Zastrzeżenie wzoru przemysłowego

Wzory przemysłowe, obok znaków towarowych stanowią jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Są składnikiem identyfikacji wizualnej firmy, w szczególności elementów charakterystycznych dla oferowanych produktów, wpływającym na w rezultacie na decyzje zakupowe klientów. Wzór przemysłowy o wysokiej jakości lub wartości warto chronić, ponieważ jego rolą jest kreowanie wizji produktu i marki jako czegoś wyjątkowego, wyróżniającego się na tle konkurencji.

Wykorzystanie Twojego wzornictwa przez inną firmę będzie wówczas zabezpieczone odpowiednimi przepisami prawnymi, co umożliwi m.in. udzielanie na nie odpłatnej licencji, sprzedaż lub prowadzenie postępowań spornych i sądowych w związku z naruszeniem praw do danego wzoru.

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym może być postać lub część danego wytworu, czyli design, nadający mu indywidualnego charakteru. Składają się na niego kolory, kontury, cechy linii, kształty, materiały, oraz struktura. Dlatego wzorem przemysłowym będzie np. design mebli, artykułów spożywczych, zabawek, ubrań, czy sprzętów elektronicznych.

Wzorem przemysłowym nie mogą być za to elementy wewnętrzne, składowe, które są niewidoczne podczas zwyczajnego użytkowania, oraz części zamienne służące do naprawy danej rzeczy.

Dlaczego warto zarejestrować wzór przemysłowy

 • Rejestracja wzoru przemysłowego zapewnia efektywną ochronę wzoru przed naruszeniem.
 • Umożliwia zachowanie indywidualnego, charakterystycznego wyglądu, który stanowi znak rozpoznawczy danej marki czy produktu.
 • Stanowi zabezpieczenie przed zarzutami o wykorzystanie cudzego wzoru przemysłowego.
 • Zarejestrowany wzór przemysłowy staje się składnikiem majątku osobistego lub danego przedsiębiorstwa

Nasze usługi zastrzeżenia wzoru przemysłowego – czyli czym się zajmujemy:

 • Analiza i opracowanie zdolności rejestracyjnej Twojego wzoru przemysłowego oraz monitorowanie innych, kolizyjnych rejestracji oraz zmian w rejestrach wzorów przemysłowych,
 • Rejestracja wzoru przemysłowego w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym,
 • Kontrola nad terminowym odnawianiem praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • Przygotowywanie opinii prawnych, pism przedsądowych w związku z naruszeniem wzornictwa, umów (np. sprzedaży, udzielenia licencji) i wyceny wzoru przemysłowego,
 • Reprezentacja w mediacjach, negocjacjach, sprawach spornych i sądowych, a także w postępowaniach celnych dotyczących wzorów przemysłowego,
 • Zaplanowanie skutecznej strategii ochrony wzoru przemysłowego, zgodnej z potrzebami i charakterystyką Twojej działalności.

Co musisz wiedzieć o wzorach przemysłowych (FAQ)

Dlaczego warto zarejestrować wzór przemysłowy?

Ponieważ daje to wyłączność na korzystanie z danego wzoru, gwarantując tym samym bezpieczeństwo zachowania charakterystycznego, rozpoznawalnego designu danego produktu. Nikt nie może bezkarnie skopiować czy podrobić zarejestrowanego wzoru przemysłowego. Rejestracja pozwala też na zarabianie na jego licencjonowaniu i sprzedaży, przez co podnosi ogólną wartość przedsiębiorstwa (staje się składnikiem jej aktywów).

Jak wygląda proces rejestracji wzoru przemysłowego?

Należy złożyć podanie i ilustrację wraz z opisem cech danego wzoru przemysłowego do:

 • UPRP (jeżeli rejestrujemy wzór w trybie krajowym),
 • EUIPO (tryb europejski),
 • albo WIPO (tryb międzynarodowy).

Czym różni się wzór przemysłowy od patentu?

Warunkiem uzyskania patentu jest innowacyjność danego wynalazku. Wzór przemysłowy nie jest formą ochrony nowatorskiego procesu czy rozwiązania technicznego/naukowego, a jedynie jego estetyki, designu, wyglądu. Nie dotyczy więc jego funkcjonalności, jak ma to miejsce w prawie patentowym, a jedynie zewnętrznej, charakterystycznej formy. W związku z tym, nie można opatentować wzoru przemysłowego.

Lepiej zarejestrować wzór przemysłowy czy przestrzenny znak towarowy?

Zdarza się, że rejestracja przestrzennego znaku towarowego, np. w przypadku opakowań, okazuje się lepszym rozwiązaniem. Główną przyczyną jest możliwość bezterminowego przedłużania takiej ochrony co dekadę.Wzór przemysłowy może być objęty zabezpieczeniem maksymalnie na okres 25 lat. Nie można ponownie zgłosić go do rejestracji, ponieważ po opublikowaniu traci podstawową cechę warunkującą ustanowienie czegoś wzorem przemysłowym – aspekt nowości. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy w Twoim przypadku bardziej opłaca się rejestracja znaku towarowego, czy wzoru przemysłowego – zapraszamy do kontaktu!

Jaki jest zakres ochrony po rejestracji wzoru przemysłowego?

Nikt nie może wykorzystać wzoru przemysłowego w celach komercyjnych bez zgody właściciela. Zakazowi podlega sprzedaż, import i produkcja towarów zawierających taki sam lub podobny wzór. Naruszyciel będzie narażony na odpowiedzialność cywilną.

Od kiedy obowiązuje ochrona wzoru przemysłowego?

Tymczasowa ochrona obowiązuje już od chwili zgłoszenia wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego (oczywiście pod warunkiem, że Urząd udzieli prawa do rejestracji).

Co można zarejestrować jako wzór przemysłowy?

Wszystko to, co stanowi charakterystyczną postać danego produktu. Estetyka ubrań, mebli, zabawek, produktów spożywczych często decyduje o ich rynkowym sukcesie i rozpoznawalności. Dlatego warto zainwestować w rejestrację wzoru przemysłowego, jeżeli odznacza się on indywidualnym charakterem.

Czego nie można zarejestrować jako wzór przemysłowy?

Wszelkich wzorów mogących powodować kontrowersje, np. obrażających uczucia religijne, patriotyczne, tradycję, niezgodnych z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Na czym polega publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego?

Według art. 103 ust. 1 ustawy Prawo Własności Przemysłowej jest to moment, w którym może on dotrzeć do osób zajmujących się zawodowo dziedziną, z którą ma związek dany wzór.

Czy wzór przemysłowy można unieważnić?

Tak. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Patentowego w celu unieważnienia wzorów przemysłowych, które naruszają czyjeś prawa. Wówczas jest to rozstrzygane w trybie postępowania spornego.

Masz pytania dotyczące wzoru przemysłowego lub chciałbyś go zastrzec ? Skontaktuj się !

Kancelaria prawna

Nasze artykuły blogowe

Translate »