Adrianna Buszkiewicz (Pielaszek)

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom związanym z ochroną domeny internetowej, skupiając się przede wszystkim na polityce Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) wprowadzonej przez instytucję Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).   

Od stycznia 2023 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Praktykę zawodową rozpoczęła w trakcie studiów, od początku skupiając się na zagadnieniach prawa własności intelektualnej.

LINKEDIN

- Zobacz nasz zespół

Prywatnie miłośniczka sportu i rekreacji. Wolne chwile lubi spędzać na świeżym powietrzu, jeżdżąc na rowerze lub wędrując po górach.

Jako prawnik ds. własności intelektualnej skutecznie prowadzi sprawy dotyczące naruszenia prawa ochronnego na znaki towarowe oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. Wspiera klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, sprzeciwowych i spornych przed polskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Zajmuje się sprawami dotyczącymi naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich. Przygotowuje opinie prawne i badania znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Współpracuje z klientami międzynarodowymi.