Przygotowanie i wsparcie

Kancelaria w ramach świadczonych usług prawnych w sposób szczególny wspiera przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju, dając im możliwość zrozumienia mechanizmów prawnych obowiązujących w obrocie gospodarczym oraz zapewnia przygotowanie i wdrożenie wszelkich procedur zmierzających do zabezpieczenia interesów Klienta – zarówno w ramach relacji z partnerami, jak i wynikających z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących funkcjonowania w danej branży. Wierzymy, że pełne i prawidłowe wsparcie na tym etapie rozwoju zapewni skuteczniejszą i bezpieczniejszą realizację założeń, które stanowiły podstawę i impuls do rozpoczęcia działalności.

Case STUDY

We wrześniu 2016 r. do Kancelarii zgłosił się klient zamierzający rozpocząć swoją działalność w zakresie sprzedaży usług przez internet.

W ramach zleconej usługi zapewniono pełne wsparcie w procedurze rozpoczęcia działalności, a w szczególności:

  • – przygotowano wzory umów spółki a następnie doprowadzono do rejestracji działalności w KRS;
  • – przygotowano wzory dokumentów potrzebnych do faktycznego rozpoczęcia działalności, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesów Klienta, w tym:
    • a) dokumentów, klauzul i informacji podlegających wdrożeniu na stronę internetową;
    • b) umów handlowych, jak i dokumentów wewnętrznych – regulaminów, umów o pracę, umów z podwykonawcami
  • – przygotowano i wdrożono zasady ochrony danych osobowych
  • – przeszkolono kadrę zarządzającą oraz pracowników;
  • – zapewniono pełne wsparcie w dalszym funkcjonowaniu działalności

Od rozpoczęcia działalności spółka odnotowuje systematyczny wzrost przychodów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rentowności i stabilnego spływu należności.

FAQ

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez naszą kancelarię nie ogranicza się tylko do zakładania spółek oraz ogólnego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności. Możemy dla Państwa świadczyć eksperckie poradnictwo prawne m.in. w zakresie najoptymalniejszej formy opodatkowania czy prawa nowych technologii. Szczegółowy zakres ustalany jest jednak indywidualnie, w oparciu o zapotrzebowanie i skalę działalności danego startupu.

Podobnie jak zakres pomocy prawnej, honorarium naszej kancelarii zależy od zapotrzebowania danego startupu. Jest to kwestia ustalona ściśle indywidualnie, w oparciu o aktualne stawki rynkowe.

W dobie dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych, nowych regulacji unijnych i ogólnie panującej niepewności dot. przepisów prawa, w zasadzie każdy przedsiębiorca powinien zabezpieczyć prawną stronę swojego biznesu. Dotyczy to również (a może i zwłaszcza) startupów- które również powinny być świadome nowych (zazwyczaj korzystnych) rozwiązań prawnych- np. piaskownic regulacyjnych czy dedykowanej dla start-upów prostej spółki akcyjnej.

Nasze Aktualności prawne

Zaufali nam