|
4 kwietnia 2024 | Ostatnio zmodyfikowano 7 kwietnia, 2024 o 19:14 | Czas na przeczytanie: 12 minut

O powstaniu sektora pozarządowego i jego rozwoju do obecnej postaci zadecydowały dążenia obywateli do samoorganizacji, możliwości tworzenia w demokratycznym kraju społeczeństwa obywatelskiego oraz chęć pomocy najsłabszym.

Najbardziej charakterystyczną odmianą tego typu organizacji są fundacje, tj. organizacje posiadające osobowość prawną, ustanowione aktem notarialnym przez fundatora (osobę lub firmę) dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (np. ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami). Szczegółowe ramy prawne reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *