|
4 czerwca 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 15 grudnia, 2023 o 09:55 | Czas na przeczytanie: 4 minut

Każdy dostawca usług płatniczych jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo swoim użytkownikom. Korzystający z usług powierzają dostawcom swoje środki pieniężne i wrażliwe dane, tym samym są narażeni na oszustwa. Z tego względu dostawcy usług płatniczych zostali zobowiązani do spełnienia szeregu wymogów, m.in. do opracowania i przestrzegania systemu zarządzania ryzykiem. Uniwersalne wymogi zarządzania ryzykiem możemy znaleźć w Ustawie o usługach płatniczych, Dyrektywie PSD2 oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Rekomendacje w tej materii sformułowała również Komisja Nadzoru Finansowego.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej wytycznym zarządzania ryzykiem dla dostawców usług płatniczych oraz wskażemy, na co zwrócić szczególną uwagę. Tworząc system zarządzania ryzykiem i niezbędną dokumentację, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Niedochowanie wymogów wynikających z ustawy o usługach płatniczych może skutkować nałożeniem na obowiązanego kary grzywny, a nawet kary pozbawienia wolności.  Co bardzo istotne, każda procedura musi być dostosowana do indywidualnego podmiotu, dla którego jest tworzona. Do posiadania procedury zarządzania ryzykiem są zobowiązane m.in. małe instytucje płatnicze.

O sporządzaniu procedury zarządzania ryzykiem w Małych Instytucjach Płatniczych przeczytacie TUTAJ.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły    • Hanna Czupajło says:

      Według art. 3 Ustawy o usługach płatniczych, przez usługi płatnicze rozumie się działalność polegającą na wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *