Influencer to określenie osoby wpływowej, mającej duży wpływ na decyzje innych. To jednak niepełna definicja influencera, o jakim myśli się w kontekście marketingu. Każdy z nas przecież jest pewnego rodzaju influencerem lub zna takie osoby w swoim otoczeniu. To zazwyczaj osoby, które w jakiś sposób podziwiamy i chcemy być tacy sami lub chociaż podobni. Dlatego w szerszym kontekście definicji influencera uzupełnia się ją o określenie zakresu wpływu. Influencerem jest zatem osoba wpływowa, która dzięki swojemu zasięgowi wpływa i jest w stanie oddziaływać na masowego odbiorcę, który bardzo silnie się z nim utożsamia i nawiązuje z nim relację.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Geneza influencer marketingu

  Początki terminu „influencer” są stosunkowo niedawno bo datowane na rok 2001 kiedy to opublikowana została książka amerykańskiego ekonomisty i psychologa Roberta Cialdiniego pt. „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, w której autor wymienia sześć cech oddziaływujących na ludzi. Do tych cech zalicza on między innymi autorytet społeczny, wiarygodność, oddanie i konsekwentne działanie.

  Influencerem może być osoba prowadząca bloga, vloga lub chociażby stronę czy profil na portalu społecznościowym i za pośrednictwem opinii wyrażonych na tym kanale może dotrzeć do określonej liczby osób. Influencerem może być też celebryta, który aktualnie jest na tak zwanym topie i poprzez różnego rodzaju media może wpływać opiniotwórczo na swoich obserwatorów. Influencerzy najczęściej koncentrują się na konkretnej dziedzinie, w której rozwijają swoją działalność poprzez wyrażanie opinii na temat określonych produktów i ewentualne zachęcanie lub zniechęcanie do zakupu. I tu pojawia się ogromna szansa na umiejscowienie influencer marketingu.

  Influencer marketing – definicja

  Influencer marketing to forma marketingu, w której marki chcące reklamować swój produkt nawiązują współpracę z influencerem i za ich pośrednictwem reklamują swoje wyroby lub usługi. Kampania reklamowa w tej formie różni się od tradycyjnej jedynie sposobem i miejscem komunikacji. Tutaj miejscem komunikacji są zazwyczaj media społecznościowe, a influencer w nieco zawoalowany sposób zachęca do kupna produktu lub skorzystania z usługi. Rekomendacja influencera jest na tyle skuteczna, że jest warta zainwestowania w kampanię i opłacenie influencera takich samych środków finansowych jak w reklamę w tradycyjnym znaczeniu. To wszystko sprawia, że influencer marketing jest formą marketingu bardzo często i chętnie stosowaną przez różne marki.

  W związku z tym, że influencer marketing to branża rozwijająca się bardzo prężnie, powstaje konieczność skorzystania z wyspecjalizowanych usług prawnych dedykowanych ekskluzywnie dla tego odłamu marketingu.

  Usługi Prawne w influencer marketingu

  W ramach usług związanych z obsługą agencji marketingowych, infuencerów a także wszystkich przedsiębiorców współpracujących z influencerami można wyróżnić przede wszystkim usługi w zakresie:

  • bieżącego doradztwa prawnego;
  • Kompleksowego opiniowania kontraktów i umów z influencerami;
  • tworzenia umów dotyczących współpracy influencera z przedsiębiorcą;
  • doradztwo prawne w zakresie wykorzystania wizerunku;
  • Optymalizacji zapisów o zakazie konkurencji i karach umownych;
  • Negocjacji umownych;
  • Prawidłowej implementacji prawa autorskiego i skutecznych zapisów dotyczących utworów;
  • Analizy znaków towarowych;
  • Optymalizowania podatków z tytułu działalności influencerów i agencji marketinowych.

  Prawo umów influencer marketingu

  Umowy w świecie infulencer marketingu to podstawa. Podczas ich zawierania przede wszystkim należy mieć na uwadze, że nie zawsze między stronami może się wszystko układać jak byśmy chcieli i właśnie o takim momencie trzeba pamiętać formułując umowę.

  Zawsze też warto mieć umowę na piśmie bo w razie nieporozumień i rozbieżności w kwestiach ustalonych wcześniej będzie można przypomnieć sobie wcześniejsze uzgodnienia.

  Dobrym sposobem jest też dbałość o wyszczególnienie warunków, oczekiwań i terminów ich realizacji.

  Przedmiot umowy

  Wszystko co jest związane z promocją, reklamą czy prezentacją usług lub produktów może być przedmiotem umowy z influencerem. W umowie warto wyszczególnić wszystko precyzyjnie by nie było wątpliwości i późniejszych nieporozumień co do zakresu umowy. Bowiem zbyt ogólne określenie przedmiotu i zakresu umowy może nie spełnić oczekiwań obu stron.

  Warto zatem szczegółowo określić:

  • Co konkretnie powinien zrobić influencer. Czy będzie zobowiązany do dodanie postu na swoim profilu na Instagramie, czy nakręcenia rolki reels, a może jedynie polecenia produktu na instastory ?
  • Jakie są oczekiwania co do formy przekazu i jaki wydźwięk ma mieć opublikowany materiał. Tu należy określić czy influencer ma całkowitą swobodę w tym zakresie, czy jednak musi trzymać się określonych wytycznych nie tylko w zakresie przekazu obrazu, ale również co do wyrażania opinii na temat produktu.
  • Określenie terminu realizacji – zdarza się, że termin realizacji umowy jest bardzo ważny, ponieważ dotyczy na relacji z jakiegoś wydarzenia (np. festiwalu czy koncertu), ale można też nie określać konkretnego terminu, a podać tylko maksymalny termin zrealizowania umowy. Warto uwzględnić też terminy na akceptację publikowanego materiału i wniesienie ewentualnych poprawek.
  • Dokładne określenie kanału bądź kanałów dystrybucji materiału promocyjnego. Każdy influencer ma bowiem zazwyczaj kilka kanałów dystrybucji w postaci kont w mediach społecznościowych i określenie dokładnego miejsca publikacji jest sprawą bardzo ważną.

  Podczas formułowania umowy warto jest też zastanowić się nad oczekiwanymi działaniami ze strony influencera i osiągniętego efektu. Działania te mogą mieć znamiona umowy rezultatu i / lub starannego działania. W pierwszym przypadku ma być osiągnięty zamierzony cel np. wzrost sprzedaży produktu, a w drugim chociaż duża popularność postów z promocją danej marki. Zasadniczo, najczęściej spotykane są umowy łączące w sobie cechy umowy rezultatu oraz starannego działania. Konstrukcja takiej umowy opiera się na tym, że Influencer dostaje tzw. „podstawę”, czyli umówioną kwotę za swoje staranne działanie. Może ono polegać np. publikowaniu konkretnych zdjęć, filmów czy artykułów. Następnie, w trakcie trwającej współpracy, Influencer może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za określony rezultat, np. jeżeli zostanie w danym miesiącu sprzedana określona ilość promowanych przez niego towarów.

  Chociaż z influencerem można zawrzeć umowę w dowolnej formie to warto mimo wszystko skorzystać z umowy pisemnej i przesłanie jej skanu udokumentowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Rodzaje umów, które można zawrzeć z influencerem

  • Umowa zlecenie – jest to najpopularniejszy rodzaj umowy z influencerem, który zobowiązuje się do wykonywania określonych działań na rzecz marki, z którą podpisuje umowę – umowa starannego działania,
  • Umowa o świadczenie usług – zawiera się również w przypadku umowy wyczerpującej znamiona starannego działania,
  • Umowa o dzieło – jest to umowa rezultatu. W jej przypadku zlecający dzieło oczekuje od influencera osiągnięcia konkretnego efektu,
  • Umowa najmu lub dzierżawy powierzchni reklamowej – jest to dosyć nietypowe podejście do zawieranej umowy. Najemca czyli influencer wynajmuje od influencera powierzchnię reklamową np. w postaci przestrzeni na stronie internetowej. Influencer zobowiązuje się do odpłatnego udostępnienia powierzchni do wykorzystania przez drugą stronę umowy.

  Ważną rzeczą jest, aby szczegółowo określić sposób realizacji umowy ponieważ obie strony mogą mieć odmienne wyobrażenie co do zasad współpracy. Ponadto jeśli realizacja umowy jest rozłożona w czasie to warto wykonać harmonogram działania.

  Zabezpieczenia prawne w influencer marketingu

  Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy to element, który jest dosyć często pomijany, a bardzo istotny. Oczywiście w przypadku niezawarcia w umowie klauzuli o odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ale warto dostosować zapisy umowy do własnych wymagań i potrzeb. Można dowolnie kształtować umowę, ujmując w niej również rękojmię za wady prawne lub fizyczne oraz regulując w odpowiedni sposób kwestie dotyczące ewentualnych kar umownych.

  Influencer Marketing a poufność przekazywanych informacji

  Klauzula poufności jest bardzo ważnym elementem współpracy w zakresie influencer marketingu. Większość marek, jak i influencerów nawiązujących współpracę w ramach kampanii, ceni sobie bardzo kwestię dyskrecji i ta klauzula prawie powinna znajdować się w umowie. Klauzula ta nie może zawierać zapisów niezgodnych z prawem, ale powinna zawierać dokładne określenie co do szczegółów informacji objętych poufnością, a także określenie sankcji za jej złamanie.

  Zakaz konkurencji

  Inną klauzulą, na którą trzeba zwrócić uwagę i umieścić ją w umowie influencer marketingowej jest klauzula o zasadach konkurencyjności. Dotyczy ona warunków współpracy influencera z konkurencyjnymi markami. Można w niej określić czas działania klauzuli i nie musi to być tylko czas trwania kampanii, może to być również okres przed i po kampanii.

  Influencer Marketing a prawo autorskie

  Influencer pracuje swoim wizerunkiem dlatego w umowie warto określić zakres i sposób wykorzystania jego wizerunku przez markę, z którą rozpoczyna współpracę, a także stworzonego prze niego dzieła (zdjęcia czy filmu). Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że marka chce swobodnie wykorzystywać materiały reklamowe dotyczące kampanii marketingowej dlatego niezmiernie ważne jest uregulowanie zasad dysponowania tymi materiałami. Umowa może określić szczegółowo te zasady.

  Podsumowanie

  Współpraca z blogerami i celebrytami w ramach influencer marketingu jest niewątpliwie skutecznym sposobem na prowadzenie kampanii reklamowej i promocyjnej marki, dlatego coraz więcej firm decyduje się na tę formę marketingu. Kontakt z influencerem może być bardzo dobrym zagraniem wizerunkowym dla marki. Jeśli tylko dobrze wybierze współpracującego influencera kampania na pewno będzie warta zainwestowanych środków finansowych.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam