Optymalne rozwiązania

Wierzymy, że wypracowywanie zindywidualizowanych, efektywnych, a w konsekwencji optymalnych rozwiązań, zapewni odpowiednie zabezpieczenie podatkowe naszych Klientów, jak również doprowadzi do pełnego wykorzystania udostępnionych narzędzi prawno – podatkowych. Dzięki doświadczonej kadrze oraz wypracowanej metodologii w ramach wykonywania due dilligence jesteśmy w stanie świadczyć usługi doradztwa podatkowego dopasowane do potrzeb Klientów, uwzględniając charakterystykę działalności, cele biznesowe oraz możliwości organizacyjno – finansowe i z wykorzystaniem najnowszych schematów podatkowych. Dodatkowo jeśli chodzi o nasze usługi analizujemy też księgi rachunkowe. Naszą siłą jest wzajemnie uzupełniająca się wiedza specjalistów – doradców podatkowych z kwalifikacjami, zawodowych prawników, jak i również analityków, doradców gospodarczych oraz finansowych co pozwala nam świadczyć usługi porównywalnie a często nawet lepiej od największych firm doradztwa podatkowego. Dzięki temu do naszych klientów docierają najlepsze możliwe usługi idealnie skrojone do potrzeb przedsiębiorcy.

Usługi doradztwa podatkowego

 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz kompleksowe wsparcie Klienta szczególnie w zakresie cen transferowych, dokumentacji cen transferowych, zakresie vat, podatki pośrednie, schematów podatkowych i wielu innych,
 • sporządzanie pisemnych opinii i memorandów podatkowych w tym dotyczących obowiązków podatkowych w czym pomagają nasi doradcy podatkowi,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i rozwiązywanie problemów podatkowych,
 • usługi prowadzenia dedykowanych szkoleń dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców (w tym takich które prowadzą nasi zaprzyjaźnieni rewidenci),
 • bieżące doradztwo podatkowe na najwyższym poziomie.

 • weryfikacja prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych;
 • due diligence

 • nadzór i weryfikacja czynności organów podatkowych, dokonywanych w ramach kontroli skarbowej i podatkowej z zakresu doradztwa podatkowego,
 • sporządzanie odwołań do organów wyższej instancji oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu przed organami administracji państwowej w zakresie podatków i nie tylko,
 • reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz świadczymy kompleksowe usługi doradztwo podatkowe,
 • przygotowywanie klientom strategii na okoliczność postępowania podatkowego.

 • przygotowanie dokumentacji podatkowych
 • wdrożenie polityki cen transferowych
 • kompleksowe doradztwo podatkowe
 • benchmarking study
 • audyt w zakresie ryzyka cen transferowych i doradztwo w tym zakresie prowadzone rękoma doradcy podatkowi
 • szkolenia z cen transferowych
 • wsparcie w przypadku kontroli podatkowych

Nasze Aktualności prawne

5/5 - (6 votes)