Szukasz dobrego adwokata w Szczecinie? Kancelaria prawna RPMS to zespół ekspertów od kompleksowych usług prawnych. Obsługujemy głównie podmioty gospodarcze, od lat współpracując z firmami z wielu różnych branż. Zajmujemy się m.in. windykacją należności, procesami windykacyjnymi, pomocą w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, sprawami cywilnymi i sądowymi, a także dziedziną podatków.

Cechuje nas wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze prawnej podmiotów z rynku IT. Służymy wsparciem dla przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem rozwiązań informatycznych, e-commerce, innowacyjnymi technologiami, a także przetwarzaniem danych (m.in. osobowych).

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Wiele lat doświadczenia i ekspercka wiedza pozwalają nam działać również w kwestii potrzeb start-upów. Udzielamy profesjonalnej pomocy firmom, które są dopiero na początku swojej drogi i chcą w jak najlepszy sposób zoptymalizować swoje działania. Praktykujemy podejście indywidualne, dlatego pomagamy według aktualnych potrzeb konkretnego klienta. Dostarczamy mu szeroko pojętą pomoc prawną oraz bieżące porady dotyczące prowadzenia działalności i prawa podatkowego.

  Jakie usługi prawne oferujemy?

  Zasięg naszej działalności obejmuje cały kraj. Jako kancelaria radcowska w Szczecinie oferujemy szeroko pojętą pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych i klientów prywatnych. Przyjmujemy sprawy o każdym stopniu skomplikowania. Wśród naszych usług można wymienić między innymi:

  Polega to na sporządzaniu, zabezpieczaniu i świadczeniu opinii kontraktów i umów z kontrahentami

  W tym przypadku przygotowujemy pełną dokumentację, która jest niezbędna do działania danego podmiotu, m.in. ogólnych warunków sprzedaży, polityk bezpieczeństwa, regulaminów itd. Uwzględniamy interes klienta i doradzamy mu jak najlepsze, możliwe rozwiązania

  Wspieramy klienta w negocjacjach z kontrahentami, uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach jako reprezentacji przedsiębiorcy, oraz prowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej

  W ramach tej usługi doświadczony adwokat lub radca prawny reprezentuje klienta przed Państwową Inspekcją Pracy, sądem pracy, a także w trakcie kontroli organów nadzoru (np. kontroli skarbowych). Uczestniczy też w sporządzeniu niezbędnej dokumentacji

  Pomagamy zdobyć niezbędne dokumenty takie jak decyzje administracyjne, zezwolenia i koncesje

  Sporządzamy pozwy zarówno dla osób fizycznych i osób prawnych

  Świadczymy również obsługę prawną w zakresie: prawo pracy, prawo upadłościowe, monitorowanie i wdrażanie procedur związanych z ochroną danych osobowych. Służymy też pomocą w zabezpieczeniu klienta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a przy tym dbamy o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

  RPMS Szczecin. Radcy prawni od usług windykacyjnych

  Radca prawny, który doskonale zna się na swojej dziedzinie prawa, dąży do tego, aby zostać w niej specjalistą. W naszym zespole znajdują się wyłącznie takie osoby. Każda z nich dba o poszerzanie wiedzy i wzbogacanie doświadczeń w sektorze prawa, którym się zajmuje. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać m.in. z obsługi niezawodnego działu wsparcia procesu windykacyjnego.
  W ramach swoich kompetencji dział ten sprawdza, monitoruje i prowadzi optymalizację działań klienta związanych z windykacją. Daje to szansę na poprawę i zwiększenie efektywności odzyskiwania należności z kolejnych faktur.
  Dodatkowo dział ten wspiera w konkretnych sprawach, reprezentując klienta w postępowaniu windykacyjnym. W tym celu stosujemy windykację miękką, czyli działania przedsądowe, które opierają się na negocjacjach z dłużnikiem. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Nasi eksperci przechodzą do działań twardych, a więc sądowych i egzekucyjnych, jeśli dłużnik nie wykazuje chęci współpracy. Stosujemy niezawodny zestaw narzędzi do odzyskiwania długów.

  Tym, co cechuje RPMS w kwestiach windykacyjnych, jest doskonała znajomość prawa, profesjonalne pisma sądowe, a także wykwalifikowany zespół kancelarii radcowskiej. Jednak główną cechą wyróżniającą nasze usługi jest elastyczność w ustalaniu warunków współpracy w klientami. Zawsze dążymy do tego, aby dostosować się do ich potrzeb i możliwości.
  Prowadzimy też czynności związane z kompleksowymi usługami tworzenia i rejestracji firm. Wspieramy klientów zwłaszcza w przypadku spółek prawa handlowego, a także należących do nich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń. W tym celu powstał dedykowany dział prawny. Jego zadania to m.in. przygotowywanie umów, aktów założycielskich, reprezentacja klienta podczas czynności prawnych (np. przy zawieraniu umowy przez notariuszem, tworząc dany podmiot) oraz udział w postępowaniu rejestrowym i prowadzonym online w trybie S24.
  Poza tym doradzamy przy wyborze najlepszej formy działalności gospodarczej. Weryfikujemy więc wszelkie kwestie podatkowe, prawne i organizacyjne, a następnie pomagamy klientowi sprawnie wejść na rynek. Z nami kwestie założycielskie nie są problemem – od lat działamy wspólnie z wieloma notariuszami, doradcami i ekspertami, dzięki którym możemy zagwarantować pełną ochronę interesów klienta. Możemy zapewnić profesjonalne i ludzkie podejście oraz 100% zaangażowania z naszej strony.

  Kancelaria dla spółek – indywidualne wsparcie prawne

  Poza wspieraniem klientów w tworzeniu nowych przedsiębiorstw, oferujemy też obsługę prawną przejęć, fuzji i przekształceń podmiotów gospodarczych. Wśród oferowanych świadczeń znajdują się też transakcje obejmujące przejęcie zorganizowanej części firmy.

  Nasza kancelaria prawna w Szczecinie organizuje kompletny audyt pod kątem formalnoprawnym. W ten sposób klient zyskuje wgląd w to, jak funkcjonuje dany podmiot. Oprócz tego wysuwamy konkretne wnioski i sugerujemy możliwe rozwiązania, które pozwolą przejąć dany podmiot w najbardziej optymalny sposób.

  Natomiast inwestorzy, którzy planują nabyć akcje i udziały innego podmiotu albo jego zorganizowanej części, mogą skorzystać z naszej usługi szerokiej gamy audytów prawnych. Ich cel to wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, a także dróg rozwoju działalności owych podmiotów.

  Kancelaria prawna Szczecin

  Obsługa spółek

  Sporządzanie ww. audytów odbywa się ze wsparciem biur księgowych, kancelarii podatkowych, doradców inwestycyjnych oraz doświadczonych menedżerów. W rezultacie otrzymujemy pełny obraz sytuacji prawnej i możliwych do podjęcia działań, a także korzyści i zagrożeń, które wynikają z danego kroku inwestycyjnego.

  Wieloletnia praktyka w dziedzinie prawa gospodarczego pozwala nam zapewnić klientowi audyt dostosowany do branży i specyfiki jego potrzeb. To nasz sposób na indywidualne i fachowe podejście do każdej sprawy.

  W usłudze audytu zawierają się m.in.:

  • zagadnienia korporacyjne,
  • kwestie prawa pracy (sprawy pracownicze) i administracyjnoprawne,
  • umowy handlowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne
  • i wiele innych obszarów.
  Kompleksowa obsługa prawna dla spółki

  Kancelaria prawna Szczecin

  Kancelaria prawna RPMS oferuje też pomoc prawną w sprawach cywilnych i administracyjnych na terenie Szczecina. Występujemy jako pełnomocnik strony przed organami administracji publicznej i prowadzimy postępowania sądowe, głównie:

  • w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  W usłudze zastępstwa procesowego zyskujesz profesjonalnego pełnomocnika, który bierze udział w postępowaniach sądowych, przygotowuje pisma procesowe, prowadzi rozmowy i negocjuje w imieniu strony, a przy tym dąży do sprawnego i w miarę możliwości polubownego zakończenia sporu. Dodatkowa korzyść to gwarancja, że kontaktujesz się z jedną osobą, która na bieżąco powiadamia Cię o aktualnych postępach w sprawie.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych ze wsparciem kancelarii radców prawnych

  Nasi adwokaci i radcy prawni zajmują się też obsługą prawną związaną z przestrzeganiem przez klienta procedur dotyczących ochrony danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę danych osobowych uwzględnionych w normach RODO.

  Kancelaria RPMS oferuje merytoryczne wsparcie, a także możliwość zapoznania klienta z ww. zagadnieniami i pomoc we wdrożeniu procedur związanych z ochroną danych. Efekt? Poczucie bezpieczeństwa w ramach prowadzonej działalności i funkcjonowanie według obowiązujących regulacji.

  Obsługa prawna w zakresie ochrony danych dotyczy m.in.:

  • prowadzenia audytów, które umożliwiają weryfikację przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • przygotowania kompletnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • sporządzenia pism elektronicznych i tradycyjnych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • prowadzenia postępowań na terenie Polski w ramach współpracy partnerów biznesowych.
  5/5 - (liczba głosów: 4)