Ostatnie badania Związku Przedsiębiorców Finansowych pokazują, że moralność płatnicza Polaków stoi na niskim poziomie i przyzwolenie społeczne na opóźnienia w płatnościach jest duże. Ze strony wierzycieli jednak stan opóźnienia może powodować poważne problemy w płynności. Windykacja od firm jest o tyle prosta, że zazwyczaj są one uwidocznione w rejestrach (CEIDG lub KRS). Jak odzyskać dług od osoby prywatnej, której dane nie są opublikowane w żadnym rejestrze?

  Sprawdź koszt sprawy windykacyjnej
  Wybierz formę przekazania informacji
  Wypełnij formularz
  lub
  Prześlij nam dokumenty
  Krok 1 z 3
  kwota zadłużenia
  Termin zapłaty
  dalej
  Krok 2 z 3
  nazwa dłużnika lub nip
  Czy dłużnik kwestionował wykonanie usługi / dostarczenie towaru
  Tak
  Nie
  dalej
  Poprzedni krok
  Krok 3 z 3
  Wpisz swój adres e-mail*
  Wpisz swój numer kontaktowy
  Jeśli chcesz, dodaj swoją wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.
  Poprzedni krok
  Dołącz plik: faktury, listy nierozliczonych płatności, zdjęcie
  ⓘ Dopuszczalne rozszerzenia plików: PDF, JPG, PNG
  dalej

  Dziękujemy za zgłoszenie

  W ciągu 48 godzin skontaktujemy się na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Kiedy wszcząć windykację długu od osoby prywatnej?

  Na to pytanie w zasadzie jest jedna podstawowa odpowiedź: możliwie szybko. Z naszej praktyki wynika, że odzyskanie długu od osoby prywatnej najbardziej prawdopodobne jest w ciągu kilku miesięcy od wystąpienia stanu opóźnienia (do 6 miesięcy). Nie warto nadmiernie czekać z podjęciem pierwszych czynności, ale trzeba także w tym zakresie zachować proporcjonalność. Nie zawsze zasadne jest bowiem występowanie z powództwem, jeżeli opóźnienie wynosi raptem kilka dni.

  Jeżeli jednak z jakichkolwiek względów mają Państwo wątpliwości, czy to już jest zasadny moment na windykację długu od osoby prywatnej, zachęcamy do kontaktu. W ramach naszej działalności możemy Państwu pomóc w doborze optymalnej strategii procesowej oraz ocenić Państwa sytuację dowodową w procesie windykacji należności od osób prywatnych.

  Jak wyegzekwować dług od osoby fizycznej?

  Aby odzyskać dług od osoby prywatnej, należy podjąć konkretne czynności faktyczne i prawne. Mając na uwadze ich specyfikę, można je podzielić na czynności windykacji przedsądowej (tzw. polubownej), windykacji sądowej i następnie egzekucję komorniczą. Na każdym etapie windykacji osób fizycznych mogą Państwo otrzymać w naszej kancelarii wsparcie profesjonalnego pełnomocnika.

  Czy do skutecznego odzyskania długu od osoby prywatnej trzeba wdrożyć w firmie procedurę odzyskiwania należności od osób fizycznych? Co do zasady nie jest to konieczne, ale z naszego doświadczenia wynika, że wdrożenie takiego dokumentu w firmie znacznie poprawia skuteczność windykacji. Nasza kancelaria w ramach usług prawnych może Państwu pomóc we wdrożeniu strategii windykacyjnej w firmie.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Windykacja polubowna

   Pierwszym etapem odzyskiwania długów od osób prywatnych jest zazwyczaj próba windykacji polubownej. W naszej praktyce najczęściej rozpoczyna się wraz z wysłaniem wezwania do zapłaty z podpisem radcy prawnego, które co do zasady ma większą skuteczność niż dokument wygenerowany przez wierzyciela z podpisem wyłącznie działu księgowości.

   Na dalszych etapach windykacji polubownej wiele zależy od nastawienia dłużnika. Jeżeli wyraża wolę polubownej spłaty i wierzyciel się na to zgadza, może na tym etapie dojść do ugody i zakończenia windykacji. W przeciwnym razie sprawa może skończyć się w sądzie.

   Windykacja sądowa

   Windykacja sądowa to kolejny etap windykacji długów od osób fizycznych. Rozpoczyna się z momentem wniesienia pozwu i kończy się zazwyczaj uzyskaniem prawomocnego tytułu egzekucyjnego (np. nakazu zapłaty czy wyroku), który potem może stać się podstawą egzekucji komorniczej. Windykację sądową prowadzi się przed właściwym sądem powszechnym, a w niektórych przypadkach można także skorzystać z tzw. e-sądu.

   W przypadku osób fizycznych w procesie cywilnym można napotkać kilka pułapek. Pierwszą jest przede wszystkim kwestia ustalenia adresu dłużnika i dostarczenia mu nakazu zapłaty. Nakaz niedostarczony nie będzie mógł się bowiem uprawomocnić. W dalszej kolejności wierzyciel może mieć problem z prawidłowym formalnie wniesieniem pozwu i monitorowaniem stanu sprawy w związku z wejściem w życie obowiązkowego portalu informacyjnego sądów powszechnych.

   W tych wszystkich pułapkach procesowych wierzycielowi może bardzo pomóc profesjonalna reprezentacja procesowa radcy prawnego.

   Egzekucja komornicza

   Często zdarza się, że nawet pomimo prawomocnego wyroku czy nakazu zapłaty, dłużnicy w dalszym ciągu nie płacą swoich należności. Wierzyciel wtedy zmuszony jest wnieść sprawę do komornika sądowego, aby ten używając przyznanych mu uprawnień, przymusowo wyegzekwował dług od osoby prywatnej.

   Aby komornik rozpoczął działania, konieczne jest jednak złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i przygotowanie stosownych postulatów we wniosku (np. o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego lub z nieruchomości). Sporządzenie poprawnego formalnie wniosku może powodować trudności dla osób niebędących prawnikami. Nasza kancelaria świadczy także pomoc prawną i zastępstwo procesowe na etapie egzekucji komorniczej.

   Rola pełnomocnika w windykacji długu od osób fizycznych

   Wielu przedsiębiorców może sobie zadawać pytanie: czy warto skorzystać z pomocy pełnomocnika w odzyskaniu długu od osoby prywatnej? Odpowiedź jest jednoznaczna: warto. Poniżej wskazujemy trzy główne powody.

   Po pierwsze, profesjonalny pełnomocnik będzie mógł kompleksowo zająć się Państwa sprawą na każdym etapie, zapewniając zastępstwo procesowe. Dzięki temu nie będą musieli Państwo przekazywać sprawy między etapami innym prawnikom, czy po prostu prowadzić jej samemu.

   Po drugie, całościowe powierzenie sprawy profesjonalnej kancelarii może znacząco odciążyć działy księgowości i administracji w firmie – a te działy zazwyczaj są mniej lub bardziej odpowiedzialne za windykację. Dzięki temu będą Państwo mogli się skupić na rozwoju firmy, a nie ściąganiu należności.

   Po trzecie, uczestnictwo w procesie windykacji radcy prawnego o bogatym doświadczeniu w sprawach windykacyjnych znacznie zwiększa jej skuteczność. Chodzi tutaj nie tylko o praktyki sądów czy znajomość technik negocjacyjnych na etapie windykacji polubownej, ale przede wszystkim o szeroki wachlarz doświadczeń związanych z odzyskiwaniem należności od osób fizycznych.

   Podsumowanie

   Windykacja długów prywatnych może wiązać się z kilkoma pułapkami procesowymi, takimi jak np. brak fikcji doręczenia po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego. Ściąganie długów od osób prywatnych to bardzo często jednak konieczność, należy zatem wiedzieć, którą ścieżkę windykacji wybrać – czy windykację polubowną, czy sądową oraz który rodzaj windykacji sądowej będzie najszybszy (tradycyjny czy elektroniczny). Mnogość pytań i brak jednoznacznych odpowiedzi powinno wielu przedsiębiorców skłonić do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, którą mogą Państwo znaleźć w naszej kancelarii.

   QA

   Windykacja długów od osób fizycznych może być procesem długotrwałym. Wiele zależy od postawy dłużnika (czy np. bezcelowo przedłuża postępowanie) oraz od aktualnego obłożenia sądu rozpatrującego sprawę. Przyjmujemy, że windykacja może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat.

   Odzyskiwanie długów prywatnych wiąże się oczywiście z pewnymi kosztami. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze opłatę od pozwu, która jest zależna od wartości sprawy, inne niezbędne koszty procesu (np. tłumaczenia czy biegli), a także ew. honorarium pełnomocnika.

   Co do zasady wierzyciel, wszczynając powództwo, musi udowodnić zasadność swojego roszczenia. Dokument umowy może znacznie uprościć sytuację dowodową wierzyciela, ale nie jest jedyną podstawą do wszczęcia windykacji osoby prywatnej. Roszczenie może być udowodnione także innymi środkami dowodowymi- np. uznaniem długu czy nawet zeznaniami świadków. Brak umowy zatem nie przekreśla szans wierzyciela, ale w pewnym sensie komplikuje jego sytuację.

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam