Jako kancelaria prawna w Zielonej Górze oferujemy bieżącą, pełną obsługę prawną przedsiębiorstw. Z naszej oferty korzystają klienci z różnych sektorów gospodarki. Wśród najważniejszych specjalizacji prawników RPMS można wymienić prawo cywilne, podatki, procesy windykacyjne, a także windykację należności.

Jako doświadczeni adwokaci i radcy prawni, od lat zajmujemy się m.in. realizacją usług dla podmiotów związanych z rynkiem IT. Wspieramy firmy związane z wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych i technologii, e-commerce, a także przetwarzaniem danych (w tym danych osobowych). Kancelaria radców prawnych RPMS gwarantuje również kompleksowe usługi skierowane do startupów. Pomagamy im na samym początku drogi, m.in. poprzez optymalizację procesów niezbędnych do funkcjonowania na rynku oraz w samym rozpoczęciu działalności. Wszystkie działania w tym zakresie dopasowujemy do aktualnych potrzeb klienta, oferując porady prawne, fachowe doradztwo i bieżącą pomoc prawną.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  RPMS: Kancelaria prawna Zielona Góra. Oferta

  Nasze usługi to przede wszystkim:

  Sporządzamy projekty umów z kontrahentami, a także opiniujemy zawierane kontrakty.

  Przygotowujemy dokumentację regulującą sposób funkcjonowania danego podmiotu, np. polityk bezpieczeństwa, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży. Ponadto udzielamy porad prawnych, które skupiają się na znalezieniu optymalnego rozwiązania dla konkretnego przedsiębiorcy.

  Nasi doświadczeni radcy prawni zajmują się obsługą kwestii formalnych na rzecz przedsiębiorstwa, m.in. zapewniając wsparcie merytoryczne dla jego poszczególnych organów np. w trakcie negocjacji z kontrahentami. Oprócz tego reprezentują klienta przed KRS, sądem pracy, w trakcie kontroli skarbowych, czy Państwową Inspekcją Pracy. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników i kadr zarządzających.

  Pomagamy w uzyskaniu potrzebnych dokumentów, np. zezwoleń, decyzji administracyjnych, koncesji.

  Sporządzamy pozwy na zlecenie klientów indywidualnych – zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych.

   

  W zakres naszych usług wchodzi też monitoring stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych. Ponadto zabezpieczamy klientów w przed wystąpieniem nieuczciwych praktyk rynkowych oraz pilnujemy przestrzegania zasad ochrony konkurencji i konsumenta.
  Poza tym zajmujemy się prawem pracy, w tym zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami czy sporządzaniem regulaminów. Nasz zespół adwokatów i radców prawnych udziela też porady prawnej w zakresie prawa upadłościowego, a także wspiera w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń.
  Działamy na terenie całej Polski – m.in. jako kancelaria w Zielonej Górze, świadcząc usługi dla osób prywatnych i podmiotów gospodarczych.

  Radcy prawni a sprawy windykacyjne

  RPMS posiada dedykowany dział windykacyjny. W ramach swoich kompetencji, dział ten zajmuje się nie tylko odzyskiwaniem należności od kontrahentów, ale też opracowywaniem strategii, dzięki której można zoptymalizować procedury związane z windykacją. Nasi adwokaci i eksperci weryfikują, monitorują i optymalizują stosowane przez klienta procedury. Wynikiem ich działania jest większa efektywność w pozyskiwaniu kolejnych należności.
  Oprócz tego wspieramy klienta w odzyskaniu zaległych płatności. W tym przypadku nasz dział windykacyjny kieruje się jasnymi, wypracowanymi metodami. Pierwszym krokiem jest zawsze windykacja miękka czyli przedsądowa. Opiera się ona na dążeniu do polubownego rozwiązania spraw, m.in. drogą negocjacji z dłużnikiem. Jeśli jednak windykacja miękka nie daje wyników, reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Celem jest więc odzyskanie należności – dobrowolnie lub nie.
  Kancelaria RPMS stawia na jasne zasady współpracy. Wybierając nasze usługi windykacyjne, od razu wiesz, czego się spodziewać. Wszystkie czynności są dostosowywane do Twoich potrzeb i możliwości.

  Obsługa spółek to kolejna dziedzina, która należy do naszych specjalności. Oferujemy kompleksowe usługi tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, głównie spółek prawa handlowego – ich oddziałów, stowarzyszeń, fundacji. Radcy prawni RPMS pracujący w tym dziale specjalizują się w konkretnych zagadnieniach. Dzięki temu możemy zaoferować m.in. reprezentację klienta w ramach czynności prawnych tworzących owe podmioty, postępowaniach rejestrowych online, czy usługę sporządzania umów i aktów założycielskich.
  Nasza kancelaria świadczy też porady prawne w zakresie wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej. Zwracamy przy tym uwagę na kwestie organizacyjne, podatkowe i prawne, dbając o osiągnięcie jak największych korzyści dla nowego podmiotu. Umożliwiamy płynne rozpoczęcie działalności bez problemów w kwestiach założycielskich.
  Oczywiście jak każda polecana kancelaria prawna, na bieżąco współpracujemy z notariuszami i doradcami. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować klientowi wdrożenie optymalnych rozwiązań w nowopowstałym lub przejętym podmiocie. Z nami zyskujesz więc pełną ochronę swoich interesów.

  Kancelaria Zielona Góra. Pomoc prawna dla spółek

  Oprócz tworzenia nowych podmiotów, proponujemy również kompleksową obsługę prawną fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów. Do tej kategorii zaliczają się także transakcje związane z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym zakresie możemy zapewnić całościowy audyt formalnoprawny funkcjonowania danego podmiotu.
  W ramach tych czynności prezentujemy klientowi najkorzystniejsze rozwiązania, wskazując optymalne drogi przejęcia kontroli nad wskazanym podmiotem. Ponadto z usług naszej kancelarii w Zielonej Górze mogą skorzystać także ci inwestorzy, którzy zamierzają nabyć udziały i akcje innego podmiotu (lub jego zorganizowanej części).

  Obsługa spółek

  Realizujemy szereg audytów prawnych, które umożliwiają określenie potencjalnych błędów i dróg rozwoju danego podmiotu gospodarczego. Dla uzyskania najbardziej wiarygodnych danych, wszystkie audyty realizujemy ze wsparciem biur księgowych, kancelarii podatkowych, doświadczonych menedżerów i doradców inwestycyjnych. Pozwala nam to na zapewnienie pełnego obrazu sytuacji prawnej podmiotu i daje możliwość wyboru korzystnych czynności inwestycyjnych.
  Ogromne doświadczenie w tym zakresie sprawia, że przeprowadzony audyt jest każdorazowo dostosowywany do konkretnego klienta. Uwzględniamy jego potrzeby, założone cele, oczekiwania i branżę, w której działa.
  Jednocześnie usługa audytu obejmuje m.in. zagadnienia korporacyjne, umowy handlowe, kwestie prawa pracy, sprawy karne gospodarcze, spory korporacyjne, a także zagadnienia prawa własności intelektualnej.

  Usługi z zakresu

  Prawa cywilnego

  Kolejnymi dziedzinami, których podejmuje się kancelaria prawna RPMS, są prawo cywilne i sprawy administracyjne. W ramach tych usług nasi adwokaci prowadzą postępowania sądowe lub przed organami administracji publicznej jako pełnomocnicy strony.

  Gwarantujemy pełny zakres pomocy prawnej:

  • przed organami administracji publicznej,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • w postępowaniach mediacyjnych,
  • przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Jest to usługa zastępstwa procesowego. Polega ona na tym, że każdą sprawę prowadzi profesjonalny pełnomocnik – adwokat lub radca prawny. Czynnie uczestniczy on w postępowaniach sądowych, przygotowuje pisma procesowe, prowadzi negocjacje i rozmowy jako reprezentant strony. Niejednokrotnie umożliwia to szybkie (i często polubowne )rozwiązanie sporu. Prawnik jest też indywidualnym punktem kontaktowym dla klienta, który uzyskuje od niego wszystkie informacje nt. przebiegu sprawy.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych z kancelarią RPMS

  Nasi klienci uzyskują również kompleksową pomoc w zakresie przestrzegania procedur dotyczących ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli portali, stron internetowych i sklepów online, którzy są zobowiązani do przestrzegania norm prawnych zawartych w rozporządzeniu RODO.

  Udzielamy przedsiębiorcom merytorycznego wsparcia w poznaniu, zrozumieniu i wprowadzeniu procedur związanych z pełną ochroną przetwarzanych danych. Do usług związanych z tą dziedziną zaliczają się głównie takie czynności, jak:

  • przeprowadzanie audytów w zakresie sprawdzenia przestrzegania obowiązujących norm i procedur, w tym uwzględniając zmiany wynikające z wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
  • przygotowywanie pism w formie elektronicznej i tradycyjnej w celu profesjonalnej pomocy w sprawach dotyczących RODO, a także prowadzenie postępowań na terenie Polski w ramach współpracy partnerów biznesowych;
  • opracowywanie kompletnych procedur wraz z niezbędną dokumentacją, w tym m.in. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych, różnych wzorów upoważnień, regulaminów, wytycznych mających na celu zachowanie koniecznych procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do funkcjonowania danego podmiotu.