Doradztwo Podatkowe

Optymalne rozwiązania

Wierzymy, że wypracowywanie zindywidualizowanych, efektywnych, a w konsekwencji optymalnych rozwiązań, zapewni odpowiednie zabezpieczenie podatkowe naszych Klientów, jak również doprowadzi do pełnego wykorzystania udostępnionych narzędzi prawno – podatkowych.

Dzięki doświadczonej kadrze oraz wypracowanej metodologii w ramach wykonywania due dilligence jesteśmy w stanie świadczyć usługi dopasowane do potrzeb Klienta, uwzględniając charakterystykę działalności, cele biznesowe oraz możliwości organizacyjno – finansowe.

Naszą siłą jest wzajemnie uzupełniająca się wiedza specjalistów – doradców podatkowych z kwalifikacjami zawodowych prawników, jak i również analityków, doradców gospodarczych oraz finansowych.

Szczegółowy zakres usług:

Bieżące doradztwo podatkowe:

 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz kompleksowe wsparcie Klienta
 • sporządzanie pisemnych opinii i memorandów podatkowych
 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • dedykowane szkolenia
 • bieżące doradztwo podatkowe

Audyt podatkowy lub due diligence w obszarze podatkowym:

Postępowanie podatkowe i sądowe:

 • nadzór i weryfikacja czynności organów podatkowych, dokonywanych w ramach kontroli skarbowej i podatkowej
 • sporządzanie odwołań do organów wyższej instancji oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja Klientów przed organami podatkowymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowywanie strategii na okoliczność postępowania podatkowego

Ceny transferowe:

 • przygotowanie dokumentacji podatkowych
 • wdrożenie polityki cen transferowych
 • benchmarking study
 • audyt w zakresie ryzyka cen transferowych
 • szkolenia z cen transferowych
 • wsparcie w przypadku kontroli podatkowych

Nasze artykuły blogowe

Translate »