Prawo pracy

Wsparcie w egzekwowaniu przepis贸w prawa pracy to us艂uga skierowana zar贸wno do zatrudniaj膮cych przedsi臋biorc贸w, jak i samych pracownik贸w. Niekt贸re konflikty i nieporozumienia s膮 na tyle skomplikowane, d艂ugotrwa艂e czy wielopoziomowe, 偶e jedynym s艂usznym rozwi膮zaniem jest zasi臋gni臋cie pomocy profesjonalist贸w. Czasem wystarczy wy艂膮cznie podj臋cie negocjacji, innym razem niezb臋dne okazuje si臋 wej艣cie na drog臋 s膮dow膮.

W przypadku sporu z organem administracji publicznej (ZUS / Urz膮d skarbowy) oraz konieczno艣ci z艂o偶enia stosownego odwo艂ania od decyzji, profesjonalne wsparcie w merytorycznym rozwi膮zaniu sporu najcz臋艣ciej okazuje si臋 niezb臋dne.

Kancelaria RPMS 艣wiadczy us艂ugi zar贸wno w zakresie doradztwa, przygotowywania oraz opiniowania dokumentacji pracowniczej, jak i obs艂ugi negocjacji, oraz spraw s膮dowych, w tym przygotowania odwo艂a艅 od decyzji (ZUS) i skarg do s膮du. Chronimy interesy pracodawc贸w i pracownik贸w skutecznie, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, opieraj膮c si臋 przy tym na wieloletniej praktyce i doskona艂ej znajomo艣ci prawa.

W czym mo偶emy Ci pom贸c:

  • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. um贸w o prac臋, um贸w o zachowaniu poufno艣ci, zakazie dzia艂alno艣ci konkurencyjnej, kontrakt贸w mened偶erskich, regulamin贸w i kodeks贸w,
  • reprezentowanie klienta w sporach dotycz膮cych ustalenia stosunku pracy i jego rozwi膮zania (klauzul zawartych w umowie, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odwo艂ania od zwolnie艅 dyscyplinarnych itd.),
  • przygotowanie odwo艂ania od decyzji ZUS w przedmiocie zakwestionowania zasi艂ku / 艣wiadczenia rehabilitacyjnego, a tak偶e dalsza reprezentacja w post臋powaniu;
  • reprezentowanie klienta w sporach maj膮cych zwi膮zek z brakiem wyp艂aty wynagrodzenia wynikaj膮cymi ze stosunku pracy, np. w kwestii wyp艂aty zaleg艂ego wynagrodzenia, ekwiwalentu czy odprawy,
  • przygotowanie odwo艂ania od decyzji Urz臋du Skarbowego oraz dalsza reprezentacja w post臋powaniu;
  • reprezentowanie klienta w sporach wynikaj膮cych z mobbingu, dyskryminacji i wypadk贸w przy pracy,
  • doradztwo w zakresie zwolnie艅 indywidualnych i zbiorowych,
  • uzyskanie odszkodowania za traktowanie niezgodne z prawem (m.in. wspomniane ju偶 mobbing, dyskryminacja i wypadki przy pracy, a tak偶e choroby zawodowe, czy nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o prac臋).

Pomoc prawna dla pracodawc贸w i pracownik贸w w sprawach spornych

Nasze us艂ugi dziel膮 si臋 na 2 etapy:

  1. W pierwszym z nich staramy si臋 doj艣膰 do porozumienia pomi臋dzy pracownikiem a pracodawc膮 na drodze negocjacji, czyli w post臋powaniu przeds膮dowym. To zalecane dzia艂anie wst臋pne, kt贸re pozwala na ogromn膮 oszcz臋dno艣膰 czasu i pieni臋dzy dla obu stron.
  2. Je偶eli jednak negocjacje nie przynosz膮 oczekiwanego rezultatu, reprezentujemy klienta w post臋powaniu s膮dowym oraz egzekucyjnym w oparciu o opracowan膮 strategi臋 dzia艂ania, dostosowan膮 do jego indywidualnej sytuacji.

Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy 鈥 na podstawie udzielonego pe艂nomocnictwa reprezentujemy w klienta w ca艂ym procesie.

Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji

Zapewniamy kompleksow膮 obs艂ug臋 dokumentacji pracowniczej, w tym um贸w o prac臋, um贸w uwzgl臋dniaj膮cych zakaz dzia艂alno艣ci konkurencyjnej, um贸w z klauzul膮 poufno艣ci, zawieranych z cz艂onkami organ贸w sp贸艂ek, oraz kontrakt贸w mened偶erskich, a tak偶e kodeks贸w i regulamin贸w pracowniczych, niezb臋dnych do prawid艂owego funkcjonowania przedsi臋biorstwa, w tym: kodeks贸w etycznych, polityki antymobbinowej i antydyskryminacyjnej, regulamin贸w pracy, regulamin贸w wynagradzania i funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych, a tak偶e zbiorowych uk艂ad贸w pracy.

Translate 禄