Polecani radcy prawni i adwokaci w Gliwicach, czyli kancelaria RPMS, to niezawodny zespół profesjonalistów. Obsługujemy podmioty gospodarcze, dostosowując zakres usług do potrzeb i specyfiki konkretnej branży. Nasza oferta obejmuje wszystkie obszary prawa, między innymi: dziedzinę podatków, wsparcie w sprawach sądowych, gospodarczych i cywilnych, a także windykację należności oraz procesy windykacyjne.

Oczywiście mamy też swoje specjalności. Są to dziedziny, w których zdobyliśmy największe doświadczenie. Jedną z nich jest obsługa podmiotów z rynku IT, a więc przedsiębiorstw związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i technologii, e-commerce, czy przetwarzaniem danych, np. danych osobowych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Jakie usługi prawne oferujemy?

  Drugą specjalnością RPMS, o której warto wspomnieć na samym początku, jest obsługa prawna start-upów. Od lat pomagamy przedsiębiorcom, którzy właśnie rozpoczynają swoją biznesową drogę. Nasza obsługa w tym zakresie dotyczy nie tylko wsparcia w założeniu działalności, ale również optymalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu.
  Ze względu na to, że stosujemy indywidualne podejście, możemy zaproponować szeroko zakrojoną pomoc prawną, bieżące doradztwo i porady prawne na każdym etapie rozwoju działalności. Usługi kancelarii RPMS w Gliwicach są skierowane zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i świadczymy ją na terenie całej Polski. Jednocześnie podejmujemy się każdej, nawet najtrudniejszej sprawy.
  Nasza oferta jest całkowicie dostosowana do potrzeb podmiotów gospodarczych. Gwarantujemy m.in. obsługę prawną w zakresie prawa podatkowego i prawa pracy. Zajmujemy się również wdrażaniem i monitorowaniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych w firmie. Oprócz tego zabezpieczamy klientów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, dbając o przestrzeganie reguł dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.
  Wśród naszych usług znajdziesz m.in.:

  Nasi adwokaci i radcy prawni reprezentują klientów przed sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy, organami nadzoru (np. przy kontroli skarbowej), a także dbają o przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji.

  Przygotowujemy, zabezpieczamy i opiniujemy umowy zawierane z kontrahentami.

  Sporządzamy dokumentację, która reguluje działanie danego przedsiębiorstwa, taką jak np.: ogólne warunki sprzedaży, polityki bezpieczeństwa, regulaminy itd. Uwzględniamy przy tym interes klienta, proponując najlepsze opcje dla jego działalności.

  Pomagamy w negocjacjach z kontrahentami, występujemy w imieniu klienta na konferencjach i spotkaniach, organizujemy szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.

  Przygotowujemy pozwy dla klientów indywidualnych, dla osób fizycznych i osób prawnych.

  Pozyskujemy dla klienta zezwolenia, koncesje, decyzje administracyjne i inne niezbędne dokumenty.

  RPMS Gliwice. Radcy prawni w sprawach windykacyjnych

  Kancelaria RPMS składa się z doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Co więcej, każdy członek naszego zespołu specjalizuje się w konkretnych obszarach prawa. W rezultacie stale podnosimy swoje kompetencje w danym zakresie, oferując klientom wyjątkowo skuteczne usługi prawne. W ten sposób stworzyliśmy między innymi dedykowany, doskonały dział wsparcia procesu windykacyjnego.

  Celem tego działu jest weryfikowanie, monitorowanie i prowadzenie optymalizacji stosowanych przez klienta procedur dotyczących windykacji. Chodzi więc o poprawę efektywności pozyskiwania kolejnych płatności z faktur i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zatorów płatniczych.

  Ponadto dział ten reprezentuje klientów w konkretnych sprawach. W tym przypadku stosujemy podział na dwie kategorie: działania miękkie i działania twarde. Windykacja miękka to wszelkie czynności przedsądowe, m.in. negocjacje, których celem jest polubowne zamknięcie sprawy i odzyskanie należności. Sprawdzają się głównie wtedy, gdy dłużnik wyraża wolę zapłaty długu. Z kolei działania twarde, czyli windykacja sądowa i komornicza, to kroki ostateczne – wdrażane wtedy, gdy kontrahent nie wyrazi woli spłaty.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii w procesie windykacji? Przede wszystkim mamy ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Twoją sprawą zajmą się wykwalifikowani adwokaci i radcowie prawni. Po drugie jesteśmy elastyczni w kwestii ustalania zasad współpracy z klientem. Każdorazowo dostosowujemy jej warunki do potrzeb, możliwości i oczekiwań konkretnej osoby.

  Oprócz windykacji długów, zajmujemy się też tworzeniem oraz rejestracją podmiotów gospodarczych. Doradzamy najlepszą formę prowadzenia działalności, analizując wszelkie aspekty prawne, organizacyjne i podatkowe. Korzystamy przy tym ze wsparcia doradców i notariuszy, a także innych zaufanych specjalistów. Efekt? Klient zyskuje gwarancję pełnej ochrony swoich interesów.

  W tym przypadku również utworzyliśmy odrębny dział prawny. Zajmuje się on m.in. obsługą spółek prawa handlowego, ich oddziałów, stowarzyszeń i fundacji. W ramach swoich kompetencji dział ten przygotowuje akty założycielskie, sporządza umowy, reprezentuje klienta przy zawieraniu umowy przed notariuszem w celu tworzenia nowego podmiotu oraz w postępowaniach rejestrowych (stacjonarnych i online w trybie S24). Wybierając RPMS, możesz liczyć na ludzkie podejście, profesjonalizm i pełne zaangażowanie w swoją sprawę.

  Adwokaci i radcy prawni od obsługi spółek

  Kancelaria RPMS proponuje swoim klientom nie tylko pomoc w windykacji czy tworzeniu nowych firm. Do oferowanych świadczeń zalicza się też kompleksowa obsługa prawna przekształceń, przejęć i fuzji podmiotów gospodarczych. Ponadto pomagamy przy transakcjach, które polegają na przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  W ramach tego realizujemy całościowy audyt formalnoprawny, który daje klientowi pełny obraz funkcjonowania danego podmiotu. Inwestor zyskuje wiedzę na temat możliwych rozwiązań, dzięki którym może przejąć kontrolę nad wybranym podmiotem w najbardziej optymalny sposób. Natomiast dla inwestorów zamierzających kupić akcje i udziały innego podmiotu lub jego zorganizowanej części przygotowaliśmy zróżnicowane audyty prawne. Pozwalają one wykryć ewentualne nieprawidłowości, a także sposoby na rozwinięcie działalności analizowanych podmiotów.

  Obsługa spółek

  Sporządzaniu wspomnianych audytów towarzyszy wsparcie ze strony doradców inwestycyjnych, biur księgowych, kancelarii podatkowych i doświadczonych menedżerów. Pozwala nam to na dostarczenie klientowi najbardziej wiarygodnych, szczegółowych informacji o sytuacji prawnej podmiotu. Umożliwia też podsunięcie najlepszych rozwiązań, korzyści oraz zagrożeń, którymi będzie skutkować dana inwestycja.

  Ogromne doświadczenie naszych radców prawnych w dziedzinie prawa gospodarczego sprawia, że audyty są w pełni dostosowane do charakterystyki branży i potrzeb klienta. Usługa audytu obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, umowy handlowe, kwestie prawa pracy, kwestie administracyjnoprawne, prawa własności intelektualnej, spory korporacyjne, czy postępowania w sprawach karnych gospodarczych.

  Wsparcie w sprawach cywilnych i administracyjnych

  Kancelaria Gliwice

  Nasza kancelaria udziela też pomocy w sprawach administracyjnych i cywilnych na terenie Gliwic. Radcy prawni RPMS występują jako pełnomocnicy strony w postępowaniach sądowych, w tym:

  • W postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • Przed sądami administracyjnymi
  • W postępowaniach mediacyjnych,
  • Przed sądami arbitrażowymi,
  • Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Przed Sądem Najwyższym,
  • Przed organami administracji publicznej.

  Usługa zastępstwa procesowego to doskonałe rozwiązanie dla każdego klienta, który potrzebuje wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Wyznaczony prawnik występuje w imieniu strony w postępowaniach sądowych, przygotowuje pisma procesowe, negocjuje i uczestniczy w rozmowach. Zmierza tym samym do szybkiego i – gdy to możliwe – polubownego zamknięcia sporu. Klient korzysta więc z fachowej pomocy, nie musi tracić czasu i nerwów na bezpośredni, samodzielny udział w sprawie, a przy tym otrzymuje bieżące informacje o jej przebiegu.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych ze wsparciem kancelarii prawnej

  Funkcjonowanie zgodnie z procedurami związanymi z ochroną danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych, jest niezbędne do legalnego działania w sieci. Dotyczy to m.in. właścicieli sklepów internetowych, portali, ale także rozmaitych stron internetowych. Dlatego nasza kancelaria oferuje obsługę związaną również z tym tematem – a zwłaszcza z ochroną danych osobowych, która uwzględnia normy zawarte w regulacji RODO.

  Udzielamy merytorycznej pomocy w poznaniu, zrozumieniu i wprowadzeniu procedur mających na celu ochronę przetwarzanych danych. Dajemy przedsiębiorcy poczucie pewności, że działa legalnie i bezpiecznie, bez naruszania obowiązującego prawa.

  Obsługa prawna w tym zakresie dotyczy głównie:

  • przeprowadzania audytów, które pozwolą na weryfikację przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • przygotowania pełnej procedury i dokumentacji dotyczącej np. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • przygotowania pism elektronicznych i tradycyjnych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO, a także prowadzenia postępowań w całej Polsce na zasadzie współpracy partnerów biznesowych.
  Oceń