RPMS to kancelaria w Siedlcach z ofertą skierowaną do podmiotów gospodarczych. Obsługujemy przedsiębiorców z rozmaitych branż, realizując czynności z każdej dziedziny prawa. Zajmujemy się m.in. prawem podatkowym, sprawami sądowymi, windykacją należności, procesami windykacyjnymi, sprawami cywilnymi, a także sprawami z zakresu prawa gospodarczego.

Do najważniejszych specjalności naszych adwokatów można zaliczyć obsługę prawną firm z sektora IT: wdrażających nowe technologie, rozwiązania informatyczne, zajmujących się przetwarzaniem danych oraz szeroko pojętym e-commerce.
Jako drugą specjalizację RPMS warto wskazać wsparcie prawne dla startupów – zarówno w kwestiach formalnych, jak i związanych z bieżącym doradztwem czy prawem podatkowym. Nasze cele to optymalizacja działania takiego pomiotu oraz wdrożenie czynności, które pozwolą mu sprawnie wkroczyć na rynek. Przedsiębiorcy cenią nas przede wszystkim za szeroką ofertę, profesjonalizm oraz indywidualne podejście nastawione na realne potrzeby klienta.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Zakres usług prawnych. Kompleksowa oferta

  Jako radcowie prawni i adwokaci w Siedlcach, którzy działają na terenie całego kraju, ofertę kierujemy nie tylko do podmiotów gospodarczych, ale i osób prywatnych. Obsługujemy firmy z różnych branż, podejmując się spraw o każdym poziomie skomplikowania. Do naszych usług zaliczają się między innymi:

  Udzielamy wsparcia w negocjacjach z kontrahentami, uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach, reprezentujemy przedsiębiorcę oraz prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników.

  Sporządzamy profesjonalne pozwy dla klientów indywidualnych, a także przygotowujemy dokumenty regulujące działanie podmiotów gospodarczych, np. polityki prywatności, ogólnych warunków sprzedaży, regulaminów. Uwzględniamy przy tym interes klienta i doradzamy mu najlepsze możliwe rozwiązania.

  Opiniujemy umowy z kontrahentami, sporządzamy gotowe wzory kontraktów i skutecznie je zabezpieczamy.

  Występujemy jako reprezentacja klienta przed sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy, w trakcie kontroli skarbowych itd. Przygotowujemy też potrzebną do tego dokumentację.

  Pomagamy klientom w zdobyciu potrzebnych dokumentów typu koncesje, decyzje administracyjne i zezwolenia.

  Mogą Państwo również liczyć na naszą fachową pomoc w takich obszarach jak: prawo upadłościowe prawo pracy, wdrażanie i kontrolowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych. Ponadto jesteśmy ekspertami od efektywnego zabezpieczania klientów przed występowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych i monitorowania przestrzegania reguł związanych z ochroną konkurencji i konsumenta.

  Radcy prawni Siedlce - sprawy windykacyjne

  Regularna spłata faktur to niezwykle ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala uniknąć zatorów płatniczych i wielu problemów natury biznesowej oraz finansowej. Z tego względu stworzyliśmy profesjonalny dział wsparcia procesu windykacyjnego. Należący do niego radcowie prawni i adwokaci to osoby doświadczone, kompetentne i stale poszerzające swoją wiedzę na temat skutecznej windykacji.
  Kancelaria RPMS w ramach obsługi windykacyjnej weryfikuje, monitoruje i prowadzi optymalizację procedur związanych z windykacją, które są stosowane przez klienta. Cel? Poprawa i zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu kolejnych należności od kontrahentów.
  To wciąż nie wszystko. Nasz dział windykacyjny występuje również jako reprezentacja klienta w konkretnych sprawach. Na początku specjaliści RPMS od windykacji prowadzą działania polubowne – przedsądowe, które obejmują m.in. negocjacje z kontrahentem zalegającym ze spłatą czy wysyłanie wezwań do zapłaty z zakreślonym terminem. Później, jeśli czynności miękkie nie dadzą efektu, przechodzimy do działań twardych – sądowych i komorniczych.

  RPMS stosuje wyjątkowe podejście do spraw windykacyjnych. Klient może liczyć zarówno na ogromne doświadczenie i fachową obsługę z naszej strony, jak i na indywidualne, ludzkie podejście. Naszą regułą jest elastyczność w kwestii ustalania zasad współpracy. Dlatego jej warunki są zawsze dostosowywane do potrzeb i możliwości konkretnego klienta.
  Oprócz windykacji, mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy w tworzeniu i rejestracji podmiotu gospodarczego. Zapewniamy wsparcie zwłaszcza spółkom prawa handlowego, należącym do nich oddziałom, fundacjom i stowarzyszeniom. W tym przypadku również utworzyliśmy specjalny dział prawny. Jego funkcje to między innymi: udział w postępowaniach rejestrowych oraz czynnościach prawnych stacjonarnie (np. przed notariuszem) i online jako reprezentacja klienta, czy sporządzanie umów i aktów założycielskich.
  Doradzamy także w kwestii tego, jaka forma działalności gospodarczej przyniesie najwięcej korzyści. W tym celu sprawdzamy i poddajemy analizie kwestie organizacyjne, podatkowe, prawne, zapewniając klientowi udany start na rynku. Dzięki nam nie musi przejmować się kwestiami założycielskimi. Korzystamy z pomocy renomowanych notariuszy, doradców i innych specjalistów, którzy pozwalają nam zapewnić pełną ochronę interesów klienta. Nasza misja to profesjonalna obsługa prawna i 100% zaangażowania w każdą sprawę.

  Indywidualny adwokat dla spółki

  Jak widać, wspieramy nowe podmioty na początku ich drogi. Na tym jednak nie kończą się usługi dla spółek kancelarii RPMS w Siedlcach. Zajmujemy się również kompleksową obsługą prawną przejęć, fuzji i przekształceń podmiotów gospodarczych. Poza tym wśród tego typu świadczeń znajdą Państwo transakcje dotyczące przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Jako doświadczona kancelaria prawna prowadzimy pełny audyt formalnoprawny danego podmiotu. W ten sposób klient otrzymuje szczegółowy dokument, na podstawie którego wie, jak funkcjonuje konkretna organizacja/firma lub jej część. Znajduje w nim także wnioski i propozycje czynności, które pozwolą przejąć podmiot w optymalny sposób.

  Nie zapominamy też o inwestorach, którzy planują nabyć akcje i udziały innego podmiotu (albo jego zorganizowanej części). Przygotowaliśmy dla nich szeroki wybór audytów prawnych, w ramach których wykrywamy potencjalne błędy, zagrożenia i możliwości rozwoju danego podmiotu.

  W trakcie sporządzania audytów zasięgamy porady biur księgowych, ekspertów inwestycyjnych, kancelarii podatkowych i menedżerów, którzy wspierają nas w przygotowaniu pełnego obrazu sytuacji prawnej i dostępnych opcji oraz korzyści lub niebezpieczeństw wynikających z danego kroku inwestycyjnego.

  Bogate doświadczenie w dziedzinie prawa gospodarczego sprawia, że zapewniamy audyt dopasowany do branży i oczekiwań klienta. Gwarantujemy jednocześnie indywidualne, profesjonalne podejście.

  W ramach usług audytu zajmujemy się między innymi:

  • zagadnieniami korporacyjnymi,
  • kwestiami prawa pracy (sprawy pracownicze) i administracyjnoprawnymi,
  • umowami handlowymi,
  • prawami własności intelektualnej,
  • postępowaniami w sprawach karnych gospodarczych,
  • sporami korporacyjnymi
  • i wieloma innymi obszarami.
  Kancelaria prawna Siedlce

  Reprezentacja w sprawach sądowych

  Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje też pomoc prawną w sprawach administracyjnych i cywilnych. Jako profesjonalni radcy prawni w Siedlcach występujemy w charakterze pełnomocnika strony – zarówno w postępowaniach sądowych, jak i przed organami administracji publicznej. Dotyczy to przede wszystkim postępowań:

  • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  Jakie korzyści daje usługa zastępstwa procesowego? Wykorzystanie pełnomocnika to ogromne odciążenie dla klienta. Radca prawny lub adwokat uczestniczy w jego imieniu w postępowaniach sądowych, przygotowuje pisma procesowe, prowadzi negocjacje i rozmowy, a przy tym zmierza do szybkiego i polubownego rozwiązania sporu. Efektem jest gwarancja korzystania z profesjonalnej pomocy, a także możliwość kontaktowania się nt. przebiegu sprawy z jedną, zaangażowaną osobą.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Kwestie ochrony danych osobowych: pomoc radców prawnych

  Na koniec warto wspomnieć, że kancelaria radców prawnych RPMS zajmuje się też procedurami dotyczącymi ochrony przetwarzanych danych w systemach informatycznych. Dotyczy to między innymi danych osobowych uwzględnionych w normach RODO.

  Nasza kancelaria udziela merytorycznego wsparcia, które pomaga klientowi poznać, zrozumieć i prawidłowo wdrożyć procedury zmierzające do ochrony przetwarzanych danych. Zapewnia to pełne bezpieczeństwo w ramach prowadzenia działalności, a także daje gwarancję, że firma działa zgodnie z odgórnymi regulacjami.

  W ramach obsługi prawnej w tym zakresie zajmujemy się głównie:

  • przeprowadzaniem audytów umożliwiających weryfikację przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • sporządzeniem kompletnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • przygotowaniem pism elektronicznych i tradycyjnych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO oraz prowadzeniem postępowań na terenie całego kraju w ramach współpracy partnerów biznesowych.
  Oceń