usług dostępu w imieniu użytkownika do jego rachunku płatniczego (najczęściej bankowego), pobrania historii transakcji i jej przetworzenia, na przykład w celu dokonania oceny kredytowej czy agregowana historia z kilku kont. Pomagamy przygotować niezbędne przed KNF dokumenty oraz doradzamy i prowadzimy klienta podczas całej procedury. Oprócz uzyskania samego statusu pomagamy przygotować przedsiębiorstwo tak, by można było bezpiecznie i legalnie wykonywać płynące z niego uprawnienia.

Uzyskiwanie statusu Dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP)

Przygotowywanie procedur wewnętrznych z zakresu compliance dla podmiotów z branży finansowej

Ze względu na bogate doświadczenie w bieżącym wsparciu podmiotów z branży finansowej jesteśmy gotowi objąć zainteresowanego klienta kompleksowymi usługami z zakresu compliance. Podpowiadamy jak zabezpieczyć działalność od strony prawnej, jakie dokumenty przygotować w postępowaniach przed organami państwa, na co zwracać uwagę przy kontaktach z zagranicą oraz jakich błędów się wystrzegać przy okazji konkretnych typów działalności. Pomagamy przygotować dokumenty, szkolimy pracowników i doglądamy tego, by od strony prawnej nasz klient mógł spać spokojnie. Przeprowadzamy kompleksowe analizy funkcjonowania, przygotowujemy polityki zarządzania ryzykiem, wspieramy we wdrażaniu RODO, a wszystko to uwzględniając wszelkie potrzeby i oczekiwania klienta tak, by zaproponować mu rozwiązanie idealnie skrojone do jego potrzeb.

Przygotowywanie procedur wewnętrznych z zakresu compliance dla podmiotów z branży finansowej

Usługi płatnicze

Oferujemy pełną obsługę krajowych instytucji płatniczych w realizacji ich założeń i projektów, z uwzględnieniem potrzeb i odpowiedniego zabezpieczenia interesów Klienta.

Wspieramy w procesie uzyskiwania licencji wymaganych do prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej jak również przygotowujemy oraz wdrażamy koncepcje prawne i stosowną dokumentację, skrojone na miarę dla nowoczesnych usług płatniczych.

Usługi płatnicze

Dyrektywa MIFID

Wszystkim naszym klientom z branży maklerskiej oferujemy pełne i kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania i zgodności z dyrektywą MIFID. Ta dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych, służąca wzmocnieniu i ujednoliceniu ochrony Klientów w poszczególnych bankach, zwiększeniu spójności i przejrzystości funkcjonowania banków, a także zwiększeniu konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych. Wskazujemy, w jaki sposób oferować i dostosowywać instrumenty i produkty finansowe do wiedzy i doświadczenia Klientów, jak uniknąć wprowadzających w błąd informacji o produktach i ryzykach oraz jak stosować zawarte w dyrektywie procedury.

Dyrektywa MIFID

Organizacja i przygotowanie procedur AML oraz analizy transakcji pod kątem raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

Biurom rachunkowym i innym podmiotom obowiązanym oferujemy usługi z zakresu wdrażania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML dla biura rachunkowego). Wskazujemy jakie czynności i działania podjąć w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy, uczymy o zasadach rozpoznawania i oceny takiego ryzyka, dokonujemy weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka, pokazujemy jakich zasad należy się trzymać przy okazji przechowywania dokumentów oraz informacji i wiele innych. Wszystko to robimy, tak by w stopniu minimalnym wpłynąć na działanie przedsiębiorstwa oraz by maksymalnie uwzględnić potrzeby klienta.

Oprócz powyższego wspieramy klientów z już wprowadzonymi procedurami AML pod kątem raportowania potencjalnie niebezpiecznych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Pomagamy przygotować dokumenty, wskazujemy co, jak i gdzie złożyć oraz jak przygotować się do ewentualnej kontroli.

Organizacja i przygotowanie procedur AML oraz analizy transakcji pod kątem raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

Doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania statusu Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP)

Ze względu na profil świadczenia usług z naciskiem na branżę FinTech w swojej ofercie posiadamy pełną obsługę krajowych instytucji płatniczych w realizacji ich założeń i projektów, z uwzględnieniem potrzeb i odpowiedniego zabezpieczenia interesów Klienta. Wspieramy w procesie uzyskiwania licencji lub wpisów do rejestru wymaganych do prowadzenia działalności w Polsce i na terenie Unii Europejskiej jak również przygotowujemy i wdrażamy koncepcje prawne oraz stosowną dokumentację, skrojone na miarę dla nowoczesnych usług płatniczych. Nasze wsparcie obejmuje uwzględnienie konieczności zaadaptowania prowadzonej działalności do założeń Dyrektywy PSD2, w tym powiązanych modeli typu Third Party Provider oraz innych, aktualnie obowiązujących lub wdrażanych standardów (XS2A). Dodatkowo pomagamy złożyć stosowne dokumenty do KNF i przeprowadzamy przez wszystkie etapy postępowania.

Doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania statusu Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP)

Doradztwo prawne w zakresie postępowań rejestrowych i licencyjnych oraz bieżącej obsługi w zakresie doradztwa i sprawozdawczości w związku ze statusem Małej Instytucji Płatniczej (MIP)

Wspierając branżę FinTech, kompleksowo zajmujemy się prowadzeniem postępowań oraz bieżącą obsługą podmiotów, związaną ze statusem Małej Instytucji Płatniczej. Ze względu na fakt, że sama instytucja MIP pomyślana jest przez prawodawcę jako instytucja do testowania swoich rozwiązań w zakresie technologii finansowych, konieczne jest, by korzystać z usług kancelarii mającej doświadczenie w zajmowaniu się rozwiązaniami nieszablonowymi. Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację, doradzamy w kwestii rozwiązań strukturalnych, a także w miarę potrzeby reprezentujemy naszych klientów przed KNF oraz innymi instytucjami, na bieżąco informując naszych klientów o postępach.

Doradztwo prawne w zakresie postępowań rejestrowych i licencyjnych oraz bieżącej obsługi w zakresie doradztwa i sprawozdawczości w związku ze statusem Małej Instytucji Płatniczej (MIP)

Doradztwo i pomoc prawna związana ze sferą Consumer Finance

Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych klientów w procesie przygotowania i wdrożenia usług związanych z kredytem konsumenckim w tym w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących praw i obowiązków regulujących proces zawierania i realizacji tej kategorii umów.

Z uwagi na zdobyte doświadczenie przygotujemy skuteczne, sprawdzone, bezpieczne oraz prokonsumenckie rozwiązania sprzyjające stabilnemu rozwojowi Twojego biznesu.

Doradztwo i pomoc prawna związana ze sferą Consumer Finance

Doradztwo w zakresie crowdfundingu

Jeżeli Twój projekt zakłada uruchomienie lub udział w platformach:

  • crowdfundingowej;
  • crowdinvestmentowej;

Jesteśmy gotowi wesprzeć w przygotowaniu procesu uruchomienia oraz dalszej obsługi projektu w ramach sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań prawnych.

Projektując koncepcję, proces wdrożenia oraz stosowną dokumentację uwzględnimy obowiązujące przepisy prawne, założenia modelu biznesowego oraz potrzeby i wymagania odbiorców tak by prowadzona działalność była zoptymalizowana, dynamiczna i bezpieczna.

Doradztwo w zakresie crowdfundingu

Doradztwo w zakresie tokenizacji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, nasza kancelaria jako jedna z niewielu oferuje usługi tokenizacji dla wszystkich naszych klientów. Tokenizacja jest formą przekształcania wartości w zasoby cyfrowe, jednym z większych obecnie światowych trendów wśród zwolenników stosowania nowych technologii i cechuje się tym, że raz wpisane do niego dane są praktycznie nieusuwalne i niezmienialne. Pozwala to diametralnie zwiększyć bezpieczeństwo i zaufanie do naszego biznesu. Pomagamy przygotować strukturę i procedury firmy naszego klienta do skutecznej tokenizacji, szkolimy z tego co daje tokenizacja i jak się nią posługiwać, pomagamy ze wdrożeniem oraz wskazujemy, jakie konkretnie korzyści taka operacja może przynieść każdemu z naszych klientów.

Doradztwo w zakresie tokenizacji

Doradztwo w zakresie obsługi kryptowalut

Właściciele stron internetowych, aby wyróżniać się na tle konkurencji, muszą dbać o to, by ich serwisy były w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów. Jednym z nich jest rosnąca potrzeba obsługi płatności w kryptowalutach. By sprostać potrzebom rynkowym, nasza kancelaria specjalizuje się w prawnej obsłudze płatności za pomocą bitcoinów i innych kryptowalut. Podpowiadamy jakiego pośrednika przy płatnościach wybrać, wskazujemy czego unikać przy obsłudze płatności w kryptowalutach, przygotowujemy niezbędną dokumentację, a także reprezentujemy naszych klientów przed instytucjami ochrony rynku. Wreszcie pomagamy naszym klientom w optymalizacji ich działalności pod kątem obsługi kryptowalut zarówno pod kątem bieżącego funkcjonowania, jak i podatkowym.

Doradztwo w zakresie obsługi kryptowalut

Doradztwo w zakresie smart kontraktów

Jako jedna z niewielu kancelarii na rynku oferujemy doświadczenie i zaplecze techniczne jeśli chodzi o obsługę i doradztwo w sprawach smart kontraktów. Te samoobsługowe mechanizmy pod postacią programu komputerowego, służące do wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów mogą znacząco wpłynąć na to jak efektywnie działa twoja firma. Dzięki naszej pomocy ich wdrożenie będzie płynne i jedynie w niewielkim stopniu wpłynie na działanie firmy. Przygotujemy niezbędną dokumentację, przeprowadzimy niezbędne szkolenia i zabezpieczymy twoje interesy prawnie, umożliwiając ci tym samym płynne przejście do korzystania z benefitów, jakie niesie ze sobą wykorzystanie smart kontraktów. Dzięki nim zautomatyzujesz wiele czynności, uprościsz działanie i zaoszczędzisz czas i pieniądze. Nie czekaj i już dziś zacznij myśleć o tym co dobrego może zrobić dla twojej firmy smart kontrakt.

Doradztwo w zakresie smart kontraktów

Doradztwo w zakresie obsługi platform wykorzystujących w swojej konstrukcji sztuczną inteligencję (AI)

Usługi naszej kancelarii nie ograniczają się jedynie do technologii stosowanej dziś, lecz także do technologii, która dopiero będzie popularna. Pod tym kątem jako jedni z niewielu na rynku szczycimy się możliwościami w zakresie obsługi platform internetowych, które w swej konstrukcji wykorzystują sztuczną inteligencję (AI). Stosowanie AI bez porządnego zabezpieczenia prawnego to zły pomysł, o czym nie trzeba nikogo przekonywać. Sercem procesu budowania stron AI jest algorytm sztucznej inteligencji. Algorytm korzysta z ogromnej bazy danych schematów kolorów, układów stron internetowych, które okazały się korzystne, wskazówek nawigacyjnych, czcionek, obrazów i szablonów, aby zestawić strukturę i wygląd strony internetowej. Pozwala to na błyskawiczne i tanie tworzenie stron internetowych, lecz następnie trzeba je zabezpieczyć przed kradzieżą. Stanowią bowiem przedmiot własności intelektualnej. Tu właśnie wchodzimy my. Nie tylko pomożemy wdrożyć i zabezpieczyć prawnie samą technologię AI, ale też wytwory jej pracy przez wyspecjalizowany dział własności intelektualnej. Nie czekaj, zabezpiecz się już dziś.

Doradztwo w zakresie obsługi platform wykorzystujących w swojej konstrukcji sztuczną inteligencję (AI)

Prowadzenia czynności z zakresu prawa korporacyjnego dla spółek z branży finansowej w tym rekomendowanie Ładu korporacyjnego.

Jako kancelaria z długoletnim doświadczeniem w branży technologicznej, spółek i finansowej posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu bieżącej działalności spółek. Obsługujemy sprawy, przygotowujemy i opiniujemy dokumenty, doradzamy przy decyzjach biznesowych, wskazujemy błędy i pomagamy przetrwać kontrolę. W ramach swojej działalności zajmujemy się także szerokim doradztwem w zakresie wyboru i implementacji ładu korporacyjnego. Zlecając nam sprawę, masz pewność, że zajmą się nią specjaliści nie tylko prawnicy, ale też doradcy podatkowi oraz inni, by dostarczyć ci dokładnie takie rozwiązanie, jakiego szukasz dla swojej firmy. Zawsze skrojone na miarę, zawsze dopasowane do twoich potrzeb i oczekiwań, zawsze na najwyższym poziomie. Tak właśnie działamy, dlatego nie czekaj i powierz nam prowadzenie swoich spraw.

Prowadzenia czynności z zakresu prawa korporacyjnego dla spółek z branży finansowej w tym rekomendowanie Ładu korporacyjnego.

Nasze Aktualności prawne

Zaufali nam