Rejestracja znaków
towarowych

Zabezpiecz swoje prawa do marki

Rejestracja znaku towarowego niesie ze sobą wiele istotnych korzyści. Stanowi przede wszystkim podstawową ochronę zarówno przed nieuczciwą konkurencją, próbami przejęcia marki (domeny) czy podszywaniem się w ramach kampanii w internecie (SEO, Google ADS).

Dla naszych Klientów wykonujemy pełną weryfikację praw do marki (znaku towarowego), badamy jego czystość ochronną i na tej podstawie prowadzimy procesy zabezpieczenia praw naszych Klientów.

Z uwagi na specjalizację zapewniamy pełne wsparcie przy uruchomieniu narzędzi eliminujących lub ograniczających wykorzystywanie marki własnej w ramach kampanii w GOOGLE oraz mediach społecznościowych (Facebook / Instagram), jak również na bieżąco monitorujemy wykorzystanie marki oraz naruszanie dóbr osobistych naszych Klientów przez inne podmioty.

Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy

PolskaUnia EuropejskaŚwiat

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

0

Bezpłatny audyt ochrony marki – weryfikujemy zabezpieczenie Twojej marki, w tym strony internetowej (domeny) oraz udzielimy dodatkowych informacji o narzędziach i procedurze zabezpieczenia marki.

od 750

Pełna weryfikacja praw do znaku towarowego, w tym badanie czystości ochronnej i zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP)

od 1250

Pełna weryfikacja praw do znaku towarowego, w tym badanie czystości ochronnej i zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

* ceny netto
** do cen należy doliczyć opłaty urzędowe

Dlaczego warto?

Ponieważ dobrze jest kierować się starym porzekadłem: przezorny zawsze ubezpieczony. Nie ma wątpliwości, że ochrona znaku towarowego niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki rejestracji zyskujesz wyłączność na posługiwanie się znakiem, zwiększasz renomę swojej marki, a do tego możesz udzielać odpłatnej licencji na korzystanie z Twoich oznaczeń przez inne podmioty.

Największe zalety zastrzeżenia znaku towarowego to m.in:

 • Szeroka, potwierdzona urzędowo ochrona prawna wskazująca konkretne terminy, w których korzystasz ze znaku towarowego (10 lat +), terytorium (Polska / Unia Europejska / Świat), na którym obowiązuje i wszystkie towary / usługi, o jakie wnosisz. Daje Ci to znaczną przewagę w razie sporu sądowego i możliwość dochodzenia roszczeń od podmiotów dopuszczających się naruszenia.
 • Aspekty marketingowe – posługiwanie się oznaczeniem “R” symbolizuje formalne prawo do marki, dzięki czemu stajesz się jej faktycznym właścicielem. R-ka zwiększa zaufanie ze strony klientów i partnerów biznesowych i wzmacnia wizerunek firmy.
 • Ochrona domeny internetowej i możliwość blokowania reklam tekstowych takich jak AdWords oraz fanpage’y na Facebooku zawierających znak towarowy, jeżeli nie chcesz, aby inna firma posługiwała się Twoją nazwą w celach marketingowych.
 • Możliwość zabezpieczenia sloganu reklamowego, który nie jest chroniony prawem autorskim.
 • Szansa na bezpieczne, zgodne z prawem tworzenie sieci franczyzowej.
 • Pozyskiwanie odszkodowań za naruszenie znaku towarowego i zarabianie na jego licencjonowaniu.
 • Możliwość wskazania towarów lub usług, których jeszcze nie oferujesz (wówczas masz aż 5 lat na wejście we wskazane branże).
 • Przejście praw do marki firmy bezpośrednio na rodzinę po śmierci właściciela. Bez rejestracji prawa te znikają wraz z właścicielem, przez co rodzina jest zmuszona zakładać nową działalność „od zera”.

Ile kosztuje rejestracja (zastrzeżenie) znaku towarowego?

Wysokość opłat jest uzależniona przede wszystkim od terytoriów państw, na których będzie obowiązywać Twoje zastrzeżenie znaku towarowego. Może to być wyłącznie Polska, teren Unii Europejskiej, albo wybrane kraje świata (w dostępnej puli jest ich ok. 100).  Ponoszone przez przedsiębiorcę koszty dotyczą zarówno rozpatrywania wniosku (zgłoszenia), jak i ochrony znaku towarowego. 

Zastrzeżenie znaku towarowego na terenie Polski 

Czas trwania procedury wynosi około 6 miesięcy. Rejestracji należy dokonać w Urzędzie Patentowym RP (Warszawa). 

 1. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 zł przy składaniu wniosku osobiście;  albo 400 zł – w przypadku złożenia wniosku online. Za każdą kolejną klasę płaci się 120 zł.
 2. Za ochronę każdej klasy przez okres 10 lat ponosi się koszt 400 zł, a za opublikowanie informacji o zdobyciu prawa do zastrzeżenia – 90 zł.

Zastrzeżenie znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej 

W tym przypadku podane kwoty dotyczą jednocześnie zgłoszenia i dziesięcioletniej ochrony.

 1. Zgłoszenie znaku w pierwszej klasie to koszt 1000 EUR, drogą elektroniczną – 850 EUR. 
 2. Za drugą klasę opłata wynosi 50 EUR, a za każdą kolejną – 150 EUR. 

Procedura trwa od 4 do 5 miesięcy. Zgłoszenie jest rozpatrywane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Hiszpanii. 

Rozszerzenie ochrony o wybrane kraje świata

W sytuacji, w której jesteś właścicielem zastrzeżonej nazwy w Polsce lub na terenie Unii, możesz ubiegać się również o rozszerzenie zabezpieczenia na inne, wybrane przez siebie kraje. W tym przypadku należy złożyć wniosek do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Szwajcarii.

Trzeba mieć na uwadze, że w niektórych krajach mogą obowiązywać dodatkowo specjalne opłaty indywidualne. 

 1. Zgłoszenie i ochrona do trzech klas towarowych: w przypadku znaku kolorowego płaci się 903 CHF (frank szwajcarski), bez kolorów – 653 CHF.
 2. Za każdą klasę powyżej trzeciej oraz za każde wskazane państwo – 100 CHF.

Znak towarowy, czy znak słowno-graficzny

Wybór pomiędzy znakiem towarowym a znakiem słowno-graficznym to jedna z najważniejszych kwestii, które rozważysz w trakcie rejestracji. Musisz wiedzieć, że każde z tych świadectw obejmuje różne formy ochrony. W związku z tym, podejmując decyzję, weź pod uwagę indywidualną sytuację i rzeczywiste potrzeby Twojej firmy.  

Jedno i drugie rozwiązanie ma pewne plusy, jak i minusy. 

 • Słowny znak towarowy zabezpiecza wyłącznie brzmienie (fonetykę) słowa lub słów, bez uwzględniania szaty graficznej (logo). Sprawdzi się więc w tych sytuacjach, w których mamy do czynienia wyłącznie z unikalną nazwą. 

Taka forma ochrony umożliwia:

 • Zabezpieczenie domeny strony internetowej,
 • Zmuszenie innej firmy do zmiany nazwy, nawet jeżeli jej brzmienie jest tylko zbliżone do Twojej (również, gdy posiada zupełnie inne logo), 
 • Blokowanie reklam AdWords zawierających Twoją nazwę, a także ofert na platformach typu Allegro czy OLX – bez konieczności kierowania sprawy do sądu (!),
 • Używanie symbolu R, który zwiększa prestiż i zaufanie w oczach konsumentów,
 • Łatwiejszy rebranding, czyli zmiana logo i szaty graficznej bez konieczności składania nowego zgłoszenia.

Oczywiście wadą może być w tym przypadku sytuacja, w której konkurencyjne przedsiębiorstwo używa zbliżonej szaty graficznej i odmiennej, nie podobnie brzmiącej nazwy – wówczas taka ochrona na niewiele się zda. Co więcej, w niektórych przypadkach uzyskanie zgody na rejestrację może być utrudnione, np. gdy mamy do czynienia z określeniami ogólnoinformacyjny. 

 • Znak słowno-graficzny rejestruje się wtedy, gdy to właśnie logo firmy jest unikalne i warte zabezpieczenia. Bez tego może dochodzić do nadużyć i stosowania podobnych grafik, szyldów, etykiet produktów itd., które prowadzą do podszywania się pod bardziej znaną markę i dezorientują konsumentów. 

Taka forma ochrony umożliwia narzucenie zakazu stosowania oznaczeń podobnych do szaty graficznej Twojej firmy. Znak słowno-graficzny jest również łatwiejszy w rejestracji i stanowi dobrą alternatywę dla przedsiębiorców, którzy nie mogą zastrzec samej nazwy, ponieważ jest ona np. zbyt ogólnoinformacyjna. 

Jednak znak słowno-graficzny nieco komplikuje ewentualny rebranding. Przy zmianie/odświeżaniu firmowego logo, będziesz zmuszony do jego ponownej rejestracji. Często trudniejsze (chociaż nie niemożliwe) jest również wyegzekwowanie praw od tych firm, które są do zbliżone do Twojej marki głównie w kontekście fonetycznym. 

Podsumowując, w wielu przypadkach najrozsądniejszym rozwiązaniem okazuje się wybór obu form zabezpieczenia. Zwłaszcza gdy zależy Ci na pełnej, kompleksowej ochronie. Dopiero wtedy zyskasz pewność, że zarówno nazwa, jak i szata graficzna, będą niemal nienaruszalne przez konkurencję. 

Pamiętaj jednak, że wszystko zależy od indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorcy oraz obszarów rynkowych, w jakich funkcjonuje jego firma. Dlatego, jeżeli wciąż się wahasz i nie wiesz, która opcja będzie najlepsza w Twoim przypadku, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanych doradców RPMS.

Co grozi za naruszenie znaku towarowego?

Zanim zaczniesz promować swoją nazwę i logo, upewnij się, że takowa już nie istnieje i nie została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym. Inaczej sporo ryzykujesz. 

Najprostsze i najczęściej stosowane roszczenie to zakaz dalszego wykorzystywania zarejestrowanego znaku towarowego. Przedsiębiorcy decydują się na takie działanie głównie ze względu na to, że: łatwo je uzyskać i nie trzeba wykazywać winy; ponosi się mniejsze opłaty sądowe, ponieważ zdobycie zakazu nie wymaga wskazania wysokości szkody; po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd, jej wynik otwiera drogę do złożenia pozwu o roszczenia finansowe. 

Wśród głównych konsekwencji naruszenia  znaku towarowego wymienia się również konieczność wydania bezpodstawnie osiągniętych korzyści, pozyskanych w wyniku używania nazwy lub grafiki zbliżonej do tej, która została zarejestrowana przez inną firmę. Jednak w takich sytuacjach znacznie częściej spotkamy się z opłatą licencyjną, ponieważ ta forma argumentacji jest lepiej widziana przez sąd. Na czym polega? Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może udzielać licencji na jego używanie przez inne podmioty. Dlatego, jeżeli jego prawa zostaną naruszone, zazwyczaj stosuje roszczenie o naprawę szkody, czyli żąda wypłaty wynagrodzenia lub takiej kwoty pieniężnej, której wysokość odpowiada opłacie licencyjnej. 

Poza tym osoba posiadająca świadectwo rejestracji znaku towarowego, może zastosować liczne roszczenia prewencyjne, np. żądanie zaprzestania działań przez dany podmiot, naruszających jej ochronę, albo wycofania i zniszczenia przedmiotów zawierających konkretny znak towarowy. 

Jeżeli chcesz zabezpieczyć znak towarowy, rozszerzyć zakres już zarejestrowanego znaku, lub
dochodzić swoich praw w związku z jego naruszeniem, trafiłeś w dobre miejsce

Oferujemy kompleksową obsługę również w tej dziedzinie. Pomagamy w wyborze jak najlepszej opcji, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację każdego klienta oraz od lat prowadzimy postępowania w imieniu naszych klientów od początku do końca.

 1. Wskazujemy obszary rynkowe, na których warto zabezpieczyć Twoją markę,
 2. Doradzamy, którą klasę Klasyfikacji Nicejskiej wybrać. Określamy branże, w jakich należy chronić Twój znak towarowy,
 3. Analizujemy, czy wybrana nazwa/grafika nie koliduje z tymi już istniejącymi – zarejestrowanymi znakami towarowymi;
 4. Informujemy o przewidywanych szansach na rozpatrzenie wniosku o rejestrację: w przypadku oceny pozytywnej – przygotujemy dla Ciebie odpowiedni wniosek; negatywnej – otrzymasz od nas informację już na tym etapie, dzięki czemu unikniesz straty urzędowych opłat.

Korzystając z naszych usług, zyskujesz czas, pieniądze i fachową poradę prawną. Nie tylko przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu wniosek ale również pomożemy w wyborze optymalnego wariantu i określeniu realnych, precyzyjnie wykalkulowanych szans na pozytywną rejestrację Twojego znaku towarowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w procedurze zastrzegania znaków towarowych oraz prawie własności intelektualnej. Powierzając prowadzenie sprawy Kancelarii prawnej, której funkcjonowanie podlega pod rygorystyczne normy prawne i korporacyjne, masz pewność otrzymania usług na najwyższym poziomie.

Procedura zgłoszenia
i rejestracji znaku

Badanie zdolności rejestrowej
Weryfikujemy zdolność odróżniającą marki w bazach unijnych oraz polskiej.
hh
Zgłoszenie znaku do rejestracji
Przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową do właściwego urzędu patentowego.
Weryfikacja zgłoszenia przez urząd
Urząd bada zgłoszenie i dokonuje publikacji, jeśli nie zachodzą bezwzględne przyczyny odmowy.
ww
Okres sprzeciwowy
W tym okresie podmioty trzecie mogą wnieść sprzeciw względem zgłoszonego znaku.
Rejestracja znaku
Jeśli sprzeciwy zostaną odrzucone przez Urząd, następuje rejestracja znaku.
RR

Niezawodny sposób na ochronę marki w sieci: rejestracja znaku towarowego

Problem ochrony marki to powszechne zjawisko w e-commerce. W Internecie wyjątkowo często spotkamy się z nieuczciwymi działaniami konkurencji. Przykładowo, ktoś może przywłaszczyć sobie naszą nazwę, grafikę, czy chwytliwe hasło, umieszczając je w swoich reklamach lub mediach społecznościowych. Jedynym, skutecznym sposobem na przeciwdziałanie takim praktykom jest rejestracja znaku towarowego. Niektórzy decydują się na ten krok wtedy, gdy odnotują wyraźny wzrost rozpoznawalności firmy. Inni robią to już na samym początku prowadzenia biznesu. Które postępowanie jest słuszne?

Co wpływa na wizerunek firmy?

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że marka – w skład której wchodzi m.in. nazwa i logo – jest podstawowym czynnikiem kształtującym wizerunek firmy. To ona decyduje o rozpoznawalności i możliwości zidentyfikowania produktów czy usług świadczonych przez konkretnego przedsiębiorcę. Jej podstawowym celem jest więc wyróżnienie naszej działalności na tle pozostałych.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ po opracowaniu odpowiedniej nazwy lub oznaczenia graficznego, przychodzi czas na ich wdrożenie i promocję. Inwestycja w reklamę w sieci opiera się głównie na korzystaniu z Google Ads, pozycjonowaniu strony internetowej, oraz prowadzeniu kampanii w mediach społecznościowych. W ramach e-commerce zawsze korzystamy również z domeny internetowej, która (tak samo, jak nazwa czy logotyp) stanowi nierozerwalną część naszej marki.

Potencjalne czynniki ryzyka

Niestety nie oznacza to, że ktoś inny nie może z nich korzystać. Zdarza się, że towary i usługi są oznaczane w identyczny lub bardzo podobny sposób przez różnych przedsiębiorców z tej samej branży. Powody zaistnienia takiej sytuacji mogą być różne. Często wynika to z wyboru rozwiązań dość oczywistych, schematycznych, opartych na skojarzeniach. W rezultacie na rynku mogą pojawić się dwie, a nawet kilka marek, które korzystają z jednakowych lub zbliżonych do siebie oznaczeń.

Powszechność tego problemu wynika z niewiedzy i nieznajomości obowiązującego prawa. Wielu przedsiębiorców nie weryfikuje, czy jakaś nazwa jest już używana lub zastrzeżona. Niektórzy sprawdzają to jedynie za pomocą wyszukiwarki internetowej – a to nie daje praktycznie żadnej gwarancji, że ktoś inny nie posługuje się daną nazwą. Konsekwencje takiego niedopatrzenia mogą być bardzo dotkliwe, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Jak nie popełnić błędu przy wyborze nazwy i oznaczenia?

Po pierwsze, opłacenie domeny nie daje monopolu na jej używanie. Chociaż w umowach z operatorem często widnieje zapis o „przeniesieniu prawa własności do domeny”, jest to określenie błędne, niepoparte żadnymi przepisami. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju nazw i logotypów – ich używanie nie sprawia, że automatycznie stajemy się ich właścicielami. Tego typu oznaczenia będą należeć do nas dopiero wtedy, gdy zarejestrujemy je we właściwym Urzędzie Patentowym.

Dlatego przed założeniem firmy czy wykupieniem domeny, warto zlecić ich weryfikację profesjonalistom i sprawdzić, czy nie zostały już zastrzeżone przez inny podmiot. Korzystając z cudzego, zarejestrowanego oznaczenia przedsiębiorca naraża się na konsekwencje prawne, takie jak:

 • Nakaz zmiany nazwy marki i dokonania rebrandingu – będzie to nie tylko kosztowne i problematyczne, ale też źle widziane z punktu widzenia klienta. Konsumenci przyzwyczają się do pewnych nazw i szaty graficznej, szukają produktów określonej firmy, przez co zmiana oznaczenia zadziała na niekorzyść przedsiębiorcy.
 • Zakaz korzystania z określonej domeny internetowej – przepadają wszelkie opłaty związane z pozycjonowaniem, reklamą, czy przygotowaniem logotypu i oprawy graficznej na stronie. Jest to szczególnie dotkliwe wtedy, gdy dotyczy sklepów internetowych przynoszących duży dochód dzięki wysokiej pozycji w wyszukiwarce. Po zgłoszeniu roszczenia do nazwy przez inną firmę naruszyciel znaku otrzymuje wezwanie do zaprzestania korzystania z domeny, często też żądanie jej przekazania.

Jak widać, rezultaty niezweryfikowania marki przed założeniem działalności mogą nas sporo kosztować. Inwestycje w promocję i reklamę przepadają, a my tracimy prawa do używania wypromowanej już domeny i nazwy. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji? W celu uniknięcia problemów najlepiej zgłosić się po profesjonalny audyt ochrony marki, realizowany m.in. przez kancelarię RPMS.

Uwaga na nazwy opisowe

Kolejnym błędem przedsiębiorców jest wybór nazw opisowych, które nie mogą zostać zmonopolizowane. Rejestracji w Urzędzie Patentowym nie podlegają wszelkiego rodzaju oznaczenia jednoznacznie wskazujące na towary lub usługi z branży, której dotyczą. Do tej kategorii zalicza się słowa i zestawienia słów używane na co dzień, np. Piwo jasne, kredyty24.pl, Słodycze, Doradca Finansowy itd. Ich zastrzeżenie doprowadziłoby do wielu absurdalnych sytuacji.

Jeżeli nazwa firmy jest opisowa i nie może zostać zarejestrowana, istnieje alternatywa: zastrzeżenie znaku słowno-graficznego. Warunkiem jest to, aby wykorzystane oznaczenie graficzne było na tyle oryginalne, że pozwoli na jednoznaczne odróżnienie od logotypów pozostałych firm działających na rynku.

Przy nazwach opisowych trzeba też wspomnieć o pewnych wyjątkach, które nabyły tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Mowa o oznaczeniach, które są tak rozpoznawalne na rynku, że większość odbiorców identyfikuje je z konkretnym podmiotem. Wtórną zdolność odróżniającą można zaobserwować w przypadku takich nazw jak LOT, Poczta Kwiatowa, czy eObuwie. Oczywiście taką możliwość mają wyłącznie te najpopularniejsze przedsiębiorstwa, od lat działające na rynku lub inwestujące w szeroko pojętą promocję.

Rejestracja znaku to nie wszystko

 1. Uzyskanie prawa ochronnego to pierwszy krok do efektywnego zabezpieczenia marki. Kolejnym z nich jest regularny monitoring zastrzeżonego oznaczenia w Internecie. W przypadku e-commerce ma to szczególne znaczenie – konkurencja niejednokrotnie może korzystać ze znaków identycznych lub podobnych do tych zarejestrowanych. Tego typu działania obserwuje się w marketingu internetowym, w tym w reklamach Google Ads i działaniach SEO. Kiedy firma zyskuje na popularności i sukcesywnie poszerza grono klientów, z reguły dość szybko spotyka się z problemem kopiowania używanych przez siebie nazw, haseł, grafik i rozwiązań.
 2. Kolejnym zagrożeniem są cyberprzestępcy – piraci domenowi i trolle, a także zjawisko określane mianem cyberwildcattingu. Ostatnia z wymienionych praktyk polega na rejestracji jak największej liczby domen zawierających oznaczenia, które mogą być znakami towarowymi. Później przestępcy zgłaszają się do ich właścicieli lub konkurencji z propozycją odsprzedania domeny za wygórowaną kwotę. Takie działania są efektem niekorzystania z najskuteczniejszej, dostępnej ochrony, jaką jest rejestracja znaku towarowego i jego późniejszy monitoring.
 3. Jak skutecznie monitorować markę? Można robić to samodzielnie, stosując przeznaczone do tego celu narzędzia i programy, lub korzystając z usług wyspecjalizowanej kancelarii.

Skuteczne działania ochronne – rola w e-commerce

Prowadzenie działalności w sieci niesie ze sobą zarówno wiele szans, jak i zagrożeń dla współczesnych przedsiębiorców. Z jednej strony Internet jest idealnym miejscem do promowania towarów i usług. Daje możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców na skalę lokalną, krajową i globalną. Z drugiej, stanowi płaszczyznę działania cyberprzestępców i nieuczciwej konkurencji, co może szybko zaprzepaścić dążenia i sukcesy podmiotów z każdej branży.

Jedynym sposobem na uniknięcie takich problemów jest zabezpieczenie swojej marki w świetle prawa. Najlepiej zrobić to jeszcze na wczesnym etapie prowadzenia działalności. Weryfikacja nazwy lub logotypu, rejestracja w Urzędzie Patentowym i późniejszy monitoring chronionych oznaczeń, to najlepsza droga do zagwarantowania swojej firmie stabilności i niezakłóconego rozwoju.

Warto wiedzieć

Co zarejestrować - logo, czy nazwę?
Zabezpieczenie marki - rejestracja znaku towarowego
r znak towarowy
Znak towarowy - jak długo trwa ochrona
Zastrzeżenie firmy (nazwy)
Brexit a znaki towarowe
Rejestracja znaku towarowego - koszt w PL EU i na świecie
Rejestracja znaku towarowego - korzyści marketingowe
Opisowy znak towarowy - kiedy można zarejestrować
Kancelaria prawna
Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy

PolskaUnia EuropejskaŚwiat

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Nasze artykuły blogowe

Translate »