Potrzebujesz dobrego adwokata w Płocku? Kancelaria RPMS zapewni Ci profesjonalną, kompleksową pomoc prawną. Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, ponieważ od lat zajmujemy się obsługą podmiotów gospodarczych w każdej dziedzinie prawa – od windykacji należności, procesów windykacyjnych, czy pomocy w sprawach sądowych, aż po wsparcie w sprawach cywilnych, z zakresu prawa gospodarczego i dziedziny podatków.

Do naszych specjalności można zaliczyć fachową pomoc prawną dla podmiotów z branży IT. Jeśli więc zajmujesz się e-commerce, wdrażaniem rozwiązań informatycznych, innowacyjnych technologii i przetwarzaniem danych (w tym danych osobowych) – zgłoś się do nas.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Zespół RPMS składa się z doświadczonych radców prawnych i ekspertów, których wiedza sprawdza się m.in. w przypadku potrzeb startupów. Początkujące przedsiębiorstwa korzystają z naszej pomocy w rozpoczęciu i optymalizacji procesów, które wpływają na funkcjonowanie danego podmiotu. Wyróżnia nas indywidualne podejście, zaangażowanie i nastawienie na realne, bieżące potrzeby konkretnego klienta. Świadczymy więc szeroko pojętą, profesjonalną pomoc prawną i doradztwo – między innymi w dziedzinie prawa podatkowego.

  Szeroki zakres usług prawnych kancelarii RPMS

  Jako kancelaria działająca na terenie całego kraju, kierujemy swoją ofertę również do klientów z Płocka. Z naszej oferty skorzystają zarówno osoby prywatne, jak i pełen zakres podmiotów gospodarczych. Możesz zwrócić się do nas z niemal każdym problemem natury prawnej. Zapewniamy kompleksową obsługę niezależnie od poziomu skomplikowania sprawy. Do naszych usług zaliczają się między innymi:

  rzygotowanie dokumentacji oraz reprezentacja klienta przed doświadczonych adwokatów i radców prawnych podczas kontroli skarbowych (czy przed innymi organami nadzoru), przed Państwową Inspekcją Pracy i sądem pracy

  Sporządzanie pozwów dla osób fizycznych i osób prawnych

  Sporządzanie, zabezpieczanie i opiniowanie projektów umów zawieranych z kontrahentami

  Pomoc w procesie negocjacyjnym z kontrahentem, uczestnictwo w konferencjach czy spotkaniach w imieniu przedsiębiorcy, prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej

  Przygotowanie dokumentacji, która reguluje działanie podmiotu (np. ogólne warunki sprzedaży, polityka bezpieczeństwa), bieżące doradztwo w tej materii, a także pomoc w zdobyciu koncesji, zezwoleń i decyzji administracyjnych

  zdobyciu koncesji, zezwoleń i decyzji administracyjnych. Na tym nie kończy się zakres realizowanych przez nas czynności. Oprócz tego świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i prawa pracy, wdrażamy i kontrolujemy stosowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Z nami klient jest skutecznie zabezpieczony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, ponieważ na bieżąco dbamy o przestrzeganie reguł dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

  RPMS Płock. Radcy prawni w procesach windykacyjnych

  Biorąc pod uwagę potrzeby przedsiębiorców, stworzyliśmy sprawny i skuteczny dział wsparcia procesu windykacyjnego. Zespół tworzących go adwokatów i radców prawnych to osoby ambitne, stale poszerzające swoją wiedzę i zakres umiejętności. Dzięki nim możemy zaoferować klientom kompleksową i profesjonalną obsługę w sprawach windykacyjnych.
  Realizujemy to zarówno na poziomie procedur związanych z windykacją, które są stosowane w danej firmie, jak i w sprawach windykacyjnych. Dział ten zajmuje się więc weryfikacją, monitorowaniem i optymalizacją procedur windykacyjnych w przedsiębiorstwie. Pozwala to poprawić i zwiększyć skuteczność pozyskiwania należności z faktur.
  Z drugiej strony dział windykacyjny kancelarii RPMS reprezentuje klienta w konkretnych sprawach. Nasi eksperci prowadzą czynności polubowne (przedsądowe) oraz sądowe i egzekucyjne (gdy zajdzie taka potrzeba). Windykację długów zawsze rozpoczynamy od działań mających na celu polubowne odzyskanie długów, m.in. negocjacji i wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli dłużnik nie wyrazi chęci spłaty należności, przechodzimy do działań twardych – czyli procesu sądowego.

  W ramach windykacji należności wyróżniamy się czymś więcej niż sporządzanie profesjonalnych pism sądowych czy duże doświadczenie. Klienci doceniają nas głównie za ogromną elastyczność przy ustalaniu zasad współpracy z klientem. Jeżeli np. zależy mu na zachowaniu pozytywnych relacji biznesowych z dłużnikiem, dbamy o ten aspekt. Wybierając naszą pomoc, masz pewność, że dostosujemy się do Twoich możliwości, potrzeb i oczekiwań.

  Działania radców prawnych RPMS obejmują też usługę tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych. Do kontaktu zapraszamy szczególnie klientów od spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji oraz stowarzyszeń. W tym celu również stworzyliśmy dedykowany dział prawny. Jego rolą jest przygotowanie aktów założycielskich, umów i reprezentowanie klienta przy czynnościach prawnych, np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem przy tworzeniu podmiotu, w postępowaniach rejestrowych i postępowaniach rejestrowych online (tryb S24).
  Ponadto doradzamy przy wyborze najlepszej formy działalności gospodarczej, uwzględniając takie aspekty jak: kwestie organizacyjne, prawne, podatkowe, a także metody płynnego wejścia na rynek. Decydując się na nasze usługi, nie musisz przejmować się kwestiami założycielskimi. Ze względu na wieloletnią współpracę z notariuszami, doradcami i specjalistami, możemy zapewnić całkowitą ochronę Twoich interesów. Nasz cel to profesjonalizm, ludzkie podejście do klienta, a także pełne zaangażowanie w jego sprawę.

  Adwokaci od obsługi prawnej spółek. Co możemy dla Ciebie zrobić?

  Wspieramy w tworzeniu nowych podmiotów, na tym jednak nie kończy się nasza działalność w tym zakresie. Świadczymy też kompleksową obsługę prawną przekształceń, fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych. Ponadto zwracają się do nas inwestorzy, którzy planują transakcje związane z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  W jaki sposób im pomagamy? Realizując całościowy audyt formalnoprawny wskazanego podmiotu. Taki dokument daje podstawę po wysunięcia wniosków, przedstawienia możliwych rozwiązań, a także optymalnych sposobów na przejęcie kontroli nad wybranym podmiotem.
  Natomiast przedsiębiorcy zamierzający nabyć akcje i udziały innego podmiotu (lub jego zorganizowanej części) korzystają z naszej pomocy w zakresie szerokiej gamy audytów prawnych. Ich przeprowadzenie pozwala wykryć ewentualne błędy i drogi rozwoju konkretnej działalności.

  Indywidualna pomoc

  w obsłudze spółki

  Sporządzanie wyżej wspomnianych audytów przebiega ze wsparciem biur księgowych, kancelarii podatkowych, doradców inwestycyjnych i doświadczonych menedżerów. W ten sposób dostarczamy klientowi całościowy wgląd w sytuację prawną podmiotu. Przedstawiamy możliwe do podjęcia decyzje, które umożliwią jego rozwój oraz zalety i ryzyka wynikające z podjętego kroku inwestycyjnego.

  Wszechstronne doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego daje nam możliwość dopasowania audytu do potrzeb klienta i branży, w której działa. Gwarantujemy więc indywidualne, fachowe podejście.

  W usłudze audytu mieszczą się m.in.:

  • zagadnienia korporacyjne,
  • kwestie prawa pracy (sprawy pracownicze) i administracyjnoprawne,
  • umowy handlowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne

  i wiele innych obszarów.

  Kancelaria prawna Płock

  Usługi prawne dla spółek

  Kancelaria prawna RPMS udziela pomocy prawnej w sprawach administracyjnych i cywilnych w Płocku. Adwokaci i radcy prawni występują w formie pełnomocnika przed organami administracji publicznej i postępowaniach sądowych, głównie:

  • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej,
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  W ramach tej usługi klient otrzymuje wsparcie profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny), który zajmuje się pełną obsługą danej sprawy: bierze udział w postępowaniach sądowych, reprezentuje klienta w negocjacjach i rozmowach, sporządza pisma procesowe, a przy tym dokłada starań do szybkiego i (jeśli jest taka opcja) polubownego rozwiązania sporu. Stanowi również dla klienta swoisty punkt kontaktowy, z którego uzyskuje on informacje o przebiegu postępowania.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych pod okiem radców prawnych

  Ochrona danych to ostatni punkt, o którym warto powiedzieć nieco więcej. Ten rodzaj obsługi prawnej zapewnia przestrzeganie przez klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Do tej kategorii zaliczamy dane osobowe uwzględnione w normach RODO.

  Usługa jest skierowana głównie do przedsiębiorców, którzy działają online tj. właścicieli stron i sklepów internetowych, rozmaitych portali, ale nie tylko. Kancelaria RPMS udziela merytorycznego wsparcia w zakresie procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych w każdej firmie. Pomagamy klientom w ich zrozumieniu, poznaniu i wdrożeniu. W rezultacie przedsiębiorcy zyskują poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję, że działają zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

  Do obsługi prawnej w tym zakresie zaliczamy:

  • realizację audytów zmierzających do weryfikacji przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • prowadzenie postępowań na terytorium całego kraju w ramach współpracy partnerów biznesowych oraz przygotowanie pism elektronicznych i tradycyjnych w celu profesjonalnej pomocy w zagadnieniach związanych z RODO;
  • sporządzenie kompletnej procedury i dokumentacji dotyczącej między innymi polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych, które umożliwiają zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych.
  Oceń