|
8 maja 2024 | Ostatnio zmodyfikowano 14 maja, 2024 o 09:33 | Czas na przeczytanie: 15 minut

Przejęcie spółki to proces, w którym przedsiębiorstwo przejmujące nabywa kontrolę nad drugą poprzez zakup akcji, udziałów lub majątku. Proces przejęcia nie tylko wpływa na strukturę własnościową, ale również determinuje relacje z interesariuszami, w tym pracownikami, klientami oraz kontrahentami. Polskie przedsiębiorstwa, podążając za globalnymi trendami, coraz częściej wykorzystują przejęcie do osiągania strategicznych celów.

Kodeks spółek handlowych, a konkretnie art. 492 wskazuje metodę połączenia przez przejęcie (połączenie per incorporationem). Polega na przeniesieniu majątku spółki przejmowanej na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. W efekcie spółka przejmowana traci byt prawny, natomiast przejmująca staje się sukcesorem pod tytułem ogólnym (przejęcie spółki a klauzula wykonalności oraz obowiązki spółki przejmowanej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej i przeniesienie majątku spółki przejmowanej na skutek wykreślenia spółki przejmowanej w tym przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej przez sporządzenie sprawozdania zarządów łączących się spółek kapitałowych).

Poruszając tematykę łączenia spółek należy pamiętać o podstawowej zasadzie – spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą oraz ze spółkami osobowymi, jednakże spółka osobowa nie może być spółką przejmującą lub nowo zawiązaną. https://rpms.pl/polaczenie-spolki-z-o-o-z-inna-spolka-krok-po-kroku/,


Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *