Marcin Staniszewski
|
10 czerwca 2020
Spis treści

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

Dywersyfikacja ryzyka gospodarczego przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów podatkowych są jednymi z głównych przyczyn, dla których wielu przedsiębiorców prowadzących działalność – w tym w formie spółki cywilnej decyduje się na zmianę formy prawnej poprzez przekształcenie spółki w spółkę komandytową

Przedstawiamy dzisiaj schemat przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową wraz ze wskazaniem zalet i zagrożeń, procesu przekształcenia jak i szacunku kosztów przekształcenia.

ZALETY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

DLACZEGO WARTO PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

Warto na początku wskazać na cechy spółki komandytowej, aby uwypuklić korzyści płynące z przekształcenia.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Spółka komandytowa jest spółką tzw. osobową, w której za długi w pierwszej kolejności odpowiada spółka jako odrębny podmiot, ale w dalszej kolejności już wspólnicy. Przy czym odpowiedzialność wspólników jest zróżnicowana – komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem, a komandytariusz odpowiada tylko do wysokości zadeklarowanej w umowie spółki sumy komandytowej (np. 1.000,00 zł).

W przypadku spółki cywilnej to zawsze ta konkretne osoby fizyczne (wspólnicy) odpowiadają za długi spółki. Działanie w formie spółki komandytowej pod kątem odpowiedzialności jest więc korzystniejsze, szczególnie, że komplementariuszem można uczynić np. sp. z o.o., której odpowiedzialność jest dodatkowo zmniejszona. stąd, często powstają spółki komandytowej, których wspólnikiem – komplementariuszem jest sp. z o.o.


ŁATWOŚĆ PRZENIESIENIA BIZNESU NA OSOBĘ TRZECIĄ


Wspólnik spółki cywilnej nie przekaże swojej działalności na osobę trzecią, a w przypadku wspólnika spółki komandytowej ogół praw i obowiązków można przenieść na osobę trzecią. W praktyce oznacza to wyjście ze spółki, a spółka jako taka działa dalej z innym składem osobowym.


DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI JAWNEJ


Spółka cywilna chcąc pozyskać finansowanie na działalność, musiałby z inwestorem zawierać umowy, np. umowy pożyczki, a działając w formie spółki komandytowej inwestor na określonych zasadach mógłby wejść do spółki jako jej wspólnik (zwykle komandytariusz) i wnieść wkład – pieniężny lub niepieniężny, a tym samym dokapitalizować jej działalność. Inwestorzy są bardziej skorzy na współpracę ze spółką aniżeli z jednoosobowym przedsiębiorcą.


DZIAŁALNOŚĆ NA WYPADEK ŚMIERCI WSPÓLNIKA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Jeżeli jeden ze wspólników spółki komandytowej umrze, spółka może z powodzeniem dalej działać, a w umowie spółki komandytowej wspólnicy określą zasady tego działania. Z kolei w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej przejęcie po nim działalności jest utrudnione (skomplikowany mechanizm zarządu sukcesyjnego lub niechęć do kontynuowania działalności przez spadkobierców).


CECHY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

Kancelaria Kraków

Skutkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową jest to, że z momentem wpisu spółki komandytowej do rejestru KRS byli wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki komandytowej, a  majątek wspólników spółki cywilnej majątkiem spółki komandytowej. Dochodzi do tzw. sukcesji generalnej, czyli przejęcia wszelkich praw i obowiązków, tj. nie jest więc wymagana zmiana umów z kontrahentami, o ile oczywiście strony danej umowy poprzez szczegółowe postanowienia nie ograniczyli tej “swobody”.

Pozostaje jednak zdecydować, którzy wspólnicy spółki cywilnej zajmą rolę komplementariusza (tego, który będzie reprezentował spółkę, ale i ponosił odpowiedzialność nieograniczoną), a którzy komandytariuszem (tym, który nie może działać w imieniu spółki, ale jego odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wysokości zadeklarowanej w umowie).

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

kancelaria poznań RPMS

Jeżeli umowa spółki cywilnej pozwalała na prowadzenie spraw spółki wszystkim wspólnikom, przekształcenie może odbyć się w formie uproszczonej:

Wspólnicy spółki cywilnej przygotowują projekt uchwały o przekształceniu.


Dochodzi do ustalenia zasad działania spółki komandytowej poprzez sporządzenie projektu umowy spółki komandytowej.

W tym punkcie trzeba pamiętać, że umowa spółki komandytowej musi zawierać minimalne dane z kodeksu spółek handlowych, jak przedmiot działalności, firma, określenie wkładów wspólników, czy okresu działalności.

Wspólnicy spółki cywilnej jednogłośnie (!) wyrażają zgodę na przekształcenie formy i brzmienie umowy spółki komandytowej (konieczna jest forma aktu notarialnego).


Złożenie wniosku do rejestru KRS o wpis przekształcenia (przekształcenie następuje z momentem wpisu – tzw. konstytutywny charakter wpisu).


KOSZTY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ I CZAS REALIZACJI

Koszt: Taksa notarialna (zależna od wysokości wkładów), koszt rejestracji spółki komandytowej (600 zł) oraz opodatkowanie PCC (0,5%) jeżeli wzrosła wartość wkładów wspólników, a także ewentualnego wsparcia prawnego (np. kancelarii prawej obsługującej proces przekształcenia) czy księgowego


Czas realizacji: Czas przygotowań ww. dokumentów oraz czas realizacji wniosku w KRS (łącznie: ok. 2-3 miesiące).

FORMA ŁĄCZĄCA ZALETY SPÓŁKI Z O.O. ZE SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ (SP. Z O.O. SP. K.)

windykacja

Najczęściej wspólnicy spółki cywilnej decydują się na przekształcenie od razu w spółkę komandytową, której komplementariuszem (czyli tym, który prowadzi jej sprawy ale i odpowiadająca również całym majątkiem za jej zobowiązaniabędzie spółka z o.o. W tym celu trzeba utworzyć od podstaw sp. z o.o. (wspólnikami i członkami zarządu są wspólnicy s.c.),  która kolejno stanie się wspólnikiem spółki cywilnej.

Dopiero na tym etapie spółka cywilna dokona przekształcenia w sp.k., ustalając, że sp. z o.o. będzie komplementariuszem, a osoby fizyczne komandytariuszami. Trzeba pamiętać, że wtenczas warto ustalić udział w zysku sp. z o.o. na poziomie niskim, np. 2%, a komandytariuszy w odpowiednio większym.

Rozwiązanie takie jest dłuższe w realizacji i wymaga poniesienia większych kosztów (koszt założenia sp. z o.o. przy minimalnym kapitale zakładowym 5000 zł), jednak pozwala na ograniczenie odpowiedzialności wspólników.

Minusem jest konieczność prowadzenia dwóch księgowości – Sp. z o.o. jako pełnej księgowości i spółki komandytowej.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Prawna RPMS


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 6)