RPMS to radcy prawni z doświadczeniem w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Jeśli potrzebujesz pełnego wsparcia adwokatów we wszystkich dziedzinach prawa, zgłoś się do nas. Zajmujemy się obsługą prawną podmiotów gospodarczych i osób prywatnych m.in. w takich obszarach, jak: dziedzina podatków, pomoc w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, sprawach sądowych, sprawach cywilnych, a także sprawach i procesach windykacyjnych.

Wśród specjalności kancelarii RPMS znajduje się obsługa prawna podmiotów z rynku IT. Od lat zgłaszają się do nas firmy związane z nowymi technologiami, wdrażaniem rozwiązań informatycznych. e-commerce, czy przetwarzaniem danych (np. danych osobowych).

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Usługi prawne dla przedsiębiorców i osób prywatnych

  Służymy również szeroko pojętą pomocą prawną w zakresie obsługi start-upów. Jeśli Twoja firma dopiero startuje na rynku i chcesz zoptymalizować zachodzące z niej procesy, m.in. w dziedzinie prawa podatkowego, zrobimy to za Ciebie. Służymy nie tylko bieżącą poradą prawną, ale również doraźnym wsparciem, które jest każdorazowo dostosowane do specyfiki branży i potrzeb konkretnego klienta.

  Nasze usługi obejmują pełny zakres podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Zajmujemy się sprawami z różnych dziedzin prawa, w tym z zakresu prawa upadłościowego i prawa pracy. Ponadto monitorujemy i wdrażamy procedury ochrony danych w firmach, a także dbamy o przestrzeganie zasad ochrony konkurencji i konsumenta. Możesz powierzyć nam każde niemal zadanie, bez względu na stopień jego skomplikowania.

  Działamy na terenie całej Polski. Jako profesjonalni radcy prawni w Łukowie, zajmujemy się między innymi:

  Nasz adwokat uczestniczy w spotkaniach i konferencjach w Twoim imieniu, negocjuje z kontrahentami, a także prowadzi szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.

  Jeśli legalne funkcjonowanie Twojego biznesu wymaga odpowiedniej dokumentacji, np. zezwoleń, koncesji, decyzji administracyjnych – zgłoś się do nas.

  Radcy prawni RPMS reprezentują Cię przed organami nadzoru, takimi jak sąd pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, czy Urząd Skarbowy. Usługa obejmuje również przygotowanie niezbędnych dokumentów.

  Chcesz w pełni zabezpieczyć swoje interesy? Skorzystaj z usługi sporządzania, zabezpieczania i opiniowania umów z kontrahentami.

  Na Twoje zlecenie przygotujemy pozwy dla osób fizycznych i osób prawnych.

  Zajmiemy się przygotowaniem całej niezbędnej dokumentacji, która reguluje Twoją działalność, w tym: polityk bezpieczeństwa, ogólnych warunków sprzedaży i regulaminów. W zakres tej usługi wchodzi też fachowe doradztwo.

  RPMS Łuków. Radcy prawni a windykacja należności

  Wierzymy, że specjalista w danej dziedzinie powinien stale poszerzać swoją wiedzę i kompetencje. Właśnie dlatego radcy prawni RPMS zajmują się określonymi, wybranymi obszarami prawa i zostają w nich ekspertami. Takie osoby zasilają między innymi nasz niezawodny dział wsparcia procesu windykacyjnego.

  W ramach swoich kompetencji, dział ten poprawia i zwiększa skuteczność w pozyskiwaniu należności z faktur. Jest to najprostsza droga, aby wyeliminować ryzyko powstawania zatorów płatniczych. Rolą naszego działu windykacyjnego w Twojej firmie może być więc sprawdzenie, kontrolowanie i optymalizacja procedur windykacyjnych.

  Jednocześnie dział ten będzie reprezentować Cię w konkretnych sprawach i procesach sądowych. W tym przypadku chodzi o odzyskanie należności od dłużnika dwiema drogami. Pierwsza z nich, od której zawsze zaczynamy windykację, to czynności miękkie (przedsądowe). Jest to windykacja polubowna, która opiera się m.in. na negocjacjach i prowadzi do szybkiej spłaty długu. Jej skuteczność w kancelarii RPMS wynosi ponad 70%.

  Jeśli jednak Twój dłużnik nie wyrazi woli uregulowania należności, przejdziemy do windykacji twardej – sądowej i komorniczej.

  Jeśli zależy Ci na dalszej współpracy z dłużnikiem, nie obawiaj się pogorszenia waszych relacji biznesowych. Windykacja z RPMS odbywa się na elastycznych zasadach, które są każdorazowo dostosowywane do potrzeb, oczekiwań i możliwości klienta. Z nami jest to proces szybki, skuteczny, a zarazem w pełni dopasowany do Twoich wymagań.

  Poza działem windykacyjnym, utworzyliśmy również inny dział, który zajmuje się tworzeniem podmiotów gospodarczych. Świadczy on kompleksową pomoc dla klientów w ramach rejestracji i organizacji nowopowstałych biznesów. Z naszego wsparcia korzystają zwłaszcza spółki prawa handlowego, ich oddziały, stowarzyszenia i fundacje. Przygotowujemy umowy, akty założycielskie, występujemy w imieniu klienta podczas postępowań rejestrowych online i stacjonarnie, a także wszelkich innych czynności prawnych.

  Z kancelarią RPMS kwestie założycielskie to nie problem. Doradzimy Ci w wyborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej z uwzględnieniem warunków prawnych, podatkowych i organizacyjnych. Aby zapewnić pełną ochronę Twoich interesów, zasięgniemy porady zaufanych notariuszy i doradców oraz innych specjalistów, którzy pomogą nam stworzyć idealne warunki dla Twojego biznesu.

  Kancelaria od indywidualnej obsługi prawnej spółek

  Kolejną usługą kancelarii RPMS jest kompleksowa obsługa prawna przejęć, fuzji i przekształceń podmiotów gospodarczych – w tym transakcji dotyczących przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Ten rodzaj świadczenia opiera się na realizacji szczegółowych audytów formalnoprawnych, które dają pełny obraz funkcjonowania danego podmiotu. Inwestor zyskuje więc konkretne wskazówki, rozwiązania i propozycje metod, dzięki którym może przejąć podmiot w optymalny sposób.

  Z kolei dla osób planujących zakup akcji i udziałów innego podmiotu (bądź jego zorganizowanej części) przygotowaliśmy szeroką gamę audytów prawnych. To najlepszy sposób na wykrycie ewentualnych błędów, korzyści i kierunków rozwoju działalności wybranego podmiotu.

  Co obejmuje

  obsługa prawna spółki?

  Nasze audyty cechuje ogromna precyzja wykonania. Są w pełni dostosowane do oczekiwań klienta oraz branży, w której działa.

  Mamy bogate doświadczenie w dziedzinie, jaką jest prawo gospodarcze, a przy tym współpracujemy z biurami księgowymi, menedżerami, kancelariami podatkowymi i doradcami inwestycyjnymi. Wynikiem naszej pracy są audyty, które dają całościowy wgląd w działanie podmiotu. Dokument ten wskazuje też potencjalne korzyści, nieprawidłowości i zagrożenia, którymi może skutkować inwestycja.

  Gwarantujemy indywidualne i profesjonalne podejście. W ramach usługi audytu poruszamy m.in. zagadnienia korporacyjne, spory korporacyjne, sprawy pracownicze, zagadnienia administracyjnoprawne, umowy handlowe, prawa własności intelektualnej oraz postępowania w sprawach karnych.

  Kompleksowa pomoc w sprawach sądowych

  Adwokaci Łuków

  Kancelaria RPMS udziela pomocy w sprawach administracyjnych i sprawach cywilnych na terenie Łukowa. Nasi adwokaci występują jako pełnomocnicy strony w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

  Korzystając z usługi zastępstwa procesowego, otrzymujesz wsparcie profesjonalnego, doświadczonego pełnomocnika. Jego zadania to uczestnictwo w postępowaniach sądowych i negocjacjach w imieniu strony, a także sporządzanie pism procesowych. Celem jest szybkie i w miarę możliwości polubowne rozwiązanie sporu. Pełnomocnik reprezentuje więc Twoje interesy, a przy tym ma większe szanse na uzyskanie korzystnych wyników. Ponadto stanowi bezpośredni punkt kontaktowy, z którego otrzymujesz informacje o przebiegu swojej sprawy.

  Prowadzimy postępowania mediacyjne i sądowe przed:

  • Organami administracji publicznej,
  • Sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • Sądami administracyjnymi,
  • Sądami arbitrażowymi,
  • Sądem Najwyższym,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Chroń dane osobowe w firmie ze wsparciem kancelarii RPMS

  Współcześnie niemal każda firma przetwarza dane w swoich systemach informatycznych. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli sklepów internetowych, rozmaitych portali, czy osób posiadających strony www

  W świetle obowiązujących regulacji przedsiębiorcy są zobowiązani do wdrożenia odpowiednich procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych, w tym danych osobowych. Mówi o tym w szczególności słynne rozporządzenie RODO, którego celem jest m.in. bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, a także zapobieganie nadużyciom i naruszeniom prawa w tym obszarze.

  Jeśli chcesz mieć gwarancję, że Twój biznes działa zgodnie z prawem, skorzystaj z merytorycznego wsparcia specjalistów RPMS. Nasza kancelaria pomoże Ci zrozumieć i wprowadzić procedury, które zapewnią funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa zgodnie z regulacjami. Ten rodzaj obsługi prawnej obejmuje:

  • sporządzanie pism elektronicznych i papierowych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • prowadzenie postępowań na terenie kraju w ramach współpracy partnerów biznesowych;
  • wykonanie audytów, które zweryfikują przestrzeganie obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • przygotowanie pełnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych.