|
15 maja 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 15 grudnia, 2023 o 13:50 | Czas na przeczytanie: 7 minut

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce sprawia, że nasilają się problemy finansowe przedsiębiorców. Na ich skutek niejednokrotnie podejmuje się decyzję o zamknięciu działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Może to rozwiązać bieżące problemy ze spłatami oraz pomóc odzyskać płynność finansową firmy. 

Postępowanie upadłościowe prowadzi się, gdy spółka lub osoba fizyczna nie ma możliwości spłaty zobowiązań. Jego celem jest zabezpieczenie majątku oraz ustalenie spłat dla wierzycieli. Podstawowymi celami postępowania jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli oraz oddłużenie upadłego. 

Główną przesłanką ogłoszenia upadłości jest popadnięcie dłużnika w stan niewypłacalności, czyli gdy utraci zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań. Taką zdolność traci się w momencie, gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące lub gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez dłużnika przekracza 3 miesiące. 


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *