|
3 stycznia 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 18 grudnia, 2023 o 13:11 | Czas na przeczytanie: 12 minut

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jawi się jako jeden z bezpieczniejszych sposobów prowadzenia działalności. Przede wszystkim zapewnia wspólnikom bezpieczeństwo, a osoby zarządzające spółką mogą się uwolnić od odpowiedzialności poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w razie problemów finansowych. Przyczyn potrzeby połączenia się spółek może być wiele, a jako przykłady można podać tutaj:

  • Połączenie spowodowane ofertą połączenia wystosowaną do spółki “mniejszej” przez spółkę “większą”, gdy obie spółki z procesu połączenia mogą mieć określone korzyści. Mniejsza spółka zyskuje nowy kapitał, natomiast spółka większa np. specjalistę z danej dziedziny w strukturach spółki.<
  • Połączenie spółek uprzednio podzielonych, w ramach tej samej grupy kapitałowej, gdy w związku ze zmianami organizacyjnymi utrzymywanie wielu “mniejszych” spółek nie jest korzystne (uproszczenie struktury w ramach grupy kapitałowej)
  • Koncentracja działalności, gdy co prawda ci sami właściciele mają np. kilka spółek celowych z rozproszonym kapitałem, a w toku prowadzenia działalności zachodzi potrzeba skoncentrowania kapitału w jednej spółce
  • Chęć zmiany formy prowadzonej działalności połączona z chęcią fuzji z innym podmiotem. W procesie połączenia możliwe jest nie tylko scalenie dwóch spółek, ale także zmiana ich formy prawnej, w tym poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

Wszystkie te powyżej określone przykładowe sytuacje łączy zagadnienie, w jaki sposób połączyć spółkę z o.o. Pytanie to zazwyczaj zadają sobie osoby decyzyjne, a odpowiedź znajdą Państwo w niniejszym artykule.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *