Pełne wsparcie prawne branży eCommerce

Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne Twojego e-biznesu, w szczególności z branży e-commerce, start up`ów, przedsiębiorstw IT i nowoczesnych technologii. Wierzymy, że przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur poprawi funkcjonowanie firmy, relacje z klientami, a także zabezpieczy przed negatywnymi konsekwencjami niedochowania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Pomagamy w przygotowaniu formalnego zaplecza przy rozpoczęciu działalności dla Klientów świadczących usługi poprzez sieć internetową, jak również zapewniamy formalno-prawną poprawność tego typu przedsiębiorstw już funkcjonujących.

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ WSPARCIE W TAKICH DZIEDZINACH JAK:

  • Wdrożenie nowego sklepu internetowego i zapewnienie jego prawidłowej budowy pod względem formalno-prawnym, m.in. w zakresie praw konsumentów oraz możliwości jakie dają aktualne przepisy w przypadku sprzedaży b2b;
  • wprowadzenie wewnętrznych rozwiązań i procedur optymalizujących i zabezpieczających interesy klienta;
  • pomoc w zakresie obsługi posprzedażowej i relacji z klientami, w tym przygotowanie stosownych wzorów procedur oraz schematów działania dla poszczególnych przypadków;
  • przygotowanie indywidualnej dokumentacji uwzględniającej charakterystykę prowadzonej działalności i związanych z tym niebezpieczeństw (utrata danych, w tym danych osobowych, naruszanie praw konsumentów czy autorskich praw majątkowych itd.)
  • Audyt stosowanych rozwiązań oraz przygotowanie raportu zawierającego listę nieprawidłowości oraz sugerowane działania
  • Pełne wsparcie przy wdrażaniu // aktualizowaniu dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (RODO)
Zawartość oferowanych pakietów
Podstawowy
799 zł / mc
399 zł / mc
Rozszerzony
1499 zł / mc
899 zł / mc
Profesjonalny
2499 zł / mc
1499 zł / mc
Enterprise
3599 zł / mc
2399 zł / mc
Obsługa formalna strony internetowej
Wdrożenie / aktualizacja RODO

strona internetowa

strona internetowa

pełne

pełne

Wsparcie obsługi posprzedażowej – FAQ
Ochrona dóbr osobistych
Corporate compliance
Monitoring naruszeń znaków towarowych
Wsparcie działu obsługi posprzedażowej
Obsługa relacji z dostawcami usług
Obsługa spraw ZUS / US
Wdrożenie i obsługa formalna PPK
Wsparcie w procesie pozyskiwania decyzji
administracyjnych
Obsługa w wymiarze*
do 3 godz/m-c
do 6 godz/m-c
do 12 godz/m-c
do 24 godz/m-c
Cena umowa na 12 m-cy
399 zł
netto/m-c
899 zł
netto/m-c
1499 zł
netto/m-c
2399 zł
netto/m-c

Case STUDY

  1. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie biznesu, w szczególności w tak dynamicznej branży jak e-commerce, wymaga szczególnego podejścia oraz dbania o interesy Klientów na różnych płaszczyznach.
  2. W ramach wieloletniego doświadczenia w sposób skuteczny pomagaliśmy we wdrażaniu stosownych rozwiązań formalnych i praktycznych, efektywnie wpływając na funkcjonowanie biznesów wielu klientów.
  3. W poniższych materiałach przedstawiamy ogólne informacje na temat efektów wdrożenia kompleksowej optymalizacji organizacyjno – formalnej, bezpośrednio wpływającej na bieżące funkcjonowanie poszczególnych struktur w przedsiębiorstwie, jak i dynamikę dalszego rozwoju.

Co musisz wiedzieć o obsłudze prawnej e-commerce (FAQ)

Obsługa prawna e-commerce obejmuje wdrożenie sklepu internetowego i zapewnienie jego prawidłowego działania pod względem formalno-prawnym. Polega m.in. na pomocy w zakresie obsługi posprzedażowej i relacji z klientami, wprowadzaniu wewnętrznych rozwiązań i procedur, przygotowaniu dokumentacji, wsparciu we wdrażaniu dokumentacji RODO.

Najważniejsze dokumenty to: regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO i ustawą o Prawach Konsumenta, polityka prywatności, polityka cookies, dokumentacja RODO, ogólne warunki sprzedaży/zakupu, regulamin newslettera, wzory umów handlowych.

O KLIENCIE

W 2017 roku do Kancelarii zgłosił się klient z branży marketingu internetowego, informując o potrzebie wsparcia w rozpoczętym procesie negocjacji z kontrahentem zmierzającym do nabycia udziałów w spółce konkurencyjnej. Wskazano na potrzebę wykonania due diligence w zakresie aspektów formalno – prawnych, a następnie przeprowadzenia procesu przekształcenia i optymalizacji, w szczególności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz windykacji należności.

EFEKTY OPTYMALIZACJI ORGANIZACYJNO – PRAWNEJ

Po przejęciu spółki odnotowano natychmiastowy wzrost rentowności nowo nabytej spółki oraz uzyskano i utrzymano stabilny jej wzrost.

Poprzez ujednolicenie i uproszczenie procedur związanych z zarządzaniem prowadzonej działalności, a także wdrożenie sprawdzonych rozwiązań w zakresie obsługi posprzedażowej spółka uzyskała wzrost w zakresie spływu należności z ~72 % do stabilnego poziomu ~98 %

O KLIENCIE

Pod koniec 2014 roku do Kancelarii zgłosił się klient z branży e-commerce, wskazując na potrzebę weryfikacji sposobu zarządzania i zaproponowania ewentualnych zmian z uwagi na stagnację w rozwoju oraz liczne problemy w obsłudze posprzedażowej – w szczególności w zakresie windykacji należności.
Po przeprowadzeniu stosownego audytu, składającego się z analizy zasad funkcjonowania wewnętrznych struktur organizacyjnych (działu handlowego, działu obsługi posprzedażowej, księgowości i kadr oraz zarządu), przygotowano analizę przedwdrożeniową, zawierającą szczegółowe informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości oraz możliwych rozwiązań prawno – organizacyjnych.

W RAMACH PODJĘTYCH DZIAŁAŃ PRZEPROWADZONO:

– pełną restrukturyzację przedsiębiorstwa polegającą na spójnym wprowadzeniu zmian we wszystkich działach tj.
a) dziale handlowym poprzez przygotowanie nowych zasad zawierania umów z klientami wraz ze stosownymi wzorami umów;
b) optymalizację działań w zakresie obsługi posprzedażowej wraz z wprowadzeniem jasnych i skutecznych wytycznych w celu
poprawy kontaktów z klientami oraz zwiększenia skuteczności tzw. miękkiej windykacji,
c) analizę i restrukturyzację zasad zarządzania przedsiębiorstwem nakierowaną na zabezpieczenie interesów, m.in. relacji  z pracownikami oraz zasad przetwarzania danych wrażliwych, zaczynając od know – how na ochronie danych osobowych kończąc.
– kompleksowe wsparcie w działaniach inwestycyjnych i negocjacyjnych spółek prowadzące do systematycznego powiększania  portfela usług / zakresu prowadzonej działalności.
– pełne przejęcie działań windykacyjnych w zakresie twardej windykacji.

EFEKTY OPTYMALIZACJI ORGANIZACYJNO – PRAWNEJ

W momencie wdrożenia stosownych zmian w strukturach w lipcu 2014 r. spółka odnotowała znaczącą poprawę spływu należności oraz uzyskała systematyczny wzrost przychodu.

We wrześniu 2016 r. do Kancelarii zgłosił się klient zamierzający rozpocząć swoją działalność polegającą na sprzedaży usług przez internet.

W RAMACH PODJĘTYCH DZIAŁAŃ PRZEPROWADZONO:

– zapewniono pełne wsparcie w procedurze rozpoczęcia działalności – przygotowano wzory umów spółki a następnie  doprowadzono do rejestracji działalności w KRS;
– przygotowano wzory dokumentów potrzebnych do faktycznego rozpoczęcia działalności, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesów Klienta, w tym:
a) dokumentów, klauzul i informacji podlegających wdrożeniu na stronę internetową;
b) umów handlowych, jak i dokumentów wewnętrznych – regulaminów, umów o pracę, umów z podwykonawcami
– przygotowano i wdrożono zasady ochrony danych osobowych
– przeszkolono kadrę zarządzającą oraz pracowników;
– zapewniono pełne wsparcie w dalszym funkcjonowaniu działalności

Od rozpoczęcia działalności spółka odnotowuje systematyczny wzrost przychodów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rentowności i stabilnego spływu należności.

Nasze Aktualności prawne

Zaufali nam