Marcin Staniszewski
|
17 września 2021
Spis treści

Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych zaczną obowiązywać od listopada 2021 roku. W projekcie pojawia się m.in. obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, oraz ich bieżący nadzór przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zwiększy się także limit kwoty, którą można uzyskać poprzez taką formę finansowania – z 1 mln do 5 mln euro. Co jeszcze ulegnie zmianie?

Crowdfunding, czyli sposób alternatywnego finansowania dla firm

Zmiany w ustawie dotyczą rynku finansowania społecznościowego, określanego jako crowdfunding. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/1503 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie europejskich dostawców usług finansowania dla przedsięwzięć gospodarczych definiuje crowdfunding jako sposób alternatywnego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm typu start-up.

W ostatnich latach odnotowano ogromny wzrost popularności crowdfundingu. Większość przedsiębiorców korzysta z tej formy finansowania w przypadku niedużych inwestycji, np. w formie pożyczek czy nabycia zbywalnych papierów wartościowych.

Całość opiera się na pewnego rodzaju pośrednictwie. Jedną ze stron tego układu jest dostawca usług crowdfundingowych, który obsługuje ogólnodostępną, cyfrową platformę. Dostawca nie przyjmuje na siebie ryzyka, tylko umożliwia „kojarzenie” potencjalnego pożyczkodawcy i inwestora z przedsięwzięciami, które wymagają finansowania.

Według artykułu 2 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, zadaniem usługi finansowania społecznościowego jest właśnie kojarzenie inwestorów zainteresowanych finansowaniem danego przedsięwzięcia gospodarczego z właścicielami tych projektów.

Odbywa się to za pośrednictwem platform, dzięki którym dochodzi do:

  • uproszczenia udzielania pożyczek;
  • lub subemisji bez gwarancji przejęcia emisji (A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE) w kontekście zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego, wystawionych przez właścicieli projektów lub spółkę celową, oraz przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń klientów, o czym mówi pkt 1 tej sekcji, w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego.

Jakie zmiany wprowadza ustawa UE w zakresie crowdfundingu?

W polskich przepisach prawnych nie ma regulacji dotyczących rynku crowdfundingowego. Każda platforma działa w oparciu o zasady wynikające z ustawy o ofercie publicznej. W związku z tym, do tej pory nie było jednoznacznych informacji na temat tego co jest, a co nie jest dozwolone.

W 2017 roku Komisja Europejska zauważyła, iż brak takich regulacji stanowi poważne utrudnienie dla rozwoju fintechów w ramach inwestycji. Dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu unijnego rozporządzenia, która wyznaczy czytelne reguły postępowania i zwiększy bezpieczeństwo inwestorów oraz samych platform.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych sprawiła, że już niedługo polskie przepisy zostaną dostosowane do unijnego rozporządzenia 2020/1503. Projekt jest już po etapach konsultacji i opiniowania, a nowe regulacje zaczną obowiązywać w naszym kraju od 10 listopada 2021 roku.

Podstawowe zmiany to:

  • Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego i limit kampanii – operatorzy platform crowdfundingowych zostaną zobowiązani do wystąpienia do KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) o zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Dzięki pozyskanej licencji będą mogli działać na terytorium całej Unii Europejskiej. Poza tym funkcjonowanie platform będzie poddawane regularnym kontrolom i nadzorowi przez KNF. Drugą ważną zmianą jest zwiększenie limitu kampanii z 1 do 5 milionów euro. Projekt przewiduje dwuletni okres dotarcia do tego progu, w związku z czym jest szansa, że najpierw będzie to suma 2,5 mln euro, za to po 9 listopada 2023 roku omawiana kwota wzrośnie już do 5 mln euro.
  • Skuteczniejsza ochrona interesów inwestora – platformy będą musiały wdrożyć nowe rozwiązania, które zwiększą zabezpieczenie inwestorów, np. wstępny test wiedzy inwestora, badanie adekwatności oferty dla konkretnego podmiotu, weryfikację kompletności danych znajdujących się w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych, czy okres namysłu przed realizacją danej transakcji. Według nowych regulacji inwestorzy zostaną podzieleni na tych posiadających i nieposiadających doświadczenia. Istnieje też możliwość, że pojawi się memorandum informacyjne i arkusz informacji dla inwestora.
  • Wymogi informacyjne dla emitentów papierów wartościowych – ustawa ma stworzyć szansę na uproszczenie określonych wymogów informacyjnych dla emitentów papierów wartościowych. W ten sposób dojdzie do ułatwienia i przyspieszenia procesu przygotowywania oferty publicznej. Zmiana będzie polegać na tym, że emitent w ofertach publicznych prowadzonych poza platformami inwestowania społecznościowego lecz za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, będzie mógł przygotować arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum inwestycyjnego.

Nowelizacja przepisów w zakresie crowdfundingu – słowem podsumowania

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych wcieli w życie wiele pozytywnych zmian. Jej podstawowy cel to zwiększenie bezpieczeństwa w dziedzinie crowdfundingu. Podejmuje różne, istotne zagadnienia, takie jak tajemnica zawodowa, warunki przechowywania dokumentów, czy implementacja nowych regulacji.

Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że dyrektywa nie uwzględnia niektórych problemów związanych z tym rynkiem, w tym kwestii podatkowych. Dość negatywnie przyjęto również zakaz prowadzenia kampanii crowdfundingowych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).Może Ciebie również zainteresować:


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 4)