|
30 listopada 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:00 | Czas na przeczytanie: 10 minut

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która implementuje do porządku krajowego rozwiązania wspólnotowe, wprowadzają pojęcie instytucji obowiązanej. To podmioty zobligowane do wdrożenia określonych regulacji i procedur, realizujących politykę AML. W rozumieniu ustawy instytucją obowiązaną są też banki spółdzielcze. Jakich obowiązków muszą one przestrzegać?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły