Wsparcie w egzekwowaniu przepisów prawa pracy to usługa skierowana zarówno do zatrudniających przedsiębiorców, jak i samych pracowników. Niektóre konflikty i nieporozumienia są na tyle skomplikowane, długotrwałe czy wielopoziomowe, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest zasięgnięcie pomocy profesjonalistów. Czasem wystarczy wyłącznie podjęcie negocjacji, innym razem niezbędne okazuje się wejście na drogę sądową.

W przypadku sporu z organem administracji publicznej (ZUS / Urząd skarbowy) oraz konieczności złożenia stosownego odwołania od decyzji, profesjonalne wsparcie w merytorycznym rozwiązaniu sporu najczęściej okazuje się niezbędne.

Kancelaria RPMS świadczy usługi zarówno w zakresie doradztwa, przygotowywania oraz opiniowania dokumentacji pracowniczej, jak i obsługi negocjacji, oraz spraw sądowych, w tym przygotowania odwołań od decyzji (ZUS) i skarg do sądu. Chronimy interesy pracodawców i pracowników skutecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opierając się przy tym na wieloletniej praktyce i doskonałej znajomości prawa.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  W czym możemy Ci pomóc:

  • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. umów o pracę, umów o zachowaniu poufności, zakazie działalności konkurencyjnej, kontraktów menedżerskich, regulaminów i kodeksów,
  • reprezentowanie klienta w sporach dotyczących ustalenia stosunku pracy i jego rozwiązania (klauzul zawartych w umowie, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odwołania od zwolnień dyscyplinarnych itd.),
  • przygotowanie odwołania od decyzji ZUS w przedmiocie zakwestionowania zasiłku / świadczenia rehabilitacyjnego, a także dalsza reprezentacja w postępowaniu;
  • reprezentowanie klienta w sporach mających związek z brakiem wypłaty wynagrodzenia wynikającymi ze stosunku pracy, np. w kwestii wypłaty zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu czy odprawy,
  • przygotowanie odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego oraz dalsza reprezentacja w postępowaniu;
  • reprezentowanie klienta w sporach wynikających z mobbingu, dyskryminacji i wypadków przy pracy,
  • doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i zbiorowych,
  • uzyskanie odszkodowania za traktowanie niezgodne z prawem (m.in. wspomniane już mobbing, dyskryminacja i wypadki przy pracy, a także choroby zawodowe, czy nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę).

  Pomoc prawna dla pracodawców i pracowników w sprawach spornych

  Nasze usługi dzielą się na 2 etapy:

  • W pierwszym z nich staramy się dojść do porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na drodze negocjacji, czyli w postępowaniu przedsądowym. To zalecane działanie wstępne, które pozwala na ogromną oszczędność czasu i pieniędzy dla obu stron.
  • Jeżeli jednak negocjacje nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym w oparciu o opracowaną strategię działania, dostosowaną do jego indywidualnej sytuacji.

  Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy w klienta w całym procesie.

  Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji

  Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów uwzględniających zakaz działalności konkurencyjnej, umów z klauzulą poufności, zawieranych z członkami organów spółek, oraz kontraktów menedżerskich, a także kodeksów i regulaminów pracowniczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym: kodeksów etycznych, polityki antymobbinowej i antydyskryminacyjnej, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i funduszu świadczeń socjalnych, a także zbiorowych układów pracy.

  Nasze Aktualności prawne

  4,9/5 - (13 votes)