DZIAŁ PRAWNY
Marcin Walkowiak

Marcin Walkowiak to doświadczony rzecznik patentowy z bogatą praktyką w dziedzinie prawa własności intelektualnej i ochrony patentowej. Od ponad dekady pomaga wynalazcom i firmom w zabezpieczaniu ich innowacji i osiąganiu sukcesów na rynku.

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim.

- Zobacz nasz zespół

Wolny czas Marcin spędza przy dobrej lekturze. Jest także pasjonatem sportu, w szczególności hokeja i kolarstwa. Aktywnie uczestniczy w
lokalnych społecznościach sportowych oraz organach samorządu zawodowego rzeczników patentowych.

Specjalizuje się w ochronie wynalazków, badaniach stanu techniki oraz analizie i ocenie ryzyk w dziedzinie patentów. Pomaga również klientom w zakresie wzornictwa przemysłowego i sprawach dotyczących znaków towarowych.

Posiada głęboką wiedzę na temat praw własności intelektualnej i doskonale rozumie potrzeby swoich klientów. Jego celem jest zapewnienie kompleksowej ochrony innowacji i pomaganie klientom w osiąganiu celów oraz sukcesów biznesowych poprzez optymalne wykorzystanie ich własności intelektualnej.